Nebuďme oběti propagandy

Nebuďme oběti propagandy

Propaganda slouží jako nástroj manipulace pro udržení moci. Záplava informací, které si lidé nedokáží ověřit, rozděluje společnost a vyvolává nesnášenlivost. Orientujte se v informační záplavě a poznejte realitu…

Technický a společenský rozvoj vytváří méně přehledný svět. Významným způsobem k němu přispívá propaganda, šířená ze stovek informačních kanálů. Tento článek vznikl jako reakce na sílící, všudypřítomnou a nenávistnou propagandu, která je, v rámci uvědomělého boje novodobých soudruhů za svobodu a demokracii proti společnému nepříteli, dlouhodobě šířena veřejnoprávními médii.

S rozvojem informačních technologií dochází ke změnám v nakládání s informacemi. Zatímco v tradiční předindustriální společnosti se informace většinou dostávaly k lidem skrze lokální pozorování, v moderní industriální společnosti roste význam zprostředkovaných informací. Klasická masmédia, jako jsou tisk, rozhlas a televize, sice zajišťují dostupnost informací pro všechny, avšak panuje kontrola informačních kanálů a spolehlivost zpráv je omezena.

Příjemci rozumí stále menší části informací, a přestože jsou lidé svobodnější, rozhodují se spíše na základě víry než pochopení. V postmoderní postindustriální společnosti zprostředkované informace dominují. S rozvojem internetu se stírají hranice mezi tvůrci zpráv, dochází k permanentní informační záplavě. Na sociálních sítích stojí zprávy z tradičních médií na stejné úrovni s nezávislými zprávami jednotlivců a různých skupin.

Uživatelé moderních médií a sociálních sítí rozumí jednotlivým informačním střepům, ale nedokáží z nich poskládat celkový obraz skutečného světa. Extrémní rychlost a široká dostupnost mnoha informačních kanálů moderních médií z nich činí účinné nástroje propagandy. Elity a jejich sponzorované loutky – politici, jakož i některé neziskové organizace, pak prostřednictvím metod manipulace programují veřejnosti požadované vzorce uvažování, chování a vnímání virtuální reality pro udržení svých pozic a upevnění své moci.

Základními ukazateli pro rozpoznání manipulativní zprávy, která má ovlivnit veřejné mínění společnosti prostřednictvím masmédií, jsou její častý výskyt, opakování a stejná interpretace napříč hlavními médii. Tyto ukazatele naznačují objednávku na rozšíření konkrétní manipulativní zprávy, skrze různá média, v nezměněné podobě. Příjemci takových zprávy by měli zpozornět, že něco není v pořádku. Je podezřelé, když se několik „nezávislých“ zpravodajských kanálů shodne na jednotné interpretaci.

Takováto manipulativní zpráva pak, stejně jako reklama, na své příjemce doslova „číhá na každém rohu“. To se samozřejmě netýká zpráv, které jsou nezpochybnitelné (například černá kronika, otevření dálničního úseku, napadl sníh, a podobně…). U nich není k manipulacím veřejnosti ze strany elit důvod. Záměrem šíření manipulativních zpráv je ovlivnit názory a chování lidí. Toho propagandisté dosahují především působením na emoce, nepravdami, polopravdami, vytrháváním z kontextu a opakováním.

Oblíbenou metodou propagandy, veřejnoprávními médii českého dvorku často používanou, je „ad hominem“, tedy diskreditace osoby oponenta a „věnování pozornosti hráči a ne míči“. Další oblíbenou metodou propagandy je „vyvolání strachu“ (například o základní lidské hodnoty společnosti, strachu z agresora, který nás ohrožuje, strachu ze soudruha, který nás vede na východ, volání po semknutosti proti společnému nepříteli).

Přeprogramované oběti takové propagandy (nejviditelnější jsou diskutéři na sociálních sítích a někteří „umělci“, které jsme například mohli sledovat v sobotním přímém televizním přenosu na ČT1 při udílení hudebních cen Anděl) jen slepě papouškují, co jim do hlav vryla jejich životní nespokojenost, nenávist a propaganda. Přitom o skutečné svobodě nic nevědí, když si v těchto případech myslí, že svobodně vyjadřují svůj názor. To, co je ovládáno emocí, strachem a nenávistí, nemůže být svobodné.

Lenka Dusilová (iDnes)
Lenka Dusilová (iDnes)

Při prezentacích rozličných propagandistů v našich veřejnoprávních médiích se dále můžeme setkat s metodami „využívání předsudků“ (každý, kdo vyznává Evropské hodnoty, musí odsoudit Putina, Čínu,…) a „černobílého pojetí“ (pokud si nepřejete návrat před rok 1989, nepodporujte Zemana,…). Častou metodou propagandy je i „démonizace nepřítele“, kdy je oponent ztotožňován se zlem (například vytváření dojmu, že za vše špatné, co se odehrává na planetě Zemi, může Putin, Putinova hybridní válka, propagandistické weby, Putinovi početní diplomaté na ambasádách, a podobně).

Naše malá republika také disponuje experty na vizuální pojetí propagandistické metody „mávání vlajkou“, kdy se tito borci před televizními kamerami zahalují, například do amerických a tibetských vlajek, ve snaze přesvědčit příjemce, že toto chování prospěje společnosti a vlasti. Tito propagandisté odmítají racionální zhodnocení problému a namísto věcné diskuze na televizní kamery nazlobeně vykřikují protikomunistická, protiruská nebo protičínská hesla.

Existují i další metody propagandy, které jsou rafinovanější a více skryty. Bude-li to potřebné, zmíním se o nich v některém z dalších článků. Čím méně je v lidech sebekázně a morálky, tím více křičí o lidských právech, svobodě a demokracii. Skuteční bojovníci za svobodu a demokracii nekřičí, jsou vnitřně zklidněni a v roli pozorovatelů mají své emoce pod kontrolou, protože znají pravdu.

„Zlo je vždy hlučné. Nezáleží na tom, jak se zvenčí projevuje, může se i smát. Pravda je vždy tichá, protože ona prostě je. Nepotřebuje dělat hluk, aby si jí všimli. Je to, jako když lžící mícháš v oceánu. Tam kde mícháš, tam se i víří. Pokud je tvá pozornost vložena na místo, kde mícháš lžící oceán, tak se ti zdá, že víří celý oceán. Oceán však zůstává klidný. Na co se díváš, to dostáváš. Čemu věnuješ pozornost, to získáváš. Čím žiješ, tím se staneš…“

 
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

3 Komentáře “Nebuďme oběti propagandy

  • Bohužel i zde je vidět zásada – ROZDĚL A PANUJ. Žádná společnost není jednolitá. Vždy je malá část, která má moc hmotnou a výkonnou (policie, armáda, soudy, veřejné sdělovací prostředky a zákony). Dále je zde část kolaborující s vládnoucí vrstvou – sem se, bohužel, řadí značná část tzv. umělců, médií a dalších „manipulátorů“ s veřejným míněním. Největší počet pak tvoří „poddaní“, tj. ti, kteří jsou nuceni živit se vlastní prací (vynechávám část parazitujících „nezaměstnavatelných“) a z jejichž daní jsou placeni výše uvedení. Právě tuto největší část je nutno rozdělit. Především je nutno potlačit pocity „sounáležitosti“ (jako např. vlastenectví). Úžasně tato rozdělovací snaha vyzněla v rámci prezidentské kampaně, kdy bylo národu vnucováno „kdo nevolí Karla“je zpátečník, kryptokomunista, zločinec, nepřátel národa atd. atd. Agresivita této kampaně však paradoxně přispěla k výhře protikandidáta. Zde se potvrdilo to, že Zeman nerozděluje, ale spíše spojuje (což jsou nuceny uznat i „nezávislé“ výzkumy veřejného mínění). Stejně tak opačné výsledky má i agresivní protiruská a proamerická kampaň. Bohužel část lidí i nadále podléhá této „rozdělovací“ kampani, jejímž cílem je likvidace národních států, snižování vzdělanosti (inkluze = snižování úrovně vzdělání lidí práce – bohatí si zaplatí soukromé školy bez inkluze tak jak je to např. v USA). Následuje oblbování takto málo vzdělaných „oficiálními“ sdělovacími prostředky= snadnější manipulovatelnost ve prospěch „vládnoucích elit“.
    Na závěr: lidé neblbněte, přemýšlejte trochu i o názorů jiných lidí a nenechte se zmanipulovat do nenávisti k těm , co nesdílí váš názor, protože to je účelem těchto kampaní jehož hlavním cílem je MAJDAN.

  • Žádná bytost nebude nikdy tak mocná, aby přímo druhé ovládala. Kdokoli, kdo bude chtít sáhnout po velké moci bude muset použít propagandy a manipulace. Proto by jsme si na ni měli dávat extrémní pozor.

  • Ta rádoby umělkyně zřejmě ani nevěděla co říká, protože to musela z nějakého papíru číst jak nesvéprávná, která neumí říci pár vět přímo. A nebo ji to někdo určil, aby v tom nebyl sám a ona se tu roli nestačila naučit- Holt knížecí stádo je aktivní.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*