Nebezpečný migrační pakt OSN má učinit migraci lidským právem

Nebezpečný migrační pakt OSN má učinit migraci lidským právem

Globální pakt o migraci není o uprchlících, kteří prchají před pronásledováním, nebo o jejich právech na ochranu podle mezinárodního práva.

Namísto toho dohoda propaguje radikální představu, že migrace je něco, co je třeba podporovat, povolovat a chránit.Dohoda OSN uvádí:

„Uprchlíci a přistěhovalci mají nárok na stejná všeobecná lidská práva a základní svobody, které musí být vždy respektovány, chráněny a plněny.“

Migranti jsou zjevně občany nového světa, ve kterém musí všechny země pomoci každému, kdo se rozhodl zde odcestovat a bydlet z jakéhokoli důvodu.

Hranice mohou existovat jen teoreticky, OSN však tvrdě pracuje na tom, aby v praxi zcela zmizely.

Migranti, například v Evropě, by měli mít stejná práva na vzdělání, práci a zdravotní péči jako Evropané, kteří tvrdě pracují a platili půl století daně, aby získali přístup k těmto věcem. Evropané samozřejmě budou za to muset zaplatit.

Signatářské státy se zavazují:

„… odstranit všechny formy diskriminace, odsoudit a čelit proti projevům, činům a manifestům rasismu, rasové diskriminaci, násilí, xenofobii a související nesnášenlivosti vůči všem migrantům v souladu s mezinárodním právem v oblasti lidských práv“.

Dohoda prakticky nenabízí definice toho, co představuje „rasismus“ nebo „xenofobie“. Jaká je například související nesnášenlivost? Je kritika migrační politiky OSN nesnášenlivost?

Původně všechny členské státy OSN, kromě USA, schválily finální text dohody a vypadaly připraveny ji v prosinci podepsat.

V červenci se dohody vzdalo Maďarsko. Maďarský ministr zahraničí Peter Szijjarto jí označil za „zcela proti bezpečnostním zájmům Maďarska“ a dodal:

„Tento pakt představuje hrozbu pro svět z toho hlediska, že může inspirovat milióny (migrantů). Jeho hlavním předpokladem je, že je migrace dobrým a nevyhnutelným jevem. Migraci považujeme za špatný proces, který má mimořádně závažné bezpečnostní důsledky.“

Od té doby, Rakousko, Austrálie, Maďarsko a poté i Česká republika a Polsko oznámily, že smlouvu nepodepíší.

OSN nemá žádný zájem připustit, že její dohoda podporuje migraci jako lidské právo. OSN nechce žádnou diskuzi, protože by to mohlo celý projekt ohrozit.
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*