NDE by mohla vysvětlit kvantová fyzika

1587Někteří teoretičtí fyzici se domnívají, že duše čili vědomí je součástí struktury vědomí od vzniku Univerza. Vědomí funguje jako program kvantového počítače a může objasnit zážitky blízké smrti…
Materialistická věda se dívá na pojmy jako duše, posmrtný život, zážitky blízké smrti či paranormální jevy s úsměvem. Podle ní jde o nesmysly. Ale někteří vědci si to nemyslí. Slavný je britský biolog Rupert Sheldrake s teorií morfogenetických polí, ale jsou i další vědci, kteří zapracovali zmíněné pojmy do svých vědeckých teorií.

Co když je duše součástí struktury vesmíru? Počítá s tím teorie kvantového vědomí bývalého profesora na Arizonské univerzitě, lekaře Dr. Stuarta Hameroffa (1947) a jeho kolegy britského teoretického fyzika a filosofa Sira Rogera Penrose (1931). Oba zastávají tuto teorii už více než 15 let.

Krysí smrt a NDE

Nedávno zveřejnili jiní vědci výsledky pokusu na krysách, jejichž mozky po zastavení srdce náhle zvýšily svou aktivitu. Vědci předali výsledky „převratného“ výzkumu médiím a ta hromadně a jednotně prohlásila: Zvýšená posmrtná aktivita generuje zážitky NDE, např. světelný tunel.

 

Například české Novinky.cz napsaly: „Americkým vědcům se podařilo odhalit, proč lidé, kteří přežili klinickou smrt, mají neobvyklé prožitky, které je vedou k názoru, že existuje život po životě.“

 

Nicméně je zřejmé, že nejde o žádný důkaz, ale jen o domněnku, o interpretaci nějakého dění v mozku laboratorních krys. Někomu ale pokus na krysách stačí k dělání dalekosáhlých závěrů.

 

Kvantové vědomí

Prof. Hameroff a Sir Penrose to vidí jinak. Jejich teorie předpokládá, že vědomí je součástí Univerza od samého počátku. Hameroff a Penrose nazvali svou teorii orchestrated objective reduction, zkráceně Org-OR (organizovaná objektivní redukce), a předpokládají, že kvantové vědomí sídlí v mikrotubulech uvnitř mozku. Funguje to jako program uvnitř kvantového počítače. Oba vědci se domnívají, že tento kvantový charakter mozku utváří to, čemu lidé odjakživa říkají duše. Orch-OR podporuje ideu, že všichni lidé, všechny vnímající bytosti tvoří Celek (populární slogan „Všichni jsme Jedno“ odpovídá této teorii). V okamžiku smrti kvantové vědomí opouští nervový systém a míří zpátky tam, odkud přišlo, do vesmíru, kde existuje dál, neurčitě dlouho.

 

Všechna mystéria jsou objasněna

Teorie Orch-OR tedy vysvětluje spornou problematiku posmrtného života, podle ní kvantové vědomí (duše) existuje i po smrti těla. Kvantová teorie řeší i tzv. zážitky blízké smrti (NDE), Hameroff věří, že během těchto prožitků se začíná kvantové vědomí rozplývat do vesmíru, jak končí kvantové procesy v mozku, ale jakmile je tělo oživeno, zase se do fyzického těla vrací. Proto si člověk si později může vzpomenout na to, jak odcházel z těla, viděl své zesnulé příbuzné nebo prolétal světelným tunelem, což je všechno důsledek toho, jak se kvantové vědomí vrátilo do mozku s novými informacemi.Hameroffův pohled odpovídá hinduistické a buddhistické představy o karmě, v níž jsou myšlenkové vjemy svázané s naší myslí nebo duší jako odraz našich skutků, a tudíž situace, které chápeme jako osudové, jsou vlastně výsledky našich akcí z tohoto nebo z minulých životů. Když duše opouští tělo při jeho smrti, odnáší všechny informace s sebou a integruje je do Univerza. Všechny tyto informace a myšlenkové vjemy mohou být jednou znovu „staženy“ do jiného lidského těla během reinkarnace.

Jako všechny teorie, také Orch-OR má své kritiky, kteří hlavně namítají, že mikrotubulové kvantové stavy by mohly být nepřetržitě v okolí mozku jen na nepatrné časové úseky – femtosekundy, proti 25 milisekundám podle Orch-Org, a tudíž nejsou relevantní pro nervové procesy.

 

Nicméně Hameroff a podporovatelé této teorie navrhují mnoho alternativ, které podporují ideu, že kvantové procesy v mikrotubulech mají faktický vliv na nervové procesy. Další výzkum také uznal, že Orch-OR teorie je v souladu s biologickými procesy, jako jsou fotosyntéza nebo záhadná navigace ptáků.

 

zdroj : pravdu.cz

 

 

 

Loading...

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*