NATO – pár poznámek a objasnění

NATO – pár poznámek a objasnění

(Tak ještě jednou… Srozumitelně. Něco pro školáky a pro studenty (ale i pro dospělé, kteří chtějí znát a vědět, nikoliv tendenčně se bránit poznání a vědění). Toto se ve školách neučí a nikdo to ani neřekne, protože teď to není vhodné a není to ani v souladu se současnou zahraničně politickou orientací PROTEKTORÁTU ČR (rozuměj vazalské, kolaborantské České republiky)

V roce 1990 došlo k dohodě tehdejších mocností o sjednocení Německa. Jedním z důvodů proč tehdejší SSSR na dohodu přistoupil, byl slib, že hranice NATO se neposunou na východ od německých hranic. Jak je to tedy s tím plněním slibů a závazků?! – Česká republika-NATO, Maďarsko-NATO, Polsko-NATO, Litva-NATO, Lotyšsko-NATO. Estonsko-NATO, Rumunsko-NATO, Bulharsko-NATO, Slovinsko-NATO, Slovensko-NATO, Chorvatsko-NATO, Albánie-NATO!! – Tak kdo nedodržuje neustále smlouvy, dohody, závazky?! No ten, komu to je naprosto vlastní a přirozené od počátku vzniku svého státu – tedy USA!

nato_flag

K vlastnímu vzniku NATO. NATO vzniklo UŽ JEN 4 roky po skončení 2. světové války tedy v r. 1949! Nejděsivější, nejstrašnější a nejkrutější válka v dějinách lidstva, kterou rozpoutalo Německo, skončila naprosto přesvědčivým a zaslouženým vítězstvím Sovětského svazu na jaře 1945. NATO vzniklo už v r. 1949!! Tedy v době, kdy ještě ani zdaleka nebyla obnovená zničená a vybombardovaná města, vypálené vesnice, z továren, z nemocnic a škol i nadále byly ruiny, v paměti byly stále příliš čerstvé vzpomínky na padlé, zabité, popravené, bestiálně umučené v koncentračních táborech, v Evropě byly statisíce nezvěstných, utrpení bylo příliš obrovské a děsivé na to, aby se na vše zapomnělo.

A co se stalo?! -USA se začaly vojensky paktovat a bratříčkovat s viníkem a původcem toho všeho nesmírného šíleného utrpení a zla – s Německem. Spolu s několika dalšími státy (které též velice rychle zapomněly, co jim Německo způsobilo) založily v roce 1949 vojenský pakt NATO! Jak se na tuto aktivitu, zradu, cynismus, pokrytectví a podlost svého bývalého spojence mohl dívat Sovětský svaz se svými více jak 25 miliony padlých, zabitých umučených, s tisíci vypálených vesnic a stovkami vypálených měst?! Proto, ale až v roce 1955 (tedy až 6 let po vlastní už existenci, hrozbách a provokacích ze strany NATO) z iniciativy a z oprávněných obav z dalšího možného napadení Sovětského svazu a jemu spřátelených zemí vznikla tzv. Varšavská smlouva. Sdružovala několik států východní a střední Evropy, které osvobodil Sovětský svaz, a samozřejmě stěžejní a hlavní roli v tomto vojenském čistě obranném sdružení měl Sovětský svaz. VS vznikla jako adekvátní odpověď, protiváha a přirozená reakce na vzrůstající aktivity a provokace agresivního paktu NATO. Však také od vzniku Varšavské smlouvy a po celou dobu její existence byl v Evropě mír, klid, pořádek, nebyl žádný záměrný úmyslně vyvolávaný chaos a zmatek.

Varšavská smlouva bohužel bez adekvátní náhrady zcela nesmyslně zanikla a nyní vidíme všichni, kam to dospělo!! Evropa je teď na pokraji nové, strašné, sebezničující války, Evropa je plně kolonizována Američany úmyslně zapříčiněnou islamizací, v Evropě hrozí občanské války! Američanům a NATO přerostla křídla, demonstrativně a okázale pořádají své spanilé dragounské jízdy, již okupují celou Evropu, mimo Ruska! Američany láká a magicky přitahuje Rusko stejně tak, jako kdysi jednoho namyšleného německého führera. Evropě hrozí válka tentokrát ze strany arogantních, po světovládě toužících USA a militantního paktu NATO, který bohužel v současnosti nemá protipól. Proč asi tenkrát Varšavská smlouva musela zaniknout?! VS zanikla a na její místo se okamžitě derou vojska USA pod záštitou a pláštíkem NATO!! Kam jen vkročí bota amerického vojáka, tam je okamžitě teror, válka, utrpení, chaos a zmatek!! A ustrašení, zbabělí, či dobře uplacení evropští politici – lokajové USA mají zavřené oči, nevidí, neslyší, protože nechtějí vidět a slyšet a jidášské peníze jim nesmrdí! USA a NATO jsou spolu s úplatnými vlastizrádnými evropskými politiky největší teroristé a ZLO SVĚTA! Jeden z bývalých amerických prezidentů – Ronald Reagan kdysi v osmdesátých letech nazval tehdejší SSSR „ŘÍŠÍ ZLA“. Ale tou opravdovou skutečnou „ŘÍŠÍ ZLA“ pro celý svět byly, jsou a až do svého zániku, či záhuby nebo transformace budou právě USA.

 

 

Mgr. Petr Michalů

Loading...

Podobné články

  • To je mi tedy článek 🙂 Trochu historické přesnoti by to chtělo 🙂 Ono totiž s tím SSSR za 2. sv. války to nebylo tak pěkné, jak je zde napsáno.
    Pouze díky dodávkám zbraní a hlavně jídla ze západu SSSR dokázalo přežít 🙂 20 mil. padlých rudoarmějcům, to je historický fakt, ale zase na druhou stranu to chce uvést důvody proč jich bylo tolik 🙂 Například vedením SSSR, které posílalo své vojáky do útoku bez jakékoliv výzbroje.
    Další článek úplně o ničem, pouze propaganda 🙂

  • Propaganda je tak zoufalá, že jsem někde četl i názor, že NATO (1949) vzniklo jako reakce na Varšavskou smlouvu (1956). Takže v NATO asi byli jasnovědci, kteří věděli, že za 7 let vznikne VS? Ubožáci, kteří jsou u moci jen proto, že slušní lidé do naší politiky nejdou, si myslí, že by orientace obchodu na Rusko byla tragedie pro republiku. Nebyla. Byla by to tragedie pro ně osobně, protože by šli od koryta. Doufám, že zvítězí zdravý rozum a vymaníme se z diktátu USA prostřednictvím NATO a Bruselu.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*