NATO kopíruje Hitlerův plán „Barbarossa“

NATO kopíruje Hitlerův plán „Barbarossa“

NATO začalo při samotných hranicích Ruska vojenskou operaci – Atlantické odhodlání. Tato operace se pozoruhodně podobá plánu Barbarossa uskutečněný Hitlerem v roce 1941. Přípravy na útok byly uskutečněné v průběhu 30tých let minulého století a ne bez účasti finančního kapitálu Spojených států a britských elit. A ejhle, teď Rusko ohrožuje Atlantické odhodlání.

Operace NATO Atlantické odhodlání začala příchodem dalších dodatečných vojenských sil do oblasti Baltského moře. Pod záminkou ochrany Východní Evropy od „ruské agrese“ se více než sto tanků Abramas a BTR Bradley přehnalo přes Lotyšsko.

Minulý měsíc byla na podporu Estonska nasazena podobná motorizovaná jednotka ve městě Narva s americkými vlajkami vyvěšenými americkým plukem jen 300 metrů od hranice s Ruskem. Je to jen okolo 100 km od Petrohradu.

nato 2

Americký generál John O´Conor řekl o nedávném zahájení nasazení vojsk v Lotyšsku toto: „Americká vojska budou zadržovat agresi Ruska“. Také řekl (jakoby citoval Orwella): „ Za svobodu se musí bojovat, svoboda musí být ochráněná.“ Pod vedením Spojených států, probíhající operace Atlantické odhodlání je za poslední rok nejvýznamnější z uskutečňovaných operací v teritoriu pobaltských států a v dalších východoevropských členských zemích NATO. Technicky vzato, podle tvrzení generála, vojska Spojených států „splácejí svůj aktuální dluh“ a proto pobyt těchto vojsk na hranicích není v rozporu s předcházejícími dohodami s Ruskem o omezení trvalých sil NATO na hranicích Ruska.

Není těžké si všimnout, že Washington ve skutečnosti výrazně zvýšil svoji vojenskou přítomnost ve strategicky citlivém regionu a přitom ještě drze porušuje předcházející sliby dané Moskvě. Počet bojových letadel NATO se v baltském regionu v minulém roce zvýšil čtyřnásobně, stejně jako návštěvy vojenských lodí NATO v Černém moři.

Odvolávajíc se na údajnou „ruskou agresi“ Washington a jím dirigované pravicové vlády Litvy, Lotyšska a Estonska berou na sebe právo dělat to, co je jim zakázáno dělat na základě závazných dohod, takových jako je zakládající akt Rusko-NATO, který byl podepsán v roce 1990.

Operace Atlantické odhodlání je založena na nepodložených tvrzeních Spoejných států (především na propagandě), že Rusko je zdrojem agrese jak na Ukrajině, tak ve zbytku Evropy. Realita je ale taková, že Rusko není ani na Ukrajině, ani v žádné jiné evropské zemi.

Je to hrubé zkreslení skutečnosti, která se jeví jako součást psychologické propagandy poháněné Spojenými státy. Mezi vojenské cvičení probíhající pod vedením Spojených států kromě jiného patří i bitevní střelby a instalace raket Patriot a radarových střel. Podobná cvičení jsou naplánovaná v nejbližších měsících v Polsku, České republice, Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku a taktéž na Ukrajině a v Gruzii.

Plukovník Amerických ozbrojených sil Michael Foster o dalších vojenských cvičeních v Evropě řekl: „Na konci léta budete moci sledovat operace realizované od Baltského moře aý po Černé moře“. O tom, že tento americký plukovník chápe historický význam svých vzrušujících vojenských vyhlídek, se dá pochybovat. Část problémů spočívá v tom, že Američané, ale i mnozí další představitelé na Západě se nevyznají v historických procesech. Jsou omámeni historií vítězství Západu, která je zbavena skutečných příčin a následků.

Tato propagovaná verze historických událostí, ve které jsou příčiny a následky ignorovány, se používá proto, aby ospravedlnila následné akce západních mocností. Toto nestřízlivé pochopení dějin vysvětluje, proč se tak často historie opakuje a proč západní vladaři tak rádi stoupají na hrábě historie.

Pojďme se spolu zamyslet nad operací Atlantické odhodlání dirigovanou Spojenými státy z historického hlediska. Poté nám bude jasné, že tato operace se nápadně podobá na vojenskou operaci Barbarossa- vtrhnutí Německa do Sovětského svazu v létě roku 1941. A není to jen povrchové přirovnání, aby jsme se zavděčili senzacichtivým činitelům.

Tak začněme. Operace Barbarossa stejně jako operace Atlantické odhodlání proběhla od Baltského až k Černému moři s klíčovými body vpádu přes Estonsko, Polsko a Ukrajinu, uvádí Strategic Culture Foundation.

Proč jsme překvapeni z akcí současného kyjevského režimu ve vztahu k etnických Rusům na východní Ukrajině. Vždyť, když si vzpomenete, v průběhu operace Barbarossa ukrajinské pluky sloužily jako pomocné oddíly Waffen SS přičemž měli na starosti masově vraždění miliónů krajanů – Ukrajinců, Rusů, Poláků, Rómů, Židů a dalších. Všichni ti bylo považováni za podlidi a museli být odstraněni kvůli „exluzivní“ německé „árijské rase.“

Když Adolf Hitler v roce 1925 napsal Mein Kampf, uvedl, že německé impérium se zvětší na úkor rozdrceného Sovětského svazu. Nevyhnutelný „životní prostor“ bude rizšířen cestou vojenského dobytí východního regionu, který, jak pohrdavě napsal, je obývaný „podlidmi – Slovany ovládanými bolševiky z řad Židů.“ Hitlerova nenávist k Židům se zhoduje s jeho celkových nepřátelstvím vůči komunistickému Rusku. Podle Hitlera museli být všichni zničeni.

Pravdou je, že Hitler a nacisticé Německo bylo stejně posedlé zničením SSSR. Tato posednutost zničením Sovětského svazu silně rozdělovala západní vládnoucí kruhy v předvečer Druhé světové války. Je třeba uvést, že fašismus v Evropě – počínajíc Portugalskem, přes Španělsko, Itálii, končíc v Německu, byl podporován západními elitami jako hráz proti šíření socialistického hnutí, inspirovaného Říjnovou revolucí v Rusku, kterého se západní elity báli jako čert kříže. Hitlerovo Německo se svými promyšlenými úspěchy bylo jakoby výhodnou protiváhou k sovětskému režimu a geopolitickým soupeřem SSSR.

Stačí připomenout, že americké korporace, banky na Wall Street v průběhu 30tých let minulého století investovali značné prostředky na vybudování nacistického vojenského stroje. Vůdci také tajně nadbíhala britská konzervativní elita v čele s premiérem Chamberleinem a ministrem zahraničních věcí lordem Halifaxem. Když nacistické Německo anektovalo Rakousko a Sudetskou oblast v roce 1938, byla to jen předehra k útoku na Sovětský svaz.

Operace Barbarossa uskutečněná v létě roku 19414 předpokládala dosáhnutí zakořeněného strategického cíle- rozvrátit Rusko, jako geopolitického soupeře nejen pro Německo, ale i pro západní mocnosti, které tajně vytvořily nacistickou válečnou mašinérii. Ještě jeden fakt – jakmile Druhá světová válka skončila, ty stejné západní mocnosti začaly zaměstnávat agenty-fašisty (s intelektem vrahů), aby vedli novou studenou válku proti Sovětskému svazu.

Ukrajina a pobaltské státy v předválečných intrikách proti Rusku znovu přijali stejnou úlohu, jako sehráli i v nacistickém plánu operace Barbarossa. Jen, že tentokrát byli zverbováni CIA, MI6 a NATO. V současné době už bolševismus není v Rusku státní ideologií. Zároveň ani netvrdíme, že současní manévry NATO v čele se Spojených státy okolo ruského úzamí, se změní v totální vojenský útok. Problémem je dnes jednoduše fakt, že Rusko v první řadě představuje problematického rivala Ameriky a západní hegemonie.

Rusko pod vedením Vladimíra Putina je považováno za překážku na cestě Spojených států ke kapitalistické nadvládě v Asii a ve zbytku světa. Důsledné a houževnaté naléhání Ruska na dodržování mezinárodního práva, je nepříjemnou překážkou pro Washington, který touží použít vojenskou sílu kdekoliv a kdykoliv se mu zachce, aby posilnil svou pomyslnou globální nadvládu.

Mezinárodní veřejná podpora Putina je dalším zdrojem zklamání ve Washingtonu. Proto je právě v této souvislosti nutné vyhodnotit nepřátelství Spojených států vůči Rusku a tajné vojenské signály, které vycházejí ze cvičení Atlantické odhodlání.

Je tu řeš o stejných historických rezonancích z minulého století. Operace Barbarossa a vojenské cvičení Atlantické odhodlání má velmi negativní analogii v minulosti. Operace Barbarossa před 74 lety spálila ruské sebevědomí masivními ztrátami na životech. Rusko bylo na pokraji zkázy a bylo zachráněné jen za cenu hrdinských obětí miliónů svých občanů.

Historicky, Západ nikdy nepochopil hloubku utrpení ruského lidu. A proto mnozí lidé na Západě, zejména rozmazlení elitářští vládci nemají nejmenší tušení, že odhodlaní ruští občané jsou připraveni bránit svou vlast.Rodné město Vladimíra Putina – St. Petersburg je město, kde jeden milión lidí zemřelo v průběhu nacistické blokády. Když západní představitelé hovoří o „ochraně svobody“ a snaží se přibít Rusy ke sloupu hanby – znamená to příšerně „paranoidní“ zanedbání historie, což je důvodem k ještě větším obavám.

 
Hlavnespravy/ Tomas Daleko
Loading...

Podobné články

2 Komentáře “NATO kopíruje Hitlerův plán „Barbarossa“

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*