Naštvaní řidiči a průjezdy armády USA Českou republikou.

Naštvaní řidiči a průjezdy armády USA Českou republikou.

Přesuny vojenské techniky se provádějí zpravidla skrytě, po železnici, nejlépe v noci, popřípadě kombinovaným způsobem. To, co se ale dělo minulý pátek odpoledne mezi Starou Boleslaví a Náchodem, v souvislosti s přesuny konvojů US-A, bylo špatně.

V týdnu od 28.5. do 3.6.2018, opět jako v několika minulých letech, projely po dálnicích a silnicích České republiky ozbrojené složky americké armády. Tentokrát to bylo dohromady cca 400 vozů a na nich 1000 vojáků v rámci akce Saber Strike. V loňském roce se Českem takto přesouvalo celkem 1600 amerických vojáků na 450 vozech a zapojovaly se i další státy NATO (např. Britové, Rumuni).

Až do roku 2015 takové přesuny vojenské techniky probíhaly většinou po železnici, často v noci, tak aby nebránily dopravě a nedocházelo ke kolizím s civilními vozidly. Pak ale nastalo tzv. strašení Ruskem a bylo třeba ukázat, kdo je tady pánem (115 vojenských vozidel a na nich 500 amerických vojáků v rámci akce Dragoon Ride). Nepříjemně to vypadá, že nejen směrem k Rusku, ale i pro připomenutí obyvatelům států, přes které americká armáda svoji vojenskou techniku takto spektakulárně přesouvala. Je třeba podotknout, že to vyvolalo protesty mezi českými občany i některé konkrétní protestní akce v místech průjezdů.Nyní se přejezd obešel bez větší mediální pozornosti nebo masovějších protestů, není ale možné se s tímto způsobem přesunování techniky smířit jen tak. Takový způsob přesunů vytváří rizika pro bezpečnost civilních vozidel, viz tři loňské nehody nebo různé poruchy způsobující nepojízdnost některých vojenských vozidel mohou blokovat dopravu. Dále dochází k nadměrnému a zbytečnému opotřebení silnic, tvoří se kolony, což je problém hlavně při používání dálnic a obchvatů velkých měst, a v neposlední řadě to znervózňuje obyvatelstvo.

Ústava České republiky umožňuje pravomoc vlády v případě průjezdů ozbrojených sil jiných států přes území České republiky nebo pobytu ozbrojených sil států na území České republiky, a to nejdéle na dobu 60 dnů. V posledním případě to ale má být pouze z důvodů plnění závazků z mezinárodních smluv o společné obraně proti napadení, účasti na mírových operacích podle rozhodnutí mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členem, a to se souhlasem přijímajícího státu nebo účasti na záchranných pracích při živelních pohromách, průmyslových nebo ekologických haváriích. Ve všech ostatních případech vyslovuje souhlas s pobytem ozbrojených sil jiných států na území České republiky Parlament ČR. Ten má také být neprodleně informován v případě výše uvedených rozhodnutí vlády a může rozhodnutí vlády zrušit. Ke zrušení rozhodnutí vlády postačuje nesouhlasné usnesení jedné z komor Parlamentu přijaté nadpoloviční většinou všech členů komory. Tedy v případě Poslanecké sněmovny by to bylo 101 hlasů poslanců.

Do NATO jsme vstupovali proto, abychom udrželi mír, nikoli proto, abychom rozdmýchávali války. I nadále by mělo být NATO obranným paktem, který pomůže napadeným členům v nouzi, nikoli tím, kdo na mezinárodní scéně konflikty vyvolává a provokuje. Ze všech těchto důvodů by tedy bylo vhodné, aby napříště vláda ve svém povolení k průjezdu spojenecké vojenské techniky upřednostňovala její přesuny po železnici. Tam nevadí, že mají konvoje třeba 24 hodin zpoždění, jak tomu bylo například minulý pátek 1. června 2018. Potom armádním logistikům a VP totiž nezbývá nic jiného, než je za přihlížení právem naštvaných našich řidičů a občanů doprovázejí po opravovaných dálnicích a rychlostních komunikacích, v době vrcholící odpolední dopravní špičky, k hraničním přechodům.

A pokud pro to vláda nebude mít příště pochopení, bylo by třeba, aby k tomu zaujal stanovisko Parlament ČR.
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Komentář “Naštvaní řidiči a průjezdy armády USA Českou republikou.

  • Tak se klidně díváme jak váleční štváči projíždí naší zemí. Pořád jen vojenská cvičení, nové vojenské základny, rozvrácené země pod touto armádou a pořád jen hrození a příprava na válku. USA nic jiného neumí jen neustále někde válčit. Je to to jediné co je drží ekonomicky nad vodou. Většina lidí chce však mír a ne válčit pro pár bohatců. Z toho už jsme vyrostli.. A strašeni Putinem je směšné. USA vždy musí mít nebo si vytvoří nepřítele,, aby měla důvod vojensky blbnout.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*