Náš právní stát – část III. Porušování zákona není pro politiky trestným činem

Náš právní stát – část III. Porušování zákona není pro politiky trestným činem

„Občané na odpis“ anebo na politiky jiný metr. Vláda Andreje Babiše porušila v souvislosti s Radou ERÚ zákon a legislativu EK. Ministryně spravedlnosti Benešová toleruje státním zástupcům předkládání nepravdivých důkazů soudu. Bývalý ministr spravedlnosti Pelikán porušil zákon při výkonu své funkce. Za „odměnu“ jej ministryně Benešová jmenovala do Legislativní rady vlády, která má zásadní vliv na tvorbu nových zákonů, nebo jejich novel.

V návaznosti na trestní stíhání v kauze Vesecká, se Institut Aleny Vitáskové z. s. (dále jen IAV) zabýval a přijímal podněty od občanů na „údajné“ porušování zákona při jmenování osob do významných pozic ve státní správě. Porušení zákonů se dopouštěli, nejen vysoce postavení státní úředníci, ale dokonce ministři, spravedlnosti, průmyslu, ale i vláda.IAV podal několik trestních oznámení v této souvislosti na podezření zneužití pravomoci úřední osoby, vytvoření prospěchu osobám a škody pro stát, poškozování lidských práv a svobod atd. U žádného z těchto trestních oznámení nebylo doposud zahájeno trestní stíhání, přestože se jednoznačně dala prokázat vzniklá škoda velkého rozsahu, kdy se jednoznačně dalo prokázat, že tento postup byl v rozporu s veřejným zájmem, tudíž byly naplněny všechny znaky možného trestního činu. Vše bylo státním zastupitelstvím lidově řečeno „zameteno pod koberec“. IAV z toho usuzuje, že je v našem státě dvojí metr pro spravedlnost. Uvádíme část podnětů z porušování zákona, vysoce postavených představitelů státu, kteří v této souvislosti nebyli stíhání.

Premiér Babiš a jeho Klondajk na ERÚ

  1. Vláda Andreje Babiše v červenci 2018 odvolala předsedu Rady ERÚ Ing. Vladimíra Outratu, přičemž byl odvolán po roce výkonu funkce a vláda jej nadále ponechala ve funkci člena Rady ERÚ. Tento krok je v rozporu s Energetickým zákonem.
  2. Na jeho místo jmenovala člena Rady ERÚ JUDr. Košťála, který se stal předsedou Rady ERÚ. Nezákonným odvoláním předsedy se tak ERÚ dostal do nejasného „dvojvládí“ předsedů, což rovněž nebylo v souladu s Energetickým zákonem. Ani ne po třech měsících jmenovaný „nový“ předseda sám rezignoval na funkci předsedy Rady ERÚ a dokonce i na člena Rady ERÚ.
  3. K tomu je nutno dodat, že JUDr. Košťálovi v červenci 2018 vláda prodloužila mandát o pět let (on sám po čtyřech měsících rezignoval a z úřadu okamžitě odešel).
  4. ERÚ v rozporu se zákonem neměl předsedu Rady ERÚ cca 5 měsíců a v období dvou let se vystřídali na pozici předsedy Rady ERÚ čtyři osoby, což je v naprostém rozporu s evropskou legislativou a energetickým zákonem
  5. „Motorová pila“ na ERÚ (dle slov premiéra Babiše) prováděla změny mnohdy v rozporu s energetickým zákonem a legislativou EK, byla narušena nezávislost úřadu a poškozeni spotřebitelé

IAV podal trestní oznámení na porušování Energetického zákona a dokonce legislativy EK. Státní zástupce Kamil Špelda (žalobce v kauze Vesecká) doposud nepodal obžalobu. Přičemž porušování zákona na ERÚ je v rozporu s veřejným zájmem a pravděpodobně dochází k značným finančním škodám, o kterých později hovořil ministr průmyslu Havlíček, když byli o rok později odvolání další členové Rady ERÚ. V dalších dílech se budeme zabývat nečinností státního zástupce Kamila Špeldy, která již přešla v možný trestný čin, maření spravedlnosti.

Podivné praktiky na ministerstvu spravedlnosti

K tomu nyní předkládáme dva příklady. Mohli bychom jich dodat desítky, možná stovky. První příklad je porušení zákona ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem při vydání ruského občana Mikulina do USA. Jak Ústavní soud o něco později konstatoval, ministr spravedlnosti porušil zákon. K tomu nutno dodat, že byla zřejmě porušena i Listina lidských práv a svobod. Jak později ministr spravedlnosti Robert Pelikán sdělil, věděl, že za tento krok bude muset z funkce ministra spravedlnosti odejít. Odešel, a šel do soukromé sféry. Máme-li požadovat transparentnost jeho konání, je nutné znát, od koho a kolik byla tato soukromá sféra dotována.

Na nezákonný postup ministra spravedlnosti Roberta Pelikána podal IAV (v kontextu událostí trestního stíhání a souzení Vitáskové za jmenování Vesecké) trestní oznámení. Trestní oznámení bylo zameteno státním zastupitelstvím pod koberec. Trestný čin se nestal. Rozhodnutí státních zástupců kompletně zveřejníme, protože je v tomto zdůvodnění státního zástupce napaden i prezident České republiky a vyzvednut nezákonný krok ministra spravedlnosti Pelikána. Ponecháme na občanech, ať si úsudek o práci některých státních zástupců udělají sami.

Jaké pohnutky vedly ministryni spravedlnosti Marii Benešovou k nedávnému jmenování Roberta Pelikána do Legislativní rady vlády? Ministryně Benešová disponovala informacemi, že Robert Pelikán v pozici ministra spravedlnosti vědomě porušil zákony České republiky a s velkou pravděpodobností také Listinu práv a svobod. Jeho konání nebude pro Českou republiku a daňové poplatníky bez důsledku.

Každopádně máme v České republice celou řadu bezúhonných vynikajících právníků, advokátů, profesorů práva, kteří by tuto funkci vykonávali minimálně tak dobře, občané jsou přesvědčeni, že dokonce podstatně lépe, než pan Pelikán. Tyto osoby jsou úcty hodnými občany a nejsou zatížení porušováním zákona ve výkonu funkce ministra spravedlnosti.

Druhý případ se týká neutěšené situace na státním zastupitelství vedeném NSZ Pavlem Zemanem. Kdy je několika jedinci, kteří jsou ochotni „vyrábět“ trestné činy a manipulovat s důkazy, dehonestována práce valné většiny státních zástupců, kteří svoji práci odvádí kvalifikovaně a společnost je potřebuje.

Na tuto situaci jsme upozorňovali nejen premiéra Andreje Babiše, ale v poslední době i ministryni spravedlnosti Marii Benešovou. V této souvislosti jsme jako IAV podali podnět na zahájení kárného řízení NSZ Pavla Zemana, který prokazatelně předložil Nejvyššímu soudu nepravdivé důkazy a prokázal neznalost trestního zákona, energetického zákona a správního řádu. To vše konal s jediným cílem odsoudit Vitáskovou, kterou již předtím zprostil obžaloby Vrchní soud v Olomouci. Ministryně spravedlnosti Benešová v této věci nekonala, přestože se dalo jednoduše prokázat, že státní zastupitelství s důkazy manipulovalo již od počátku soudních procesů.

Další beztrestné porušování zákonů ze strany politiků budeme uvádět v následujících dílech.
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*