Nádherné oslavy dne vítězství v Alčevsku

Nádherné oslavy dne vítězství v Alčevsku

I na tento svátek jsem se těšil, podobně jako na 1.máj. Tento svátek jsem oslavil v Alčevsku v LLR.

Již 7.května se sedmáci z 13.ZŠ Naděžda vydali s květinami a dárky za veterány. Navštívili je u nich doma.

8.května na Sovětské náměstí před radnici na koncert na počest Dne vítězství přišlo snad půl Alčevsku. Převládala mládež a rodiny s dětmi. Dovedete si představit, že by u nás mládež dobrovolně přišla oslavit tento svátek, nosila georgijevské stužky, že by zpívala vlastenecké písně, jásala a veselila se, skandovala „S prazdnikom“ a „S pobedoj“, zdravila se celý den pozdravem „S prazdnikom“, tancovala, ctila památku padlých-pokládala květiny, zdravila veterány? Jaký obrovský rozdíl je mezi mládeží u nás a tady! U nás neexistuje vlastenecká výchova, historická paměť.

Na pódiu se zpívalo a tancovalo. Vystupovaly různé dětské a mládežnické soubory. Připomněla se Velká vlastenecká válka i současná válka. Zpívaly se válečné a vlastenecké písně. Zněly Svatá válka, Smugljanka, Žuravli, Děň pobědy, Kaťuša, Pusť vsegda budět solnce aj. Některé písně zpívalo celé náměstí, lidé tancovali. Spontánně přišli a spontánně slavili. Ale část pořadu byla věnována i moderní písni a tanci. Večer byl ohňostroj. Byl to zážitek, na který se nezapomíná.

Hlavní den oslav byl 9.květen-Den vítězství. Vše začalo ráno na náměstí Karla Marxe u chemického závodu, u památníku kováků, padlých ve Velké vlastenecké válce. U památníku stáli čestnou stráž mladí chlapci a děvčata. Nedaleko památníku se také začal řadit průvod. Přišlo neskutečně mnoho lidí, mládeže a děti s georgijevskými stužkami na klopě, mnozí ve vojenských uniformách. Všude mnoho květin, vlajek SSSR, veteráni, hudba. Potkal jsem zde učitele z 13.ZŠ, dali mi praporek. Potkal jsem také Sergeje s TV Asket, hned se mnou natočil rozhovor.
Pak začala slavnost: https://www.youtube.com/watch?v=ZiVfX33jq40

Zazněla píseň dětského sboru, proslov popa. Kladení věnců k památníku trvalo velmi dlouho, po veteránech přicházely stovky lidí, mezi nimi i mládež a děti. Bylo to nesmírně působivé.
Po slavnosti se vydal na pochod městem obrovský průvod:https://www.youtube.com/watch?v=mbPRUBglDUc (v čase 13.25 je krátce vidět Bohdanka s portrétem Alexeje Mozgového, v čase 30.36 je pět sekund vidět gymnastka Máša).

V čele průvodu šli veteráni Velké vlastenecké války, veteráni afghánské války, za nimi kozáci, frekventanti vojenských škol, děti z Center fyzického rozvoje dětí při MŠ a ZŠ. Pak obrovský Nesmrtelný pluk. Něco úžasného. Kolik bylo v průvodu mladých lidí a dětí, kteří hrdě nesli portréty svých dědů a pradědů! Za Nesmrtelným plukem následovaly mládežnické kolektivy z podniků, učitelé a studenti vysokých škol a gymnázií, učitelé mateřských a základních škol, lidé z podniků a institucí, sportovci (také gymnastky v čele s Mášou, ověnčenou medailemi), děti z mimoškolních klubů, umělecké soubory (vedoucí uměl.souborů DK Metalurgů Viktoria Petrovna se svým souborem). Některé sportovní a umělecké kolektivy předvedly své umění. Průvod došel před park Leninského komsomolu, kde je hlavní památník osvobození Alčevska. Před parkem stály k mému překvapení stafáž děti z 13.ZŠ Naděžda, mezi nimi několik děti z 5.třídy. Do parku šli jen veteráni, vojáci, část lidí, studentů a dětí. Ostatní by se tam nevešli.
U památníku proběhla další slavnost: https://www.youtube.com/watch?v=7jT44fe9Ut8

Bylo to krásné a dojemné. Lidé přicházeli k památníku za zpěvu krásné písně „Žuravli“. Projev starostky Alčevska Natálie Pjatkovové, veterána Velké vlastenecké války. Předání květin veteránům (též žáci 9.třídy 13.ZŠ a Bohdanka). Krátký kulturní program. Čestné salvy. Pokládání květin k památníku se zúčastnilo snad tisíc lidí.. Po slavnosti se žáci 9.třídy a Bohdanka zařadili na čelo Nesmrtelného pluku. Bohdanka nesla portrét legendárního velitele brigády Prizrak Alexeje Mozgového. Celý průvod se dal znovu do pohybu. Část průvodu jsem šel s učiteli 13.školy. Průvod prošel hlavním náměstím V.I.Lenina a za náměstím byl ukončen. Pomník V.I.Lenina byl zavalen květinami. Setkal jsem se se známými dětmi z 5.třídy 11.ZŠ, spolužačkami gymnastky Máši, Vladou, Polinou, Lerou a Janou. Spolu jsme zhlédli na náměstí kulturní program, v němž vystupovaly různé umělecké soubory dětí a mládeže, také děti z 13. i 11.ZŠ. Odpoledne a večer byl program ještě také v parku Pobědy, ale tam už jsem nešel. Už toho bylo ten den i na mě moc.
Tušil jsem, že oslavy budou veliké a krásné, ale skutečnost ještě předčila mé očekávání. Něco tak krásného, dojemného, velkolepého jsem ještě neviděl. Takové množství lidí, mládeže! Ta spontánnost! Lidé nešli potiše, skandovali Poběda, S prazdnikom, Urááá aj. Jsem rád, že velkou roli v průvodu a při pokládání věnců hrály děti ze 13.školy! Mám přání-jezdit na květnové svátky na Donbas. Ale to se mi nesplní.

 

oslavy a

oslavy a 2

oslavy a 3

oslavy a 4

oslavy a 5

Jaromír Vašek, předseda Společnosti přátel LLR a DLR, Alčevsk, LLR
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Komentář “Nádherné oslavy dne vítězství v Alčevsku

  • Vskutku – málem jsem se rozplakal… Jak dojemné – ty srpy a kladiva!

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*