Na pozadí koronaviru a za vašimi zády se dějí neskutečné věci. Vláda i senát mlčí a Česká televize toto téma ignoruje. Kdo to platí??

Na pozadí koronaviru a za vašimi zády se dějí neskutečné věci. Vláda i senát mlčí a Česká televize toto téma ignoruje. Kdo to platí??

Není to tak dlouho, co České soudy řešili kauzu Walderode. Šlo asi o drobné, když byly zcela protiprávně navráceny majetky tohoto rodu, který vědomě kolaboroval s nacisty a sám Walderode byl důstojníkem abwehru a nosil nacistickou uniformu. Co jsou to 3 miliardy korun že??? To Český daňový poplatník zvládne. Vždyť podvod s církevními restitucemi také zvládá platit. Jenže nyní na nás jdou nacističtí pohrobci rodu Lichtensteinů a to už je průšvih obřích rozměrů se značnými politicko – ekonomickými dopady, ale i s dopady do soukromého života značného počtu obyvatel. Mnoho o tom asi nevíte, ale soudy už běží a není žádná jistota jak prodejná Česká justice bude reagovat. Lichtensteinové chtějí zpět své majetky a to bez ohledu na Benešovy dekrety a Postupimskou dohodu, či Pařížskou konferenci.

      Tvrdí se, že kauza Walderode je spouštěčem dalších nároků jiných rodů žádajících své majetky. To není až tak docela pravda, protože Benešovy dekrety už obejity byly a to tajemnými restitucemi Václava Havla a rodem Schwarzenbergů. Existuje zde mnoho nesrovnalostí a drobných švindlů, které běžný občan nevidí, ale zkušený právník ano. Rod Lichtensteinů do toho však jde zcela natvrdo, snažíce se využít svých možností k vyvolání mezinárodního tlaku na ČR.
       Je pochopitelné, že Lichtensteinové všemožně popírají jakoukoliv kolaboraci. Tento postup volili prakticky všechny šlechtické rody Německého, či Rakouského původu. Tedy obehraná písnička. Nicméně je nutno připomenout, že do roku 1918-tedy do doby vzniku samostatného Československa bylo toto území pod nadvládou šlechty Německé, Rakouské a Uherské. Češi a Slováci žili pod obrovským tlakem svých pánů a byli nuceni otročit. Český a Slovenský jazyk byl likvidován a zakazován. Tedy zkušenost s němci, rakušáky nebo maďary máme a vskutku není dobrá. Mladí však o tomto již vědí moc málo, protože je to nezajímá a klidně jdou demonstrovat do ulic, kde ve své podstatě obhajují německé, či rakouské záměry. Mnozí říkají, že dnes by se toto už nemohlo stát, ale bohužel to není pravda. V EU v podstatě otročíme zas a jsme v područí cizí mocnosti.       Rod Lichtensteinů má v dnešní době podaných 26 žalob u Českých soudů a jedná se o majetky v řádu cca 10 miliard korun. Chtějí nazpět území o rozloze cca 700 km čtverečních. Chtějí nazpět své zámky jako např: Šternberk, Lednice, Valtice, Velké Losiny, Zábřeh a mnoho dalších. Bohužel však neříkají, že v naší zemi doslova kradli a násilně zabavovali majetky České šlechty už od roku 1621, kdy bylo popraveno 27 Českých šlechticů a jejich majetky si prostě přisvojili. V jejich úsilí je značně podporuje Karel Schwarzenberg a potažmo TOP 09-tedy ti, kteří tolik volají po svobodě a demokracii, přičemž se jí snaží ukrást těm ostatním. Schwarzenberg byl vždycky krysa a celý ten jejich rod jakbysmet. Jenže tam existují i další vazby a tak Lichtensteiny podporuje i sudetoněmeký landsmanšaft či Zdeněk Bakala. Mají dokonce zaplacená média a jdou jim na ruku časopis Reflex, Respekt, Hospodářské noviny a světe div se-dokonce je na jejich seznamu i Česká televize. Tato propojení mají zcela praktické důvody jak vám lidem vypláchnout mozek dezinformacemi podporujícími jejich záměry. Stranou nelze ponechat ani vazby na justici, kde např Jablonecký soudce Kneř v podstatě znehodnocuje Benešovy dekrety.  „Z provedených důkazů nelze dovodit, že by se hrabě Walderode za války jakkoliv provinil vůči československému státu. Tím byla základní restituční podmínka splněna,“. To jsou slova soudce Kneře z roku 2015. Je paradoxem justice, že do kauzy Walderode museli žadatelé majetků prokázat, že nebyli kolaboranty. Od kauzy Walderode je tomu naopak a soud musí dokázat, že kolaboranty byli. Co tak náhlá účelová otočka??? Inu proto, že žijících svědků událostí stářím rapidně ubývá a závěry Postupimské konference, ale i Pařížské a Benešovy dekrety jsou justicí účelově přehlíženy.
        Prezident Zeman a premiér Babiš dali jasně najevo, že otázka Benešových dekretů je pro ně uzavřenou záležitostí a platí. Tím se stali trnem v oku bývalým náckům, ale i jejich potomkům, neb sebe dali jako překážku do jejich rozehrané hry. Proto je takový enormní tlak na to, aby byl odstraněn prezident Zeman a premiér Babiš a také proto vznikl milion chvilek. Není přeci demokratické a svobodné, když není vrácen majetek bývalým nacistům, jejich dětem a kolaborantům. Vznikl i požadavek, jehož propagátorem je milion chvilek, aby byl Zeman nahrazen někým vlídnějším, tvárnějším a otevřenějším v otázce sudetských Němců a Lichtensteinů. Stejná otázka je probírána i na školeních sudetoněmeckého landsmanšaftu, která se konávají v Mariánských Lázních, či Teplicích a účastní se jich někteří Čeští politici jako např. Schwarzenberg, Tominová a další. Pro naduté pražáky, kteří volí TOP, či ODS-tedy ty kdož Lichtensteiny podporují — kvůli Lichtensteinům a jejich nárokům je zablokována výstavba Pražského okruhu. Vy to nevíte??? Tak už to víte!!!
      Po roce 1945 byl zkonfiskován veškerý lichtenštejnský majetek v Čechách i na Moravě pro příslušnost k německé národnosti, ačkoli se rod podle historika Petra Maška neangažoval pronacisticky, spíše naopak. Na druhé straně panující lichtenštejnský kníže František Josef II. nabídl spolupráci Sudetoněmecké straně a profitoval ze spolupráce s německými okupačními úřady.

Ohledně záboru byl spor mezi knížetem Janem II. a Státním pozemkovým úřadem rozhodnut Nejvyšším soudem tak, že majetek liechtensteinský není vyjmut ze záboru. Soud odmítl námitky knížete, že jeho rodový majetek představuje appertinenci suverénního knížectví Lichtenštejnského a dodal, že i kdyby tomu tak bylo, přesto by se na tyto majetky záborový zákon vztahoval.

V roce 1946 Československo zkonfiskovalo lichtenštejnský majetek, který se nacházel na území Československa, na základě dekretu prezidenta republiky č. 12 ze dne 21. 6. 1945 o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa, a to i přesto, že v době druhé světové války rodina měla lichtenštejnskou státní příslušnost a Lichtenštejnské knížectví bylo neutrálním státem. Tehdejší kněžna Elsa byla navíc židovského původu. Přesto byla stížnost knížete 21. listopadu 1945 správním soudem v Bratislavě zamítnuta, kdy tento souhlasil s názorem žalovaného správního orgánu, že „je všeobecně známou skutečností, že kníže je „osobou německé národnosti“ ve smyslu Dekretu č. 12.“

Konfiskační rozhodnutí se kníže Hans Adam II. pokusil napadnout před soudy Spolkové republiky Německo, avšak byl neúspěšný. Postup německých soudů schválil nakonec rozsudkem ze dne 12. července 2001 i Evropský soud pro lidská práva. Otázkou tedy je, jak se k situaci postaví Česká justice!!!

DÁVEJTE VELKÝ POZOR OBČANÉ!!!
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Komentář “Na pozadí koronaviru a za vašimi zády se dějí neskutečné věci. Vláda i senát mlčí a Česká televize toto téma ignoruje. Kdo to platí??

  • Během německé okupace bylo stanné právo běžně využíváno. Naše vláda „oslavila“ vpád německých vojsk vyhlášením stanného práva v březnu a mnichovskou zradu „oslaví“ obdobně. Už zřejmě jsme opět protektorátem bez vlastní vůle a podřizujeme se nesmyslům.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*