Na co se tady v Evropě ještě čeká?

Na co se tady v Evropě ještě čeká?

Až miliony imigrantů z cizích kultur samy „vděčně“ odvrhnou jejich násilnou středověkou ideologii a jejich původní kulturní návyky z prostředí, ve kterém vyrůstaly, „integrují se“ a hromadně přijmou jakýsi „evropský humanismus“?

Až přijmou za svou naši evropskou kulturu a demokracii, naše základní lidská práva a svobody a s tím spojenou odpovědnost? To může očekávat jen snílek nebo úplný blázen.

Ve skutečnosti se děje něco úplně jiného a jsme také každodenními svědky něčeho úplně jiného. Sexuální napadání žen ze strany cizinců na veřejnosti pokračuje (hlášeny jsou další případy pro změnu z Rakouska – zdroj zde) a není žádný předpoklad (natož záruka) toho, že se tento trend jakkoli změní a že se něco takového neděje a nebude dít i jinde. Naopak, je téměř jisté, že se jedná jen o pomyslný „vrcholek ledovce“ a může dojít jen a pouze k eskalaci a k dalšímu masivnímu zhoršení tohoto již dnes nepřijatelného stavu a vzniklé situace. Je třeba jasně říct, že tady naprosto selhaly základní funkce států spočívající v povinnosti zajistit svým obyvatelům bezpečí a bylo by krátkozraké utěšovat se tím, že u nás se zatím nic takového neděje a že se nás to tedy nedotýká. Hranice jsou totiž v Evropě stále volně průchozí a otevřené a nic nenasvědčuje tomu, že by se na tom mělo v dohledné době cokoli změnit.

Pokud dochází na veřejnosti k masovému sexuálnímu napadání žen v současné zimě, co se asi tak bude dít v jarních a letních měsících? Pokud se někdo jako zvíře chová v zimě, jakmile nastane teplo a změní se oblečení žen na ulicích, bude a stane se pak ještě mnohem větším a nebezpečnějším zvířetem!

Ilustrační obrázek Foto: AP
Ilustrační obrázek Foto: AP

Navíc tehdy, pokud bezbřehá imigrace převážně mladých mužů zapříčinila obrovský nepoměr a přetlak ve společnosti, spočívající v nedostatku mladých žen a dívek. Statistická čísla jsou zde naprosto neúprosná a již jsem dříve psal o tom, že se takto jedná zhruba o poměr dvou mladých mužů na jednu ženu. Vládnoucí „sociální inženýry“ a falešné humanisty to však, jak se zdá, vůbec nezajímá a na evropskou tragédii obrovských rozměrů tak bylo zaděláno.

Na co se tedy čeká? Až na jaře a v létě na ulicích evropských měst dojde k nějakému masovému znásilňování a možná i vraždění napříč celou Evropou a lidi v takovém případě pak budou nuceni vzít spravedlnost a bezpečí do vlastních rukou? A pokud pak někdo bude takto nucen bránit sebe a své blízké proti útočícím „nadrženým zvířecím davům“, bude za to naopak on kriminalizován?

Už opravdu nestačí, aby po každém takovém případu byli všichni odpovědní jen v jakémsi falešném „šoku“ a hraném či upřímném zděšení a překvapení s tím, že to byl určitě jen „výjimečný a nepřijatelný případ, který už se nebude opakovat“. Tomu už nikdo soudný nevěří a rozumným lidem něco takového už v žádném případě nemůže stačit!

Je třeba urychleně konat a ne pouze planě mluvit. Je třeba urychleně jasně a veřejně pojmenovat skutečné příčiny toho, co se tady děje a poté tyto příčiny reálně eliminovat (tedy zabezpečit jejich odstranění a tím i nápravu). Pokud někdo tvrdí, že ztráta bezpečí v Evropě nijak nesouvisí s bezbřehou imigrací statisíců a milionů cizích lidí přes nechráněné a otevřené hranice, je to lhář.

Pokud nejsou vlády evropských zemí schopny svým obyvatelům zajistit bezpečí a pokud připustily současnou bezbřehou imigraci, která prokazatelně ohrožuje životy a bezpečí obyvatel a pokud chtějí těmto svým obyvatelům i nadále bezostyšně lhát nebo naopak mlčet a nečinně čekat až jak se věci samy vyvinou, měly by okamžitě odstoupit a uvolnit místa někomu, kdo tyto základní věci reálně zajistí a napraví!

Ve skutečné demokracii by něco takového mělo být naprostou samozřejmostí!

 

 

Luděk Mazurek

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

3 Komentáře “Na co se tady v Evropě ještě čeká?

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*