Muslimská populace v Anglii dosáhla 3 miliónů, překonala sčítání lidu ve Walesu a v Severním Irsku

Muslimská populace v Anglii dosáhla 3 miliónů, překonala sčítání lidu ve Walesu a v Severním Irsku

Podle oficiálních odhadů se nyní muslimská populace Anglie odhaduje na více než tři milióny – což je podle sčítání lidu v roce 2011 více než celková populace zaznamenaná ve Walesu nebo Severním Irsku.Výzkum Úřadu pro národní statistiku (ONS) založený na ročním průzkumu populace (APS) – nový způsob sběru dat založený na „průběžném průzkumu domácností, který zahrnuje průzkum pracovních sil (LFS) – naznačuje, že muslimská populace v Anglii a Walesu se mezi sčítáním v roce 2011 a 2016 zvýšila o více než 400 000 – 16%.

Odhaduje se, že pouze v Anglii muslimská populace dosáhla v roce 2016 kolem 3 092 000 obyvatel, což je více než celková populace, včetně muslimů a všech ostatních menšinových skupin, zaznamenaná při sčítání lidu v roce 2011 ve Walesu (3 063 456) nebo Severním Irsku (1 810 863), podle výzkumu v deníku Daily Mail.

Pokud jsou přesné, údaje APS – které přirozeně nezohledňují nelegálně pobývající obyvatele Británie nebo lidi žijící v „komunálních zařízeních“, jako jsou věznice – muslimský podíl anglické populace by v roce 2016 činil 5,6% .

Nicméně, dopad na kulturu, demografii a sociální soudržnost země však bude pravděpodobně mnohem větší, než by naznačoval tento údaj, vzhledem k tomu, že muslimská populace se podle posledního národního sčítání lidu „spíše koncentruje do konkrétních oblastí Anglie“.

„Ve více než polovině místních samospráv byl podíl muslimské populace pod jedním procentem,“ uvádí sčítání lidu v roce 2011 – ale dodává, že v oblastech s „největším podílem muslimů“ – konkrétně Tower Hamlets a Newham v Londýně, nyní ovládané muslimským Sadiqem Khanem – jejich podíl na populaci byl mnohem vyšší, „34,5 procenta respektive 32,0 procenta“.

Nové odhady ONS také naznačují, že nárůst muslimské populace v Anglii je doprovázen neustálým poklesem křesťanské populace.
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*