Muslimové a Arabové spolupracovali s Třetí říší

Muslimové a Arabové spolupracovali s Třetí říší

Lidé, kteří nelogicky poukazují na to, že ti, kteří jsou proti aktuální migraci a islámu, jsou pravicoví extrémisté, by měli vědět, že nacisté inklinovali k islámu.

Možná dnes málokdo ví, že „bible“ nacionálních socialistů byla vydána v celém znění i v arabštině. Je důležité zmínit, že nacionální socialismus vyznávaly skoro všechny arabské strany. Například strana Mladý Egypt, Nacistická strana v Iráku, či Syrská sociálně nacionální strana a mnoho dalších nacionálních stran v arabském světě.

Nacionální socialisté za doby Třetí říše naopak de facto inklinovali k islámu. Stačí zmínit samotného Adolfa Hitlera, říšského vůdce SS Himmlera, říšského ministra propagandy Goebbelse, či vedoucího kanceláře Adolfa Hitlera Martina Bormanna. Toto je jen zlomek nacisitkých pohlavárů, kteří se přiklonili k islámu.

Bylo by vhodné si poslechnout i výpovědi dosud žijících svědků, kteří za doby Třetí říše navštěvovali Nationalpolitische Erziehungsanstalten (Nacionálně politické výchovné ústavy). Tehdejším žákům bylo  neustále vštěpováno, že Arabové jsou spojenci Třetí říše a to i proti mezinárodnímu židovstvu.

Ilustrační obrázek Foto: Harvard University Press; German Archives
Ilustrační obrázek Foto: Harvard University Press; German Archives

Musíme vzít v potaz, že za Druhé světové války vzniklo mnoho muslimských divizí Waffen SS. Například 13. horská divize zbraní SS „Handschar“, 21. horská divize zbraní SS „Skanderbeg“, 23. horská divize zbraní SS „Kama“ a mnoho dalších muslimských jendotek v rámci Waffen SS. Nesmíme ani opomenout  i muslimské komunity z jižní a východní části Sovětského svazu, které měly být zformovány ve Východomuslimskou divizi SS. Někteří členové z těchto komunit sloužili v policejních jednotkách SS.
Zmíněné jednotky Waffen SS bojovaly s krutou bestialitou hlavně proti Slovanům.

Považuji za důležité, že Mohamed Amín al-Husajní, arabský nacionalista a muslimský vůdce v britské Palestině byl jmenován „čestným Árijcem“ a dostalo se mu od Hitlera velkých poct.

Bohužel musíme i konstatovat, že protižidovské a rasistické spisy Hitlera prý patří mezi mnoha muslimy k jakési „populární literatuře“.

Ten, kdo chce, si sám sežene fakta o tom, jak muslimové a Arabové spolupracovali s tehdejším nacistickým režimem. Pro mnohé to bude překvapivé zjištění.

 

 

Petr Cvalín
Loading...

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*