Multikulturalismus je rasistickou teorií, která nenávidí vlastní a miluje cizí

Multikulturalismus je rasistickou teorií, která nenávidí vlastní a miluje cizí

Ano, je tomu tak. Byť je dnes díky multikulturní nadvládě ve společnosti, mediích a politice nebezpečné otevřeně hovořit o kořenech multikulturalismu, tak tato filozofie je rasistického původu a má také stejne plody.

Kolega slovensky publicista Pavel Fendek se v textů „Brusel – hnízdo teroru a centrum multikulturního rasismu“ vyjadřuje jasněji: „Multikulturalizmus je nástrojom deštrukcie západnej civilizácie prostredníctvom jej „nariedenia“ neeurópskymi imigrantmi na území Západu. Napriek svojmu názvu bol vždy ideológiou nenávisti voči západnej civilizácii a Európanom, preto bielu rasu a jej kultúru považuje za menejcennú voči ostatným rasám a kultúram.“

Multikulturalisté jsou velice opatrní v upřímné mluvě a své projevy rádi zaobaluji do hesel tolerance, různorodost, odmítáni xenofobie apod. Z jejich práce je ovšem vidět, že sice propagují právo příchozích přistěhovalců zachovat si svou původní kulturu, ale zároveň nepřiznávají původnímu obyvatelstvu právo na zachováni vlastní kultury a hodnot. V momentě, kdy se dostává příchozí kultura do konfliktu s původní kulturou, tak nastupují multikulturalisté s hesly o toleranci, ale toleranci vnucují jen původní kultuře a požadují, aby se původní kultura podřídila požadavkům nové kultury.

Nepřekvapí tedy, že multikulturalisté jsou zároveň mnohdy i těmi, kteří aktivně pomáhají přílivu neevropských přistěhovalců do Evropy a jakoukoliv snahu zabránit masové imigraci do Evropy a zachovat tak původní kulturu označuji za xenofobii, nenávist apod.

Ano, myslím si tedy, že Pavel Fendek má plnou pravdu když říká, že „ multikulturalizmus je nástrojom deštrukcie západnej civilizácie“. Ve své knize Eurabia – mýtus nebo realita budoucnosti? Popisuji, jak se v tématu nutnosti nastěhovat do Evropy obyvatele Afriky a islámského světa perfektně shodli neomarxisté (Gramsci) s panevropany hraběte Coudenhove-Kalergi a z tohoto spojenectví vznikla právě dnešní Evropská unie.

antonio gramsci
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

I Švýcarsko ruší vakcinační pasy

I Švýcarsko ruší vakcinační pasy

Švýcarský ministr zdravotnictví Alain Berset dal najevo, že kontroverzní využívání certifikačního covidového systému alpským státem…

Komentář “Multikulturalismus je rasistickou teorií, která nenávidí vlastní a miluje cizí

  • · Edit

    Je třeba dodat, kdo byl ideologem multikulturalismu – hlavními ideology multikulturalismu byli výhradně Židé! Proč? Cílem bylo vytvoření rasistické ideologie nenávistné vůči původním bílým křesťanským NEŽIDOVSKÝM národům! Konečným cílem mělo a má být ZNIČENÍ bílé křesťanské západní evropské civilizace a smíchání inteligentní bílé rasy s primitivní černou rasou, z něhož má vzniknout primitivní hnědá poslušná rasa, která bude poslušně, jak roboti, pracovat pro své židovské pány v novém Evropském superstátě ovládaném žido-zednářstvem!

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*