Multikulti, muslimové, imigrace, podělané vlády a rozeštvaní lidé. Komu to slouží??

Multikulti, muslimové, imigrace, podělané vlády a rozeštvaní lidé. Komu to slouží??

Věříte v náhodu?? Myslíte si, že migrační vlna je spontánní akt?? Jste toho názoru, že válka v Sýrii je náhoda či dílo Bašára Assada? Souhlasíte s tím, že napadení Libye ze strany USA a jejich spojenců byl bojem za demokracii??

Nevěřte tomu-pravda je úplně někde jinde, ale to se veřejně říkat nesmí. Proto média volí zavádějící a mnohoznačné zpravodajství. V ČT jsou ještě dále a klidně Vás nakrmí lží, Bohužel je to o to horší, protože oni tomu, co říkají snad dokonce věří. Pravda je skutečně krutá a dobudoucna bude mít pro všechny Evropany tristní následky.

V žádném případě nelze za vzniklou situaci v Evropě vinit občany z muslimských zemí. Tito, aniž bysi to uvědomovali, konají sami sobě medvědí službu a úplně stejnou službu konají ti, kdož imigranty do svých zemí zvou a dokonce je vítají. Uvědomte si prosím v časové posloupnosti, že než se započala šířit migrační vlna, tak v Evropských zemích již dávno před tím započala akce na propagaci multikulturní společnosti. Tedy je jasné, že jsme na tuto situaci byli předem připravováni, a ti, kdož multikulti propagovali věděli daleko více, než svým občanům sdělovali. Úplně prvotně byl vytvořen tzv. Schengenský prostor-tedy systém otevřené brány. V té době mocní věděli, oč ve své podstatě jde a jaký je záměr, ale občanům se neřeklo nic. Ti v dobré víře vytvoření Schengenu přijali jako pozitivní krok k rozvoji ekonomické spolupráce a rozvoji cestovního ruchu. Ovšem o ochraně vnější hranice Schengenského prostoru se nehovořilo a ani v současnosti není dostatek vůle v této oblasti skutečně konat. Vzniká otázka proč!! No přeci proto, že jde o cílený záměr a ten nelze úspěšně dokončit za situace, kdy by vnější hranice EU byla chráněna. Také proto nejsou z rozpočtu EU na ochranu vnějších hranic uvolňovány žádné prostředky. To by bylo pro prvotní zájem o vytvoření multikulti společnosti kontraproduktivní. Namísto toho jsou vyčleňovány prostředky na podporu migrantů. Že jde o zvrácenost normální člověk ví, ale není v jeho silách s tímto stavem cokoliv udělat.Proč je takový eminentní zájem mocných o vytvoření multikulturní společnosti?? Na toto není až tak složitá odpověď, když znáte procesy společenského a kulturního vývoje v kontextu na danou historii a tradice Evropských národů. Příval imigrantů má své předem dané dopady, které lze poměrně přesně odhadnout s ohledem na jejich počet, který je také součástí rovnice. Totiž-při vytvoření správného poměru domovského obyvatelstva oproti imigrantům začnou kulturně a společensky ztrácet obě strany. Pro původní obyvatelstvo to znamená ztrátu národní integrity, postupné mizení kulturních tradic a manipulaci s historií národa, což znamená postupné rozkladné procesy ve společnosti. Důležitým bodem je také otázka víry. Křesťanství jako takové odumírá už delší čas a to především zásluhou Římskokatolické církve a samotného papeže,který doslova nabádá k přijímání migrantů z muslimského světa, přičemž si musí být velmi dobře vědom toho, že snahy spojovat křesťanství a islám mohou v tom nejhorším případě znamenat válku a krveprolití. Přesně z tohoto důvodu nazývám poslední dva papeže pokrytci a dost možná, že papež Benedikt je vyslancem samotného satana. Příchozí migranti zas mají zásadní problém v tom, že jsou doslova vytrženi ze své domoviny a národní integritu svou emigrací ztratili ihned. Na územích, kde se nově usazují nemají žádné kořeny a schází zde absolutně jakoliv kulturní i historická vazba k daným územím. Tu mohou získávat až následně jejich děti. V otázce víry však mají oproti původnímu obyvatelstvu zajištěnu ze strany moci zákonodárné, ale i výkonné značnou výhodu, protože v tomto směru je využíváno pravidlo pozitivní diskriminace. Tedy situace obdobná jako s cikány, jenom s tím rozdílem, že cikáni jsou naši a jsou nedílnou součástí naší kultury a tradic.

V celkovém souhrnu fakt to znamená, že budou trpět všichni normální občané vyjma mocenských elit. Projekt vytvoření multikulturní společnosti bude mít za následek vytvoření nové takzvaně šedé společnosti, kde nebude zcela jasné kam kdo patří, budou se v daleko větší míře křížit společenské zájmy určitých etnik, čehož důsledkem bude nulová národní integrita. Lidé budou zaměstnáni obavami a střety sami mezi sebou, čímž jim bude scházet jakákoliv jednota. Tímto se stanou snadno ovládaným stádem ovcí se kterým si mocenské elity budou dělat vše co chtějí.Normální lidé mezi sebou nebudou ani náhodou vědět kdo je kdo, ale mocenské elity to vědět chtějí a potřebují. Právě proto je do brzké budoucnosti naplánována likvidace peněžního oběživa a čipování lidí. Během dvou let chce u nás vláda zavést nové občanky s čipem a to už je jen krůček k tomu, aby se čipy následně implantovaly pod kůži. Holt, když se národy nevzepřou, tak budou očipováni jako pejsci!!

Spontánní migrační vlna-to je také blud. Vezměte v potaz, že jen v Německu je za letošní rok cca 1 milion běženců a to nemluvím o ostatních Evropských zemích. Umíte si představit, jak celý tento proces musí být logisticky zajištěn?? Ten obrovský počet lodí na přepravu co je potřeba a ty obrovské peníze co to stojí. To není a nemůže být náhoda, ale přesně naplánovaná a velmi přesně koordinovaná akce. Zaměstnejte prosím své hlavičky a spočítejte si, kolik lidí se asi vejde do běžné osobní lodi a vyjde vám číslo, které budete těžko chápat. Navíc je nutné řízení takovéto dopravy s ohledem na hustotu námořní dopravy, takže nelze říci, že se o tom neví na vyšších místech. Pro migranty musí být připraveno jídlo a alespoň minimální technické zázemí, protože jinak by vznikl šílený chaos k čemuž nedošlo a to je známkou toho, že vše je připraveno. My však sedíme doma na prdeli sa tupě věříme tomu, čím nám ČT vylije mozek. Vždyť je to jasná mediální manipulace.

Arabské jaro je nutno vnímat jako celkový plán a nikoliv jako záležitosti osamocených zemí. Tento plán kdosi stvořil a řídí ho. Stvořitelem tohoto globálního svinstva jsou zednářské lože a židé. Mimo jiné-mnoho židů je prříslušníky zednářských loží a jsou v nich i příslušníci elit Římskokatolické církve. Takový Duka je jejich věrný poskok. Jak je to možné??? Zednáři vnímají boha jinak než drtivá většina lidí. Pro ně je bůh to samé co pro mě. Universum. K tomuto přístupu nás však vedou odlišné pohnutky. Zednáři se pomodlí v katolickém kostele stejně tak dobře jako v mešitě. Pomodlí se stejně k Budhovi,Jahvemu nebo k Satanovi. Proto projekt multikulturní společnosti, protože v ni se ztratí a nikdo nebude vědět, kdo vlasně jsou a kdo to je. Takový Dienstbier je buď žid nebo poskok zednářů na misi v České republice. Totéž je Šabatová, Halík, Merkelová a další. Jsou to symboly zla a věrně mu slouží. Takové nesmíme poslouchat, ale musíme je zničit, než oni zničí nás.

Velikost výše uvedeného projektu a probíhajících procesů zcela vylučuje náhodu a jasně ukazuje na cílenou a řizenou akci. Tato je s největší pravděpodobností řízena z USA a Izraele.

Přemýšlejte.
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Komentář “Multikulti, muslimové, imigrace, podělané vlády a rozeštvaní lidé. Komu to slouží??

  • je to horčí, než si myslíte… historie se opakuje… zv. islámský fašismus nám v podobě džihádistů představuje současnou formu z historie dobře známé elitní organizace typu Waffen SS, islámské milice živelně vznikající všude po Evropě pak jsou muslimskou obdobou budoucí Gehaime Staatspolizei, právo šaría je novým kompletním soupisem muslimských „Noriímberských zákonů“ a Korán není ve své nyní tolik protežované sunnitské fundamentální formě wahhábismu ničím jiným než novodobým Mein kampf/em/ velikého fýrera muslimů, jež dlí na nebesích… zatím, než se najde nějaký i zde na Zemi… vám, kteří myslíte, že tohle je přehnané, chci připomenout, že u počátků moci Hitlera v Německu byly bojůvky SA, které představovaly podle mého odhadu /přesné údaje jsem nikde nenašel/ ne více než několik procent obyvatelstva… a dosáhly potřebného prostoru pro rozvoj Hitlerovy moci terorem!… prostě ty ostatní zastrašili… opravdu zde nevidíte podobnost s výzvami k teroru vůči Evropanům v tlupách křižujících Evropou?.. kolik procent muslimů je dnes v Německu, Francii a Anglii?… tahle podobnost může začít fungovat prakticky okamžitě… samozřejmě za tiché spolupráce CIA a dalších západních tajných služeb… i Hitler uspěl především proto, že byl hojně financován tehdejšími mocnými tohoto světa…

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*