Morgellony je forma řízené evoluce lidského genomu

Morgellony je forma řízené evoluce lidského genomu

morgel
Americké Centrum pro kontrolu nemocí nazývá Morgellony halucinací, kryje DARPA.
Představte si, že máte mentální dovednost vytvářet dosud neznámá živá vlákna, která se mohou sama reprodukovat, některá z nich mají na sobě reliéfní identifikační písmena, a pak ta vlákna přimějete vyčnívat z vaší kůže, to vše proti své vědomé vůli.Zni to jako science fiction? Neni  to sci-fi, říká americké Centrum pro kontrolu nemocí (CDC).
Navzdory tomu, že na tom hlavní zdravotnická agentura strávila 4 roky a utratila 600 000 dolarů, s použitím nejrozsáhlejsí světové soudní databáze, říká, že není schopna identifikovat zdroj vláken vystupujících z těch, kteří trpí Morgellonovou nemocí. (1).

CDC tvrdí, že čtyři ze sta tisíc lidí – to je míra infekce v Severní Karolíně – si pouze představují existenci těchto vláken.

Morgellonová nemoc, spojená s řadou fyzických a mentálních symptomů (2), se vyznačuje neobvyklými vlákny vyčnívajícími z kůže, která způsobují léze a bolavá místa, která se nehojí, nebo se hojí velmi pomalu.
„Provedli jsme vyšetřování této nevysvětlené dermopatie, abychom charakterizovali klinické a epidemiologické rysy a prozkoumali možné etiologie,“ vysvětluje studie. Jediná navrhovaná potenciální etiologie je, že pacienti mají halucinace.

Nebyl odhalen žádný běžný způsobující medicínský stav nebo zdroj infekce, podobný běžněji uznávaným stavům jako je klamné zamoření.

morge3Více informací, než poskytuje sama studie o 300 slovech, poskytl CDC v tiskovém prohlášení publikovaném minulý týden (3), kde halasně vychválil studii. Jeho webová stránka Nevysvětlená dermopatie jde dále než to, co je oznámeno v samotné studii, říká, že „není žádný důkaz o spojení s životním prostředím,“ a slibuje, že další studie nebudou prováděny. (4)

„Lidé, kteří trpí Morgellonovou nemocí, nejsou halucinací, bez ohledu na to, co se vám snaží namluvit CDC a mainstreamový tisk,“ říká Jan Smithová z MorgellonsExposed.com. Sama trpí Morgellony už přes 13 let.
mor2
Obrázek výše je na její webové stránce. Přemýšlejte, proč by člověk s Morgellonovou nemocí  měl mít na sobě vlákna, na nichž jsou reliéfní písmena. Ta fotka je skutečná a vzorek nebyl nijak změněn. Je dostupný pro výzkum a testování DNA.“ (5)

Studie CDC oznámila: „Většina materiálů sebraných z kůže účastníků byla složena z celulózy, pravděpodobně původem z bavlny.“

V jednom ze vzorků odebraných z těla Jan Smithové bylo zjištěno složení z celulózy a GNA, což je syntetická forma DNA. (6). Glykolová nukleická kyselina se přírodně nevyskytuje, je používána k vytváření syntetických forem života. (7)

Ale proč by CDC neznala přesně původ celulózy, a říkala, že je pravděpodobně původem z bavlny? A co zbytek, který není celulóza? O tom studie neposkytuje žádné podrobnosti.

CDC poslala celulózu a nepřírodní vlákna do Patologického ústavu ozbrojených sil (AFIP), jak oznamuje Associated Press. (8). Tento ústav sbírá vzorky vláken a další forensní materiáli již 150 let. (9) Jeho rozpočet pro rok 2011 byl 65 miliónů dolarů. (10) Jistě by věděl, zda tato nová vlákna jsou přirozená nebo umělá. Ale dělá, že neví.

AFIP je stejná skupina, která sbírala veškeré forenzní důkazy při útoku na Pentagon 11. září, a v lokalitě zřícení v Pennsylvánii, pod kódovým označením Operace Vznešený orel. (11).

Centrum pro zkoumání Morgellonové nemoci, které vede dr. Randy Wymore, také nebylo schopno identifikovat vlákna. Výzkumné centrum Státní univerzity Oklahoma porovnalo vzorky s databází forensního týmu Policejního oddělení v Tulse, kde je 800 vláken a 90 000 organických sloučeni, bez úspěchu, jak oznamuje Barbara Minton z Natural News. (12)
morge1I když Wymore neodpověděl na mou žádost o komentář v reakci na novou studii CDC, jeho webová stránka stále tvrdí, že Morgellony „jsou často chybně diagnostikovány jako klamná parazitóza či nemoc obsesivního svědění.“ (2)

Co skrývá CDC o Morgellonech?

CDC neříká ve své veřejné zprávě, že tato vlákna jsou živá a pohyblivá. Rostou a reprodukují se, a lze to vidět i v Petriho misce za použití některých viditelných frekvencí světla. Pokud jsou vytvořeny halucinacemi, bylo by to poprvé ve vývoji lidstva.

Výzkum, který provedl Cliff Carnicom, naznačuje, že tato dosud neidentifikovaná vlákna viděná na pacientech s Morgellonovou chorobou jsou stejná, jako vlákna sebraná po vzdušném sprejování chemtrails. (13)

Po pětidenní kultivaci vytvořila tato vlákna lesk přes vinné médium, a hned poté explozívně vytvořila stovky nových vláken během 24 hodin. (14) Carnicom později zjistil, jak se tito nanočervi živí železem z lidské krve, a vysvětlil, že „změny v železe a využití železa v patologickém smyslu jsou základem Morgellonové problematiky.“ (15)

Carnicom provedl pracný výzkum, a učinil závěr, že nanočervi přítomní u Morgellonových pacientů představují zcela novou formu života, která byla uměle vytvořena za použití znaků z každé ze tří oblastí života (Bacteria, Archaea a Eukarya). (16)

Aby podpořil tuto tezi, odvolává se na prozrazení agentury DARPA (Agentura výzkumu moderních projektů obrany), že hodlá „vyvinout nesmrtelné syntetické organismy“, jak je uvedeno v odtajněné verzi rozpočtu na rok 2011, citace z Wired.com:

„Jako součást rozpočtu na příští rok investuje DARPA 6 miliónů dolarů do projektu zvaného BioDesign, s cílem eliminace „náhodného nebo přirozeného evolučního pokroku“. … Projekt DARPA také plánuje vrhnout 20 miliónů do nového programu syntetické biologie, a 7,5 miliónu do toho, aby se „o desítky let urychlilo sekvencování, analyzování a funkční vytváření celulárních genomů.“ (17)

morgelooPokud tato vlákna jsou nějakým druhem vysoce tajné vojenské nanotechnologické zbraně, vysvětlovalo by to, proč od CDC ani od vojska nepřichází odpověď ani pomoc.

S použitím Carnicomova výzkumu i dalších vytvořila v minulém roce dokumentaristka Sofia Smallstorm (Tajemství 11. září) obzvláště pozoruhodnou tezi ve své řeči: Je možné, že ti, kteří trpí Morgellony, jsou ti, jejichž těla geneticky odmítají tyto nanoinženýrské životní formy, zatímco ostatní těla je integrují? (6)

Tato otázka musí trápit mozky jak v CDC, tak v DARPA. Určitě se tam diví, co mají ta 4 lidská těla ze 100 000 jiného, že odmítají tyto syntetické životní formy. Zprávu o tom, kterou jistě nevydají na veřejnost, bych si chtěl přečíst.

My víme, že v r. 2006 Národní institut zdraví zařadil Morgellony mezi geneticky zapřičiněné nemoci, způsobené přítomností tří kopií chromozomu, místo normálních dvou (známo jako trisomie). Bylo to zjištěno na genech 5S rRNA umistěných na chromozomu 1, v oblasti q42.11 až q42.12, podle schématu, které je prinstcreenem od Jan Smithové, což vysvětluje, že o rok později NIH zničila webovou stránku. (18).

morTrisomie může způsobit mentální retardaci a fyzické deformace. (19) Způsobují tyto bioinženýrské formy života, že rRNA produkuje třetí kopii chromozomu 1 na q42.11 až q42.12? Anebo, ti, kteří trpí Morgellonovou nemocí, již mají třetí kopii, a její přítomnost je něčím, co nutí nanočervy, aby opouštěli tělo?
Někteří lidé souhlasí s Carnicomem, že tato živá vlákna jsou na nás sprejována prostřednictvím halasně popíraného chemtrailového programu. Morgellonový pacient Kandy Griffin, president Výzkumné skupiny Morgellonů, to vyjádřil takto:

Morgellony nejsou nemoc. Je to proces. Je to forma nucené/řízené evoluce lidského genomu. je to fetální stádium transhumanismu, a je to tu s námi.

Tento tajný projekt je prováděn za použití každodenních chemtrailových operací, které probíhají globálně. Není úniku. Chemtrailové operace terraformují zemí a vše na ní, včetně vás. (20)

Naděje tu je. V poslední části svých tezí Carnicom navrhuje několik strategií pro zmírnění, které lze použít jak pro ty, kteří vyvinuli Morgellony, i pro ty, kteří je nevyvinuli, ale kteří tyto bioinženýrské formy života spíše přijímají než je odmítají. (15)

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Svoboda a demokracie zrušeny

Svoboda a demokracie zrušeny

Svět se změnil. Pamatujeme dobu, kdy byly Spojené státy považovány za nejstabilnější demokracii, kde si…

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*