Morava  A  Slezsko  a  současný Český stát

Morava A Slezsko a současný Český stát

 

Moravané a Slezané by si měli uvědomit, že v současném extrémně centralistickém, extrémně unitaristickém a extrémně nacionalistickém ČESKÉM STÁTĚ není a nebude pro Moravu a Slezsko, tedy ani pro Moravany a Slezany žádné místo !!!

Podstatou tohoto státu a smyslem jeho existence je totiž ÚPLNÁ ČECHIZACE veškerého obyvatelstva (Kdo neskáče není Čech),

tedy úplné vymazání přirozené, staleté, moravské a slezské (národní i zemské), identity, historie, kultury a tradice !!!

 

V roce 2000 totiž bylo v ČR obnovenoMÍSTO OSVĚDČENÉHO STALETÉHO ZEMSKÉHO ZŘÍZENÍtotalitní krajské zřízení,

tj. komunistické kraje z let 1949-1960. Tyto kraje se však jednoznačně neosvědčily a sami komunisté je proto v roce 1960 zrušili.

Obnovení těchto komunistických krajů je – mimo jiné – v PŘÍKRÉM ROZPORU s preambulí Ústavy České repupliky !!!

PREAMBULE

My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, v čase obnovy samostatného českého státu, věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i státnosti československé, odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku vduchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody jako vlast rovnoprávných, svobodných občanů, kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku, jako svobodný a demokratický stát, založený na úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti, jako součást rodiny evropských a světových demokr acií, odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství, odhodláni řídit se všemi osvědčenými principy právního státu, prostřednictvím svých svobodně zvolených zástupců přijímáme tuto Ústavu České republiky.

Ústava České republiky, 1/1993 Sb

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/ustava-cr/

Listina základních práv a svobod, 2/1993 Sb

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/listina-zakladnich-prav-a-svobod/

Zákon o krajském zřízení, 280/1948 Sb

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=381

Zákon o krajském zřízení, 347/1997 Sb

http://www.psp.cz/docs/laws/1997/347.html

ceskoslovensko

ceskoslovensko 2

ceskoslovensko 3

ceskoslovensko 4

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

4 Komentáře “Morava A Slezsko a současný Český stát

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*