Monsanto a elity rychle zkupují celou Ukrajinu!

Monsanto a elity rychle zkupují celou Ukrajinu!

Předpokládá se, že na světě existuje jen něco málo přes 1.4 miliard hektarů půdy potencionálně vhodné pro zemědělskou produkci. Podle mnoha západních odborníků, jsou v dnešní době aktiva zemědělských pozemků vysoce ziskovou obchodní investicí, a proto se předpokládá v příštích letech nákup zemědělské půdy za asi 150 miliard dolarů ze strany různých zemí. Jedním z důvodů je především predikce stabilního růstu cen potravin. Předpokládá se například, že v roce 2017 cena pšenice a ječmene vzroste v průměru o polovinu, ceny slunečnice se zdvojnásobí.

Vzhledem k tomu, nákup zemědělské půdy mimo území státu, byl v řadě zemí vyvýšen do pozice státní politiky, což je typické pro státy Perského zálivu, Čínu, Jižní Koreu, Indii, Japonsko, Spojené státy a další země. To znamená, že arabští šejkové jsou si dobře vědomi toho, že budou schopni přežít na „černém zlatě“ pouze pár dalších desetiletí, během nichž může ropa ztratit svou pozici jako hlavní zdroj energie, a proto pro sebe předem připravují krizové plány- nákup zemědělské půdy.

AFP Photo / Juliette Michel
AFP Photo / Juliette Michel

Asi nejatraktivnější území, pokud jde o nízkonákladové obchody s prodejem pozemků, byla až do nedávné doby považována Afrika. Nicméně, skutečná „bouře“ v současné době patří Ukrajině, která je nyní ponořena do hluboké finanční a hospodářské krize, a zmítá se v anarchii. Důsledkem jsou nízké ceny, absence pozemkové legislativy pro ochranu práv a zájmů místních obyvatel a nízké pořizovací náklady, které jsou pro potenciální kupce velice atraktivní.

Podle hrubých odhadů dnes jen na africkém kontinentě, mají cizinci ve vlastnictví nebo v pronájmu více než 60 miliónů hektarů, což je oblast, více než dvakrát větší, než Velká Británie. V Africe jsou náklady na pronájem pozemků zpravidla čistě symbolické. Zejména v Etiopii stojí 1 dolar a 20 centů jeden hektar na rok. Nákup pozemků je také příliš levný, okolo 20-30 dolarů za hektar. V posledních letech začala být půda v Africe zkupována vyspělými západními zeměmi, a hlavními průkopníky zde bylo Německo a Spojené státy. Obecně platí, že firmy těchto zemí pěstují geneticky modifikované plodiny a olejové palmy, které se používají při výrobě biopaliv. Americký gigant společnost Monsanto, lídr v oblasti výroby a distribuce produktů obsahujících GMO, je v tomto směru velice aktivní. Dokonce i americké university se staly vlastníky půdy v Africe: Harvard, Vanderbit a mnoho dalších universit v USA, které skupují africkou půdu prostřednictvím londýnského zprostředkovatele Emergent Asset Management.

Universita Iowa ve spolupráci s americkou firmou AgriSol nedávno zahájila projekt v Tanzanii v hodnotě 700 miliónů dolarů, což vedlo k vysídlení 162.000 afrických obyvatel ze svých domovů v oblastech Katoomba a Mosham, což není příliš překvapivé, jelikož nový „pán země“ se nikdy nezabýval problematikou místního obyvatelstva :ani ve středověku, a dokonce ani dnes.

Vzhledem k neudržitelné úrovni korupce vládních agentur v USA, jsou často tito noví „vlastníci půdy“ Američané, kteří používají své postavení k tomuto účelu. Například, bývalý americký velvyslanec v Sudánu Howard Eugene Douglas založil společnost Development Company registrovanou v Texasu, která se stala vlastníkem 600.000 hektarů půdy v této africké zemi. Je velmi pozoruhodné, že Douglas na počátku své práce v nakupování pozemků, sloužil jako koordinátor pro uprchlíky v Sudánu, čímž i on sám uprchlíky znásobil tím, že je vyhnal z pozemků nyní ve vlastnictví jeho společnosti.

V současné době, probíhá nabývání půdy ve velkém měřítku, a náhodného pozorovatele to obejde zcela bez povšimnutí, protože tento proces není centralizovaný. Proces nákupů půdy často není zveřejněn, a dochází k němu v rámci stínových programů, jelikož je v mnoha zemích prodej pozemků cizincům zakázán. V takových případech se vytváří „společné podniky“, které umožní obcházet zákony prakticky v jakékoliv zemi.

Nakonec, nákup pozemků odhaluje skutečný význam- kolonialismus: dříve musely být kolonie vytvořeny tím, že se zabralo území silou, teď už stačí území koupit, ale výsledek je stejný- vlastník území je změněn, a území řídí jeho nový majitel.

Co se týče Ukrajiny, podle Státní inspekce pro kontrolu a využití pozemků v této zemi, po „radě Západu privatizovat státní majetek,“ 75% orné půdy z celkových 33 miliónů hektarů zemědělské půdy je již v soukromém vlastnictví. Koneckonců, nové kyjevské orgány k privatizaci tlačily, podle New York Times, který loni v květnu napsal, že „oživení Ukrajiny může začít v odvětví zemědělství- vše, co ale potřebují, je jen odstranit zbytečné překážky ke kontrole a poté, jak tvrdili, investice přijde.“ Navzdory tomu, že moratorium na prodej pozemků na Ukrajině bylo oficiálně prodlouženo do ledna 2016, poté, co se „kyjevští majdanisté“ dostali v roce 2015 v moci, systém pronajímání pozemků na dobu 50 let se aktivně používá k obohacení nových orgánů, a je teď docela lákavý pro „nezávislé“ investory.

Hodně pozemků je dnes soustředěno mezi ukrajinské oligarchy s úzkými vazbami na nové orgány a Západ, jako je Sergej Taruta, Vadim Novinsky, Victor Nusenkis, Jurij Kosyuk, Vladimír Shkolnik, Andrew Verevskiy, stejně jako jsou v rukou velkých evropských a amerických zemědělských podniků. Ty přitahuje levná a úrodná černozem Ukrajiny- nejlepší místo na světě pro pěstování geneticky modifikovaných produktů a plodin pro výrobu biopaliv. Mezi tyto americké zemědělské podniky patří v první řadě v mnoha zemích kritizovaná společnost Monsanto- jeden z největších výrobců geneticky modifikovaných semen. Tato společnost již oznámila investici v hodnotě několika miliónů dolarů v zemědělském sektoru na Ukrajině. Totéž učiní jiní američtí výrobci, jako Cargill Agrarian Holding a DuPont Chemical Concern.

Podle ředitelky pro strategii Kalifornského institutu v Oaklandu, Frederiky Mosseauové, která se zabývá otázkami bezpečnosti potravin a změny klimatu, nadměrný růst západních investic do zemědělského sektoru na Ukrajině v posledních měsících „lze nazvat zkupováním ukrajinského zemědělství západními korporacemi.“ Mezitím, finanční organizace na Západě, zejména Světová banka a Mezinárodní měnový fond, spojují zájmy západního kapitálu s poskytováním nových úvěrů ukrajinským úřadům: peníze jsou měněny za oslabení státní kontroly v zemědělském sektoru, včetně obratu GMO.

V důsledku toho se někteří zahraniční investoři stávají přímými vlastníky ukrajinských zemědělských podniků. Například americký koncern Cargill již vlastní více než 5% podílu největší ukrajinské společnosti UkrLandFarming, a aktivně obchoduje s pesticidy, GMO semeny a hnojivy, průmyslovými krmivy a vlastní na Ukrajině siláž. Kromě amerických firem, je nyní na Ukrajině zastoupeno asi 40 německých zemědělských podniků. Podle databáze (Land Matrix) z Německého institutu pro globální a geografické studie (GIGA) se sídlem v Hamburku, dnes vlastní cizinci přibližně 1,7 miliónů hektarů zemědělské půdy Ukrajiny. Je pozoruhodné, že kromě soukromých společností a jednotlivců, o ukrajinskou zemědělskou půdu nedávno zvýšil svůj zájem i americký penzijní fond NCH Capital, který si pronajal 450.000 hektarů půdy a také se podílí na pěstování GMO produktů.

Němečtí poslanci před několika dny vyjádřili znepokojení nad masivním využíváním ukrajinské zemědělské půdy ze strany amerických firem produkujících GMO výrobky, obávajíc se, že škodlivé GMO produkty budou mít negativní dopad na zdravotní bezpečnost nejen pro osoby žijící na Ukrajině, ale i v sousedních oblastech a po celé Evropě.

Bohužel, tento problém vůbec neobtěžuje stávající úřady v Kyjevě, kteří chápou časové omezení svých pravomocí a očekávajíc kolaps v blízké budoucnosti, se zajímají pouze o jejich vlastní prospěch,a nezajímá je zdraví a budoucnost jejich občanů a občanů Evropy.

 
NEO/ redakce svobodnenoviny.eu

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Komentář “Monsanto a elity rychle zkupují celou Ukrajinu!

 • Svět podle společnosti Monsanto
  Le Monde selon Monsanto

  ZEMĚ: Francie / Kanada / Německo
  ROK: 2008
  DÉLKA: 108 minut
  REŽIE: Marie-Monique Robin
  JAZYK: slovenština
  TITULKY: ne

  Znepokojivý dokument o praktikách nadnárodní společnosti Monsanto a její aktuálních krocích na poli biotechnologií a kontroly potravin. Již od jejího založení v roce 1901 se rozvoj a bohatství společnosti Monsanto spojují s výrobou a prodejem mnoha chemických produktů, které byly později zakázány. V každém z těchto případů se později ukázalo, že společnost lhala, zatajována důležité skutečnosti, nebo si jednoduše zaplatila studie, které měly dokázat neškodnost a zdravotní nezávadnost jejích produktů. Na základě několika soudních rozhodnutí musela společnost platit nemalé částky, nijak to však nezastavilo její vítězné tažení celým světem. Dnes je společnost Monsanto světovým lídrem v produkci geneticky modifikovaných potravin a s nimi spojeného herbicidu Roundup.

  Přehrát film Svět podle společnosti Monsanto

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*