Modlitební mobilizace

Modlitební mobilizace

Prosíme upřímné katolíky, křesťany, ale i všechny lidi hledající a milující pravdu, aby se zvláště v tyto dny před Vánocemi a poslední dny v tomto roce zapojili do duchovní mobilizace. Každý ať si určí jednu hodinu, která mu vyhovuje, a denně v ní naváže kontakt s Bohem. Mobilem či přes sociální sítě komunikujeme v horizontální rovině. Tak můžeme šířit nejen dobro, ale i zlo. Abychom ale šířili jen dobro a pravdu, je třeba, abychom komunikovali (duchovním mobilem) i v rovině vertikální. Komunikace horizontální a vertikální vytváří symbol kříže.

Pokud si najdeš v těchto několika dnech, kdy se rozhoduje o budoucnosti národa, denně jednu hodinu na komunikaci s Bohem, zapojuješ se tím do duchovního boje. Bůh ti dá světlo a sílu. Bez této komunikace s Bohem neodoláš tlaku a podlehneš lži, kterou prosazují masmédia, a bohužel i někteří katoličtí biskupové a kněží, kteří zradili Boha i své svědomí.

modlitebni mobilizace

V pravdivé komunikaci s Bohem si nejprve uvědom, že Bůh tě vidí, že On tě stvořil, tak jak stvořil celý vesmír i tento svět i vše, co je v něm – viditelné i neviditelné. On vložil ten úžasný řád do makrokosmu i mikrokosmu, do atomu i živé buňky. On ustanovil předávání genetické informace z pokolení na pokolení. On všechno vidí a nepotřebuje skryté kamery či nějaké odposlouchávací zařízení. Před Ním nikdo nic neskryje. Proto se v pravdě postav do světla a uvědom si realitu Boží lásky. Bůh dal za tebe svého Jednorozeného Syna, abys ty, který v Něho věříš, nezahynul, ale měl život věčný. Vzpomeň na příklad velkého učence a světce Jeronýma, který v Betlémské jeskyni překládal do šesti jazyků Písmo. Tenkrát se mu zjevil Kristus jako bezbranné dítě. Jeroným Ho toužil obdarovat, nabízel Mu postupně všechno, co má, ale Ježíšek jen vrtěl hlavou, že nechce. Nakonec mu řekl: „To všechno máš i tak ode Mě, ale Jeronýme, dej mi svůj hřích, proto jsem přišel. Proto jsem se stal člověkem a proto i za tebe zemřel na kříži, abych ti dal ten největší dáreček – věčný život.“

Můžete se modlit ve svou modlitební hodinu cokoliv, hovořit s živým Bohem či se modlit růženec či zpívat duchovní písně. Těch několik dní stůjte před Bohem, volejte z hlubin srdce za sebe i za český národ za jeho záchranu, uvědomte si Boží zaslíbení: „Proste a dostanete! Doposud jste za nic neprosili v mém jménu.“ Pokud horliví laici zorganizují 24 lidí na každou hodinu dne a každý si určí svou hodinu a vydrží se modlit do 1. 1. 2016, pak je to ideální. Ale pokud nebude čas na organizaci, každý ať si sám zvolí takovou hodinu během dne, která mu nejvíc vyhovuje. Buďte si vědomi, že se nemodlíte sami, že volají desítky a stovky neznámých lidí spolu s vámi k Bohu za záchranu českého národa před islamizací.

Zvláště prosíme důchodce a důchodkyně, aby zvedali své ruce a srdce k Bohu a prosili za své děti a vnuky, aby Bůh nedal zahynouti nám ni budoucím. A na sv. Štěpána, 26. 12., iniciujte v každé farnosti manifestaci a všichni se jí zúčastněte. Horliví laici přijeďte rovněž v tento vánoční svátek i do krajského města na 14:30 na společnou manifestaci celého kraje. To bude projev vašeho hrdinství a povstání vůči plánované autogenocidě národa i křesťanství. Přijďte na manifestaci, vyjděte ze svých domů! Kéž jsou tyto Vánoce historickými Vánocemi pro celý český národ!

Nám, nám narodil se!…

 

+ Samuel

pravověrný biskup

Loading...

Podobné články

Komentář “Modlitební mobilizace

  • Jó církev, nenažraná, prolhaná, pupkatá. Jsou směšní v 21, století s těma mikulášskejma čepicema, zlatem vyšívanejma hábitama, s berlí (cha cha cha), a každoročně s lebkou, o které si nemůžou být jisti, že patří Václavovi. Jsem ateista, nikomu pánbíčkářství nevnucuji ani neodsuzuji, ale sklapněte už, kdo by těm kecům věřil. Ještě prodávat odpustky a jsme tam, kde jsou dneska mohamedáni – tzn. ve středověku. Takový je náboženství všech druhů. Války, chamtivost, nenávist. Jděte do prdele s tím.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*