Mistr Gott rozvášnil emoce. Havlisté a ovce začaly békat

Mistr Gott rozvášnil emoce. Havlisté a ovce začaly békat

lova Karla Gotta zasáhla Českou společnost jako šíp. Došlo v mnoha případech k názorovému rozpolcení a někteří občané se neštítili osobních výpadů vůči mistrovi. Místo politického pochopení věci se projevila opět Česká malost.

V žádném případě nepíši tento článek proto, abych kázal lidem morálku. Jen chci poukázat na to, že slova vyřčená Karlem Gottem nebyla z jeho strany jakousi cílenou reklamou pro něho samotného. On nic takového nepotřebuje. Ve svém životě a své profesi dosáhl takových úspěchů, že to snad ani více nešlo. Karel potřebuje v současnosti nejvíce zdraví a k tomu kousek štěstí, což se za žádné peníze nedá koupit.V každém případě také potřebuje morální a lidskou podporu ohledně své nemoci, tak jako každý člověk. Přijde mi skutečně smutné, když Karla kdosi nazve kolaborantem nebo já nevím čím ještě. Toto si za svůj přínos České kultuře a národu skutečně nezasloužil. Lze však kvitovat, že většinový názor ke Karlovi je pozitivní a ti, kdož po Karlovi plivou je nutno politovat-ubožáky. Je to však jejich názor a nemohu jim ho upírat.

Slova vyřčená o iluminátech a uprchlické vlně, či o mocenských zákulisních strukturách vzdělanější část populace může jen potvrdit.Nejedná se o žádný výmysl, či projev dětinskosti šedivého starce, nebo výkřik proruské propagandy. Co by z toho Karel asi tak měl. Je sám na sklonku života, navíc vážně nemocný a není žádná jistota, že ještě bude národu zpívat. Karel už nemá de facto, co ztratit a tak se jen snažil opatrně lidem trošku otevřít oči a vnímat správněji realitu. Nic víc-nic míň, aneb chytrému napověz a blbce kopni. Nic na tomto faktu nezmění ani slova pana Bangy, že ilumináti jsou večerníčkem pro dospělé.

Našli se tací, kteří Karlovi vyčítají, že zpíval za komunistů a že zpívá i nyní. To měl kvůli změně režimu zahodit svůj talent?? Ten přeci nikterak nesouvisí s politikou a lidé měli rádi Karla před i po změně režimu, což dokládá fakt, že lidé nevnímali jeho práci politicky, ale lidsky. Je pravdou, že Karel stál na straně anticharty a byl i jejím signatářem. Takto činili mnozí. Bylo to dáno jednak dobou, ale také snahou distancovat se jakýmsi způsobem od lidí jako byl pan Havel. Někteří totiž toho kulisáka a vykulovače sudů znali více.Vždyť dnes všichni víme a vidíme, kam až nás Havlova politika uvrhla. Československo již není a to co zbylo je pod diktátem Německa a EU. Z politického hlediska jsme prohráli všichni. Zem ztratila notnou část své suverenity a soběstačnosti na což všichni jen doplácíme. Pokud si dobře pamatuji, tak lidé v roce 1989 nechtěli likvidaci socialismu a nástup kapitalismu. Lidé chtěli socialismus zachovat, ale nechtěli žít pod diktátem zkostnatělé KSČ ve které se vytvořila jakási třída mocných a nepostižitelných a to v zásadním rozporu s marxistickou ideologií. Lidé u nás už nechtěli sovětská vojska, což taktéž považuji za legitimní. Karel Gott sám o sobě s tímto nemohl dělat nic.

Dle mého názoru se již mistr Karel nemůže vydržet dívat na ten marasmus a zmar, na hloupost a manipulativnost lidí. Proto jako veřejně známá a populární osobnost řekl lidem to, co považoval za podstatné a doufá, že od něho to lidé snáze pochopí, vědom si toho, že budou i ti, kdož jeho slova budou dehonestovat, zlehčovat, či obracet proti němu. Mistr Karel dobře ví, co řekl a je jen na nás, zdali jeho slova budeme schopni vnímat a správně pochopit. Jak jsem již řekl-mistr Karel už nemá co ztratit i když dobře ví, a řekl to i sám, že mluvit o iluminátech a šedých mocenských strukturách je pohybem na tenkém ledě. Karel byl ještě poměrně shovívavý a naplno neřekl, že v řadách iluminátů jsou největší měrou zastoupení židé. Těmto bezesporu nejvíce vyhovuje stav, kdy jsou proti sobě nasměrována dvě náboženství, která jsou de facto jejich největšími nepřáteli-tedy křesťanství a islám. Tato problematika má však mnoho dalších konsekvencí politického a mocenského charakteru, které méně vzdělaný člověk těžko pochopí. Detailně tuto problematiku rozebrat a seznámit s ní veřejnost by nebyla otázkou hodin, ale mnoha dnů, avšak zdali by byla pochopena-nevím. Lidé nemají čas a hlavně chuť se zabývat politikou. Nelze se jim však divit, když vidí naše politická esa typu Sobotka, Zaorálek v akci.

Vážení:   Byl bych velice rád, abychom trochu zmírnili vliv svého osobního ega, odložili vzájemný případný názorový nesoulad a popřáli Karlovi mnoho a mnoho zdraví a zároveň mu vyjádřili své díky.

(Karel Gott Foto: www.aplausin.cz)
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

3 Komentáře “Mistr Gott rozvášnil emoce. Havlisté a ovce začaly békat

  • Spousta lidí vůbec neví když se řekne Bilderberg nebo tajná organizace Skull and bones co to vlastně je. Pana Karla Gota si nesmírně vážím nejenom jako báječného zpěváka, ale i jako velice chytrého a přehled majícího člověka. A převážně tito lidé co nemají vůbec žádný přehled o světě, pak vyslovují své názory protože když oni to nevědí, tak to přece není. Jen blbec se směje tomu čemu nerozumí. Moc přeju panu Gottovi zdraví a tím, že vyslovil svůj názor, který se určitě nebude líbit vyhraněné skupině pod něčí taktovkou. Projevil svůj rovný postoj k událostem. Souhlasím s ním.

  • Souhlasím s panem Rambouskem, at se pan Gott rychle uzdraví a ještě k naší i jeho radosti uspořádá nějaký ten Magekoncert oproti těch PopŠaškům od Anděla!

  • Slávu Karla Gotta nevytvořily žádné PR agentury, ale jeho talent a schopnost dávat lidem radost. To mu řada lidí neumí odpustit, protože to nikdy nedokáže. Politici jsou bezpáteřní a křiví jak turecká šavle a na to se nikdo nemůže jen tak dívat. Média jsou vlastněna politiky nebo jsou pod jejich přímým vlivem a to je velice smutné. Bude nám vnucován názor menšiny jako oficiální názor republiky. Změňme to ve volbách. Dejme najevo, že se vyplatí slušným lidem kandidovat. Vím, že se slušným lidem mezi tu sebranku nechce, ale volme ty, kterým se dá věřit a ne bezpáteřní loutky.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*