Míru nelze dosáhnout vojenským řešením!

Míru nelze dosáhnout vojenským řešením!

Politici, probuďte se! České nezávislé iniciativy burcují zákonodárce a českou společnost, aby nezavírali oči před krvavým konfliktem na východě Ukrajiny. Bomby padají kdesi tisíce kilometrů od naší vlasti, ale česká společnost nezapomíná na utrpení, které zakouší východ Ukrajiny. České nezávislé iniciativy adresovaly vládě a parlamentu naší země otevřenou výzvu, v níž požadují, aby přehodnotily svou politiku k současnému kyjevskému režimu.

„Šokováni sledujeme záběry, na kterých jsou zaznamenány masové vraždy. Ty lze rozdělit na akce namířené proti policistům a vojákům, kteří odmítají vraždit vlastní lidi, a na vraždění civilistů. Nelze přehlížet upalování neozbrojených policistů na náměstí (Kyjev, prosinec, leden, únor 2014), popravy policistů, kteří odmítli rozhánět pokojné demonstrace ke Dni vítězství (Marijupol, 9. 5. 2014), popravy vojáků, kteří odmítli střílet do civilistů (Blagodatnoje, 22. 5. 2014), střelbu na vozy se zraněnými vojáky označené viditelně červeným křížem či dobíjení válečných zajatců (Doněck, 30. 5. 2014).

Foto: AP/Andrei Petrov
Foto: AP/Andrei Petrov

Jsme zhrozeni, jak bez zájmu mainstreamových médií procházejí střelba do zad vlastních lidí (Kyjev, 25. 1. 2014), nahánění a vraždění civilistů, dobíjení zraněných a jejich upalování (Oděsa 2. 5. 2014), ozbrojené nájezdy ukrajinské armády a paravojenských oddílů na města na východě Ukrajiny, střelba do pokojných bezbranných chodců a demonstrantů (Lugansk 9. 5. 2014, Slavjansk, Marijupol, Donbas, květen 2014), řádění ostřelovačů útočících na neozbrojené civilisty, střelba minomety do civilní městské zástavby (Slavjansk, Andrejevka, 11. 5. 2014). Odsouzeníhodné jsou policejní provokace silových složek současného ukrajinského vedení, které vedou ke smrti nevinných neozbrojených lidí (Oděsa 2. 5. 2014),“ uvádí dokument podepsaný představiteli hnutí Ne základnám, Přátelé Ruska v České republice, Alternativa zdola, České mírové fórum, Spojenectví práce a solidarity a dalšími.

Signatáři poukazují na to, že dnešní „samozvaným vedením ukrajinského státu“ podporuje projevy šovinismu, nacismu a fašismu a vyzdvihování genocidních vrahů na piedestal národních hrdinů. „Jsme zděšeni, že neslyšíme oficiální stanovisko z Evropské unie a z USA, které by vyjádřilo jasný odpor k politice, jež vede k zastrašování a k persekuci lidí na základě jejich etnicity či náboženského vyznání. Že nezaznamenáváme z těchto stran žádné oficiální prohlášení, které by se zaměřilo na zklidnění situace, a nevedlo k eskalaci v podobě občanské války,“ dodávají.

Podle českých nezávislých iniciativ je vývoj situace na Ukrajině nebezpečný i z dalšího důvodu. Země se stává kolbištěm na kterém soupeří jaderné velmoci o to, kdo ovládne geopoliticky strategické oblasti. Navíc jsou ve hře zájmy nadnárodních korporací. „Jenže válka není hra. Třetí světová válka by byla pro lidstvo i válkou poslední, protože by to byla válka jaderná,“ varují zástupci bdělé části české společnosti.

„Míru nelze dosáhnout vojenským řešením, jak to navrhuje nově zvolený prezident Ukrajiny, Petro Porošenko. Násilí povede jen k dalšímu násilí. Jedno bezpráví vyvolá bezpráví další. Útoky vládních vojsk povedou k odvetám, většímu rozhořčení lidí, většímu krveprolití, ke snížení šancí na mírové řešení. Spustí se tak spirála nenávisti bez racionálního řešení,“ tvrdí signatáři.

Východiskem ze vzniklé situace je podle zástupců nezávislých iniciativ okamžité zastaví bojů a zahájení jednání o novém uspořádání Ukrajiny, jehož se budou účastnit nejen představitelé EU a USA a Ruské federace a zástupci prozatímní ukrajinské vlády, ale i zástupci východoukrajinských regionů. Následně by mělo dojít k uspořádání svobodného celonárodního referenda, které by předpokládalo federalizaci země.


„Vyzýváme všechny české politiky, Vládu ČR, prezidenta republiky, Poslaneckou Sněmovnu Parlamentu ČR a Senát České republiky, aby důrazně sdělili svým partnerům v EU, NATO a USA, stejně jako vedení Ruské federace, že řada lidí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku odmítá násilí a válku.

Vyzýváme vedoucí české politiky, aby veřejně, ostře a bezvýhradně odsoudili skutky momentálního vedení Ukrajiny, které ozbrojeným pučem sesadilo demokraticky zvoleného prezidenta země, a které se chopilo moci podvodným hlasováním v parlamentu, zastrašováním a pogromy na politické odpůrce.

Vyzýváme všechny české politiky, aby ostře a veřejně odsoudili terorizování civilního obyvatelstva armádou, polovojenskými oddíly a zahraničními žoldáky, které dennodenně probíhá na území celé Ukrajiny.

Žádáme vládu, aby v této situaci omezila všechny styky s nynější samozvanou ukrajinskou vládou, která postrádá legálnost i legitimitu, které ztratila svým krajně nezodpovědným vystupováním, jež má za následek fašizaci společnosti a eskalaci napětí.

Žádáme Vládu ČR, aby vyhověla prosbě našich krajanů žijících na Ukrajině – volyňským Čechům, a urychleně tyto naše krajany repatriovala a vytvořila jim důstojné podmínky k životu ve vlasti.

Je na nás, abychom nezodpovědné tohoto světa přiměli ke zodpovědnosti dříve, než bude pozdě!,“ hlásá dokument.

zdroj : http://czech.ruvr.ru

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*