Migrační krize je obchodním přínosem pro Saúdskou Arábii

Migrační krize je obchodním přínosem pro Saúdskou Arábii

Bez organizované masové migrace dochází k plnému demografickému úpadku západního a východního obyvatelstva a předtím, než skončí toto století, nejvýkonnější a nejvíce spotřebitelská společnost se sníží o 60%.    

Americké a evropské obyvatelstvo pokračuje v růstu pouze proto, že každoročně přijíždí nebývalý a rostoucí počet přistěhovalců.

To není konspirace, ale matematický fakt.

V Japonsku, které udržuje své hranice uzavřené, spotřeba ropy od roku 2000 klesla o 25%.

V důsledku nevyhnutelného vylidňování průmyslového světa bude spotřeba ropy brzy klesat nejméně o více než 40 miliónů barelů denně.

Aby se spotřeba ropy udržovala na vysoké úrovni, je v zájmu Saúdů znovu zalidňovat Evropu a USA muži a ženami ze Střední Asie a Afriky.Profesor Bryan Caplan v deníku The Economist argumentoval,že práce je nejcennější komoditou na světě a její hodnota závisí na poloze.

Západní společnosti jsou strukturovanější a organizovanější než jejich mexické nebo nigerijské protějšky a nekvalifikovaní pracovníci budou mít vyšší produktivitu v továrnách v Německu nebo na farmě v USA, než v Africe. Spekulant z Wall Street George Soros vysvětlil, že Evropa by měla každoročně přijmout 500 000 migrantů a financovat to veřejným dluhem.

Uvědomuje si, že 60% pokles evropské populace sníží spotřebu o stejnou částku. Depopulace ochromí světovou spotřebu a sníží světovou poptávku po ropě alespoň o třetinu.

Nemáme žádné důkazy o tom, že jsou Saúdové zapojeni do přímé podpory masové migrace do Evropy nebo do USA. Nicméně, saúdští občané usnadňují tok uprchlíků do Německa, nikdy však nepřijmou jediného Afričana ani Afghánce do své vlastní země, protože to nemá žádný obchodní smysl.

Saúdové vědí, že jejich západní a asijští spotřebitelé mizí a musí přijít s komplexním plánem pro svou ekonomiku. V roce 2016 saúdský princ Mohammed Bin Salman oznámil Saúdskou vizi 2030, program, jehož cílem je diverzifikovat ekonomiku tím, že sníží závislost na ropě a zvýší příjmy z neenergického průmyslu z 44 miliard USD v roce 2015 na přibližně 267 miliard USD do roku 2030.

Plán předpokládá, že peníze potřebné k vyrovnání poklesu příjmů souvisejících s ropou budou získány od více návštěvníků Saúdské Arábie z Evropy, východní Asie a USA. Jedním z hlavních cílů programu je zvýšit počet poutníků, kteří přicházejí do Mekky a Mediny z 8 na 30 miliónů. Ukazuje se, že podpora a financování islámu v zahraničí není jen náboženskou povinností, ale také obchodním modelem.

Mizení Evropanů a následné nepříznivé dopady na saúdské ropné příjmy (méně Evropanů, menší poptávka po ropě) se projeví mezi lety 2025 a 2035. Klesající příliv cizích měn, který vyplývá z klesající poptávky po saúdské ropě od části Evropanů je třeba nahradit příjmy plynoucí z rostoucího počtu poutníků v Saúdské Arábii.

V roce 2016 dorazilo do Saúdské Arábie 18,05 miliónu turistů, z toho 44% poutníků (8 miliónů). Výnosy z cestovního ruchu v té době představovaly 12,14 miliardy USD. V průměru turista vynaloží 678.56 USD.

Za předpokladu, že cíl zvýšení počtu poutníků na 30 miliónů do roku 2030 bude realizován, můžeme očekávat dvě varianty:

1) optimistickou, což znamená stejnou účast poutníků ve skupině všech turistů, jako v roce 2016 (mezi všemi turisty bylo 44% poutníků), podle tohoto  podílu by v roce 2030 Saúdskou Arábii navštívilo 53,79 miliónu lidí, z nichž 30 miliónu by byli poutníci, by generovalo 67,69 miliardy USD v příjmech (včetně inflace), což znamená, že by stát získal průměrně 794,61 USD na osobu.

2) pesimistickou, která předpokládá, že účast poutníků ve skupině všech turistů se do roku 2030 zvýší na 70%, podle toho by v roce 2030 Saúdská Arábie získala 42,86 miliónu lidí, z nichž 30 miliónů bude poutníků (70%), bude generovat příjem ve výši 34,05 miliardy USA (včetně inflace), což znamená, že stát získá v průměru 794,61 USA na osobu.

V roce 2016 představovaly výnosy z cestovního ruchu 9% všech rozpočtových příjmů (celkový rozpočet v roce 2015 činil 155 miliard USD). Odvětví cestovního ruchu tvořilo přibližně 23% přílivu peněz, které nejsou spojené s ropou. Příjmy cestovního ruchu představují pouze 13% (v pesimistické variantě) a 21% (v optimistické) všech příjmů nesouvisejících s obchodem s ropou.

V obou případech budou příjmy z cestovního ruchu v roce 2030 růst dokonce více než čtyřnásobně. Program Saúdská vize 2030 předpokládá šestinásobný nárůst příjmů jiných než ropných.

Saúdská strategie bude samohybným strojem: na jedné straně bude generovat příjmy z poutí do Mekky, což bude zase použito na finanční podporu muslimských komunit po celé Evropě a ve Spojených státech.

Mina Saúdská Arábie. Více než 100 000 klimatizovaných stanů, které mohou provizorně ubytovat více než 3 milióny poutníků.

Saúdský vývoz wahhábizmu a wahhábistů je nezbytný pro přežití saúdského domu, protože zvyšuje vliv saúdské královské rodiny na celém světě a poskytuje potřebné prostředky, nemluvě o tom, že masová migrace udržuje proudění ropy.

 

(InfoWars/ svobodnenoviny.eu Foto: AFP/ PressTV)

 
Reklama

Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*