Mezinárodní soudní tribunál by se měl zabývat zločiny proti lidskosti páchaných NATO, Evropským parlamentem, ale i národních vlád

Mezinárodní soudní tribunál by se měl zabývat zločiny proti lidskosti páchaných NATO, Evropským parlamentem, ale i národních vlád

Lidé v Evropských zemích nejen že na migrační krizi značně doplácejí, ale dokonce i umírají, protože jsou vražděni. Vražda je těžký zločin a jako takový by měl být tvrdě potrestán. Zločinem však je i to, když kdosi takovým zločinům svou činností přímo nahrává, ba dokonce je umožňuje, či je vyvolává.

Lidé v Evropských zemích nejen že na migrační krizi značně doplácejí, ale dokonce i umírají, protože jsou vražděni. Vražda je těžký zločin a jako takový by měl být tvrdě potrestán. Zločinem však je i to, když kdosi takovým zločinům svou činností přímo nahrává, ba dokonce je umožňuje, či je vyvolává.

Ve smyslu práva lze dovodit původce veškerého zla a zločinů. Vůbec se nelze divit lidem z Arabského či muslimského světa, že Evropany a Američany z duše nenávidí. Spojené státy, Anglie, Francie a Německo patří k největším zločincům. Tyto státy nejvíce drancují země třetího světa, které žijí v nesmírné bídě a to jen pro konjunkturální zájem nejvyspělejších zemí západu. Jako názorný příklad lze nalézt na You Tube situaci dělníků v dolech v Africe při těžbě vzácných nerostů, které jsou po zpracování používány k výrobě mobilních telefonů. Tito lidé pracují v katastrofálních podmínkách za doslova mrzkou mzdu. Lékařská péče je v podstatě nulová a úmrtnost v těchto dolech vysoká. Surovinu kupují firmy zabývající se výrobou telefonů, ale platí žalostně málo-vykořisťují. Ve vyspělých zemích si neumíme život bez mobilního telefonu představit, ale nikoho z nás ani nenapadne, aby se pozastavil nad tím, že lidé v Africe pro naše pohodlí umírají. Podobná situace je i při těžbě ropy a dalších surovin. Nelze se potom divit, že v trýzněných lidech vzrůstá nenávist. Bohužel my jsme příčinou.

Další příčinou nenávisti vůči Evropanům a Američanům můžeme nalézt v záměrně vedených válkách na základě vylhaných důvodů. To je případ Afghánistánu, Iráku, Libye, Sýrie a dalších zemí. V těchto zemích bylo povražděno díky válečným štváčům / Sarkozy,Bush jr, Clinton, Obama, Thatcherová, Allbrightová a mnoha dalších/ desetitisíce nevinných lidí. Byla zničena infrastruktura i ekonomika těchto zemí. Nemůžeme se proto divit, že lidé tam už nechtějí žít. Navíc vše bylo činěno pod hlavičkou čistě obranného paktu NATO, který je nejagresivnější zločineckou organizací. Důvodem zločinných výbojů agresivních sil NATO nebylo nic jiného, než změna geopolitického rozložení sil a samozřejmě čistě konjunkturální zájmy. Opět je tedy na scéně kapitál pro který jsou nuceni umírat nevinní lidé.

Za tento stav jsou přímo odpovědní pohlaváři nejvyspělejších Evropských zemí a USA. Ze shora uvedených důvodů byla vyvolána migrační krize. Víceméně jde o přenášení ohnisek války. Tyto jako takové mají odvádět pozornost od skutečně vážné situace USA, které se zmítají ve značných finančních problémech. Jejich problémy má odnést někdo jiný a nyní je to Evropa. Merkelová, Hollande, Sobotka, Dienstbier, Bělobrádek, papež, Halík, Juncker a další jdou USA ve všem doslova na ruku a vypadá to, že Evropu klidně obětují. Především pak Evropské národy. Mnoho Evropanů již  bylo zavražděno a to vše díky zrádcům vlastních národů. Merkelová a Hollande mají na rukách krev vlastních lidí. Měli by za toto být trestáni!!! To oni a pohlaváři EU nechali zaplavit Evropu násilníky a vrahy. Když se člověk vystavuje hrozbě trestního stíhání za kritické výroky vůči Islámu, co potom hrozí těm, kteří zapříčinili vraždění ateistů a křesťanů??? Proč je zakazováno Evropanům bránit se??? Jsme předem určeni k likvidaci???

Chápu špatnou ekonomickou a lidskou situaci lidí z Islámského světa, znám jejich příčiny, ale to muslimům nedává žádné právo vraždit a znásilňovat ženy a děti. Jejich situaci nezapříčinili běžní Evropané, ale špinavé politické a ekonomické elity, které ze zcela jasných konjunkturálních důvodů jsou schopny doslova všeho.

V poslední době se dají slyšet zprávy o tom, že příčinou politické a společenské nestability  jsou způsobeny levicí a levičáckými praktikami. Pakliže budu pojímat příkladně ČSSD jako levici, což bych z dějinného vývoje měl, tak tomu tak je. Levice totiž nemá žádný zájem na zásadní změně společenského řádu ve smyslu rovnoprávné a skutečně demokratické společnosti.To samé platí i pro pravici a strany středu. Jsou vytahovány na světlo světa i nesmysly, že za vším jsou neomarxisté. To jsou však blbosti na zmatení veřejnosti a vytváření fiktivních příčin. Jenže i když levice participuje na kapitálovém nastavení společenského systému, tak není příčinnou. Je pouhým parazitem-nic víc. Příčinou je kapitál sám o sobě, jenž je nadřazen nad jakýkoliv lidský a společenský zájem. S odpuštěním za rozesraným společenským řádem nehledejme levici ani pravici, ale kapitál, jenž je zcela v rozporu se společenskými zájmy usazen v politice jako řídící  složka. V tomto ohledu jsou jediní, kdož může nabídnout žádoucí změny a tím jediným jsou komunisté vycházející ze zásad Marxismu. Zde je jasně doloženo, že kapitál musí být odstraněn jako řídící složka společnosti a musí být zespolečenštěn. Tímto bude zamezeno zneužívání kapitálu k vyvolávání válek a ostatních celospolečenských otřesů. Je potřebné konečně pochopit, že je zbytečné volit ODS, TOP nebo ČSSD. Dáte li těmto stranám hlas, stejně jako mnoha dalším, jenž jsou napojeny na kapitál a jsou jím ovládány, tak dáváte svůj hlas opět jen kapitálu. V tomto případě pak žádné politické a společenské změny nelze očekávat a svět se bude dále utápět v chaosu a vraždění. Obecně toto platí pro celou Evropu a svět.

Merkelová, Juncker, či Hollande nepracují pro lidi, ale ve jménu kapitálu a kapitál je podstatou třídního rozdělení společnosti. To je nutno změnit. Zaprodané politiky zavřít a kapitál transformovat do role celospolečenského stabilizátoru života každého jedince. Tím dosáhneme vyváženosti politické, ale i lidské a bude tím odstraněna i velká část rozporů mezi křesťanským a islámským světem. Kapitál je nepřítel demokracie a lidských vztahů-je třeba to změnit.


Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Komentář “Mezinárodní soudní tribunál by se měl zabývat zločiny proti lidskosti páchaných NATO, Evropským parlamentem, ale i národních vlád

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*