Menšinové stěžování na většinovou nenávist aneb je příhodný čas kopnout si do chlebodárce

Menšinové stěžování na většinovou nenávist aneb je příhodný čas kopnout si do chlebodárce

Zástupcům bulharské, ruské, slovenské, maďarské, německé, polské, běloruské, ukrajinské, vietnamské a romské menšiny se nelíbí národnostní, rasová a náboženská nesnášenlivost v Česku.

Členové výběrové dotační komise v Programu podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin, spadající pod ředitelství Ministerstva kultury, sepsali Veřejné prohlášení (odkaz ZDE), které má zahýbat svědomím řady politiků, včetně vysokých ústavních činitelů, kteří podle jejich prohlášení nabádají společnost, aby své strachy z cizího považovala za vlasteneckou hodnotu a živí xenofobní nálady.

K názorům signatářů, kteří říkají, že jsou do poradní komise při ředitelství odboru médií a audiovize MK nominováni občanskými iniciativami a spolky a mohou tedy reprezentovat konkrétní národnostní menšiny v ČR, se vzápětí přiklonil ministr kultury Daniel Herman, který se pro Lidové noviny vyjádřil v tom smyslu, že naši politici zneužívají určité věci, které se týkají soužití různých etnik, nebo krizových situací ve světě k populistickým prohlášením, což je, podle něho, velmi nezodpovědná hra. Závažnost výzvy zneklidnila i lidoveckého poslance Ivana Gabala, který mluví o celkovém zhoršení české společnosti co do otevřenosti a synergie. Zhrubnutí společenské diskuse vůči minoritám dává do souvislosti s nedávnou migrační vlnou a dodává, že prohlášení vyžaduje pracovní pozornost, koncepční kroky a odpověď.

Osobně nedokážu posoudit, jak se žije cizím menšinám v Bulharsku, Rusku, na Slovensku, v Maďarsku, Německu, Polsku, Bělorusku, na Ukrajině a ve Vietnamu, (v Indii? :-), ale lze najít údaje na webových stránkách Ministerstva kultury ČR, že jen z tohoto ministerstva je na rozvoj kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin na rok 2017 přiděleno 16 138 490 korun, na podporu rozšiřování a přijímání informací v jazycích menšin je určeno 20 520 000 korun, další milion 357 tisíc na podporu integrace romské menšiny a to nehovořím o individuální možnosti čerpání dalších grantů a dotací z různých fondů a od dalších státních institucí.

Ano, je jisté, že lidé jsou nervózní, mají strach, staví se k cizincům velmi nedůvěřivě, podezřívavě a někteří verbálně nevybíravě. Neexistuje ale žádný případ, kdy by Češi bezdůvodně napadali hrubě trvale žijící menšiny, poškozovali úmyslně jejich zdraví či majetek, bránili jim v jejich aktivitách a způsobovali jim nějakou újmu. Nepamatuji ani případ, kdy by jakákoliv národnostní menšina žijící u nás měla konflikt s většinovou společností, krom případů týkajících se romských komunit. Přesto se signatáři u nás cítí jako ohrožená skupina obyvatel, jak píší ve své výzvě.

Nejvíce jim vadí chování našich politiků, kteří xenofobní a nenávistné chování Čechů živí v touze po maximalizaci svého zisku ve veřejné debatě, kdy se nebojí sahat po lživých, překroucených či demagogických tvrzeních, často pod záminkou takzvaného boje proti politické korektnosti, cituji z jejich prohlášení.

Pakliže uvážíme, že text této výzvy vznikl z popudu lidí navázaných nějakým způsobem na ministerstvo kultury, naskýtá se otázka, jak dalece jsou oprávněni jednat jménem představitelů národnostních menšin, jak silný k tomu dostali mandát a zda nejsou nějak ideopoliticky motivováni, když lidovecká „rezonanční“ prohlášení na sebe nenechala dlouho čekat. Tato výzva pak z tohoto pohledu vyznívá spíše jako individuální plácnutí do vody, čeření hladiny a vytěžení maximálního zisku pro určité zájmové či politické skupiny nebo pro vytěžení zisku sami pro sebe. Přiživení se na vyhrocené atmosféře a na neklidné situaci v Evropě není dobrou vizitkou pro zástupce národů, kteří výzvu podepsali. Zbytečné jitření emocí je to nejposlednější, co bychom teď ještě potřebovali.

To, že někteří naši politici a ústavní činitelé jsou politicky nekorektní a nebojí se konečně pojmenovávat věci pravými jmény, je jedině dobře. Myslím, že by to signatářům lehce vysvětlili třeba pánové Orbán, Kaczyńsky, Fico, Putin, Radev a další politici ze zemí jejich původu. V této době je třeba být v jednání a politice nekompromisní, umět prosadit vlastní názor a postavit se na odpor evropským i globálním elitám. Vlastenecké chování je při tom naprosto na místě.

Stěžování si národnostních menšin je totálním podkopáním jednoty obyvatel a autority státu, který se jménem představitelů naší země snaží a měl by se snažit ještě víc, na evropském poli uhájit důstojný život a bezpečnost všech obyvatel ČR. Tedy i život a bezpečnost zde žijících menšin, které u nás, po splněních zákonných podmínek, požívají veškerých práv a výsad, jako většinová společnost.

https://www.mkcr.cz/2-kolo-hodnoceni-vysledky-vyberovych-rizeni-v-programech-na-podporu-narodnostnich-mensin-a-integrace-romske-mensiny-1505.html

https://www.mkcr.cz/vyhlaseni-vyberoveho-dotacniho-rizeni-v-programu-podpory-rozsirovani-a-prijimani-informaci-v-jazycich-narodnostnich-mensina-pro-rok-2017-1461.html?searchString=roz%C5%A1i%C5%99ov%C3%A1n%C3%AD%20a%20informov%C3%A1n%C3%AD%20v%20jazyc%C3%ADch%20men%C5%A1in

http://www.lidovky.cz/komise-vyzvala-politiky-k-toleranci-dvi-/zpravy-domov.aspx?c=A170316_154606_ln_domov_jho
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Komentář “Menšinové stěžování na většinovou nenávist aneb je příhodný čas kopnout si do chlebodárce

  • Dokud budou vynakládány naše peníze na protěžování menšin, bude trvat nenávist vůči těmto menšinám. Před rokem 1989 měli stejná práva a povinnosti jako většina a nebyl důvod je nenávidět. Čím víc našich peněz poteče na „řešení“ romské otázky, tím horší bude situace. Už dvě generace nikdy nepracovaly, nikdy pracovat nebudou a budou žít jen na úkor většiny. Dokud se nezmění sociální systém tak, aby byl spravedlivý vůči těm, kteří do něj přispívají, nebude to lepší.
    Přitom by stačilo vrátit se k několika jednoduchým pravidlům: Vrátit trestní odpovědnost rodičů za své děti, aby je neposílali krást, vrátit povinnost pracovat ve vězení a sčítat přestupky tak, aby například třetí byl již trestným činem. Sociální dávky podmínit dodržováním zákonů a snížit je na minimum a časově je omezit.
    Jistě budou tlaky zejména z EU, aby měli lepší podmínky u nás, než u sousedů, protože by se jim tam jinak nastěhovali, ale těmto tlakům musíme odolat.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*