Méně vyučovacích hodin, více faktů

Méně vyučovacích hodin, více faktů

Děti nemusíme učit, co by si přibalily do kufru při imigraci nebo jak si vytvářet postoje k migrantům. Postačí matematika, fyzika a jiné přírodní vědy. Už tak je dětem ukrajován příliš jejich volný čas.

Výchova mladých pionýrů

Přístup socialistické převýchovy skrze školy formou tzv. „vzdělávání“ je v ČR praxí od roku 2001. A to zcela bez veřejné debaty a medializace. Poslední dobou se do médií nicméně dostávají poměrně znepokojivé záblesky částí obsahu školních osnov a konkrétních metodik a příruček. Většina veřejnosti ČR je zcela pobouřena, jak dokládají převažující výsledky anket i komentářů k článkům.

Nejvíc je to asi patrné předchozí generaci, která zažila komunistickou diktaturu, kde sovětská propaganda také nebyla nikomu předkládána způsobem „Budeme do dětí cpát lživou propagandu o tom, jak je Sovětský svaz dobrý.“ nýbrž s velmi podobnými frázemi o „budování světového míru“ apod. Dnes je vše nicméně zabaleno do post-moderních frází rádoby cílů typu „rozvoje samostatného myšlení a vytváření si vlastního názoru“ apod.

Ve výsledku je ale shodná jedna věc. Podklady a celé nastavení je zcela (až okatě) zaujaté.

vychova pionyru

Časová vytíženost dětí

Rozšířením povinné školní docházky na 10 let a postupné prodlužování počtu vyučovacích hodin ve vyšších ročnících už tak dost ukrajuje dětem jejich volný čas na vlastní volnočasové aktivity a zájmy, které se zpravidla s představou škol moc nekryjí.

Osobně bych naopak osnovy více zvolnil, dal volnější ruku dětem volit si rozvrh podle svých preferencí, než plýtvat cenný čas dětí učit je „jak vnímat uprchlickou krizi“ a jiné pseudo-intelektuální programy, co všechno by se děti „měly“ učit.

Hlavně si bohužel někdo dává příliš záležet na využívání (až zneužívání) slova „výchova“ ve školství, kam nicméně vychovávání patří i zcela oficiálně, protože výchova bývá ve školách vnímána jako komplementární k výuce. Nejznáměji skrze tělovýchovu. Stát se prostě nechce spokojit s tím, že by jen vzdělával, a chce mít právo určitý minimálně stanovený počet let (od 2016 je to 10 let povinné školní docházky) vnucovat dětem i určitý systém výchovy.

K podobnému směru došlo už od dob počátku školství po reformách Marie Terezie. Tento směr byl od počátku kritizován odborníky, protože stát prý ze škol začal dělat tzv. politikum (škola jako nástroj státu) namísto původního účelu, kterým měl být pedagogikum (vzdělávání v rukách pedagogů/odborníků).

Po menším útlumu 90.let po revoluci 1989, kdy jedna diktatura skončila, a tak chyběly pevné osnovy, a postupně se likvidovaly staré zaujaté socialistické učebnice, nastaly zřejmě do určité míry „zlaté časy“ svobody. 90. léta byla v ČR asi opravdu relativně závanem svobody a pocitu možností. Prach revoluce ale počátkem 21. století zřejmě už definitivně opadl, a tou dobou bylo možné zjistit, že už byl zcela přesně a jasně narýsován zcela nový koncept. Šitý v OSN a v západních think tank organizacích a realizovaný na lokální úrovni skrze různá NGO (nevládní organizace).

dejepis

„Měli jste jen vyhodit z učebnic tu komunistickou propagandu!“ aneb „celoplanetární výzvy“ pro vzdělávání místo toho

Podoba školství byla v tomto směru definována dokumentem nazvaným „Bílá kniha – národní program rozvoje vzdělávání v ČR“ v roce 2001, o kterém jsem na blogu už mnohokrát psal.

Ten jasně utvrdil, že školství ČR se má ubírat rozhodně jako politikum – stát vychovávající občany. A že má být dětem vštěpována multikulturní ideologie všeobjímající lásky.

Ne, ČR se jako většina jiných postkomunistických zemí připojila do vleku tentokrát moderních západních ideologií, a dokumentem Bílá kniha (schváleným vládou) dala skrze politiky rozhodně najevo, že škola zde bude naopak převážně pouze politikum. Tedy zpět do sovětských časů.

Dovolím si úryvek z Bílé knihy (z prvních stran popisujících celkový záměr reforem)

1. Obecné cíle vzdělávání a výchovy

Žijeme v době prudkých a obtížně předvídatelných společenských změn, které se netýkají jen naší země. Vedle nenápadných, ale pronikavých, změn podmínek každodenního života – technických, politických, společenských i lidských – jsou tu velké procesy evropské i globální, jež nutně ovlivňují postavení i poslání vzdělávacích soustav, výchovy a veškerého učení se vzdělávacím záměrem. Stanovení dlouhodobé strategie vzdělávání a výchovy pro českou společnost tedy vyžaduje i hlubší teoretický rámec: výchozí představu o povaze člověka jako osoby a jejího vztahu k lidské společnosti a přírodnímu řádu. Teprve tento širší pohled dovolí jasně formulovat cíle a priority vzdělávací soustavy a poskytne také hlavní argumenty pro volbu konkrétních cest a nástrojů jejich realizace.

Zdroj: http://www.msmt.cz/file/35405_1_1/ , strana 13

Už samotný výše uvedený text dává jasně najevo, že se z učebnic škol nechystali škrtat komunistickou propagandu, ale že nastupují noví vizionáři, a že to se školstvím vezmou od podlahy, a to celoplanetárně.

Povšimněte si možná i nadpisu „Obecné cíle vzdělávání a výchovy, který nám připomíná, že tu nejde jen o vzdělávání ale i o výchovu. A podobně jako komunisti se Bílá kniha snaží lidského človíčka zatáhnout znovu do celoplanetárních aktuálních transformačních výzev lidstva.

Nestačí učit psát, počítat a základy fyziky nebo biologie.

Ne, stojí před námi mnohem větší úkol, soudruzi.

Musíme připravit děti od mateřských škol na globální celospolečenskou transformaci.

Jednou z podob výchovy školou je zatahování dětí (včetně mateřských škol) do aktuálního kontroverzního tématu nelegální imigrace

materska skola migrace

Kdyby alespoň tato výuka byla objektivní, ale jsme svědky podkladů a průběhů výuky, které jsou defakto totožně hloupě manipulativní, jako byly ty za časů komunismu.

Rozdíl je v tom, že komunisté zas až tolik školu k (politické) propagandě nevyužívali, jako se tomu děje dnes.

V některých předmětech (zejména Český jazyk/literatura) se s pochopitelných důvodů vyskytovala propaganda hodně, ale v podstatě to tím i končilo.

Dnes se skoro už ozývají hlasy politiků po všelijakých dalších nových předmětech pro děti, které je mají vypořádávat s problémy dneška.

Ministryně školství Kateřina Valachová ve čtvrtek odmítla, že by měla cokoli společného s materiály vzdělávací kampaně pro základní a střední školy, která mimo jiné staví žáky do role uprchlíků. Uvedla to při pravidelných interpelacích poslanců.

Zdroj:http://zpravy.idnes.cz/vzdelavaci-program-na-podporu-uprchliku-neni-v-nasi-rezii-rika-valachova-1qm-/domaci.aspx?c=A160121_221247_domaci_rych

Vše je zabaleno do vznešených ideálů (ani Hitlerovo Německo nepřišlo k moci resp. neprosazovalo nacismus se slovy „budeme dělat zlo“ – tak tomu nikdy nebylo).

Věřil bych, že řada prosazujících a vyučujících tyto nové ideologie lásky a bratrství těmto ideálům výchovy i společnosti věří podobně jako marxisto-leninisté:

„Cílem je omezit negativní postoje a předsudky a zároveň se snažit o rozvoj bezpečné školy, v níž je se všemi zacházeno stejně. Tohoto cíle chceme dosáhnout tím, že bude na témata nahlíženo různými úhly pohledu,“ píše se v úvodu příručky nazvané Hello Czech Republic. Materiál tak například radí, jak se vypořádat s urážkami, které se mohou vyskytnout při debatách ve třídě, a jak udržet klidnou a věcnou debatu.

Zdroj:http://zpravy.idnes.cz/kampan-hello-czech-republic-dft-/domaci.aspx?c=A160119_143015_domaci_zt

A nelegální migrace, váleční uprchlíci a problémy mezikulturního sbližování jsou jen jedním z témat, které jsou vyučovány. Je řada dalších předmětů. Např. předmět Mediální výchova, kde se mimochodem děti cituji „učí chápat proruskou propagandu“ v předmětu, který pomáhá žákům „orientovat se ve světě masmédií a internetu“.

To už vedlejší. Podstatné mi připadá, že manipulace s dětmi nebude dělat dobrotu na jakékoliv téma.

Dodatek ke konceptům vítačů vs xenofobie (kam jsme zatáhli už i předškolní děti v rámci „výuky“)

hello czech republic

Osobně sice připouštím, že určitá míra ochoty Evropy a jiných částí západního (bohatého) světa nabídnout bezpečný přístav, by tu asi být měla. Ideologie hledající trvalou integraci zcela odlišných kultur zní samozřejmě idealisticky a tak nějak Star Trekově, kam asi jako lidstvo tak nebo tak směřujeme.

Na druhou stranu násilím tu integraci vynucovat nebo se to manipulativně snažit propagandou do lidí vštěpit, mi přijde nejen jako ne zrovna šťastné řešení ale dokonce nebezpečné jako potenciální nová totalita, která opravdu může být ještě zrůdnější, než bylo nacistické Německo.

Ovlivňování dětí má v jejich věku značný vliv a řešení společenských problémů zřejmě opravdu spočívá v očištění bloků a dogmat, které jsme se naučili v dětství. Tedy společensky toho zkusit docílit institucionalizovaným vzděláváním je jistě lákavá idea.

Nicméně jak čtu konkrétní podklady pro učitele, tak je zjevné, že ti co by rádi dětem vymývali mozek láskou („pravdou a láskou“, pravdo-láskou, anti-zemanstvím,..), na to nemají dostatečný cit. To je totiž asi úkol skoro jako pro Boha. To není tak jednoduché udělat z dítěte dokonalou harmonickou sebevědomou nezávislou bytost, jak si někteří mladí inženýři možná myslí.

Už jen čekám, kdy bude vytvořen speciální předmět pro školy, který bude s dětmi diskutovat nebezpečí, které představuje pro svět pan Miloš Zeman.

Je to viditelně čistě politické s jakousi agendou v pozadí.

A nebezpečím je, že zatímco starší lidé se tomu můžou smát, protestovat, nesouhlasit, tak tu tiše vzniká nová generace dětí, která pak bude za těch pár desítek let (tedy naše budoucnost). A je riziko, že budou úplně „vygumování“ a udávat i vlastní rodiče za to, že nerecyklují odpad nebo za „netolerantní myšlenky“.

Jak máte v rukou děti – možnosti jsou nekonečné.

DODATEK

Cílem článku nebylo příliš konkrétně analyzovat zmíněné školní programy, jakým je např. Hello Czech Republic. Pro podrobnosti doporučuji si rozkliknout zmíněné odkazy, kde se můžete dočíst i zajímavé citace soudobých soudruhů. Jak někomu může připadat rozumné to cpát dětem a ještě takovou viditelně zaujatou formou a přitom zároveň tvrdit, že jde o rozvoj nezávislého názoru?

Svoboda je otroctví

Ignorace je síla!

 

Jiří Míka

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Komentář “Méně vyučovacích hodin, více faktů

  • Vpodstatě se to dalo čekat. Informace = moc, velké informační uzly jsou vždy předmětem urputných bojů jednotlivých nenažranců, proroků, ideologů a těch kteří to dělají správněji než ostatní. Jakkoli centralizované školství se musí mít vždy na pozoru před manipulací, ty snahy tu budou vždy. Klíčem je aby všichni dobří učitelé uplatnili plíživou ignoraci nesmyslů, nebo je i efektivní dělat propagandu tak okatě, že ji i blbec prohlédne.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*