Masová migrace do Evropy: vše v souladu s Novým světovým řádem

Masová migrace do Evropy: vše v souladu s Novým světovým řádem

Masová migrace do Evropy, která v současné době probíhá je krize epických rozměrů. Je to zcela v souladu s cíly pro Nový světový řád (NWO). Není vůbec náhoda, a to na mnoha úrovních, že je Evropa zaplavena přistěhovalci. Váleční jestřábi nemohli očekávat nic jiného, když obsadili malý národ, jako je Sýrie posíláním zbraní do rukou teroristických skupin (ISIS, Al-Nusra, FSA, atd.). V současné době v Sýrii bojuje nejméně 10 cizích národů (USA, Velká Británie, Francie, Izrael, Turecko, Saúdská Arábie, Írán, Rusko a Čína), což samozřejmě zvýšilo šance na vypuknutí třetí světové války. Nicméně, zde ještě trochu k příběhu o syrských uprchlících, jelikož existují důkazy o tom, že překvapující procento migrujících nejsou žádnými uprchlíky. Nakonec, masová migrace do Evropy je dalším příkladem „ordo ab Chao“ neboli pořádek z chaosu, což je motto NWO- vytvářet zmatek a chaos, tudíž můžete poté snadněji zformovat pro sebe ideální řád (celosvětový diktátorský fašismus).

 

Náhlá a nekontrolovaná masová migrace do Evropy musí skončit katastrofou. Je důležité mít na paměti, při tématech jako je toto, že politická korektnost je vynález, který vzešel z Rothschildem financované školy ve Frankfurtu, a že pokud se často používá k potlačení lidí hovořící pravdu, v pravém orwellovském stylu, tak omezuje rozsah přijatelného názoru a projevu.

Masová migrace do Evropy: vše v souladu s Novým světovým řádem Foto: Reuters
Masová migrace do Evropy: vše v souladu s Novým světovým řádem Foto: Reuters

Jsme svědky největšího masového přesunu lidí od konce 2. světové války v roce 1945. Je to naprosto nekontrované. Někteří lidé popisují tuto náhlou masovou migraci muslimských a arabských uprchlíků do Evropy jako invazi, zatímco jiní trvají na tom, že „žádná osoba není ilegální“, a že by bylo lepší mít svět bez hranic. Je snadné odsoudit ty s jiným názorem jako rasisty a xenofoby, ale na chvíli se zamyslete: jak dobře by jakákoliv země či region čelil desítkám a stovkám tisíc přistěhovalců, kteří náhle přijíždí k jejím prahům a žádají o pomoc? Můžete si být jistí, že by se lidé žijící v regionu cítili znepokojeně a ohroženě, i kdyby migranti přišli v dobrém úmyslu.

Přistěhovalectví může dobře fungovat, pokud přijímající nebo cílová země má čas na přesné přezkoumání, kdo prochází jejími branami, a mohou říkat, kolik a jaký typ lidí přijmou. Funguje to mnohem lépe, když migranti splynou a integrují se ke svému novému národu naučením jazyka, a tím, že přijmou něco nebo většinu z nové kultury. Pokud to odmítají udělat, můžete nakonec skončit s ohnisky jednotlivých etnik a národností v rámci větší země, nižší sociální soudržností, a s méně propojenou a méně integrovanější společností. Při nejhorším scénáři, skončíte s masivními bojovými skupinami, které se budou snažit prosadit své náboženské, kulturní či politické přesvědčení jiným skupinám, v případě potřeby i silou.

Kolik migrantů jsou skuteční uprchlíci?

Samozřejmě, že když je země náhle zachvácena válkou, nebo převzata brutálním diktátorem, který začne zabíjet lidi, bude mít prchající občany. Pokud je vaše země pustošena válkou, nebudete chtít utéct kvůli záchraně svého života? V takových případech není čas na zdvořilosti nebo na „ideální migraci“, kdy může země určení pečlivě prověřit a vybrat, koho přijme. V takové situaci, je jedinou odpovědí soucit a nutnost takovým lidem pomoci. S pokračující masovou migrací do Evropy, mé srdce jde k směrem k těm Syřanům a dalším uprchlíkům, kteří utíkají, aby si zachránili život.

Nicméně, zvláštním prvkem celé evropské uprchlické krize je, že ne všichni migranti jsou ženy, děti nebo otcové. Ve skutečnosti, ne všichni se zdají být skuteční uprchlíci (Jak vysvětluje Nigel Farage ve videu níže). Mnozí z nich jsou ze Sýrie (až 45% není v souladu se statistikami OSN). Mezi migranty je mnoho mladých muslimských mužů, kteří se zdají být svobodní, bez rodiny kterou by měli podporovat. Někteří z nich odmítají potraviny (viz v Maďarsku ZDE a také ZDE)- pravděpodobně proto, že to není halal. Opravdu by skutečný uprchlík odmítl potravu jen proto, že jeho náboženství mu říká, že má být vyrobena určitým způsobem? Někteří z těchto přistěhovalců rozpoutávají nepokoje (například na ostrově Lesbos, v Řecku a na mnoha dalších místech v Evropě). Proč bohaté státy, jako je Saúdská Arábie nepřijmou žádné uprchlíky? Islámský stát dokonce prohlašoval, že využije masovou migraci do Evropy, aby infiltroval své bojovníky do evropských zemí!

Je zřejmé, že se v této krizi děje mnohem více, než se může na první pohled zdát. Média zakrývají důležitá fakta o masové migraci do Evropy. Proč politici v EU (jako německá kancléřka Angela Merkelová) usilují o pozitivní vnímání této situace (Merkelová byla přistižena, když hovořila se zakladatelem sociální sítě Facebook Markem Zuckerbergem, aby na Facebooku cenzuroval proti-migrační příspěvky).

 

Masová migrace je nástrojem NWO

NWO již před dlouhou dobou zahrnul masovou migraci jako součást schématu (často podávána jako multikulturalismus), jako způsob, jak narušit a oslabit kulturu cílové země. S tavícím kotlem nových přistěhovalců, je mnohem snazší pro regulátory té společnosti prosadit restriktivní právní předpisy, protože je méně pravděpodobné, že jim budou odporovat noví lidé, kteří se stále ještě seznamují s kulturními a právními předpisy této společnosti. To také poskytuje regulátorům  větší počet voličů hlasujících pro zvýšení velikosti vlády (např. více sociálního státu) a větší počet levné pracivní síly. Jak píše deník Activity post:

„Migrace obyvatelstva je další klíčovou součástí celkového plánu. Například v Evropě, plán zahrnuje přivést rychle tak velký počet lidí, že budou zahlceny komunity, a tradice a zvyky budou převálcovány a zapomenuty. Jinými slovy, vytvořit de facto jednotnou evropskou populaci, která rozpustí hranice a rozdíly mezi občany.

„Samozřejmě, že tento výsledek bude vyhlášen jako triumf rovnosti, ale je to podvod. Je to jen zástěrka. Masová migrace s tím nemá nic společného.“

Přemýšlejte o tom- kdo je v lepší pozici měnit či ovlivňovat politiky: lidé, kteří vyrostli a žijí v dané zemi po většinu, nebo veškerý svůj život (a tedy znají tradice, zvyky a zákony), nebo noví imigranti, kteří se jen snaží přežít a budovat nový život v cizí zemi? Která skupina je lehčeji oklamatelná nebo zmanipulovatelná? Je zřejmé, že společnost snažící se přizpůsobit přílivu nových přistěhovalců je více zaměřena na to, jak se vypořádat se změnou, než pozorně sledovat své lídry.

Když známe charakter manipulátorů NWO, zdá se být jasné, že podpora masové migrace do Evropy je způsob, jak vytvořit sváry, chaos, a rozdělení v rámci Evropy, k posílení fašistické struktury Evropské unie.

Nucená, náhlá, nekontrolovaná masová migrace není oslavou rozmanitosti. Je to úmyslný pokus světových manipulátorů NWO podkopat některé národy a společnosti.

Závěr: Můžeme se sjednotit jen pokud budeme respektovat naše individuální a kulturní rozdíly

Vědomé a dobrovolné setkávání lidí je báječná věc- ale jen v případě, když se to děje svobodnou vůlí, a to způsobem, který stále ještě respektuje vzájemné nezcizitelné individuální a kulturní rozdíly. Existuje způsob, jak se může svět sjednotit s respektem, s obdivem našich rozdílů. Agenda NWO je celá o centralizaci lidí a národů -energie- prostřednictvím síly a nátlaku, a to způsobem, který pošlapává a ignoruje jedinečnost lidí a kultur.

Jedna světová vláda založena na tomto druhu donucování a homogenizaci nebude nikdy fungovat, protože v každé osobě dřímá duch svobody, který požaduje mít svobodnou volbu, a žádá být ctěn a respektován za to, čím je. Nicméně, je to na každém z nás, abychom tohoto ducha plně aktivovali, protože pokud ne, dovolíme tyranii po celém světě vzkvétat.

 

FREART/ svobodnenoviny.eu

zdroje:

*https://www.youtube.com/watch?v=UW_oXEksqh8

*https://www.youtube.com/watch?v=bhSQb9Zhna4

*https://www.youtube.com/watch?v=g5vzUBpwwZg

*https://www.youtube.com/watch?v=-Iq6Yxx6GxY

http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php

Saudi Arabia Has 100,000 Air Conditioned Tents That Can House 3 Million People Sitting Empty Yet Has Taken Zero Refugees

http://www.wnd.com/2015/09/isis-smuggler-we-will-use-refugee-crisis-to-infiltrate-west/

5 Things the Media Hides About the Refugee Crisis

Mark Zuckerberg Caught on Hot Mic Saying Facebook Will Censor Anti-Migrant Posts

http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.phpwww.wnd.com/2015/09/isis-smuggler-we-will-use-refugee-crisis-to-infiltrate-west/

Saudi Arabia Has 100,000 Air Conditioned Tents That Can House 3 Million People Sitting Empty Yet Has Taken Zero Refugees

http://www.activistpost.com/2015/09/obama-pope-un-con-artists-together.html

Loading...

Podobné články

3 Komentáře “Masová migrace do Evropy: vše v souladu s Novým světovým řádem

  • Satanisti NWO to nemají pod kontrolou, přečtěte si, kdo jsou imigranti a zařiďte se podle toho… Bude dobře a bude zle. Jak pro koho.
    Dole na stránce petice24.com
    „Imigranti ? Podpisem za Pravdu, která právě vítězí … :

  • · Edit

    Souhlasím s výše napsaným a rovněž připomínám slova Jana Petránka, který dnes v českém rozhlase označil tuto imigraci za geniální tah IS k islamizaci Evropy a v žádném případě to není náhoda. Z mého pohledu je také promyšlena ta skutečnost, že nejprve jsme viděli při začátku masové migrace přicházet převážně mladé muže. Nyní,když se jim stěžuje a pozvolna uzavírá snadná cesta vidíme o mnoho více žen s s velmi malými dětmi. Myslím, že je to trestuhodné s těmito malými dětmi podnikat takovou rizikovou cestu a žasnu jak tyto děti jsou vlastními rodiči zneuživány pro jejich vysněné cíle. Cílem je, aby tyto děti působily na city lidí.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*