Marshallův plán pro Afriku z německého pera

Marshallův plán pro Afriku z německého pera

Spolkový ministr pro místní rozvoj počítá s přílivem až 100 milionů migrantů z Afriky a brzdou takového vývoje má být výrazná ekonomická spolupráce s vybranými africkými státy a vzdorování klimatickým změnám.

Dle http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/afrika/jak-zastavit-imigranty-nemci-maji-marshalluv-plan-pro-afriku_415397.html jde o spolupráci v obchodě, vzdělávání nebo energetice, dále omezování korupce a daňových úniků. V plánu se uvádí, že počet obyvatel Afriky se do r. 2050 zdvojnásobí, tedy naroste o 2 miliardy obyvatel a navrhovatel plánu vnímá, že mladí lidé musí mít doma perspektivu, jinak se rozhodnou pro migraci. Do Afriky má dle plánu proudit o 20% více prostředků oproti současnosti. Němci počítají s projednáváním tohoto plánu na summitu G 20 v Hamburku v první dekádě července

Nejsem žádný ekonom ani znalec poměrů v 54 afrických zemích, ale domnívám se, že skutečná pomoc Africe stojí na jiných potřebách.

Ačkoliv již africké země nejsou formálně pod koloniální nadvládou, tvrdě v nich cizí korporace rejžují co se dá, přírodním bohatstvím a lidskou námezdní silou počínaje a vykupováním půdy za pakatel konče. Takže první a nejdůležitější počin je, obchodovat s africkými zeměmi na stejné úrovni, jak mezi sebou obchodují rozvinuté země a nikoliv vytěžovat tento kontinent pro vlastní zbohatnutí – o tom však v německém plánu zmínka není.

Druhý důležitý počin je podpora rozumné natality, tj. velmi pracná osvětová činnost jak mezi místními politiky či vůdci kmenů, tak mezi prostým obyvatelstvem. Něco jako „mějte jen tolik dětí, kolik jich uživíte, uchováte ve zdraví a připravíte pro kvalitní samostatný život. Vaše země není nafukovací a přemnožené kobylky jsou vždycky zkázou“Klimatické změny, které probíhají již nyní, předpovídají pro Afriku velmi neblahé vyhlídky ve formě sucha a rozšiřování pouští. V dobách minulých, kdy neexistovalo dělení na rozvinuté a rozvojové země, se lidé jednak přizpůsobovali klimatických změnám v jejich krajinách a jednak opouštěli nehostinné kraje a migrovali. Jednalo se však o tisíce či desetitisíce lidí, kteří nacházeli svá nová působiště buď neobydlená, nebo se válčilo. 100 milionů Afričanů kontra 740 milionů Evropanů – brr, to je ošklivá představa. Pro Afriku je potřebné zajistit vodu, a to nikoliv podzemní, jejíž odčerpávání je možné pouze dočasně, ale snad upravenou mořskou vedenou v podzemních kanálech, tj. technicky zajímavé řešení problému a investičně nesmírně nákladný projekt. A africké slunce je jasná volba pro energetickou soběstačnost kontinentu.

K věci vzdorování klimatickým změnám: pokud budou rozvinuté země prosazovat v Africe svůj životní styl založený na konzumu a nekonečném růstu ekonomiky, bude to nejen pro Afriku úhelný hřebík do rakve, protože tento životní styl souvisí s poškozováním životního prostředí do nekonečna. To, že si bohatí Němci své životní prostředí hlídají a zlepšují neznamená, že německá firma, která využije finanční pobídku k podnikání v Africe, bude dodržovat německé standardy. Natožpak firma americká či čínská.

Omezování korupce, jak se uvádí v plánu, je paradoxní záměr. Rozsáhlou a neomezenou korupci zavlekly do afrických zemí zahraniční korporace, které si korupčními fígly zajistily přízeň místních vládců a ti jim umožňují podnikání, jaké by si v domovských zemích nikdy nemohli dovolit (využívání otrocké práce, technologie, které devastují životní prostředí) a pak převádějí enormní zisky z podnikání do svých kapes. Takže by mne zajímalo, jak si představuje německý pan ministr pro místní rozvoj, že bude omezovat korupci.

Jak zamezit ekonomické migraci? Velmi prostě. Účinně chránit hranice schengenu, snížit sociální podporu migrantům na minimum, přísně trestat nedodržování zákonů, neumožňovat jakékoliv výjimky z náboženských důvodů, chytat a přísně trestat pašeráky lidí, tj. vše, co Němci nedělají a odmítají.

Němci si v posledních letech zvykají na představu, že EU je jejich teritorium a oni rozhodují, jak to v něm bude fungovat. I ten tzv. Marshallův plán jako by zahrnoval celou EU, jen to ona ještě neví.

Je potřebné mít na zřeteli, že situaci v Africe je nutno komplexně řešit, podstatné však je, že to nemůže probíhat v rámci německého drilu, ale v rámci vysoké odbornosti, velké variability řešení, nekonečné trpělivosti, zodpovědnosti, samozřejmě i financí a především dobré vůle lidí, kteří nejsou napojeni na lobbyistické zájmy, ani na žádné náboženství, případně společenský –ismus.

Námětem je článek https://www.novinky.cz/zahranicni/441126-z-afriky-muze-prijit-100-milionu-migrantu-varuje-nemecky-ministr.html
Loading...

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*