Má být následující papež poslední? Proroctví sv. Malachiáše.

Má být následující papež poslední? Proroctví sv. Malachiáše.

Možná jste již slyšeli o proroctví, podle kterého má být současný papež František předposledním papežem. Po něm má údajně nastoupit poslední papež. Co bude poté s církví, zanikne? Jak máme chápat toto proroctví?

 

Malachiášovo proroctví

Ve 12. století měl mít irský biskup Malachiáš několik tajemných vidění, podle kterých sepsal tajuplný seznam. V tomto seznamu má být údajně zašifrováno 112 papežů, po nichž má být zničen Řím a kdy dojde k Božímu soudu.

Záhadný Malachiášův seznam byl poprvé oficiálně zveřejněn v roce 1595 v Benátkách belgickým historikem Arnoldem de Wyonem v díle Lignum vitae. Na seznamu však nenaleznete jména papežů z období jejich panování, ale jen hesla, která je popisují. Každé z 112-ti hesel se vztahuje ke jménu, původu, rodovému znaku nebo charakteristickým vlastnostem každého konkrétního papeže. Šokující na celém seznamu je to, že dokonale sedí téměř na každého jmenovaného papeže.

malachiáš

Seznam zašifrovaných papežů

Jaké hesla tedy obsahuje Malachiášův seznam jednotlivých papežů? Vybrali jsme ty nejvýstižnější, které oslovili nejen laiky, ale i odborníky a celou církev. Prvním papežem na seznamu je Ex Castro Tiberis, v překladu Ze zámku na Tiberu, a toto označení se hodí na Celestína II., kterého funkční období bylo v letech 1143 až 1144. A právě Celestín II. Pocházel z italského města Citta di Castello, v překladu Zámecké město, které leží na řece Tibeře.

Druhým papežem byl podle seznamu Inimicus expulsus, tedy Vyhánějící nepřátele. Toto heslo se dokonale hodí na druhého papeže Lucia II., jehož občanské jméno je Gherardo Caccianemici del Orsa. Slovo Cacciari znamená lovit, nemici jsou nepřátelé, a papežovo jméno je právě Caccianemici.

Dokonalým heslem je i označení třetího papeže v pořadí, který je na seznamu uveden jako Ex magnitudine mantis, tedy Z velikosti hory. Označení se zcela hodí na papeže Evžena III., který se vlastním jménem jmenuje Bernardo dei Paganelle di Montemagno. Montemagno znamená v překladu Velká hora. A takto bychom mohli pokračovat dál.

Mnozí skeptici poukazují na tak přesný seznam tím, že uvádí, že je Malachiášovo proroctví jen dodatečně zfalšované. Poprvé totiž Malachiášovo proroctví, jak jsme již uvedli, bylo zveřejněno až na konci 16. Století belgickým historikem. Od Malachiášovy smrti (kterou si mimochodem sám předpověděl) v letech 1148 až do 1590 byl originální seznam i s věštbami uložen ve vatikánském archivu. Skeptici si proto myslí, že právě Vatikán mohl tento seznam upravit.

Jak si ale poté vysvětlíme fakt, že soupis zašifrovaných hesel odpovídá i dalším papežům v 17. až 21. století? Malachiášův seznam se totiž od roku 1595. Kdy jej zveřejnil Arnold de Wyon vůbec nezměnil, čili nikdo nemohl vědět, jací papežové přijdou potom, a jak je sám Malachiáš nazýval.

Papeži ve 20. století

Na 108. místě Malachiášova seznamu je papež označen jako Květ květů, což se hodí právě na papeže Pavla IV., který má v erbu tři lilie. Dalším papežem v pořadí je Jan Pavel l., který je podle Malachiáše označen jako De Medietate lunae, v překladu Z poloviny měsíce, což jej dokonale vystihuje. Jeho pontifikát totiž trval jen měsíc, respektive 33 dní. Během jeho jmenování do funkce 26. Srpna 1978 svítil na obloze přesný půlměsíc. Navíc v letech 1937 až 1958 působil v diecéze Belluno, což se dá přeložit jako Krásný měsíc.

Nemůžeme vynechat ani nejoblíbenějšího papeže Jana Pavla ll., jehož obdivovali lidé z celého světa. Malachiáš jej označil De Labor Solis, což se dá přeložit jako Z námahy Slunce, nebo Zrozen ze Slunce. A právě toto přirovnání se hodí na Jana Pavla ll., tedy Karola Wojtyly, který se narodil právě při zatmění Slunce- 18. května 1920. Papež Jan Pavel ll. měl však pohřeb 8. dubna 2005, a právě tehdy nad Tichým oceánem a nad Amerikou došlo k zatmění Slunce.

V dubnu roku 2005 nastoupil do papežského úřadu Joseph Ratzinger, známý jako Benedikt XVI. a předposledního papeže Malachiáš označil jako Gloria Olivais, tedy Sláva olivy. Benedikt XVl. si totiž své jméno odvodil od zakladatele benediktinského řádu z Nursie, jehož symbolem je právě olivová ratolest. Současný papež však často hovoří o míru, jehož znakem je opět olivová hůlka.

 

Kdo bude posledním papežem?

Na posledním 112. místě Malachiášova seznamu je papež označován jako Petrus Romanus, tedy Petr Římský. Podle tohoto označení to s největší pravděpodobností může být rakouský arcibiskup Christoph Maria Mochael Hugo Damian Peter Adalbert Schönborn, jehož jedním z mnohých jmen je i Petr. Navíc se narodil na zámku Skalka ve Vlastislavě. A právě řecké slovo petros je v překladu skála nebo kámen. A podle odborníků by právě rakouský arcibiskup měl být dalším papežem v pořadí. Co bude pak?

V Malachiášovém proroctví je poslední věta taková: „V průběhu extrémního pronásledování svaté římské církve bude sedět na stolci Petrus Romanus, který bude pást svá stáda uprostřed množství soužení, po jeho skončení bude město na sedmi pahorcích zničeno a nejvyšší Soudce bude soudit svůj lid.“

Městem na sedmi pahorcích je nepochybně myšlen Řím a s ním i Vatikán. Může toto proroctví naznačovat, že zanikne celá katolická církev ve své současné podobě, nebo Malachiáš naznačuje „jen“ to, že papežská funkce se úplně zruší? Odpovědi na tyto otázky se určitě dozvíme již za pár let, a uvidíme, zdali se celé Malachiášovo proroctví vyplní.

Loading...

Podobné články

 • Ano je tomu tak: Poslední papa ve Vatikánu vládne právě teď!

  Přes všechnu snahu to zamaskovat, existuje hned několik proroctví ohlašujích konec církve …a to od známých a spolehlivých proroků. A konec církve přichází právě teď, kdy cézaro-papežské církvi vládne nesvatý František… církev už nemá absolutně žádné právo na další existenci, vzhledem k tomu, že Kristovo učení dokonale znehodnotila.

  Sice se před lidmi přetvařuje jako zástupce Boha na Zemi… a někteří na to i skočili… ve skutečnosti ovšem lidstvo jako celek svým modlářstvím stahuje duchovně dolů a vede lidi vstříc tzv. druhé smrti, smrti duše »

  http://www.ragauian.cz/posledni-papez-je-osmy-kral-z-janova-zjeveni-17-kapitoly-aneb-skutecny-vyznam-proroctvi-o-sedmi-kralich/

  http://www.ragauian.cz/proroctvi-svateho-malachiase-posledni-papez-je-tady-mnohonasobne-nezavisle-potvrzeno/

  http://www.ragauian.cz/nostradamus-prorokuje-posledniho-cerneho-cerveneho-papeze-modlarska-ohavnost-ze-zjeveni-uz-je-tady/

 • Upřesňuji předchozí poznámky:

  Předposlední Benedikt XVI. je Sláva olivy

  Na 111. místě ze 112. zapsaných prorockých popisků je uvedeno vyjádření „Gloria olivae“ (Sláva olivy), což by mělo být označení papeže Benedikta XVI. Joseph Ratzinger si vybral své papežské jméno velmi příhodně. Je totiž známo, že olivová ratolest je jedním ze symbolů sv. Benedikta z Nursie (480-543). A kromě toho jsou jednou z kongregací benediktínského řádu tzv. Olivetáni, založení roku 1313 blahoslaveným Bernardem Ptolomei. …

  *** Poslední 112. zápis se významně odlišuje

  Poslední 112. zápis v seznamu papežů se od ostatních odlišuje tím, že nenese žádné označení. Autor své proroctví zakončil tímto konstatováním: „Během extrémního pronásledování římské církve bude sedět na stolci „Petrus Romanus“ (Petr Římský), který bude pást své stádce uprostřed mnoha soužení; po jejich skončení bude město na sedmi pahorcích zničeno a obávaný Soudce bude soudit svůj lid. Konec.“

  *** V tomto místě dochází ale k nedorozumění, existuje zde totiž nejednoznačnost překladu z latiny. Latinské psecutione může být chápáno jako prosecutione (trvání času) či persecutione (pronásledování).

  A navíc, když se podíváte na formátování posledních dvou odstavců po Slávě olivy (tj. po Benediktovi) v originálním knihtisku, na první pohled jsou jasně viditelné dva velké rozdíly od předchozího seznamu papežů:

  *** Jsou to delší věty, *** nikoliv jen stručná šifra pro papeže jako u *** předchozích bodů v seznamu.

  Vlastně to vypadá jako *** dva body — *** ne jeden — jak se často píše o Malachiášově posledním zápisu s č. 112. Tedy seznam 113 bodů.

  *** Proto bychom to celé mohli chápat i jako seznam 113 bodů, nebo možná ještě spíše jako seznam 111 bodů s 2 dovětky.

  Správný překlad bodu 112 a 113

  „Během dlouhého trvání času svaté římské církve. / Na stolci bude sedět Petrus Romanus (Petr Římský), který bude pást své ovce uprostřed mnoha soužení; po jejich skončení bude město na sedmi pahorcích zničeno a obávaný Soudce bude soudit svůj lid. Konec.“

  Tato verze je jistě smysluplnější a smysl dávají i dvě rozdělené poslední věty, když je chápeme jako charakteristiku celého předchozího seznamu!

  *** Petrus Romanus (Petr Římský) může tedy být prostě jen symbolika papeže resp. PAPEŽSTVÍ jako takového — pravděpodobně nejde o kódované označení papežů jako u předchozích bodů. Tato symbolika je zcela jednoznačná, papež až dodneška např. nosí Petrův Rybářský prsten!

  viz odkazy v dalším komentáři

 • Souhlasím s tím, co bylo už několika čtenáři komentováno, tento článek je ZASTARALÝ.

  Poslední papa Franta ve Vatikánu vládne právě teď. Další už nebude. Církev se stala nepřítelem Boha i celého lidstva a jednoduše bude terminována…

 • Současný papež je poslední, protože o tom mluví přímo Bible, a to ve Zjevení 17, Ber-Gog-lio je osmý král. Ber byl král Sodomy a Gog je nepřítelem Ježíše Krista. Vatikán je totéž co Islám, a tato celá šaškárna je řízena sionacisty. Ǎrija nebo Šária nebo GMO či jakákoli preverze. Babylon to platí, hlavně že se pomatení lidé mezi sebou pozabíjí.
  Dvacátého třetího září, když bude mít den 12 hodin, za rovnodennosti, je papež u Obamy. Kdo nechodí v duchovní tmě, ví co to znamená, i vůči druhému příchodu našeho Pána, Ježíše Krista:

  John 11:9 : Ježíš odpověděl: „Nemá den dvanáct hodin? Kdo chodí ve dne, neklopýtá, protože vidí světlo tohoto světa.

 • Neviem kedy bol tento článok napísaný, ale redakcia by sa mala dať trochu snahy a daný článok preštudovať. Benedikt XVl je už emeritný pápež. Avšak zaujímalo by ma ako sa to dané prororoctvo vzťahuje na súčasného pápeža, či ho nejako vystihuje a charakterizuje? Úpadok v Cirkvi je evidentný a jej spojenia s rôznymi tajnymi spolkami (napr. Lóža P2) sú verejným tajomstvom.
  No, začínajú sa napĺňať Fatimské prorotvá, ktoré okrem rôznych pohrôm hovoria jasne aj o úpadku Cirkvi a veľkom odpadlíctve. Ako povedal jeden významný taliansky kňaz, čas na splnenie úlohy, ktorá bola daná v druhom Fatimskom tajomstve sa kráti a podľa neho máme čas do konca septembra 2015.

 • tak vlacne svedectvo moze platit prakticky na vsetkych, len si vezmite v akej situacii je Taliansko dnes, to suzenie mozete kludne pripisat schylujucemu sa bankrotu krajiny a prilivu imigrantov z afriky. Rim bol zniceny uz velakrat, takze tuna mozeme povedat ze vypuknu nepokoje, a po vzore Pariza, bude mensi poziar co pohlti aspon polovicu mesta, no a potom pride Brusel a bude sudit Talianov ze nedali imigrantom to co chceli.

 • Církev se odklonila od duchovna k materialismu. Její hrabivost je předzvěstí konce církve. Majetek a spory o něj církev zničí. Věřících bude ubývat, protože duchovní jsou horší, než politici. Podlehli mamonu a na to zajdou.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*