M.Ransdorf: Vláda socialistů ještě neznamená socialismus…

M.Ransdorf: Vláda socialistů ještě neznamená socialismus…

…sovětského typu, který u nás nominálně vládl od 25. února 1948 až do 17. listopadu 1989 To by mi zajisté pan Ransdorf, o kterém chci dále v tomto článku psát, zcela určitě potvrdil.

Velkým socialistou byl samozřejmě Adolf Hitler. Vždyť jeho strana NSDAP – Národně socialistická strana německých pracujících, což pochopitelně lze přeložit i trochu jinak. Ale vláda AH a jeho strany opravdu znamenala pro německé pracující velké změny.

Dovolené, rekreace, péče o děti a podobně. Z toho také plynula obrovská Hitlerova popularita a také fanatická „věrnost vůdci“, kterou mnozí zachovali až do trpké porážky Německa ve druhé světové válce.

Dalším, a zdaleka ne jediným, případem vládnoucího socialisty v kapitalistické zemi, je americký prezident Barack Hussein Obama. Ten, v původně svobodné zemi, jakou USA skutečně byly, zavedl zdravotní reformu, tedy povinné zdravotní pojištění.

Europoslanec KSČM Miloslav Ransdorf  Foto: Parlamentni listy
Europoslanec KSČM Miloslav Ransdorf Foto: Parlamentni listy

To my platíme bez přemýšlení a bez remcání. Zatímco ještě donedávna tento socialistický prvek povinné platby a rovnostářského rozdílení v USA neexistoval a jeho zavedením mají USA zase o kousek blíž k „socialistické Evropě“.

Ale, i když je nyní v Evropě řada socialistických prvků, o socialismu sovětského typu se zatím, bohudík, vůbec nedá hovořit. Ten se totiž vyznačuje jedním zásadním prvkem a tím je vedoucí úloha strany.

Ta strana se vůbec nemusí nazývat komunistickou, může to být polská PSDS nebo v NDR SED, na názvu prostě nesejde, rozhodující je politika.

A jakmile její vedoucí činitelé začnu opouštět dogma vedoucí úlohy strany a začnu přemýšlet a tom, že dám lidem více svobody, tak socialismu zrazuji.

A tak to prostě v Kremlu roku 1968 cítili a cítili také, že z mozaiky spojeneckých států může vypadnout ten nejdůležitější, který má přímý kontakt se Západem.

A to si prostě SSSR nemohl dovolit, stejně tak, jako USA nešikovně dovolili Castrovi zvítězit a ještě nešikovněji ho chtěli porazit vojenskou intervencí.

A nyní již ke „slavnému“ Miloslavu Ransdorfovi. Nechci jeho verzi zpochybňovat, jenom nechápu, proč v případě, že banka pravidelně zasílá klientovi výpisy, s ním nechce komunikovat. Na to je jediné vysvětlení: „Čort znajet“.

Já však mám historku, která se v mnoha parametrech té Ransdorfově velmi podobá a jde v ní o špatnou, resp. žádnou komunikaci majitele nemovitosti s Českým katastrálním úřadem.

Stalo se to počátkem května 2002 (pamatuji si přesně, v lednu toho roku jsem potkal svoji manželku). Přišel za mnou kolega z práce zda bych za úplatu nepřevedl do němčiny plnou moc. Provedl jsem vzorně a ještě jsem si, jako bonus nechal text plné moci posoudit v Německu.

Překlad se zadavateli, jednomu pražskému advokátovi, líbil a tak přišla nabídka. Jet na jeden den jako prostředník a tlumočník do Německa a tam věc vyřídit se spolumajitelkou ideální poloviny vily v Dejvicích.

Peněz za to bylo skoro přesně tolik, kolik je můj současný měsíční, důchod a to se za jeden den práce přece neodmítá.

Stařenku jsme v domově důchodců sice našli, ale vůbec netušila, že je knihovním vlastníkem ideální poloviny vily v Praze 6, což není zas až tak málo peněz.

Staré paní to sice ještě jakž takž pálilo, ale sdělila nám, že tu plnou moc k podpisu smlouvy s mobilním operátorem podepsat nemůže, že za ní vše podepisuje advokát. Ergo kladívko, asi byla zbavena svéprávnosti podepsat cokoliv.

Paní B. (tak se jmenovala) k nám byla vstřícná, méně však recepční advokátní kanceláře, ke které jsme dojeli. Chvíli jsme se dohadovali o tom, že bychom rádi s příslušným panem doktorem sjednali schůzku a když to bylo na nic, odjeli jsme.

Já pak ještě, objednávku pana doktora, do té advokátní kanceláře volal, ale běda. Vše padlo do vody, nechtěli se s námi bavit, i když by se jmění jejich mandantky zvýšilo o ne nevýznamnou částku. Řekněme 250.000 Euro v dnešních cenách.

Jistě, nebyli jsme poslanci Evropského parlamentu a neřešili jsme otázku 390 miliónů Euro, ale o tři řády nižší. Přesto však docela významnou. A kdyby na nás ta paní recepční advokátní kanceláře zavolala policii, mohli jsme ve vazbě skončit i my.

Prostě, takovéto případy se stávají a jediným významným u pana Ransdorfa je ona částka v stovkách miliónů Euro.

Jinak by po tom incidentu ani pes neštěkl, protože pan Ransdorf nebyl zatčen a nebyl uvržen do vězení, ale podle mě byl umístěn do cely předběžného zadržení a podal vysvětlení.

Ovšem, jestli se my nějakého rozumného vysvětlení té švýcarské taškařice dočkáme, je ve hvězdách. Spíše ne. Pan Ransdorf zcela určitě neříká celou a plnou pravdu a nic jiného než pravdu, ale jeho vysvětlení zas až tak nesmyslně nezní.

 

 

Jiří Hermánek

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

2 Komentáře “M.Ransdorf: Vláda socialistů ještě neznamená socialismus…

  • · Edit

    Proboha! Hitler nebyl žádný socialista! To je naprostý blud! Hitler neboural kapitalismus, nezestátňoval, neznárodňoval, nezakládal družstva. S kapitalisty jednal velice přátelsky. Jsou strany, které mají v názvu socialismus, ale k socialismu mají velmi daleko. Jsou strany, které mají v názvu demokracii, ale k demokracii mají velice daleko.
    Tvůrce německého poválečného hospodářského zázraku (s rozsáhlým sociálním programem) Ludwig Erhard nebyl socialista, byl to křesťanský demokrat a poválečné Německo nebylo socialistický stát.
    Masaryk zcela oprávněně vytýkal Leninovi, že v Rusku nebuduje socialismus, ale státní kapitalismus. „Ruský bolševismus není komunismem jeho podstatou je hospodářský a sociálně státní kapitalismus“ (TGM).
    Autor si plete termíny sociální a socialistický. Sociální program měla i první republika, která ovšem byla kapitalistická: v roce 1924 byl vyhlášen zákon č. 221/1924 o povinném pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří. Zákon „znamenal zásadní přelom v oblasti sociálního pojištění“.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*