Lhaní a podvádění lidí je v parlamentní demokracii normální. Čest v tomto systému nemá místo.

Lhaní a podvádění lidí je v parlamentní demokracii normální. Čest v tomto systému nemá místo.

Občan – volič je v každém systému obelháván a podváděn. Rozdílná je však míra. Parlamentní systém vládnutí k podvádění a lži doslova vybízí, protože míra odpovědnosti je zde téměř nulová. Nedivme se proto tomu, že si z nás vláda a parlament utahují, že si Dienstbier, Sobotka, Štětina, Halík a mnozí další mohou dovolit skrze média dělat z lidí pitomce. Tento neblahý aspekt parlamentarismu deformuje politiku ze všech stran. Skrze tuto deformitu se k lidem dostávají značně zavádějící informace, jejichž pochopení není vůbec snadné. Z tohoto důvodu lidé dost dobře nechápou ani prvopodstatu migrace a spokojí se často jen s velmi tendenčními výklady důsledků bez analýzy příčin.

Migrace je v současnosti živelné diskutované téma a domnívám se, že k pochopení příčin a důsledků nám schází velmi mnoho. Jednou z mnoha příčin je fakt, že nám v tomto směru lže reprezentace EU a naše vláda, což je mnohem horší.

Migrace obyvatelstva ve světě je stále probíhající proces od nepaměti. Důležité na ní je, v jakých intencích se pohybuje a jaké jsou její příčiny. Rozbor příčin je velice důležitý v případě, že se migrace stane živelnou a masovou záležitostí. Existuje celá škála příčin migrace v různé škále závažnosti. Současná migrace se však poněkud vymyká běžným zvyklostem. Její příčiny jsou zjednodušovány a deklarují se veřejně ty nejběžnější, jako jsou probíhající války, či ekonomické problémy. Je pravdou, že tyto problémy tam skutečně jsou, ale ve své podstatě jsou druhotnými a zakrývají skutečné příčiny značné závažnosti. Příčinu hledejme v Evropě.

Evropa má zásadní problém! Z tohoto však pravděpodobně nepochopíte podstatu. Evropa se zmítá v globálním průšvihu zvaném kapitalismus, jenž zdevastoval společenské a sociální hodnoty. Jde tedy o krizi kapitalismu. Záchranným prvkem udržení kapitalismu a společenského řádu má být právě migrace. Co se, ale tak podstatného v Evropě děje a nemluví se o tom?

Jak všichni víme, tak kapitalismus je ekonomický systém založený na kapitálu a zisku, který musí dále tvořit nový a nový kapitál. Problém je v tom, že kapitál je těžko regulovatelnou veličinou, protože ovládl jak společenský, tak politický systém. Kapitál osekává sociální jistoty občanů i společenský rozvoj. Nezměrný tlak na zisk se promítá i do společenského systému, kde stát vede politiku – danit, danit a zas jen danit. Dokonce se daní i věci už dříve zdaněné – tedy platí se daně z daní a zavádějí se další. Uhlíkové daně – nic jiného než podvod a šikana lidí. Systém lid stále více svazuje a obírá. Důraz na tvorbu dalšího a dalšího zisku vytěsňuje zcela na okraj tu nejdůležitější veličinu společnosti a tou je člověk a jeho život. Na základě těchto postupů se rapidně snížila porodnost v celé západní a střední Evropě a není se čemu divit. Jenom blázen by měl více dětí. Znovu podotýkám – příčinou je značný tlak kapitálu!!

Evropa a její společnost stárne. Evropské národy se ocitají na křivce postupného vymírání a stárnutí populace. Chybí pracovní síly. Dal jsem si tu práci a prošel data statistických úřadů, z nichž vychází skutečně nelichotivá bilance porodnosti. Žádný Evropský stát nedosahuje potřebné porodnosti k sebezáchově vlastního národa. Všechny západoevropské a středoevropské státy se pohybují v červených číslech porodnosti a to 1.2 – 1.9 dítěte na rodinu, přičemž hodnota porodnosti k zachování národa je nutná na hranici 2.11 – 2.2 dítěte na rodinu. Není – li toto číslo zachováno, je národ odsouzen k postupnému vymření. ČR se v tomto směru pohybuje na hodnotě 1. 8 dítěte na rodinu, což je také málo. Porodnost se v ČR začala postupně propadat po roce 1990 – tedy po nástupu kapitalismu a postupné demontáži sociálních jistot. Západní Evropa je na sestupné křivce cca od roku 1975 a Evropa střední právě od roku 1990 – tedy po likvidaci socialismu. Počet obyvatel Evropy však neklesá, ba naopak roste. Je to dáno migrací a přistěhovalectvím, což však vůbec neřeší situaci původních národů. Ze strany mocenských struktur, majitelů ekonomické formace či politických elit není vůbec žádný zájem situaci původních národů řešit. Pro ně je podstatný příliv levné pracovní síly a to bez ohledu na národní a společenské odpady. Zajímavý je pouze zisk!!

Fakt, že Evropa se postupně stane islámskou, je bez razantního zásahu téměř jistý. Málokdo z Vás asi ví, že islámské rodiny mají porodnost 6-8 dítěte na rodinu. Oni nepotřebují na ovládnutí Evropy válku. Jim stačí vagíny jejich žen a skrze ně Evropu pohltí. Jejich záměrům nahrává i dementní politika EU a národních vlád, tu naši Českou nevyjímaje. Důvodem je evidentní podřízenost vlád nadnárodním kapitálovým silám, které si je velmi dobře platí.

Životní prostor Evropských národů není řádně chráněn a je řízeně vydáván všanc uchvatitelům. Není zde v Evropě nikdo, kdož by se za Evropské národy postavil. Politici se nepostaví, neb jsou to jen loutky kapitálu. Tuto špinavou práci budou muset národy zastat samy, chtějí li přežít. Veškeré islámské přistěhovalce musíme vykázat tam, kam patří a s nimi všechny ty, kdož dopouštějí rozklad naší společnosti (politiky a kapitálové elity). Musíme svrhnout novodobý otrokářský systém, jenž je aplikován na domovské Evropské národy a nastolit řád národní přímé demokracie. Toto se týká všech Evropských národů Němci počínaje, Slováky konče. Možná, že socialismus nebyl ideální, ale jeví se v současnosti jako nejschůdnější východisko pro záchranu a obnovu Evropských národů!! Jisto je však to, že demokratickou cestou to nepůjde. Kapitál pojem demokracie nezná!

Dnešní mladí si už neumí představit situaci, že za socialismu byly byty mladým rodinám přidělovány (nebylo potřeba platit milion za byt). Předávaly se pouze klíče a dekret. Fungoval systém novomanželských půjček či bezúročných půjček, kde se za každé narozené dítě odepisovala část dlužné částky. Za očkování dětí se neplatilo. Neexistovalo žádné školné, ba co víc – děti dostávaly ve škole sešity, knížky a další pomůcky zdarma. Ve zdravotnictví se platila pouze 1 Kč za recept a maximálně nějaké úplatky. Nezaměstnanost a bezdomovectví byly neznámé pojmy. Lidé mohli topit klidně uhlím a nemuseli vymýšlet náhražky typu Ostravských raket, uhlí bylo levné. Takto bych mohl pokračovat dlouho, ale kdo mi to uvěří? Vždyť v socialismu vládli zlí komunisté a ve škole se učí, že to jsou vrahové, tyrani atd. To jsou však ty ztracené jistoty kvůli, kterým se nedá mít děti. Dnes mít děti je přepych.

Jsem toho názoru, že cesta k socialismu je tou správnou cestou k záchraně národů a věřím i tomu, že nás po ní nemusí vést pouze komunisté. Socialismus není výsadou komunistů a ani nejsou tím, kdož by tento systém vynalezl. Dnešní komunisté, nebo lépe řečeno základna KSČM bohužel nejsou nyní zárukou ničeho. Nepracují na základě nějaké filozofie nebo ideologie. Fungují jako všichni ostatní-tedy na základě parazitování na systému, což v přeneseném smyslu slova značí, že žijí na úkor společnosti. Zvedají ruce pro idiotské zákony a připouští stav postupného rozkladu morálních a společenských hodnot.

Zajisté to nyní slíznu se vší parádou a mnozí mi budou nadávat, co že jsem za hajzla, ale domnívám se, že Gottwald, ať byl jakýkoliv, by udělal ráznou přítrž rozkladným procesům a zatočil by s těmi škůdci národa. Aby toto bylo možné, je nezbytné, aby lidé zaplnili ulice a náměstí ve statisícových počtech jako v roce 1948, kdy národ řekl jasně-DOST BYLO KOLABORANTŮ-PRYČ SE ŠKŮDCI NÁRODA. A vězte-vyšlo to. Zdevastovaná zem a národ po katastrofální válce se postavily na vlastní nohy. Nepotřebovaly k tomu pomoc USA a využití Marshallova plánu. Tam právě národ ukázal svou nezměrnou vnitřní sílu. Ta nám v současnosti velmi chybí a musíme ji hodně rychle nalézt, neb jinak nás ty zlovolné politické kreatury dovedou do záhuby.

Shrnu li vše shora sepsané, tak lze říci, že za migrační problémy si můžou Evropské národy ve značné míře samy a to proto, že mlčí a pokrytecky kývou na každý blábol vyřčený Merkelovou, Junckerem nebo blbem Halíkem. Pro pár špinavých zlaťáků si nechají devastovat společenské, sociální a národní jistoty. Migrace, aby mohla probíhat v takové míře jako dnes, tak musí mít vytvořen dopředu prostor a ten byl vytvořen skrze kapitálový útlak a demontáž sociálních jistot původních národů. Tím bylo politicky dosaženo morálního úpadku společnosti a byla zastavena populační národní regenerace, čímž vznikl prostor pro příliv tupé, ale levné pracovní síly.

Naděje národů nyní tkví v nacionálním socialismu. Samozřejmě bez rasového podtextu, který do systému implementoval Hitler. Společnost musí bezpodmínečně povstat jako Fénix z popela a musí zpětně obnovit řád se zpětnou implementací zásadních morálních, společenských a sociálních hodnot. Takovýto razantní krok by jistě přinášel prolitou krev národa, ale každá kapka krve prolitá za národ a národní uvědomění má cenu zlata a je nadějí pro budoucnost naši, našich dětí a národa jako takového.

Ten, kdo Vám bude říkat, že tuto cestu musíme projít demokraticky Vám lže. Kapitál je největším nepřítelem demokracie a zbraní hromadného ničení v rukách mocenských struktur. Pouze skrze něj jsme utlačováni a ničeni. Až toto každý z Vás pochopí tak bude jistě lépe.

 

(Ilustrační obrázek Foto: AP)
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

  • Presne definovano,ruska a ciny se boji zapad prohnilej ,svoboda prisla z ruska a byl drive ne spravedlivy rad ,ale spravedlivejsi nes tahle hniloba

  • Ale třeba v Turecku svrhly nenáviděné NATO a jeho americký režim skoro bez problému. Je k tomu třeba silná Osobnost a Rozhonost a lidé se přidají i s policií a armádou!!

  • Pan Rambousek mi mluví z duše, ale dnes je problém provést Revoluci a bez ní se nic nezmění . Lid musí hodně trpět, než mu povolý nervy a svrhne nenáviděný režim!!

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*