Koronavirus kosí liberální Západ

Koronavirus kosí liberální Západ

Koronavirusová krize bude postupně ustupovat, někde lehce a někde s drtivými dopady.

Co je na ní nejzajímavější, jak dramaticky a nelítostně dopadla a dopadá na jádro liberálního Západu, tj staré země EU a USA, zatímco pro země bývalého východního bloku je to v podstatě relativně normální procházka….. Nedávno jsem napsal článek, že vítězem koronavirové pandemie bude Čína, která po stránce zdravotní logistické tu epidemii zvládla a zvládne nejrychleji.

Přišly poznámky, že jsem mimo, že nevidí důvod, proč by Čína měla být. A že se ještě uvidí.K otázce, jak to může dopadnout, se jistě ještě několikrát vrátíme. Ale zdá se mi, že bychom se měly odpíchnout od čísel, i když zčásti mohou být deformované špatnou metodologií.

Pojďme se tedy podívat na počty úmrtí, které koronavirus přinesl podle následujícího  regionálního dělení : staré liberální země EU, liberální USA,  země bývalého sovětského bloku a Rusko a Čína.

Počty úmrtí k datu 14. 5. 2020

Staré liberální země EU :                         141 646

USA :                                                            85 197

Liberální Západ celkem:                         226 843

Země bývalého východního bloku:           2 869

(kam přirozeně patříme i my)

Neliberální Čína :                                         4  633

Neliberální Rusko :                                      2  212

Ten dramatický rozdíl mezi liberálním Západem v počtu 226 843 mrtvých, zeměmi bývalého východního bloku v počtu 2 869, neliberální Čínou  v počtu 4 633 a neliberálním Ruskem v počtu 2 212 doslova budí úžas a rozhodně by si jednotlivé země měli udělat jasno, jak dál.

V každém případě z těchto údajů vyplývá, že rozhodně nemůže být nějaký celozápadní model, protože v každé zemi ba v každé regionální jednotce je situace jiná.

Zatímco superliberální  New York má 27 290 obětí,  Wyoming má jich má 7.

Ne sice v tak vyostřené podobě, nicméně obdobně spolkové země bývalého západního Německa jako např. Bavorsko mají cca 3x více obětí než země bývalého NDR. I proto dnes Sasko bez problémů chce otevírat hranice.

Je to záhada nad záhadami jako vůbec celý tenhle koronavirus, který jako by si vybíral země dle vysoké široké úrovně a vysoké úrovně liberálně demokratickému myšlení a chování svých obětí. A tak i v Africe v podstatě nejvyspělejší Egypt má 556 obětí a zjevně zjevně rozvrácená Libye 3 oběti…

Při posuzování  západní a východní Evropy byla několikrát nastolena teorie, že východní Evropa byla mnohem více a důsledněji proočkována proti TBC.

Zcela určitě rozhodovala rychlost a tvrdost restriktivních opatření, kdy liberalismus svým odporem k příkazům a dodržování pravidel, co údajného porušování svobody byl zřejmě důvodem k rychlému nárůstu nakažených, které už jen obtížně šlo zastavit.

Ať tak či tak. Jestliže jsem v nedávném článku uvedl, že zřejmým vítězem koronavirové krize bude Čína, pak svým nízkým počtem mrtvých   4 633 oproti 226 843  mrtvých u liberálního Západu  a pokrmovým startováním ekonomiky, je to více než jisté.
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Komentář “Koronavirus kosí liberální Západ

  • Připusťme, že má Čína pravdu a virus se začal šířit na vojenských hrách v Číně od amerických vojáků. Pak by byla záhada vyřešena, protože nejrychleji byly zasaženy země, kde jsou velké vojenské základny USA. Vojáci jsou zdraví a silní, takže klidně mohou prodělávat chorobu bez vážných příznaků a šířit jí, kudy se pohybují.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*