Koronavirus – jak to vidí David Icke

Koronavirus – jak to vidí David Icke

Známý anglický aktivista David Icke ve svém 2-1/2 hodinovém rozhovoru s Brianem Rose (video pouze v angličtině ZDE) říká, že naše tajná vláda (Neviditelná garnitura) nezná hranice; je prostě všude. Její činnost je stejná jak v Americe, tak v Indii, v Bangladeši, v Číně a všude jinde na světě. Na začátku této paniky se v Číně rozhodli že je to virus, tak je to virus, i když se jim ho nikdy nepodařilo isolovat. Ale otestovali ho! Jak moc dobře, to už bylo popsáno. A ihned začali volat do světa, že jde o celosvětovou epidemii a promptně zveřejnili příznaky. A hned šla čísla zasažených a mrtvých nahoru a ti co tuto paniku způsobili byli celí šťastní, že měli svůj smrtelný virus a celosvětovou pandemii, po které tolik toužili.

Jenomže těch mrtvých nebylo dost a tak museli změnit taktiku. Postupně byl každý, kdo šel do nemocnice s čímkoliv, ať už měl chřipku, nebo zlomeninu, či močové potíže nebo vymknutý kotník, testován na koronavir, neboli COVID. A když tam náhodou zemřel, pak zemřel na koronavirus. Podle oficiálních vládních čísel z Italie, celých 99% těch, kteří zemřeli na COVID měli nějaký jiný vážný problém, někdy i více problémů.

Postupně to došlo tak daleko, že i ti, kteří testováni nebyli, byli prohlašováni za oběti COVID infekce, když náhodou v nemocnici zemřeli a to i když zemřeli na cokoliv jiného. Lékaři jsou tímto podvodem znechuceni a mnozí si veřejně stěžují na internetu. Jenže nemohou nic jiného dělat – jednou dostali příkaz shora vést všechna úmrtí jako coronavirus, tak musejí poslouchat. Jedině tak se podařilo vyhnat čísla zemřelých tak vysoko.

Skutečnost je, že když se vezmou veškerá úmrtí po celé Evropě a Anglii za tento rok a srovnají se s tím, kolik bylo úmrtí ve stejné době vloni, tak se ta čísla valně neliší! Ne, není zvýšená úmrtnost. Ne, není žádná epidemie. Ne, všecko je při starém, pouze vlády začaly panikovat jako malé, nedospělé děti. Ale zřejmě nemohou jinak – musí poslouchat příkazy shora.

Další novinka je, že po příchozích pacientech teď nemocnice chtějí podepsat nový formulář. V tomto formuláři je zabudována věta, že si pacienti nepřejí, aby byli při jakémkoliv selhání kříšeni. Znamená to prostě a jednoduše aby nechali každého nemocného při první příležitosti zemřít. Je to všecko šikovně zabaleno a většina nemocných ani neví, že dávají k něčemu takovému souhlas.Plánování toho, co přijde

Podle Davida Icke se plánování celé epidemie zakládá na počítačové simulaci. Vytvoří se model toho, co je předpokládáno že se stane a tento pak je hodnocen namísto skutečné situace. Takže nejen Event 201 s Billem Gates a Sorosem, ale také anglický profesor a epidemiolog Neil Ferguson, který je odborník na tyto triky, se vynasnažili pomocí vymyšlených počítačových situací uvést současnou epidemii do provozu. Podle Fergusona mělo napřed zemřít 2.5 milionů Američanů na COVID a na bázi této předpovědi byla uskutečněna celosvětová karanténa. Takže nějaký ubohý počítačový model je důvodem pro celosvětovou izolaci a následnou ekonomickou katastrofu! A že Čína tuto izolaci nadiktovala svým lidem jako první a počet nemocných opravdu klesl, to pouze zesílilo volání po izolaci i jinde ve světě. Ještě horší je, že takto se izolace stala předchůdcem pro jakoukoliv jinou kalamitu a bude se snadno zavádět kdykoliv se to těm tam nahoře bude hodit.

Tito manipulátoři jsou v přímém poměru se Zednáři. Je to vlastně jejich odnož. A financování pro laboratoř profesora Fergusona přichází z nadace Billa a Melindy Gates.

Takoví lidé a jim podobní ovládají svět pomocí strachu. Považují se za ty, kteří sedí na vrcholku pyramidy a mají veškeré znalosti. Čím nižší stupně pyramidy, tím méně znalostí je mezi těmi, kteří je zalidňují. Ten úplný spodek, to jsou běžní lidé a i doktoři, ti jsou vycvičeni pouze aby poslouchali příkazy. Ale proto se ti tam nahoře bojí ze všech nejvíce a úplně všeho, protože ze své pozice nevidí celkový obrázek.

Kdo nám vládne?

Podle Davida Icke vládnou světu psychopati a jejich rozkazy vykonávají idioti. To je přesně jak to říká. Ve všech případech, ať se děje co děje, vždy jsou v pozadí psychopati, kteří událost naplánují a zorchestrují a pak je tam celá hromada těch, kteří vůbec neví o co jde, ale slepě vykonají příkazy shora.

Tak na příklad WHO (World Health Organization) byla vytvořena rodinou Rockefellerů, což jsou američtí boháči, plně oddaní myšlence na Nové světové uspořádání, neboli na jejich vlastní vládu celému světu. Jsou rovněž zakladatelé a zúčastňují se tajných zasedání jako jsou Bilderbergové, Trilaterální komise, Koncil pro mezinárodní vztahy (CFR) a jiné. WHO diktuje lékařům jak se mají v této neskutečné epidemii chovat a lékaři nemohou jinak než poslouchat. Druhým největším podpůrcem organizace WHO, přímo po americké vládě je náš známý Bill Gates. Jenže minulý týden americká vláda přestala tuto organizaci podporovat, protože ji považuje za nedůvěryhodnou, jak již bylo napsáno v minulé části tohoto zpravodajství.

Všechny tyto organizace a jejich členové, to celé je jeden kult a obsahuje mnoho známých jmen. A všichni mají jen jeden záměr: dostat nás, běžné lidi pod jejich totální a totalitární kontrolu. Toto chtějí docílit jakýmkoliv způsobem, ať už nemocemi, kalamitami, válkami, hladem, či jinými způsoby.

Jejich problém je pouze jeden: nás je víc!

Ekonomický krach

Postup pro tuto falešnou epidemii je zcela jednoduchý: až naši tajní manipulátoři docílí co plánovali, což je totální zničení světové ekonomie, pak epidemie zanikne tak rychle, jak vznikla. Bude ovšem mnoho těch, kteří budou totálně zbankrotováni. Lidé budou bez peněz, bez zaměstnání a bez vyhlídek na lepší budoucnost. Stanou se závislými na státu a je nepravděpodobné, že by z této situace kdy našli východisko. Stát potom s nimi bude moci manipulovat jak chce a oni budou muset poslouchat, protože nebudou mít jinou možnost. A kdyby jim stát odřízl podporu, tak skončí na ulici, hladem a nebude nikdo kdo by jim mohl podat pomocnou ruku, protože všichni na tom budou stejně. My všichni pak budeme jeden týden od bankrotu a možná od smrti hladem.

Už jen když si uvědomíme, že všechny malé obchody jsou zavřeny, ale Amazon jede pořád dál. Stejně tak si dobře vedou i jiné velké řetězce. Na příklad v Americe, Mama’s Pizza je zavřená a její majitelka právě krachuje, ale Pizza Hut, velký řetězec má otevřeno a nikdo mu nehrozí sankcemi. Takže ta celá karanténa, to nedobrovolné „společenské distancování“ je pouze na zkrachování těch malých živnostníků, zatím co velcí kapitalisté a nadnárodní podnikatelé prosperují dále. Dokonce se dá očekávat, že budou prosperovat ještě lépe než předtím, protože se karanténou právě zbavili konkurence. A pak, až všecko bude vlastnit jen pár lidí, pak si budou diktovat ceny, podmínky a požadavky a my nebudeme mít možnost jít někam jinam a nakupovat tam, protože nic jiného nebude existovat. Oni budou ti jediní. A to je ten plán.

Na příklad firma Uber Technologies, Amazon a mnohé jiné utrpěly v minulosti obrovské finanční ztráty. Amazon fungoval celých deset let v katastrofálním mínusu. Takže při dnešním odstranění jejich konkurence v podobě malých obchůdků a i větších obchodů v důsledky karantény je očekáváno, že jejich výdělky podstatně vzrostou. Firma Uber se zabývá vyvíjením samo-řiditelných taxi automobilů. Zkoušejí ovládnout veškerou taxi dopravu po celém světě a získat na toto podnikání monopol. Pak budeme mít jen jednu firmu, žádnou konkurenci a ti si budou moci diktovat ceny a podmínky a my budeme mít pouze jednu možnost, platit a nestěžovat si.

Proto je naprosto nutné okamžitě skončit s karanténou, s tímto stanným právem a vrátit všecko pokud možno co nejdříve do původního stavu, pokud se nám to povede. A čím déle budeme váhat s otevřením obchodů a hranic, tím více podnikatelů zkrachuje a jejich ztráty pocítíme my všichni, i když nemáme na jejich podnikání žádnou účast. Věřte, pocítíme to i my a pocítí to celý národ a následovně, celý svět.

Jak může vypadat naše budoucnost?

Pokud bychom měli zájem vidět jak bude vypadat naše budoucnost, pak je dobré se podívat na Čínu. V Číně je vládní systém totální a otevřená tyranie. Na ulicích jsou nainstalovány miliony kamer, které mají rozlišovací schopnost na obličeje. Tyto kamery neustále sledují všecko, co se venku děje a toto činí ve skutečném čase, ne jako nahrávku. Takže kdokoliv by vyšel na ulici a šel by kamkoliv by se mu zlíbilo, je ho možno vypátrat během několika minut. V Číně není člověk člověkem, ale stává se číslem.

Skrze počítače je sledováno i chování lidí. Ti, kteří se chovají v souladu s tím, co si vláda přeje, mohou takto získat společenský kredit. Tento kredit se sčítá a vede k určitým výhodám. Zato ti, kteří se takto nechovají, mohou mít jejich kredit odebrán. Kvůli tomuto systému existují dnes v Číně miliony těch, kteří nesmí na letadlo a nemohou ani nikam jet vlakem.

To je, co plánují i pro nás: dokonalá kontrola všech, do posledního. A COVID byl navržen přesně na to. Podle neověřených zpráv je slovo „COVID“ akronym pro „Certificate of Vaccine ID“ (Identifikace potvrzení o očkování).

Plán na naše zotročení

Plán na naprosté zotročení lidstva a jeho jednotlivé části byl poprvé odhalen v roce 1969, když Dr. Richard Day uspořádal přednášku pro některé vybrané zasvěcence, kde jim předložil celou škálu tehdy neuvěřitelných možností. Nikdo si na této schůzi nesměl dělat poznámky, nikdo nesměl jeho proslov nahrávat na magnetofon. Přesto se našel jeden člověk, který si dokázal hlavní údaje poznamenat mám dojem že na ubrousek a později z nich celou přednášku rekonstruoval. Přepis této přednášky hodlám vystavit na internetu později, jakmile to časové možnosti dovolí.

Během přednášky se Dr. Day zmiňoval o vývoji v technologii a i o internetu a přitom internet byl objeven až o pár let později, v 1980tých letech. V jednom místě prohlásil: „zařídíme, že jak chlapci, tak i děvčata budou naprosto stejní.“ Předpověděl dokonce masovou emigraci nežádoucích elementů do Evropy a to již v roce 1969! Jak to, že toto všecko věděl? Protože všecko to, co se dnes děje je součástí dlouhodobého plánu, který se táhne již mnoho let. I Alan Watts se o tomto zmiňuje, když říká, že tito lidé, tito tajní vládci světa plánují pouze dlouhodobě. Jejich plány bývají běžně na 50 a více let. Takže jak pak postupují, krůček po krůčku, nám se to nejeví jako nic velkého. Ale když dojdeme na konec, jako se to děje dnes, a otočíme se zpátky, tak můžeme vidět jak jednotlivé kroky vedly všecky k tomu stejnému a pak můžeme jasně vidět i smysl každého z nich.

Odstranění automobilů

Zároveň s touto agendou je zde snaha odstranit auta se spalovacími motory. Napřed zavedli katalytické konvertory a teď chtějí zakázat i motory samotné. Všecka auta jsou plánována na elektřinu. Dokonce v Německu je plánováno zakázat všechno topení na olej a převést domácnosti na elektřinu. Jak takové množství elektřiny chtějí vyrábět není zatím jasné. Bez nějakého nového, vysoce efektivního způsobu výroby elektřiny není možné uspokojit požadavek takového rozsahu. Současné technologické podmínky na výrobu elektřiny to prostě nedovolují.

Elektrická auta blízké budoucnosti chtějí později nahradit samo-řiditelnými vozidly. Takže dnes, když sednete do vozu a jedete si kam chcete, to může být za chvíli vzpomínka na minulost. Protože samo-řiditelné auto, plně ovládané počítačem vás doveze jen tam kam to máte dovoleno. Jsou to navíc vozidla velmi nebezpečná a už zabila velké množství lidí, o čemž se nikde nemluví. Ale jejich propagátoři se tím odradit nenechají; na lidských životech jim nezáleží. Nakonec, jsou to všecko psychopati a ti nemají žádný cit, nebo pocit sounáležitosti a soucit s kýmkoliv jiným je jim odporný.

Takže elektrická auta jsou jen dalším krokem k těmto samo-řiditelným vozidlům. A to všecko je založeno na nesmyslné teorii, že spalovací motory zamořují ovzduší a způsobují změnu klima, což je další podvod, propagovaný těmi stejnými lidmi, kteří přišli s podvodem COVIDu. Jestli jste někdy letěli letadlem, tak jste mohli vidět jak nepatrný a málo vlivný je člověk. Z letadla, i když neletí nějak moc vysoko, nejsou vidět ani lidé, ani auta, ani domy a často ani celá města. Pouze velké lány polí jsou někdy rozpoznatelné jako malé, různobarevné obdélníčky. Tak málo znamenáme! Tak málo máme vliv!

S jejich snaživostí (a s naším financováním) možná po čase zakážou činnost i sopkám. Jak to zvládnou, to zatím není jasné.

Digitální, neboli pomyslné peníze

Náš svět podle těchto lidí funguje jako pyramida. Proto všude tolik pyramid, i když tam často stylově nesedí a proto tolik pyramidální symboliky. Tuto pyramidu si vysvětlují následovně: ten vršek, ta špička, to jsou oni. Oni mají veškeré vědomosti a kontrolují celý zbytek pyramidy. Pod nimi jsou jejich poskokové, pak další poskokové a úplně dole je běžný lid, neboli „zbyteční jedlíci,“ či „nemyté masy,“ jak nás titulují. Někde uprostřed této pyramidy je policejní stát, který drží celý hierarchický systém pohromadě.

Takový model ale nemůže fungovat a tito lidé si to uvědomují. To proto, že mnozí z nás mají nezávislý příjem z vlastního podnikání nebo jiné samostatné činnosti. Takové lidi není možno namačkat do stejného systému spolu s chudinou, zbavenou všech možností a vyhlídek. To prostě nefunguje. A proto chtějí současnou karanténou zničit všecky tyto snaživé tvory, chtějí zničit veškeré podnikání, veškerou iniciativu a vynalézavost. Chtějí zničit všecky soukromníky, podnikatele a ty, s nezávislým příjmem.

To je samozřejmě komunismus. Však si ho určitě ještě pamatujete.

Tím, že zničí malé podnikatele a ty, kteří se živí volnou činnosti, učiní je závislé na státu. Stát bude pak muset poskytnout finanční pomoc všem postiženým, což ho ekonomicky zruinuje. A pak nám oznámí že současný ekonomický systém je neudržitelný a nefunkční a přijdou se systémem novým, údajně lepším. To bude systém založený na digitálním účetnictví a na digitálních financích. Od té doby se každá maličkost, kterou koupíme objeví na jejich seznamech a nebude nic co bychom mohl vykonat aniž by to nepodléhalo kontrole shora. Ti tam nahoře si samozřejmě tak skvělou příležitost nenechají ujít a brzy budou rozhodovat o tom, co si koupit můžeme a co ne.

Dnes, když přijdete do obchodu a platíte kartou, tak vám někdy mohou oznámit, že karta je nepoužitelná. Když je to kredit karta, váš limit může být vyčerpán; když je to debit karta, na účtu nemusí být dostatek peněz. Pak máte vždycky možnost vytáhnout peněženku a zaplatit hotovýma. Ale když nebude hotovost a vy budete mít pouze plastikové peníze (kartu), tak něco takového nebudete moci udělat, není to pravda? A ti, kteří se tomuto systému nepodřídí, budou odstraněni ze všech počítačových seznamů a nebude jim dovoleno kupovat vůbec nic.

Tyto digitální peníze ale nejsou vůbec jisté. Je zde vážný problém s tímto druhem finančních prostředků a ten se nazývá elektro-magnetický puls. Stačí jedna EMP puška a všechen nás digitální majetek je ten tam. Počítačové systémy prostě nejsou spolehlivé, proto musíme pokaždé dělat ode všeho kopie, neboli backup. Však to znáte!

Profesionální EMP puška a její po domácku vyrobená obdoba

Digitální měna by měla pro tento kult posedlý vládnutím celému světu jednu obrovskou výhodu a tou by byla okamžitá možnost vybrání velkého množství peněz, neboli likvidita. Mohli by pak uvést v činnost jakoukoliv měnovou reformu a stálo by je to pouhé zmáčknutí knoflíku. Mohli by stejným způsobem vytvořit okamžitou inflaci, nebo deflaci a taky by mohli navodit finanční kolaps, neboli bankrot, a to nás všech, a navíc celosvětově.

Firma, která provozuje bankomaty je toho názoru, že do konce tohoto léta bude hotovost minulostí, právě kvůli COVIDu.

Takže tady se nejedná o žádný virus; tady jde o kontrolu a následné zničení nás všech.

Když budou hotové peníze odstraněny, pak se přejde k telefonům. Naše telefony začnou fungovat jako mikročip – a možná už ta možnost tam je i dnes. To, že veškeré hovory jsou telefonními společnostmi nahrávány a uschovávány na tajném místě, to už by měl každý vědět.

Digitální Wall Street

Burza na Wall Street oznámila, že další obchodování se bude dít pouze pomocí elektronického převodu. To je stejně nebezpečné jako již zmíněné digitální peníze. Všecky potřebné programy jsou psány lidmi, kteří mají vzdělání ve zcela jiném oboru než jsou finance. Proto některé programy nemusí vykonávat přesně to, co se od nich chce či čeká a vůbec to nemusí být nikde na první pohled poznat. A některé programy mohou v pozadí, neviditelné na obrazovce, přičítat či odčítat ledacos někde zcela jinde. Takto může dojít k přesuvu velkého množství transakcí na nesprávná místa a stejně tak může dojít ke změnám v majetnictví těchto transakcí. A to všecko se děje tak rychle, jak člověk stačí okem mrknout. A my se o takových změnách nemusíme dovědět hned, ale až za několik dnů, nebo týdnů, nebo i měsíců.

Stejným způsobem mohou být finance, do tohoto systému vložené, použity na cokoliv jiného než byl původní úmysl. Už to, že americká vláda získala peníze na vyplacení krachujících firem a banek, peníze, které se objevily odnikud, dává důvod k podezření. Takové peníze mohou být rovněž použity na již zmiňované „znovu-nastavení systému,“ což je snad ten skutečný záměr za vytvořením koronavirového strašáka.

Málokdo ví, že některé banky převádějí veškeré peníze v jejich vlastnictví každý večer po skončení pracovních hodin na burzu v opačné části světa a tyto tam nechávají až do ranních hodin, kdy je zase převedou zpět. Takto investují značné částky peněz a i když za nějakých 12 hodin na nich nevydělají velký majetek, tyto sumy se sčítají a mohou být zdrojem značných příjmů pro banku. Přišel na toto jeden člověk, který v noci provedl elektronickou platbu, která neprošla, protože prý neměl na účtu žádné peníze.

Fašismus, komunismus, nebo něco ještě horšího? Vyberte si!

Takový společenský systém by mnozí nazvali fašismem; jiní by ho prohlásili za komunismus. Ale ten pravý název je technokracie. Technokracie je společenský systém, který nevedou volení politikové, ale byrokrati, vědci, inženýři a jim podobní. Kdepak volení politikové! Ti budou vyřízeni hned v prvním kole. Převážná většina politiků stejně nemá zdání o co doopravdy jde. Vůbec nevědí a nechápou co se děje v Silicon Valley v Americe, odkud technokrati už hezky dlouho řídí celý svět. Ano, Silicon Valley a taky Israel. Israel je druhé světové Silicon Valley. Veškerý výzkum, veškeré plánování, ale zavést si tam sami 5G – ani nápad!

Jen na ukázku, však si vzpomeňte jak všichni politikové skákali podle toho jak jim bylo technokraty pískáno, když zavírali hranice, věznili své vlastní občany doma, zavírali školy a nemocnice. Ani zblo důkazů nepotřebovali, vůbec se nestarali jestli předkládané důvody jsou pravdivé a poslechli všichni, hodní chlapci a děvčata, do posledního.

Ti, jejichž povoláním je udržování veřejného pořádku, jako je policie, soudy a podobné instituce, tito pomáhají takový totalitární systém uvést do provozu. Určitě je mezi nimi spousta inteligentních, slušných a chápavých lidí, ale zároveň je mezi nimi řádné množství ignorantů a psychopatů.

Jako příklad uvádí David Icke jak jeho syn Jamie šel v noci se psem na procházku a byl zastaven policí a tito mu řekli, že jeho chození po venku „není důležité“ a tím pádem by nemělo být provozováno. Nebo jiný případ, kdy místní šéf policie se rozhodl odtrhnout mužský pěvecký sbor jménem „Derby Constabulary Male Voice Chorus“ (Mužský policejní sbor města Derby) od policie samotné. Důvodem bylo, že odmítli přijmout do sboru ženy! Do mužského sboru ženy! A člověk této inteligenční úrovně vede celý policejní aparát v městě Derby. Jak se kdy mohl na takové místo dostat? Kvůli čí protekci se vedení města snížilo k takovému ústupku?

A takový život připravujeme našim dětem

Ano, to je v čem budou žít naše děti, pokud my sami neuděláme něco, cokoliv, abychom tomuto nelidskému a nenormálnímu zlu zabránili. Protože dnes jsou to plastikové peníze, samo-řiditelná auta a zítra to budou mučírny, věznice a hromadná popraviště. Pokud ovšem to všecko co tomu bude předcházet přežijeme.

Tady není jiné řešení než zapojit se a jít proti tomuto šílenství a bezpráví. Nemáme valně co ztratit. Ve skutečnosti, většina z nás už ztratila všecko a nezbývá jim nic. Když budete stát sami proti armádě, co uděláte? Vezmete nohy na ramena a utečete jak nejrychleji to půjde. Ale když budete stát sami proti armádě v údolí, které má jen jeden východ, co uděláte? Budete bojovat!

David Icke přiznává, že karanténu nedodržuje. Jde kamkoliv chce či potřebuje a kdy se mu zlíbí. Nezkouší se k nikomu přiblížit, protože respektuje snahu každého druhého jedince chránit se před něčím, o čem věří, že je epidemie. A tak jde třeba na procházku ven a pak se vrátí domů. Podle psychopatů a hlupáků, kteří tuto karanténu přikázali prý má nárok na takovou vycházku jednou denně. Icke říká, „pošlete mně někoho v uniformě, nebo nějakou oficiální osobu, ať mi vysvětlí, že když takovou procházku podniknu desetkrát denně, že tím někoho ohrožuji. Teprve pak to přestanu dělat.“ Ale to oni nikdy neudělají, aby poslali někoho, kdo by to dokázal vysvětlit, protože dobře vědí, že celá karanténa je holý nesmysl.

Tato karanténa nemá nic do činění s ochranou zdraví; tato karanténa je ukázka moci. Zavírají nás doma aby nás zredukovali na nulu. Aby v nás vyvolali pocit, že nic neznamenáme.

——–

Další pokračování s názvem: „Koronavirus – tajený důvod, o kterém je zakázáno mluvit“

ZDROJ:

https://banned.video/watch?id=5e8e28ed1f333e003a33793b

 

Jana Kaufman
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*