Korona a její určení, karanténa a její vliv

Korona a její určení, karanténa a její vliv

Někteří přirovnávají karanténu k primitivnímu rituálnímu tanci šamanů na přivolání dešťů, nebo k přinášení obětí krutým bohům. Je to něco ze starověku, něco náramně zpátečnického a zjevně to má cosi do činění i s čarodějnictvím. Jakoby se čítalo s tím, že když teď budeme hodně trpět, tak pak to bude všecko o tolik lepší, budeme za to odměněni, což není nic jiného než pověrčivost. Doufáme, že středověkým způsobem nošení roušek a schováváním se doma zničíme jakousi chřipku, kterou skutečně zničit nejde. Ta musí projít svým cyklem a při získání imunity většiny z nás zanikne sama, aniž bychom se kvůli tomu jakkoliv přeráželi.

Každá infekční nemoc má své období a svoji délku. Již v r. 1840 zjistil William Farr, CB (1807-1883), anglický epidemiolog a statistik, že délka infekční nemoci je určena počtem úmrtí. Jakmile úmrtnost dosáhne svůj vrchol, což je snadné rozpoznat, když začnou čísla klesat, pak je brzy na to i konec nemoci samotné, viz graf níže.

Další pozoruhodností je, že jak stoupající strana křivky úmrtí, tak i klesající jsou skoro vždycky stejného tvaru. Takže podle vrcholu počtu úmrtí se dá usoudit ve kterém stadiu se chřipka nachází a je možno odhadnout, nebo propočítat její konec.

Jiný britský vědec, Dr. Edgar Hope-Simpson (1908-2003) založil laboratoř na zkoumání chřipky v Anglii již ve 1930tých letech a strávil celých 50 let studiem tohoto problému. Zjistil, že průběh virové infekce je jiný v různých částech světa a křivka nemoci i její trvání jsou dány převážně zeměpisnou šířkou. Ať už je to kvůli slunečnímu světlu, které v nás produkuje vitamin D, anebo kvůli něčemu jinému, jeho předpovědi opravdu vždy souhlasí se skutečnou situací. I při letošní koronavirové chřipce, tato měla zcela jiný průběh v severních státech oproti státům jižním. Zatím co na severu chřipka už skončila, na jihu teprve začínala.

To je důvod pro stálé stoupání křivky úmrtnosti na koronavirus, protože do statistiky byly vzaty jak severní, tak i jižní státy, z nichž každé mají jiný průběh nemoci. To ale v žádném případě neznamená, že korona stále dál pokračuje, až do nekonečna, jak by to rádi viděli politikové a media.

Toto je zjevné z dalšího grafu, kde Itálie vykazuje nejvyšší úmrtnost těsně před 10. dubnem. To proto, že výsledky jsou ovlivněny informacemi ze severní části země, zatím co Peru a Brazilie, které spadají mezi jižnější, v tomto případě tropické části světa, se vykazují křivkou zcela jiného tvaru a výšky. Dále je zajímavé, že Peru mělo přísnou karanténu už někdy v březnu, dávno předtím, než začala křivka úmrtí existovat. V Brazilii ale karanténu nedovolili, za což byli ode všech velice kritizováni. Je zvláštní, že jak tvar obou křivek, tak jejich výše jsou přesto zhruba stejné. Takže vliv karantény na průběh chřipky se zdá být nulový a jeho jediný vliv je na lidskou populaci, kde páchá nedozírné škody.

V knize „Přenos epidemické chřipky“ ukazuje Dr. Hope-Simpson sezónně ovlivněný výskyt různých infekčních chorob (viz další obrázek). Jak si můžete všimnout, korona virová chřipka zhruba souvisí s výskytem obyčejné chřipky. Diagram pro severní země, v knize zobrazený (zde neukázán) přesně souhlasí s předešlým diagramem letošního koronaviru pro severní části planety a diagram, který zobrazuje jižní části země, sedí na jižní výskyt letošního koronaviru v Peru a Brazilii. Krátké video, kde je toto ukázáno, je ZDE.

Podle těchto informací je celkem jedno, jestli měly některé země přísnou karanténu nebo ne. Chřipka probíhala všude zhruba stejně. Na příklad americký stát Kalifornie měl přísnou karanténu hned ze začátku a přitom statistiky nejsou rozdílné od Texasu, Arizony a Floridy, které byly mnohem volnější podmínky.

Podle zde uvedených informací měla chřipka v Americe končit asi kolem 25. srpna. Evropa je na tom nejspíš zhruba stejně. Je zjevné, že koronavirová chřipka se chová stejně jako normální, běžná chřipka (influenza), takže s největší pravděpodobností mluvíme o jednom a tom samém.

Je karanténa opravdu účinná?

Když Čína jako první zavedla karanténu jako obranu proti koronaviru, americké noviny „The Washington Post“ citovaly (nejmenovaného) profesora z Georgetown University (ve Washingtonu D.C.), který prohlásil: „Pravda je, že tyto druhy karantény jsou velmi neobvyklé a naprosto neúčinné.“

CDC (Centrum pro kontrolu nemocí) se tehdy rovněž vyjádřilo, že „ne-lékařské zásahy, jako společenské distancování jsou neúčinné, jakmile infekce postihne 1% populace.“

A Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí napsalo: „Nejsou žádná historická pozorování, nebo vědecké studie, které by podporovaly karanténu skupin nakažených lidí na delší dobu, za účelem zastavení postupu nemoci.“Toto všecko je potvrzeno celými desetiletími výzkumu a bádání. Proto je naprosto nepochopitelné, že jsme se všichni, celosvětově, přesto museli karanténě podrobit.

Jako příklad, v r. 1969 se vydala skupina lidí na Antarktidu, aby tam přezimovali. Byli naprosto izolovaní, v čistém prostředí, mezi samým ledem. Přesto, 17. týden jejich pobytu podlehli virovému onemocnění. Stejně tak Covid, ten se projevil na argentinské vojenské lodi zhruba 35. den její cesty, přímo po 14-denní izolaci kapitána a posádky.

Příroda si vždycky prosadí svoje. A nějaké karantény a stejně nesmyslné roušky a společenské distancování ji nejsou stavu zastavit. Všecko, co je na skončení chřipky potřeba je celková imunita populace a nepomůže nic jiného, ani očkování, či jiná zaklínadla.

Je to dokázáno i současným případem: Švédsko, které žádnou karanténu a rouškování nemělo, mělo 290 úmrtí na milion, zatím co americký stát New Jersey, který se celý zavřel v karanténě do sebe, měl 1,900 úmrtí na milion.

A když zvážíme všecko kolem dokola, tak korona je virus, z něhož se 997 lidí z jednoho tisíce dokonale uzdraví. Jen tři z tisíce měli nějaké následky – o čem je pak tady řeč?

Co způsobila nucená karanténa

Vliv, který měla nucená karanténa na svět je nevyčíslitelný a záhadně – nikdo o tom nemluví. Nejen že karanténa ani v nejmenším nedocílila to, co si od ní slibovali, ale ještě navíc uškodila mnohým. Jenže – media o tom nic neříkají, politikové rovněž mlčí, jakoby nic z toho neexistovalo. Přesto, sama WHO organizace (Organizace pro světové zdraví) odhaduje, že skoro 2 miliony úmrtí bylo způsobeno karanténou, jen kvůli nemocem jako jsou tuberkulóza, malarie a HIV.

Tuberkulóza je ten největší monster mezi nemocemi a přesto, nikdo ji netestuje, nikdo se o ni nestará, dokonce se zdá, že je často ignorována. A přitom tato nemoc odpraví na onen svět asi 1.5 milionů lidí ročně. Začne mírnou teplotou a únavou, pak se přidá bolestivý kašel a lapání po vzduchu a je to. TBC je také nesmírně nakažlivá a její léčba trvá týdny až měsíce.

Problém je, že jak se všichni věnovali pouze koroně, TBC a malarie byly ignorovány a dnes se začínají hlásit o slovo. Kvůli karanténě nemohli pacienti získat lékařské ošetření, ani léky a nemocnice nikoho nebraly, než korona pacienty, i když jich bylo pomálu. Tím pádem ty horší a skutečně nebezpečné nemoci využily nedostatku pozornosti a rozrostly se, jak nejvíc to šlo. Mnohý lékařský personál si stěžuje, že kvůli koroně je jejich práce několika desetiletí boje za potlačení těchto epidemií, naprosto vyplýtvána.

TBC, stejně jako malarie, jsou nemoci, které potřebují okamžitou léčbu. Čím déle se otálí s nasazením patřičných léčiv, tím menší možnost je pacienta vyléčit. A ještě ke všemu může mezitím nakazit celé zástupy dalších.

Během koronavirové paniky, pacienti s tuberkulózou byli rovněž mylně testováni na Covid, v některých případech pak byli natlačeni do nemocnic, kde skutečnou chřipku opravdu dostali, což podstatně zhoršilo jejich zdravotní stav. Mnozí na to zemřeli.

Použití hydroxychloroquinu (HCQ) proti malarii bylo rovněž ohroženo, protože nejen že kvůli karanténě nebyly pravidelné dodávky tohoto a jiných léků, ale ještě navíc, lidé začali lék schraňovat, dělat si zásoby a tím pádem ti, kteří ho potřebovali, ho nemohli sehnat. K tomu musíme připočítat skutečnost, že od doby, co president Trump prohlásil, že HCQ je proti koroně, tak byl tento lék okamžitě v Americe a v některých jiných zemích zakázán. Tak moc nás milují, že lék, který by nám mohl pomoci, ihned zakážou!

Psychické následky karantény

Psychické následky mají údajně postihovat hlavně ty starší, ale ani ti mladí nejsou ušetřeni. Obzvláště, když uvážíme, že mladší lidé mají z této chřipky podstatně větší strach než ti starší – snad kvůli neznalosti, snad kvůli nedostatku informací, anebo více věří propagandě, těžko říct. Ale psychické následky dlouhodobého domácího vězení je mohou postihnout zrovna tak, jako ty staré, ne-li hůře.

Osamělost a pocit osamělosti je údajně stejně škodlivý jako fyzická bolest, říkají vědci v Centru pro stárnoucí při Universitě v Pennsylvanii, v Americe. Výzkum dokazuje, že delší období osamocenosti má přímý vliv na životaschopnost člověka a může vést k jeho předčasnému úmrtí. Dlouhodobá osamělost zvyšuje pravděpodobnost srdečních nemocí a mrtvic, způsobuje celkovou zánětlivost a oslabuje imunní systém. Také působí degenerativně na mozkové schopnosti a silně ovlivňuje i jiné mentální funkce. Daleko snadněji udělá z lidí dementy a u mnohých, často u těch mladších, může vést až k sebevraždě.

Dr. Jeffrey A. Tucker z Amerického institutu pro výzkum ekonomie píše:

Jako psychiatr se zaměřuji na nemoci, způsobené stresem, paranoidními představami a neopodstatněným strachem. Je dost obtížné tyto problémy zvládat v běžných dobách. To, co se děje teď je rozšíření těchto mentálních problémů do celé populace … Skoro to vypadá, že je to záměrné. Je to tragické. Jakmile to jednou začalo, může to trvat dlouhé roky, než bude docílena náprava.“

Odolnost proti koronaviru

A přitom – bylo zjištěno, že všichni, kdo prošli koronou, i ti, kteří neměli žádné příznaky a ti, u kterých nebyly zjištěny žádné protilátky, že si všichni vyvinuli odolnost. Všichni si totiž vyvinuli specifické paměťové T-buňky, které dokážou rozpoznat a zničit ty buňky, které virus obsahují. Takže je zřejmé, že všichni tito lidé, což je s největší pravděpodobností velká většina z nás, mají dokonalou imunitu proti koronaviru.

A není se čemu divit, koronavirové chřipky jsou s námi už celých 17 let!

Zpočátku se myslelo, že i taková imunita je dočasná, protože protilátky proti koroně, což jsou krevní bílkoviny, postupem času zaniknou. Jenomže byl opomenut složitý obranný imunní systém, který nás chrání proti patogenům. Obzvláště se zapomnělo na bílé krvinky, které mají velmi dobrou paměť a snadno dokážou zalarmovat celé tělo do boje proti viru, který by si troufnul nás znovu napadnout. Jako další, paměťové T-buňky jsou schopny nejen zničit virem zachvácené buňky, ale ještě informovat B-typ buněk o útoku a nadiktovat mu obrannou strategii.

Nezáleží tedy jen na protilátkách, které mohou opravdu ochabnout a zmizet, ale celkový obranný imunní systém člověka je schopen nás ochránit proti lecjakým nemocem. I ti, kteří si nevyvinou žádné protilátky, mají stále ještě dostatečné množství paměťových T-buněk na svou ochranu. A tyto buňky mají tu výhodu, že když se obeznámí s určitou škodlivou látkou, tak když potkají něco jiného, jí podobného, dovedou nás i proti této látce ochránit, i když se s ní nikdy předtím nesetkaly. Náš imunní systém je prostě jedinečný a žádné očkování na světě ho není stavu nahradit – spíš zničit.

Nový výzkum potvrdil, že lidé, kteří nikdy nedostali koronavirovou chřipku měli paměťové T buňky vycvičeny natolik, že nejenže rozpoznaly nový virus, ale rozpoznaly ještě další čtyři druhy z koronavirové skupiny.

Takže analogicky, když máme tak skvělé paměťové buňky, tak starší lidé jsou nutné více odolní proti nemocem než ti mladší. To proto, že žijí déle a nashromáždili v sobě obranné látky proti mnoha desetiletím infekčních nemocí.

Někteří konečně uznávají, že to byl omyl

Někteří vedoucí představitelé konečně přiznávají, že karanténa byl omyl. Dlouho jim to trvalo, než pochopili, ale přece jim to došlo. Angela Merkel přiznala tuto chybu i když trochu zastřeně. Řekla také: „z politického hlediska, chceme za každou cenu zabránit dalšímu uzavření hranic, ale to předpokládá, že se tak zachováme všichni.

Emmanuel Macron prohlásil přímo, že: „Francie nemůže jednat se škodami, které by způsobila další karanténa.“ A dodal, že nulové riziko nikdy neexistovalo v žádné lidské společnosti. Italie se přidala o tři dny později, když Ministr zdravotnictví podotkl, že země se nehodlá vrátit k celonárodnímu zimnímu spánku.

Dokonce i WHO, které se napřed radovalo z karantény v Číně, vyzývá dnes jednotlivé státy, aby nedopustily další karanténu.

Konečně jim to všem těm zabedněným hlavám došlo. Dokonce i ekonomové varují, že i ty nejbohatší země si nemohou dovolit karanténu a zmražení průmyslu, které je stojí skoro 3% hrubého domácího produktu každý měsíc.

 

Jana Kaufman
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*