Kolaps důchodového systému přijde. Příčiny?

Kolaps důchodového systému přijde. Příčiny?

Důchodový systém je palčivou otázkou dnešní doby a především budoucích generací. Stále dokola se mluví o příčinách postupného rozkladu tohoto systému, ale jak tomu v České zemi bývá pravidlem, tak se říká jenom část pravdy a ta je ještě navíc záměrně zkreslována.

Ze statistických dat vyplívá, že důchodový systém byl cca do roku 2004 značně přebytkový a tvořil do určité míry záložní zdroj státního rozpočtu, kterým se látaly díry špatného hospodaření polistopadových vlád. Velkou díru ve státním rozpočtu ze zdrojů důchodového systému musela zaplácnout Topolánkova vláda, kde si z tohoto systému vzala 70mld. korun, které se však do systému už nikdy nevrátily a ještě navíc byly sníženy odvody na sociálním pojištění. Od doby Topolánkovy vlády započaly problémy důchodového systému, který začal se systematickým propadem. Jsem toho názoru, že propad systému byl vyvolán záměrně, aby vznikl celospolečenský dojem nevyhnutelných změn, čímž bylo dopředu vytvářeno předpolí legitimity vzniku penzijních fondů. Do těchto fondů občané sami sobě spoří prostředky, avšak s minimálním zhodnocením. Stačí, když si z výnosu odečteme vliv inflace, poplatky či zdanění. Shrnuto a podtrženo – občan se stává subjektem, který je poskytovatelem bezúročné půjčky soukromým subjektům napojených na statní administrativu.

Důchodový systém pracuje s různými prvky, ale těmi nejdůležitějšími je demografický vývoj, nezaměstnanost, růst HDP a kvalitní ekonomická koncepce. Demografický vývoj je článkem řetězu, na který se odvolává každý politik, ale žádný z nich doposud neřekl, že tento je ovlivněn spoustou faktorů a tím nejdůležitějším je zcela společenský vývoj. Z hlediska čísel je pro důchodový systém velmi důležité, aby se rodilo více než 2 děti na manželský pár, HDP aby rostl min o 1% ročně a nezaměstnanost se pohybovala maximálně do 3% práce schopného obyvatelstva.

duchodci

Ekonomická koncepce však v důsledku neustálých politických tahanic a bojem o moc v podstatě neexistuje, což znamená, že ekonomika se chová nahodile a někdy až chaoticky v přímé souvislosti s vývojem ekonomik ostatních zemí. Nejsme ekonomikou finálních produktů, ale dodavatelem různých komponentů nebo sloužíme jako montážní linka jiných ekonomik. Toto má značný vliv na nezaměstnanost a s tím potažmo velké oslabení příjmové stránky důchodového účtu. Nezaměstnanost působí negativně na společenskou náladu ve smyslu populačního růstu – tedy rodí se méně dětí. S tímto souvisí samozřejmě ztráta sociálních jistot, které začaly mizet po roce 1989. Dalším omezujícím faktorem růstu populace je nízká hladina dělnických mezd, za kterou se skrývá především extrémní zdanění práce a velká ziskuchtivost zaměstnavatelské sféry a nebetyčná drzost obchodních řetězců, které se nestydí mít na zboží marži i 100% a někdy i více. V neposlední řadě se musím zmínit o nedostupnosti bydlení pro mladé rodiny, pro něž jsou ceny domů a bytů za hranicí možností a mnohdy tento aspekt znamená zadlužit se do konce života. V tomto prostředí se nelze divit tomu, že se rodí málo dětí, protože jen blázen by je uvedl v takovouto nejistotu. Co se týče těchto záležitostí tak politici lžou, kudy chodí a jsou příčinou státem posvěcené zlodějny.

Stát křičí, že se snižuje počet plátců do důchodového systému a přitom tuto situaci sám podporuje. Uvažme, že v ČR pracuje půl milionu cizinců a přitom máme okolo 700 tisíc nezaměstnaných Čechů. Tito nezaměstnaní tvoří výpadek v příjmech důchodového systému , a k tomuto je nutné do výpadku započíst i nerovné podmínky v odvodech u OSVČ. Toto by se nemuselo dít, kdybychom měli tvrdší imigrační politiku a rovné zákony! Nezaměstnávat cizince by stlačilo nezaměstnanost na úroveň mezi 2-3% populace, což je hranice pro udržitelnost pozitivního salda důchodového účtu. Bez kvalitní ekonomické koncepce a plánovitě řízeného hospodářství je obtížný růst HDP. Bez kvalitní politiky sociálních jistot nelze podpořit růst porodnosti. Toto vše, ale vede k postupnému přelidnění světové populace. Zde existuje strop a již dnes je voláno po redukci stavu populace. Bez něho to už nepůjde.

Nemá však smysl lidem lhát – říkejte jim prosím pravdu!! Pochopí to snáze než tupé lži!

 

 

Oldřich Rambousek

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

  • · Edit

    Píši to ještě jednou, opravila jsem nějaké chyby, za ty se omlouvám a přidala jsem tam pár dodatků. Napsala jsem jednoduše, jasně a věřím, že se najde někdo, kdo bude se mnou souhlasit. Kdybychom vylifrovali imigranty a cizince, uvolnilo by se toliko míst na pracovním trhu. Pokud by chtěly firmy nadále u nás fungovat, musely by dříve či později přijmout naše lidi. Dalším krokem je třeba snížit super-hrubou mzdu, což je zatížení na zaměstnavatele jak sviňa. Kromě toho, co odvádí zaměstnanec, je další položka, kterou odvádí zaměstnavatel. O této položce se moc nemluví. To je důvod, proč není pro některé zaměstnavatele atraktivní mít zaměstnance na HPP, protože více jak 60% platu zaměstnance odvádí státu. Proto existují DPP a DPČ nebo práce na černo. V důsledku na to doplácejí lidé kvůli budoucímu vypočítávání důchodu (nedostatečný počet odpracovaných let, odvody SP atd.). Otázkou je, zda nějaký důchod budeme mít, že? Zdaňte cizí firmy na našem území , je to únik peněz jako prase! Je tu velká komunita Vietnamců, co neplatí daně, mají obchody s hadrama, jídlem, a protože už jim to tolik nevynáší, začínají páchat kriminalitu – tráva, obchod s bílým masem! Pokud se jedná o velké firmy, časem odejdou na východ a těch pár desítek či stovek lidí, co měli práci, zase budou na dlažbě. Nic nevytváříme do budoucna pro naše potomky. Vše patří někomu jinému a ještě jim za to děkujeme, že nás na pár let zaměstnají, řídíme se dle cizích pravidel (Brusel). Kdyby se omezila či plně zastavila dávka nepřizpůsobivým, co nikdy nepracovali a rozhodně to nemají v plánu, rozpoutalo by to nepokoje, určitě by se zvýšila kriminalita, možná pár mrtvých, ale je tu policie, armáda, DSSS, rozladěné obyvatelstvo a časem by odtáhli, tak jak se to pomalu začíná dít v některých regionech, kde jim dávky už omezují nebo zcela ruší. Na ně se musí tvrdě! My nepotřebujeme imigranty, aby se rodily děti!!! Potřebujeme změnit politiku ve prospěch našich mladých lidí, aby o dětech uvažovali, aby měli zázemí a jistotu práce. Je mi přes 30 let a rozhodně o rodině neuvažuji, protože by to byla ekonomická sebevražda. Nejsem sama, je nás x lidí, vnímáme tu situaci a pokud někdo říká, že jsme sobci, je hlupák. Sami máme co dělat, abychom zaplatili to nejnutnější. Máme tady nějaké nastavené standarty na život a s minimální mzdou to není možné utáhnout, pokud chceme v budoucnu rodinu, vzít si třebas hypotéku či půjčku a trochu žít, né přežívat. Cizinci mají rodiny doma, stačí jim málo (ubytování a strava), proto budou dělat za míň, proto jsou tak levní a atraktivní. Je zde možné vidět, že tu máme půl miliónů cizinců a více jak půl miliónů nezaměstnaných. Tak kde to jsme? Jednoduše řečeno: „všeho moc škodi!“ Je pro nás důležitější náš člověk nebo cizinec? Proč to neomezíme! Imigranti z Afriky jsou totální a nepředstavitelná katastrofa! Klidně půjdu bojovat, pokud to bude potřeba. Nechci je tady, ženou je jen základní pudy (byla jsem v Africe), nemají co ztratit, ale i my ano. Budou se chovat jako zvířata, nebudou se ptát, budou brát a nějaké vysvětlování je nezajímá, vytáhnou kudlu a podřežou vás. Lidem to začíná vadit, protože se jich to už dotýká, zvyšuje se chudoba, minorita z nás má totální srandu a cucá systém na plný obrátky, protože je tak dobře nastavena legislativa. Více jak polovina republiky nepracuje, jak dlouho to rozpočet utáhne, jak dlouho si budeme brát půjčky a zadlužovat se? Nemůžeme pořád utahovat smyčku nad pracujícími a zvyšovat jim odvody. Hledejme jiné cesty. Stavme naše fabriky, obnovme zemědělství, průmysl. Jsme české hlavičky. Mě není jedno jak naše země dopadne. Chci tu žít! Ale situace už začíná být vážná! Máme pořád šanci. Říkáme, že se máme nejlépe, jak to jde. Co je měřítkem toho, že se máme dobře. Že máme ke všemu přístup a nejsou žádné hranice? Co je měřítkem blahobytu? Nějaké statistiky? Mě nepřijde, že jsou lidé spokojeni. Nálada je napjatější a graduje, kvůli tomu, co se všude děje. To vše vede k tomu, že se v lidech probouzí vlastenectví a patriotismus, který se snaží média překroutit na xenofobii, nacismus aj., tlumit jak to jde. Kolem hranic to vře, války, problémy s imigranty, smlouva s USA o nebezpečných potravinách plné chemie, které nás časem odrovnají a nenapadnutelný statut amerických firem rovný našim zákonům, tudíž plno soudních procesů + poplatků s mezi americkými firmami a vládou (nakonec vyhrají firmy a my se nedoplatíme). My nic nevíme, média mlčí. Ještě jestli do toho bouchne Yellowstone, tak to bude sranda, příroda také už o sobě dává razantně vědět. My to nechceme vědět, nezajímá nás to, nechceme si kazit den, přitom se řítíme do pěkného průšvihu! Když se dějí vážné věci u nás, snaží se média (která světem vládnou) odvrátit naší pozornost jinam. Vždy se řeší dvě věci najednou, tak kterou je třeba prosadit stůj co stůj, je v pozadí a zprávy se schválně zaměřují jen na tu druhou, omílají to dokola, aby odvedly pozornost. Teď je to Ukrajina x kvóty. Kvóty je třeba prosadit, proto budou zprávy jen o Ukrajině. Nesmíme uzavírat kontrakty se zeměmi, které se nelíbí EU nebo USA, jinak je majdan, převrat, falešné obviňování a sesazování politiků, kteří chtějí něco lepšího pro svoji zemi (Orbán)… Nedej Bože vůbec uvažovat o spolupráci s Ruskem! Hádáme se jestli je horší Rusko x USA. Kdo kolik zabil lidí v minulosti ve válkách. Opravdu je to teď důležité? Vždyť je to směšné! Je to absolutně zbytečné! Minulost je minulostí, ji už nevrátíme. Dívejme se dnes na svět! I ti nejprostší lidé, domorodci brojí proti USA a nechtějí je na svých územích, nechtějí tam základny, bojí se války apod. Proč asi? De-dolarizace pokračuje, USA je na tom špatně, mnho mých přátel se vrací z USA a popisuje, že lidé tam žijí na stravenkách, je tam chudoba. Ani v Rusku není hej, ale je stabilnější a působí vůči svým partnerům loajálněji. Ať si myslíme co chceme, Rusko, Čína, Indie a Brazilie budou určovat budoucí trh. A my budeme nesmyslně brojit proti Rusku? To je směšné! Jsme trapní! Fakt že jo! Přitom nás to ekonomicky poškozuje. Problém je také v tom, že Z Evropa má obrovské problémy s imigranty, vře to tam jako v kotli a V Evropa se zaměřuje na válku na Ukrajině a pomalu je do ní zatahována. Není Vám to nějak podezřelé? A v tomto chaosu se budou uzavírat v EU další tajné dohody a smlouvy, o kterých ani nevíme a nesmíme vědět, protože oni nás zaměstnají něčím jiným. A neptejte se, proč se to děje! Ono to tak musí být, chaos, nestabilita a válka způsobuje, že jiné státy na tom vydělávají, protože prodávají zboží a profitují. Kde je naše suverenita? My už si o ničem nerozhodujeme? Takže tak asi v kostce, je to trochu mimo téma, ale chtěla jsem to napsat. Sice to přečte asi tak 5 lidí, ale nevadí. Nějak ten národ probudit musíme, i kdyby to začalo drobky! I když v tuto situaci by to chtělo rychlejší způsob, aby se národ probudil.

  • Přesně tak! Kdybychom vylifrovali imigranty a cizince, uvolnilo by se toliko míst na pracovním trhu. Pokud by chtěli firmy nadále u nás fungovat, museli by dříve či později přijmout naše lidi. Kdyby se omezila či plně zastavila dávka nepřizpůsobivým, co nikdy nepracovali a rozhodně to nemají v plánu, rozpoutalo by to sice nepokoje, určitě by se zvýšila kriminalita, možná pár mrtvých, ale je tu policie, armáda, DSSS, rozladěné obyvatelstvo a časem by odtáhli, tak jak se to pomalu začíná dít v některých regionech, kde jim dávky už omezují nebo zcela ruší. My nepotřebujeme imigranty, aby se rodily děti!!! Potřebujeme změnit politiku ve prospěch našich mladých lidí, aby o dětech uvažovali, aby měli zázemí a jistotu práce. Je mi přes 30 let a rozhodně o rodině neuvažuji, protože by to byla ekonomická sebevražda. Nejsem sama, je nás x lidí. Imigranti jsou totální a nepředstavitelná katastrofa! Klidně půjdu do bojovat, pokud to bude potřeba. Nechci je tady, ženou je jen základní pudy (byla jsem v Africe), nemají co ztratit, ale i my ano. Zdaňte cizí firmy na našem území, je to únik peněz jako prase! Stejně časem odejdou na východ a těch pár desítek či stovek lidí, co měli práci, zase budou na dlažbě. Nic nevytváříme do budoucna pro naše potomky. Vše patří někomu jinému a ještě jim za to děkujeme, že nás na pár let zaměstnají, řídíme se dle cizích pravidel (Brusel). Lidem to začíná vadit, protože se jich to už dotýká, zvyšuje se chudoba, minorita z nás má totální srandu, cucá systém na plný obrátky, protože je tak dobře nastavena legislativa. To vše vede k tomu, že se v lidech probouzí vlastenectví a patriotismus, který se snaží média překroutit na xenofobii, nacismus aj., tlumit jak to jde. Kolem hranic to vře, války, problémy s imigranty, smlouva s USA o nebezpečných potravinách plné chemie. My nic nevíme, média mlčí. Ještě jestli do toho bouchne Yellowstone, tak to bude sranda, příroda také už o sobě dává vědět. My to nechceme vědět, nezajímá nás to, nechceme si kazit den, přitom se řítíme do pěkného průšvihu! Když se dějí vážné věci u nás, snaží se média (která světem vládnou) odvrátit naší pozornost jinam. Teď je to Ukrajina x kvóty. Nesmíme uzavírat kontrakty se zeměmi, které se nelíbí EU nebo USA, jinak je majdan, převrat, falešné obviňování politiků, kteří chtějí něco lepšího pro svoji zemi (Orbán)… Hádáme se jestli je horší Rusko x USA. Kdo kolik zabil lidí ve válkách. Opravdu je to teď důležité? Je to absolutně zbytečné! Problém je v tom, že Z Evropa má obrovské problémy s imigranty, vře to tam jako v kotli a V Evropa se zaměřuje na válku na Ukrajině a pomalu je do ní zatahována. Není Vám to nějak podezřele? A v tomto chaosu se budou uzavírat v EU další smlouvy, o kterých ani nevíme, protože oni nás zaměstnají něčím jiným. Takže tak asi v kostce, je to trochu mimo téma, ale chtěla jsem to napsat.

  • pro spalovače: v tom výpočtu máš „drobnou“ chybu, statní dodace je jen na vklad, kdežto inflace si ukrojí z celé naspořené částky, takže pak ty tvoje procenta vůbec nesedí. Pro ilustraci si představ, že máš po mnoha letech naspořen milion, kvůli nějakému vládnímu experimentu vyskočí inflace na 10%, pak vlastně za rok ztratíš 100 000, to tě pak státní dotace nevytrhne, můžeš namitnou, že při takové inflaci bude i větší výnos, to je pravda, ale růst výnosu bude vždy opožděn za růstem inflace nebo případné jednorázové skoky nemusí vůbec reflektovat (jako třeba Singerův experiment s eurem)

  • Problém není v OSVČ nebo v cenách bytů. Problém je, že nároky lidí jsou neúměrné příjmům. Každý mladý chce rychle od rodičů, chce vlastní byt a nejraději by nedělal nic. Roste generace, která neumí „zatnout zuby“ a pracovat, i když se jí nechce. Sociální siť je tak nesmyslná, že se v ní lidé raději houpou, než aby pracovali. Nedivím se jim. Kdyby byla sociální síť nastavená tak, že zachrání lidi před smrtí hladem, byla by strašákem a motivací k práci. Socanský přístup je dokonce takový, že sociální služby jsou kšeftem. Zakládají si různé nevládní organizace, do kterých se sypou peníze ze státního rozpočtu. Zvyšují minimální mzdu, aby si podnikatelé museli důkladně rozmyslet, zda zaměstnají lidi nebo raději odmítnou zakázky. Průběžný důchodový systém nevyhovuje tunelářům, protože se nedá snadno tunelovat. Proto byl tlak na další pilíř, kam by si člověk celý život spořil a ve stáří by zjistil, že jeho fond někdo rozkradl. Čím větší bude míra přerozdělování, tím více se bude ztrácet peněz.

  • · Edit

    Nesmysl. Třetí pilíř (původně druhý) který se jmenuje penzijní připojištění je postaven tak že k částce kterou si člověk ukládá se mu přičítává zhodnocení které posílá čr. tudíž když si někdo platí třeba 900Kč měsíčně dostává od státu 150Kč… tudíž 16%. k tomu připočteme vlastní výkonost fondu a jsme skoro u 20% zhodnocení. (samozřejmě že to má strop). Nyní pokud si z této částky odečteme reálnou inflaci 10% tak pořád o 10% zhodnocujeme svoje finance.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*