Koho vůbec chrání moc soudní v činnosti Okresního soudu Praha východ v mém   boji za lidská práva , s lichvou a korupcí nejvyššího rozsahu ?

Koho vůbec chrání moc soudní v činnosti Okresního soudu Praha východ v mém boji za lidská práva , s lichvou a korupcí nejvyššího rozsahu ?

Koho vůbec chrání moc soudní v činnosti Okresního soudu Praha východ v mém   boji za lidská práva , s lichvou a korupcí nejvyššího rozsahu ?

Dipl.Ing. Karel Franče , bezdomovec a neprávem odsouzený a exekuovaný občan ČR
E-mail: karel495@seznam.cz
t.č. nouzově ubytován a kontaktní adresa: Penzion Zlatá stezka 14, 507 44 Libošovice
7. srpna 2014
 
Místopředseda
Okresní soudu Praha východ
Pan Mgr. Roman Fremr
Na Poříčí 20/1044
112 97 Praha 1                                k sp.zn. 28 Nc 9714-2008
 
The White House
Vice President Joe Biden
1600 Pennsylvania Avenue NW
Washington , DC 20500
 
Pan advokát
Mgr. Viktor Pavlík
Opatovická 4
110 00 Praha 1

 

necenzurovaným médiím ke zveřejnění a politikům k vlastnímu využití

Věc : Koho vůbec chrání moc soudní v činnosti Okresního soudu Praha východ v mém

         boji za lidská práva a s lichvou a korupcí nejvyššího rozsahu ?

Pane místopředsedo Okresního soudu,

Pane Vicepresidente USA Joe Bidene – na vědomí jako doplňující informace k naší

komunikaci ve věci právní pomoci

Pane advokáte,

pan místopředseda soudu pan Mgr. Roman Fremr mi před cca 1.5 rokem písemně slíbil, že bude pozorně sledovat vývoj naší kauzy exekucí sp.zn. 28Nc 9714/2008 s tím, aby snad rychle skočily. Zřejmě se tzv. Oprávněná společnost Matco, s.r.o. a dnes její zřejmě sejšelská dcerka doposud úspěšně domáhá svých podivných práv a má stále přednost před státem a soudem zničenými občany – tedy tzv. povinnými v exekucích včetně mne samého.

Moje postoje k pohledávkám vůči ACS a i dnes tzv. povinným soud dlouhodobě zná z mých podání ze spisových značek 7 C 135/2004 ( tzv. exekuční titul), 7C 344/2009 a 7C 132/2010 ( pokusy o obnovu řízení Ing. Karlem Frančem a bezmocnou Boženou Frančeovou) i 28 Nc 9714/2008 ( exekuční řízení ) , že vznikly od samého počátku podvodným, úmyslným a zlým jednáním naší mateřské státní banky České spořitelny. Soudy tuto banku chránily a nedovolily projednat mnou navrhované důkazy, tedy bylo zcela jasně porušeno mé právo na spravedlivý soudní proces v roli obhajoby. I soudci Vašeho soudu zřejmě plnili politické zadání Ministerstva financí vedeného panem Kalouskem.

Vrcholem všeho bylo exekuční usnesení , i když již  dne 10.10.2006 při ústním vyhlášení rozsudku 7C 135/2004-65 , který nabyl právní moci až 6.1.2007 byl předmět úhrady zásadní pohledávky státní ČKA již právně nevykonatelný, či nevymožitelný z hlediska uplynulé 10-ti leté promlčecí doby i vymáhané lichvářské sumy, ale přesto je Váš soud nařídil vykonat exekucemi až dne 15.3.2008 v čj. 28Nc9714/2008-10. Následné exekuční příkazy soudního exekutora Mgr. (dnes JUDr.) Petra Kociána doposud nebyly odvolány, či zrušeny.

Poslední zprávu od Vás mám, že nadřízený odvolací Krajský soud v Praze si vyžádal doplňují materiály .Tento odvolací Krajský soud v Praze , jako jediný, dlouhá léta chránil naše zájmy v nařízených exekucích, mimo jiné ukládal a připomínal Vám několikrát prověřit i mé namítané stanovisko k promlčení pohledávek, ale konečné rozhodnutí o nich bylo na Vašem prvoinstančním soudu.

ALE jestliže trochu rozumím právu, naše oprávněné zájmy v roli naší obhajoby před neoprávněnými exekucemi měl především chránit v přípravném období před vyhlášením exekucí můj mateřský Okresní soud Praha východ , kde jsme nemohli být právně zastoupení ze zákona z titulu utajení exekucí od jejich návrhu 15.2.2008 až po jejich vyhlášení výkonu soudním exekutorem. Tedy rozhodovalo se o nás a bez nás a soud se přidal na stranu podvodníků a kšeftařů s lidským neštěstím ve formě kvalifikovaného právnického lobby.

Podle mne Vaši soudci dobře znali , či měli na rozdíl ode mne, příslušenství pohledávek již na samém počátku rozhodování a přesto soud proti nám zle jednal a podstatným způsobem ovlivnil dlouhodobě životy všech tzv. povinných, tedy nejenom můj, ale i mých synů a jejich dětí, zničil jim jejich kariérní rozvoj, přivedl do situace bez finančních zdrojů Ing. Karla Frančeho a jeho nemocnou plně invalidní manželku s částečnou bezmocností vinou soudního exekutora po zablokování bankovních účtů do nemožnosti hradit náklady bydlení , pořídit si stravu, zakoupit léky, jet na návštěvu k lékaři, ……tedy nezajištěním nezabavitelné části z našich důchodů se soudní exekutor pan tehdy Mgr. Petr Kocián vědomě pokusil o zločin našeho zabití a prošlo mu to, jako by se nic nestalo, PČR a ani NSZ paní Vesecká neshledali na jeho konání žádných pochybení – opět projev kapitalismu volné loupeže chráněné exekutivními i soudními orgány státu – viz má podání do sp.. 28Nc9714/2008 již v roce 2008. Nakonec kdybychom z bídy zemřeli někde pod mostem protože i sociálka nám odmítla pomoc v nouzi , protože jsme byli důchodci ( já starobní a manželka plně invalidní s příspěvkem na péči v bezmocnosti), politici jako pánové Klaus, Kočárník, Zeman, Mertlík, Rusnok, Sobotka, Kalousek i další by se nakonec i radovali, že zmizel potencionální žalobce proti nim a proto nařídili tvrdé opatření v roce 1995 zablokovat čerpání našeho rozvojového úvěru v České spořitelně a následně i krádeže bankovních garancí, jejichž beneficientem byly ACS a já osobně. Někdo z nich mne zřejmě zařadil do databáze nepřátel České republiky.

Exekuce provedené v počátku formou mne a mou manželku usmrtit následovaly zřejmě jako trest , protože jsem postupně vyzýval ministry financí a předsedy vlád k prošetření trestné činnosti ve věci ukradených a podvodně zneužitých bankovních garancí i k mimosoudnímu vyrovnání. Marně. Je to normální v demokratické zemi ? V ČR ano a věřím tomu, že až doposud, protože zákonodárce nedefinoval povinnosti exekutora v přípravném jeho období v oblasti zásahu proti důchodcům. V našem případě exekutor podával exekuční příkazy důchodovým úřadům až v prosinci roku 2008. Sami jsme se museli pokoušet provést změnu proplácení důchodu z exekutorem zablokovaného bankovního účtu na poštovní poukázku a to tehdy trvalo u ČSSZ tři měsíce, podařilo se mi to stihnout za měsíce dva, tím, že jsem na kolenou prosil úřednici v Praze, aby byla rychlejší, že celá rodina jsme bez peněz a sociálka nás vyhodila s tím, že exekutor porušuje zákon. Rómy by nevyhodila, pro ty by se peníze našly, ale pro mne a mou nebohou manželku vyžadují pravidelně léky to nebylo možné. Byli jsme v situaci cca po 5,5 ročním dlouhodobém konkursním řízení, kde nám správce konkursní podstaty pan Mgr. František Bányai jako jeho zaměstnancům nakonec na mzdách a státních poplatcích dlužil cca 400 tis. Kč, neměli jsme žádný majetek, ani rezervy, jak si mnozí myslí, že jsme jen v rámci podnikání kradli. To slýchám dodnes od lidí dokonce na vesnici 60 km od místa našeho podnikání a místní lidé si myslí, že exekuce u nás jsou spravedlivé, protože je nařídil zřejmě spravedlivý soud. Nechť se soud podívá na neuspokojené pohledávky v rámci konkursního řízení mezd našich zaměstnanců a společníků ACS přihlášených do konkursu- 95K 37/97 vedeného Městským soudem v Praze. Všichni jsme od roku 1995 žili jen na zálohových měsíčních mzdách ve výši 5000,-Kč. To vše také věděl navrhovatel žaloby ČKA proti nám i navrhovatel exekucí Matco, s.r.o.a posléze i Váš soud. Přesto principiálně nás odsoudil a ještě nařídil doživotní exekuce. Tedy jsme dlouhodobě za snahu slušně a demokraticky podnikat trestáni od roku 1995 až doposud. Zná tuto právní možnost nějaký dejme tomu úpadkový zákon v demokratické světe ? Nevím o jiné zemi, než je Česká republika.

Vše negativní okolo ACS a mé rodiny započalo, když jsem poskytl v roce 1995 napadené novinářce týdeníku Bussinees Wekly, financovaného americkým Kongresem Genevieve Zalatorius a odhalující počínající korupci v nově se rozvíjejících se demokraciích ve střední Evropě, informace o výběrovém řízení pro telekomunikace české Celní správy, kterého se naše ACS zúčastnila, skončila za SPT Telecom na druhém místě a posléze, když takto státní firma neuměla technologicky zřídit rychlé datové kanály až na státní hranice, zůstali jsme jako první a tak jsme dovezli cestou GTE Spacenet International z USA a Japonska potřebnou technologii v počtu 152 ks koncových VSAT stanic a technologii centrální řídící stanice HUB VSAT a jako první v České republice ji v dubnu 1994 instalovali do provozu, ale v době zkušebního provozu jsme se dozvěděli, že tato státní zakázka v rámci přemístění Celní správy od Ministerstva průmyslu a obchodu na Ministerstvo financí od nás byla úředníky tohoto ministerstva podivně bez výběrového řízení zadána firmě NIT. s.r.o. Praha.   . Tato novinářka odhalila korupci na Ministerstvu financí vedeném panem Kočárníkem. Díky informacím od ACS o předcházejícím výběrovém řízení a mé protestní komunikace s Ministerstvem financí a Ministerstvem vnitra o narušení bezpečnosti utajení zpráv české Celní správy o zahraničním obchodě obecně , kdy se měly VSAT stanice řídit, datové pakety přesměrovávat a sledovat z centrální řídící stanice HUB VSAT v Norsku, se tato novinářka před žalobou ministerstva financí obhájila a prokázala, že šlo o korupční jednání, když státní zakázku de facto místo nás obdržel bílý kůň – důchodce v Praze , bez státní telekomunikační licence , reprezentující firmu NIT s.r.o ( později Telenor).

Ministerstvo financí vedené panem Kočárníkem ve druhé polovině roku 1994 vyvedlo ze své státní banky České spořitelny nám přidělenou bankovní garanci od americké vlády i pro tento projekt ve výši 12 mil. USD ( 300 mil. Kč) a zafinancovalo s ní svou novou státní a korupční zakázku, kterou nám také ukradlo, protože tehdy byla ČR bez valut. Tedy po vyjití dvou dalších článků v Businnes Weeklu v roce 1995 jsem cestou pan Šmata – ředitele Safeinvestu , který si mne povolal do Prahy, obdržel vzkaz od pánů Klauseho a Kočárníka, mimo jiné, že ani nedočerpáme náš první rozvojový úvěr a že budu finančně zablokován, což se také i stalo a přivodilo krach naší firmy ACS v prvním jejím rozvojovém stádiu – viz má žaloba proti České spořitelně i má obrana v řízení v 7C 135/2004-65, kdy jsem neunesl díky lhaní státních bank , ČNB i Ministerstva financí ČR, důkazní tíži svých tvrzení o krádežích a zneužití nám přidělených bankovních garancí. Pan samosoudce Mgr. Filip Janek nikdy nedovolil po záminkou procesních vad projednat další interní důkazy o zlém a úmyslném jednání naší mateřské banky, kde bych dokázal i trestní jednání úředníků banky a také se mohlo provalit a vyšetřovat státně politické rozhodnutí a nařízení pánů Klauseho ( byl předseda vlády) a Kočárníka ( byl ministr financí).

Zřejmě vše snad bude poctivě americkým soudem projednáno v rámci mezinárodní žaloby a zhodnotí se úmyslně zlá a trestní činnost státních funkcionářů, úředníků státních bank a nečinnost PČR a státních zástupců s cílem odhalit korupci značného rozsahu v České republice.   .

Následně mi byly ukradeny i další garance ve výši 1.8 mld. USD původně zaslané v náš prospěch do Komerční banky a posléze v rámci jejich krádeže byly přemístěny do ČSOB, kde jsem je osobně viděl v jejím portfóliu v roce 1999 , po té jsem podával i první trestní oznámení, které se ztratilo a následně až po roce jsem jej znovu podával a v roce 2002 bylo odloženo, protože PČR nic oficiálně nezjistila , či nevyšetřila, protože ani nesměla vyšetřit.Viz informace o zfalšovaném dopisu do USA od tehdejšího vyšetřovatel kpt. Taraby, dnes vedoucího oddělení GIBS plk. Taraby, který si již nic nepamatuje. Stejně tak nekonala při dalších mých oznámeních s novými důkazy, kdo může dosvědčit historii a existenci našich garancí – viz několik vyjádření pplk. Viktorina z OKFK, který se jen odkazoval na šetření v letech 2001-2002, prostě se jen i v letech 2012 -2013 stačilo podívat do historie potrfólií České spořitelny, Komerční banky a ČSOB, nebo oficiálně požádat o pomoc FED USA, nebo jeho Ministerstvo financí, což také na moji žádost PČR – OKFK neučinila..

Bankovní garance ze série 1.8 mld.USD byly naposledy objeveny v evropské pobočce FEDu v Itálii v roce 2012 bohužel oficiální opis jsem neobdržel a skupina, co po nich pátrala za pana policejního presidenta Lessyho byla zastrašena. Prostě PČR a státní zástupci nadále nedovolují zločiny krádeží , podvodů a škod značného rozsahu řádně vyšetřit a viníky potrestat. Tímto se PČR a státní zástupci podíleli na narůstajících škodách společnosti ACS, které narostly do obrovské sumy a v roce 2014 dosahují částky okolo 185 mld. Kč, což je možné i dnes žalovat, protože ACS doposud existuje a čeká na ukradené finanční zdroje, aby mohla obnovit podnikání. Bohužel doposud nebyla politická, ani státní vůle se dohodnout v posledních třech letech i na cca 0,1 % plnění ve prospěch společníků ACS. Prostě to bylo a je politické tabu, bohužel zřejmě platné až doposud.

Stále čekám na právní pomoc od Okresního soudu Praha východ k podání Ústavní stížnosti a žaloby proti soudnímu exekutorovi – viz Protokol z 25.11.2008 sp. zn. 18Nc 7646/2008 k mým žalobám proti Matcu s.r.o. a když mne soud v dalším oklamal, tyto žaloby jsem písemně obnovil. Protokol dokumentuje vyjádření soudní osoby Mgr. Filipa Bartoše, který mne vyslýchal a přiměl z důvodu místní příslušnosti k úpravě žaloby proti Matcu s.r.o. a do protokolu zapsal, že mám usilovat o tzv. ochranu osobnosti a za způsobené škody navrhovatelem exekucí u jiného soudu a že mám požádat soud o právní pomoc v Ústavní stížnosti proti konání exekutora. Nehrál náhodou tehdy soud hru o čas , aby navrhovatel exekucí měl vše nakonec promlčeno a poškozenými opět budeme my obyčejní občané ? Už to tak laicky vidím. Vůbec se mi nelíbí úloha našeho mateřského soudu, který má právo mne trestat, ale také povinnost mne chránit před útoky z jiných stran a kdysi jsem i psal o možné podjatosti tohoto soudu, protože věrně především sloužil mocným politikům, bankám a kolegům z právní branže v našem případě.

Jako občan v exekucích jsem doposud omezen v právu na rovný přístup k bankovním službám, jsem zřejmě v nějaké evidenci dlužníků a můj pokus získat úvěr byl také neúspěšný. Stále jsme na okraji společnosti, dokonce i na zajímavé tvůrčí zaměstnání v tvorbě IT jsem nebyl v roce 2009 z důvodů exekucí přijat, odpověď, že bych se nemohl plně věnovat práci, což nakonec měli pravdu, protože žít v průběhu exekucí ve strachu není pro duševní a zdravotní stav dobré. Dokonce můj nedávný návrh vládě využít mých zkušeností z tvorby AIS a IT a s mojí pomocí radikálně řešit problém tunelářských IT skoro na každém ministerstvu v rámci české státní správy písemně odmítla i nedávno kancelář vlády ČR. Tím, bych státnímu rozpočtu pomohl v odstranění  mrhání s miliardami za tvorbu IT na jednotlivých ministerstvech, že by mu zůstaly peníze na naše odškodnění ve výši 175 mil. Kč, že si to odškodnění vlastně odpracuji .


Díky politické a soudní moci jsem od roku 1994 stresován a omezován v lidských právech na můj svobodný rozvoj, státní moc mi zabránila podnikat s pomocí amerického kapitálu v lukrativních oblastech telekomunikací, v tvorbě AIS a IT, v zorganizování komoditních burs na prodej zboží a služeb pracujících v reálném čase a za přítomnosti peněz v teritoriu bývalého RVHP- Projet ACS Zprostředkovatel, v realizaci Integrovaného záchranného systému využívající v teritoriu sil a prostředků zdravotnických záchranných služeb, neodkladné operační nemocniční péče, sil a prostředků PČR, HSZ , Civilní ochrany na jakékoliv události vyžadující rychlý individuální, či hromadný zásah ( to vše jsem uměl realizovat díky zkušenostem z vývoje prostředků automatizace obrany území proti vzdušnému nepříteli)…. , a o tento vyvinutý systém na ukázkách mělo zájem cca 60 % okresů ČR, nebyl dokončen v důsledku naší likvidace, přičemž vývoj byl za naše náklady a rozhodně bychom nečerpali mnoho roků miliardy Kč jako jiní činí doposud a nemohlo by se stát, že by byl pacient s mrtvicí, či infarktem převážen sanitkou po území mezi nemocnicemi několik hodin, jak se to stává doposud.

Nabízel jsem MF, MV a MD jménem zahraničního partnera realizaci mýtného systému, přičemž odměna realizátora, či dodavatele měla být v řádu jednotek % z vybraného mýtného . Po státu , ani po přepravcích jsme nepožadovali úhradu žádných investic, systém měl řadu algoritmů včetně řízení provozu, automatizovaných plateb a dokonce i možnost sledovat provoz vozidel přepravců za malou úhradu, včetně spojení k nim. Zase jsme nebyli osloveni v rámci výběrového řízení, protože státní zakázku obdržel předem dle zahraničního partnera politicky vybraný realizátor a dozvuky tohoto výběru byly a jsou pro stát ekonomicky nevýhodné. Dokonce jsem podal návrh na vyšetřování a připojil se k novináři Radku Johnovi, který pátral po příčinách korupce, ale jako obvykle problém vzniku škod u státu byl zameten pod stůl.

Projekt ACS auto řešil lustraci vozidel při jejich dalším prodeji jinému majiteli, také byl MV odmítnut, chaos v lustraci vozidel pokračoval a po několika letech byl náš návrh realizován jinými.

Naše demokratické podnikatelské ambice , zkušenosti a možnosti byly pro mnohé státní úředníky a politiky navázané na lobby zřejmě nebezpečné. Proto mnoho roků píši, že zde byl nastolen politicky a právně kapitalismus volné loupeže, který v konečném důsledku okrádá stát a jeho občany – daňové poplatníky až doposud. Ani EÚ se to nelíbí, když sleduje neefektivitu s nakládáním tzv. dotací , z nichž podstatná část dnes pochází z našich daní ( tedy je de facto okrádán i náš daňový poplatník) . Dokud tzv. Služební zákon nebude koncipován na principu, že státní úředník a politik vytvářející zákony a zasahující do řízení věcí veřejných je hmotně a trestně zodpovědný za svá rozhodnutí u nichž je prokazatelný následný vznik škod u obce, města, ministerstva, státu , vznikne zase jen prokorupční paskvil a nikdo naší republice nebude věřit a investovat do ní.

Je mi špatně z  pomyšlení, že se jednou budeme domáhat ochrany našich porušených práv z důvodu právně nespravedlivých exekucí mezinárodními žalobami proti sejšelské firmě Dolphin   Corporation LTD, se sídlem Suite 13, Seychelles, kam původní navrhovatel exekucí Matco, s.r.o., zřejmě po úniku interních informací od soudu, přemístil nedávno své propadlé již v roce 2006 pohledávky. Tedy je alarmující, co vše je v České republice , kde právo je jen pro Vyvolené, možné.

Jsem stále vinou nařízených exekucí bezdomovec a nikomu to v tomto státě nevadí. Mohl se můj syn v exekucích zúčastnit výběrového řízení na ředitele školy a jak by dopadl ?

Tedy znovu ( naposledy jsem Vám psal dne 9.5.2014) velice prosím pana Místopředsedu Okresního soudu Praha východ , který jako náš bývalý soudce byl velice ve svých několika usneseních také velice tvrdý a nekompromisní, aby vzal v úvahu celý případ, jeho pozadí i fakta a zejména dopady soudních rozhodnutí na lidské osudy nás tzv. povinných a zamezil právnímu byznysu a trestně právnímu chování navrhovatele exekucí, který koupil od státu právně promlčené, tedy nevykonatelné pohledávky mezi Českou spořitelnou a naší společností ACS Brandýs nad Labem- automatizované systémy VSAT, přičemž ve smlouvě o postoupení pohledávek mezi státní ČKA a Matco. s.r.o. existoval odkaz – několikrát jsem o něm psal, že mohou některé pohledávky být promlčené, či nevymožitelné a tak plnění pro stát ze strany Matco, s.r.o. je pouze 1 Kč za pohledávku, přesto paní samosoudkyně Jitka Procházková , prom. práv., která byla buď oklamána , či vědomě nařídila svým exekučním usnesením 28 Nc 9714/2008-10 z 15.3.2008 lichvu, abychom byli donuceni exekutorem uhradit cca 237 mil. Kč ( je v této sumě i tehdejší odměna soudního exekutora, kterou si vyčíslil svou Výzvou mě osobně – také jsem Vám o tom exekučnímu soudu spisu psal ), tedy zřejmě asi nařídila dle mne vykonat trestný čin ! Jak tomu mám jako občan rozumět ? Politici mi píšou , že soudní rozhodnutí je svaté a že se jím mám řídit. Tedy můj osobní závěr je, že Okresní soud Praha východ v našem případě podporuje právnické lobby a jeho úlohu v kapitalismu volné loupeže a ne volné demokratické soutěže se zachováním morálních principů i v rámci obchodu.

Pane místopředsedo Okresního soudu a pane ex.offo advokáte,

přijměte prosím taková vlastní opatření a přinuťte navrhovatele exekucí a projednejte se svými soudci, ať vše je včetně našeho uvedení do původního stavu před exekucemi ukončeno do 30. 9. 2014. Vy jste profesní odborníci, já jen právní amatér a politicky a ekonomicky odstřelený občan svou vlastní republikou, nemající dnes asi žádná práva.

Ještě jste mi neodepsali, kdo a na základě čeho, mne nařídil zapsat do databáze nepřátel ČR, do které mají přístup vyšetřovací orgány , soudy a státní zástupci a proto se ani nedivím, že nic v ČR nebylo vyšetřeno, důkazy se zamaskovaly, soudy jen zřejmě plnily politická zadání z databáze a dopadli jsme jako bezdomovci bez řady lidských práv. Kvůli mé rodině a mé cti to tak nemohu ponechat. Mohlo vše dávno skončit, nebýt exekucí a kdyby několik vlád přistoupilo na mimosoudní vyrovnání jen ve výši 0,1% z možné žalované částky. Ještě je snad šance, ale dnes již po nedávném získání informace, že jsem evidovaný nepřítel ČR, preferuji mezinárodní žalobu z USA, aby navenek vyplavali všichni viníci, kteří mají zodpovědnost za trestní jednání a vznik škod u ACS a jejích společníků, kterou lze uplatňovat proti České republice a zejména její nárůst v průběhu zakrývání důkazů, neřešení a hry o čas až doposud.

Pane vicepresidente USA Joe Bidene,

vezměte toto podání k mému mateřskému soudu a našemu ex. offo advokátovi jako doplňující informaci k předcházejícím informacím zasílaných na radu bývalého poradce presidentů USA pana Ronalda Laytona , Vašim presidentům. Dnes vůbec po zkušenostech s exekutivní a soudní mocí České republice nevěřím v její spravedlnost a že systém pracuje tak, že se práv do své smrti v ČR nedomohu a že nakonec ještě budou doživotně trpět má nemocná a nebohá manželka, mé děti a vnuci.

Také prosím nehrajte se mnou hru o čas v promlčení trestních zločinů a našich požadavků vůči České republice. Klíč k podání mezinárodní žaloby proti České republice je u Vás ve věrohodných informacích o Českou republikou ukradených a podvodně zneužitých bankovních garancích ve výši 12 mil. USD a série ve výši cca 1.8 mld. USD , které jsou k dispozici u administrativy USA i FEDu. Komunikovali jsme spolu o nich. Dle mne šlo i porušení smlouvy ochraně investic mezi USA a ČR.

České banky , ČNB a Ministerstvo financí ČR při vědomí, že jednou budou muset nést zodpovědnost za jejich zcizení a podvodné zneužití, je zapřely a dokonce vyhlásily informační embargo o nich, ihned po té, když jsem je chtěl jako jejich beneficiant vyvést z ČSOB do jiné banky v roce 1999. Ode mne máte dost potřebných informací a proto přestaňte chránit politickou a soudní moc České republiky, která porušila i Vaše původní záměry s mně přiděleným kapitálem a zejména i v oblasti ochrany lidských práv u občanů ČR – tzv. povinných v soudních řízeních i exekucích v oblastech práva na spravedlivý soudní proces, práva na majetek, na ochranu zdraví, na ochranu osobnosti.,…. Proto čekám na podpis právního zastoupení z USA, které mi zprostředkujete.

V České republice není možné spravedlivě soudit a ni to pro mne nemá smysl pro zápis mé osoby v databázi nepřátel ČR a dále to blokuje usnesení Nejvyššího soudu ČR zakazující soudní mocí přezkoumávat a řešit podání ve věci privatizací státního majetku – viz. jeho stanovisko ze dne 12.4.1994, Cpjn 102/93, publikované ve Sb NS, ročníku 94, čísle 7-7, na str. 178, které nepřímo i Policii ČR, státní zástupce nabádá, že de facto nemusí nic vyšetřovat , ani dozorovat a řešit, protože řízení před soudní mocí není vlastně možné – nelze touto mocí přezkoumávat a řešit napadené případy prodejů státního majetku,….. Že jsem se dostal do uzavřeného kruhu a dohody mezi mocí politickou a soudní a bohužel to pokračovalo díky tzv. opoziční smlouvě mezi ODS a ČSSD, a toto stanovisko NS ČR zřejmě platí až doposud, jsem zjistil až v rámci odvolání proti zamítnutí mého návrhu na vydání předběžného opatření zakázat vládě prodat státní podnik SPT Telecom, kam se podvodně přemístil mně přidělený kapitál na základě zfalšovaného mého dopisu a mého podpisu , že jsem vážně nemocen a že souhlasím, aby tento kapitál ve výši 1.8 mld. USD byl využit k modernizaci tohoto tehdejšího státně monopolního podniku SPT Telecom ( viz. sp. zn. 0 Nc 916/2005 Okresního soud Praha východ – řešil stejný pan samosoudce Mgr. Filip Janek jako ve sp. zn. 7 C135/2004 ( tzv. exekuční titul), 7C 344/2009 a 7C 132/2010 ( pokusy o obnovu řízení). Není to také podivné, že mne de facto soudí a odmítá mé návrhy na obhajobu stejný samosoudce ? Dokonce mi dne 10.10.2006 po vyhlášení rozsudku – tzv. exekučního titulu 7C 135/2004-65 řekl, že v mém případě jde o politický soudní proces, že nemůže nic dělat a že se nemám bát, že pohledávky jsou nevymožitelné. Věděl to zřejmě také, že jsou již promlčené ( běh jejich promlčení započal poprvé běžel jejich zpoplatněním- tedy výpovědí úvěru od tehdy státní České spořitelny již dne 29.7.1996. ALE za cca 1.5 roku už byly jiným samosoudcem paní Jitkou Procházkovou prom. práv. posouzeny jako vymožitelné a vzniká exekuční nařízení 28 Nc9714/2008-10 dne 15.3.2008. Od té doby jen trpíme a bude to zřejmě ještě dlouho.

Proto chci vrátit čest, majetek, uvézt vše do předchozího stavu před nařízenými majetkovými exekucemi a odškodnit v oblasti ochrany osobnosti a zdraví od České republiky, protože ona vše původně cestou Ministerstva financí ČR vedeného panem Kalouskem žalobou od ČKA s investováním 1 mil.Kč soudního poplatku navrhla a v dalším období po podivném převodu pohledávek od ČKA k soukromé právní vymáhačské firmě Matco, s.r.o. se spokojila s plněním do státní pokladny 1 Kč za pohledávku ( tehdy byl pan Kalousek opravdu dobrý hospodář a strážce státní pokladny , který vyhodil 1 mil. Kč za soudní poplatek ) a ani se neptám kolik stálo vytvořit cca 530 soudních příloh v soudním řízení našich exekucí .

V přílohách této žádosti uvádím jen některé mé pokusy pomoci moci státní změnit vývoj naší kauzy na návrh státu trestaných občanů . Bylo by dnes velice zajímavé, kdyby nezávislý kontrolní orgán posoudil, kolika firmám Vyvolených Ministerstvo financí vedené panem Kalouskem odpustilo své dluhy. I já jsem jej žádal o odpis pohledávek státu – jeho ČKA i za naší státem okradenou a zlikvidovanou firmu ACS. Marně, protože jsem nepatřil mezi rovné před zákonem a státem a Vyvolené, ale byl jsem i jím zřejmě určen k likvidaci, protože jeho podřízení to zorganizovali, včetně právníků Ministerstva financí, kteří byli zásadně proti obnově řízení- viz soudní spis 7C 344/2009 a –viz Přílohy

Protože se problém s našimi exekucemi vleče téměř 6 roků , oba návrhy na obnovu řízení mající za cíl zrušit exekuční titul, byly panem samosoudcem Mgr. Filipem Jankem postupně zamítnuty a exekuce i dle mne konečně správného , ale napadeného usnesení Okresního soudu Praha východ čj. 28 Nc 9714/2008-522 z 24.1.2014 sejšelskou firmou , nadále trvají   a situace v mé rodině je kritická, rozhodl jsem se i po odmítnutí od nové vlády pana Sobotky mého vstřícného vlasteneckého návrhu zastavit exekuce např. cestou návrhu k soudu od Ministerstva financí a odškodnit společníky ACS Brandýs nad Labem směšnou částkou ve výši jen 0,1 % z možné žalované částky cca 185 mld. Kč, náš problém s politickou a soudní mocí České republiky postupně zveřejňovat a svou republiku žalovat:- viz např. :

 http://svobodnenoviny.eu/otevreny-dopis-mediim-politickym-stranam-a-ceske-verejnosti/

 http://svobodnenoviny.eu/otevreny-dopis-presidentum-usa-a-cr-ve-veci-dodrzovani-lidskych-prav-u-me-rodiny-a-jejiho-odskodneni-ceskou-republikou/

S úctou a již nevírou ve spravedlnost v České republice

Ing. Karel Franče

Informační zpráva a žádost o pomoc 3.1. 2007

Informační zpráva a žádost 26.6. 2007

Zveřejněno na žádost autora

 

 

Reklama

Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*