Kocourkov v obci Doubravice na Trutnovsku

Kocourkov v obci Doubravice na Trutnovsku

Velmi nerad píši o negativních záležitostech přímo ve svém okolí, ale dnes mi to prostě nedá. Dá se předpokládat, že se to vše opět otočí proti mně – ostatně jako vždy, ale ono nejde jenom o mě, ale o všechny občany žijící v katastru obce Doubravice a dvou spádových obcích.

Dnes, s odstupem času lze říci, že se po výměně stráží na OÚ v Doubravici ledacos zlepšilo – myslím tím na postu starosty obce. Nikoliv však v zastupitelstvu – tam zůstaly některé do značné míry prospěchářské kádry, které hledí daleko více na své osobní zájmy, než na zájmy občanů. Myslím, že nemusím ani jmenovat a každý tady u nás si svého prospěcháře najde.

Rád bych zde vypíchl dva problémy, které v naší obci jsou. Tedy ono jich je samozřejmě mnohem více, ale tyto považuji za poněkud křiklavé. Obecní úřad má pod svou správou síť obecních komunikací, které udržuje a investuje zde prostředky daňových poplatníků zde místně příslušných. Do tohoto segmentu patří i obecní přístupová komunikace v místní části Doubravice zvané Zálesí, která ve své délce cca 400m zajišťuje přístup občanům ke svým nemovitostem. Pro ty, kdož by nevěděli, tak jde o komunikaci počínající v části obce Zálesí v zatáčce u rokle, vedoucí směrem k vlakovému nádraží a do města. Vžitý místní název je zkratka. Tato komunikace byla již minimálně dvakrát  opravována asfaltovou drtí na náklady obce – tedy z prostředků nás všech. Poslední oprava stála cca 110 tis Kč. Nebylo by na tom vcelku nic divného, pokud by tyto opravy souběžně korespondovaly s nutnými úpravami svodů balastní dešťové vody ve smyslu zabránění škodám při přívalových deštích, či tání sněhu. Samozřejmě určité úpravy svodů proběhly, avšak zcela v rozporu s logikou věci, byla na středním úseku odvodňovací struktury umístěna ocelová mříž na potrubí propusti. Nebylo by to nic proti ničemu, kdyby bylo zajištěno průběžné čištění inkriminované mříže a prostoru před ní. Toto se bohužel nestalo, což vedlo k ucpání mříže propusti a následnému rozlití vody do nežádoucího prostoru, čehož byl následek jediný – devastace přístupové komunikace a úplné znehodnocení obecní investice a peněz daňových poplatníků.

Z toho všeho mi vyplývá otázka: Kdo je za tento stav odpovědný? Kdo se pod toto podepsal? Kdo nezajistil průběžné čištění mříže? Zde totiž byly vyhozeny prostředky nás všech doslova oknem!!! Není ani bez zajímavosti, že ještě v době nedávno minulé se s velkou pompou kasalo jisté občanské sdružení tím, že se bude starat o obecní pozemky, že je bude udržovat! No – asi není pozemek jako pozemek, nebo je to tak, že plná huba keců a skutek-utek. Ať je to jak chce, tak je jisté, že kdosi odpovědnost měl a má a také by ji měl v každém případě uznat a nést!!! Občan má právo vědět a znát pravdu!!!

Tím druhým problémem jsou odpady. Dnes už asi v každé obci mají nádoby na separovaný odpad a tak je má i naše malá víska. V každém případě je to dobře. Co však dobře není, je systém třídění a následná kontrola, včetně plateb za odpady. Víte – naše rodina odnáší cca 2krát týdně velký pytel s plasty do kontejneru na plasty. Je poměrně zarážející, že z 90% nasýpá pytel s plasty vždy sama po sobě a u kontejneru na plasty téměř nepotkává jiné osoby. Svým způsobem lze říci, že kontejner na plasty plní především naše rodina. Ptám se tedy – kde končí plasty z ostatních domácností?? Jakým právem jsme nuceni platit za odpad stejné částky jako ti co odpad netřídí a vše dají do směsného komunálního odpadu, nebo jej dokonce spalují? Nepřijde vám to přinejmenším nemorální a demotivující?? Přitom produkce směsného komunálního odpadu mojí šestičlenné rodiny je 1 popelnice za 14 dní. Pouze v lednu bylo 1,5 – 2 popelnice za 14 dnů a to proto, že hodně mrzlo a muselo se více topit. Veškerý ostatní odpad byl vyseparován. V letním období nám to vychází 0,5 popelnice na svoz.

V průměru za rok činí celkový součet odvezených popelnic 15-16 kusů na naši šestičlennou rodinu, což ve výsledku čítá cenu za odvoz jedné popelnice na hodnotu 206 Kč. Je to málo nebo hodně?? Posuďte sami! Chce se mi však zvracet, když dvou nebo tříčlenná rodina vyváží na svoz 3 i více popelnic najednou a přitom platíme všichni stejnou paušální částku za odpady při zcela odlišné kvantitě odpadů a různé úrovně separace. Zde evidentně není cosi v pořádku a dá se říci, že lidé, kteří separují odpad, jsou za blbce a jsou za to ještě potrestáni platbou, která není vůbec spravedlivá!

Jak je to u vás milí čtenáři? Taky jako u nás v Kocourkově?
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*