Klimatické změny, aneb jak okrádat občany díky jejich nevědomosti.

Klimatické změny, aneb jak okrádat občany díky jejich nevědomosti.

O klimatických změnách na planetě a o vlivu člověka na ně bylo napsáno už tolik, že běžný občan ani nerozpozná, co je pravda, co polopravda a co čistě účelově prezentované zástěrky. Dokonce i někteří příslušníci vědecké obce jsou ochotni za slušný peníz vykládat lidem pohádky, aby byl legitimizován maistreamový plán gumování lidského myšlení až na úroveň přijetí nesmyslů za jedinou pravdu. Celá věc je podávána lidem tak, že jsou přesvědčováni o ušlechtilosti a nezbytnosti jistých kroků vedoucích k údajné ochraně klimatu, ale pravda je taková, že jde opět jen a jen o peníze.

Jsem samozřejmě zastáncem ochrany přírody, ochrany přírodních zdrojů atp. Považuji však za nečestné, když je veřejnosti vnucováno, že je člověk příčinou klimatických změn kterými v současnosti naše planeta prochází. Světové elity sprostě těží z neinformovanosti a neznalosti obyvatelstva a bohužel kde nejsou informace, kde je neznalost, tam je i prostor ke snadnému obohacování se na úkor společnosti.

Vědecká obec hovoří k lidem svým jazykem a ten je mnohdy bohužel jen stěží pochopitelný. Zkusím tedy něco málo z této problematiky převést do srozumitelného jazyka a do reálnosti.Je holou skutečností, že dochází k oteplování planety-to se popřít nedá. Není však pravdou, že hlavní příčinou je lidská činnost. Podíl lidského faktoru na tomto vývoji se dá vyčíslit cca max 7-10 %. Tato procenta připadají především na vrub průmyslové výroby, tedy potažmo kapitálu. Topení v kamnech,či kotlích mají vliv minimální. Největší podíl na oteplování planety mají faktory, které lidstvo nemá žádnou možnost ovlivnit. Mluvím o faktorech jako je intenzita sluneční aktivity, změny v síle magnetického pole země a ve změně sklonu zemské osy. Magnetické pole země slábne-to je známá věc a ani na tento stav nemá lidstvo žádný vliv. Abych byl konkrétní, tak za posledních cca 50 let zesláblo magnetické pole země cca o 30 %. Síla mag. pole se odvíjí od procesů probíhajících v zemském jádru a k tomu člověk přístup nemá a ony procesy nejsou úplně detailně známy a pochopeny. V mnohém se jedná pouze o teorie a propočty. Magnetické pole země má ale pro planetu zásadní význam a to v tom, že reguluje množství slunečního záření dopadajícího na zemi. Brání zemi před takzvaným slunečním větrem který je schopen kompletně zničit na zemi vše živé díky silné radiaci. Reguluje i dopady kosmického záření na zemi. Je zcela logické, že když magnetické pole slábne, tak bude na zemi dopadat více slunečního záření, čímž přímou úměrou poroste i teplota na zemi.

Další známou skutečností je, že sluneční aktivita je v posledních dekádách poměrně vysoká. Tento stav lze změřit ze země a bylo prokázáno, že tomu tak je. I samo slunce prochází cyklickými výkyvy své aktivity v určitých intervalech. Jisto je i to, že slunce roste a tedy zvětšuje svůj objem, čímž je dovozen zvyšující se dopad sluneční energie na zemi. Bohužel pro ty, kteří tak rádi těží ze všeho se slunce nedá zdanit nějakou ekologickou daní za nadměrné dodávky záření na zemi. Obrovské plochy oceánů a moří pohltí značné množství záření, ale to se na druhé straně projevuje rostoucí teplotou oceánů a změnou oceánského proudění, což má za následek růst počtu hurikánů, ale také tání ledovců v Arktických oblastech. Opět také platí, že ne všechny atributy ohledně vývoje slunce známe, či je chápeme. Je toho mnoho, co ještě lidstvo o slunci neví a dost možná se to ani nedozví.

Sklon zemské osy také není konstantní a má někdy menší, jindy zas větší výkyvy. Co je však důležité na tomto jevu, je fakt, že sklon zemské osy má značný vliv na vývoj klimatu. Ani tento jev nemůže lidstvo žádným způsobem ovlivnit. Obecně platí, že pokud se náklon osy blíží více středu osy planety, tak je chladnější podnebí. Odklon od středu se projevuje oteplováním.

Máme tu i fakt, který je doložen a o kterém se prakticky nemluví a je to velká chyba. Dochází totiž k posunu magnetických pólů země a ten posun je stále větší. V současnosti je magnetický pol odchýlen téměř o 1000 Km od místa, kde by měl skutečně být. I tento jev má vliv na vývoj klimatu, ale bohužel z vědeckého hlediska nebyl doposud pochopen a nebyly zjištěny příčiny tohoto posunu. Mohlo by dojít dokonce i k přepólování planety, což se v minulosti země stalo několikrát a dokládají to geologické vrstvy. Při této otočce je možným scénářem zásadní změna klimatu, značná sopečná činnost a pohyb tektonických desek. Dále se mohou některé země-(pevniny) propadnout do moře a jiné dříve podmořské pevniny budou vyzdviženy. Dle některých teorií mohlo stát přepólování země i za vyhynutím dinosaurů. Bohužel v této otázce se stále v mnohém pohybujeme na úrovni teorií. Vědět budeme až to zažijeme, ale je dost dobře možné, že to bude to poslední, co lidstvo zažije.

Osobně bych byl velmi rád, aby se konečně přestalo lhát. Aby se přestaly vymýšlet nablblé ekologické daně které neslouží k ničemu jinému, než k okrádání lidí na základě dohadů a fantasmagorií. Dost možná pan ministr Brabec vypadá důvěryhodně, ale bohužel i on svou politiku opírá o byznys a mnozí další s ním. To se nestydíte zneužívat neznalosti lidí???? Strašíte je doslova kravinama a ještě je nutíte za ně platit. Cíleně nahráváte kapitalistům nové kšefty a lidi obíráte. Kolik Vám za to průmyslová a ekologická lobby zkrachovalých politiků platí???

Lidi nedejte se zblbnout-pravda je všude jinde, jen ne v hubách politiků. Oni chtějí jen Vaše peníze za jakoukoliv cenu. Nevěřte jim, že jim jde o Vás. Nikdy politikům nešlo o lidi, ale vždy jen o prachy.
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

2 Komentáře “Klimatické změny, aneb jak okrádat občany díky jejich nevědomosti.

  • Ty fantasmagorie jsou vlastně modifikovaná hesla komunistických hodnostářů „Poručíme větru dešti“ a „Kdo nejde s námi, je proti nám“. Takže i z toho důvodu bude stále těžší dovídat se skutečnou pravdu, navíc má každý „odborník“ na všechno odlišnou teorii než jiný. A „odborníků“ už s námi žije velmi mnoho. Příroda je ve svých zákonitostech a rozmarech silnější než člověk a stále bude. S tím se musí lidstvo smířit.

    ů

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*