Klimatická konference bez dohody! Našli se konečně lidé s rozumným a nezaplaceným názorem??

Klimatická konference bez dohody! Našli se konečně lidé s rozumným a nezaplaceným názorem??

Asi většinu z vás toto téma moc nezajímá, ale mělo by, protože lži a dezinformace z této oblasti stojí každého z nás na světě nemalé peníze. Z oxidu uhličitého byl učiněn světový strašák a původce klimatických změn, avšak nikoliv ve prospěch lidstva, ale ve prospěch zájmových skupin a vlád mnoha zemí za účelem vysávání peněz z kapes občanské společnosti. Jakási uhlíková neutralita je plácnutím do vody a přes kapsu občanů.

Je pravda, že jsem se tomuto tématu v minulosti několikrát věnoval, a že čtenost těchto článků není velká. Já však nepíši články pro získávání popularity nebo peněz, ale proto, že mým životním krédem je zachování si cti a zdravého rozumu bez ohledu na nějaký osobní profit. Asi jsem v tomto ohledu oproti jiným novinářům hloupý, ale co naplat-jsem už takový samorost. Rodina i já z toho nemáme vůbec nic-tedy krom toho, že z toho mám někdy těžkou hlavu a manželka mi nadává. To, že mě pronásledují mainstreamoví idioti jako Břetislava Olšera a další autory, to už jsem si za ta léta zvykl. Že mě to stojí spousty času, nervů a někdy i peněz, které nikdy neuvidím už ani nepočítám. Jedinou odměnou mi mohou být snad jen ohlasy čtenářů a jejich morální podpora. Může se stát, že za tento článek mě opět FB zablokuje. Dokonce i Parlamentní listy už mají obavy mě tisknout a tak ode mě přebírají už jen minimum textů. Co mohu dělat-je to tak. Patřím mezi cenzurované a zakazované autory. Takový pan Olšer by mohl vyprávět. Toho dokonce pro pravdu tahají po soudech. Nedělejte si tedy iluze o demokracii, svobodě slova a pravdě. Nebyla nikdy a není ani teď. Stejně jako vám lidem lžou o čemkoliv jiném, tak vám lžou i o příčinách klimatických změn. Je to biliónový byznys-tak se nedivte. Je jen čistě na vás, zda jim na ty lži budete skákat.Je vidět, dle závěru klimatické konference, že se i vědecká obec probírá z letargie, a že už má dost blábolů pomatené Grety. Tato psychicky narušená osoba vzbudila na veřejnosti chvilkový poprask a je patrno, že mainstreamu tento marketingový tah selhal.

Greta se režii vymkla z kontroly a v mnoha případech odhalila svou tvář a neznalost. Každému rozumnému muselo hned od počátku býti jasno, že ve svém věku ví o problematice klimatických změn prd. Oni totiž i sami vědci mnohdy tápou a vycházejí pouze z teorií, které nelze ověřit. Greta byla pro svou roli vybrána a řekl bych, že byla i účelové zneužita. Nepředpokládalo se, že veřejnost tak rychle pochopí, že se jedná jen o propagandu a těší mě, že i já mám svůj maličký podíl na vyvrácení blábolů této pubescentky. Já když vidím její fotku, tak bych ji spíše pasoval do filmové role dozorkyně v koncentračním táboře za éry nacistů.

Nutno ale přiznat, že po vystoupeních pomatené Grety spousta lidí odhalila svou pravou tvář a mnohé vlády tzv. naskočily na připravenou vlnu, která vedla k zavádění nových ekologických poplatků a norem. Fakt, že to vše slouží k zakrývání daleko většího problému, zůstává v režimu tajné. Není však čemu se divit, neb by se mohla spustit všeobecná panika, což by v konečném důsledku mohlo vést ke zhroucení světové ekonomiky. Je problémem zásadního charakteru, že se výrazně tenčí zásoby fosilních paliv jako je ropa, plyn a uhlí. Už za socialismu-tedy v devadesátých letech bylo spočteno, že fosilní paliva začnou docházet okolo roku 2030-2040. Samozřejmě, že tyto výpočty byly uváděny v rozmezí ( +-). Pokud vím, tak tyto výpočty nikdo nezpochybnil, ani nevyvrátil a jsou tedy stále platné. Už v éře socialismu bylo, tedy zřejmé, že se musí urychleně hledat nové energetické zdroje. Už komunisté věděli, že budoucnost je v jádru a vodíkových technologiích a také proto se v tehdejším Československu započalo s výstavbou jaderných zdrojů energie. Tento fakt potvrzuje toliko jen to, že v tomto směru komunisté nelhali, a že společnost připravovali na změnu. Dost dobře nechápu, proč se o tomto po roce 1989 přestalo mluvit. Že by šlo o touhu po maximalizaci zisků z těžby ropy??

Nicméně čas se posunul a od sob socialismu světové zásoby ropy, plynu a uhlí mají stále rychleji klesající tendenci. Je tedy jasné, že tlak na změnu energetické politiky sílí. Ta změna stojí peníze a ty nechce na tuto nutnou změnu vydávat jen ze svého stát ani energetické firmy. Jak to tedy navléci?? Musel se najít způsob stravitelný pro veřejnost, aby si myslela, že se jedná o čistě všeobecné dobro. Ono to vyšlo-ta veřejnost to žere a chrochtá si u toho, aniž by si uvědomovala, že těžařské a energetické firmy ji okrádají, kde mohou a vlády států se chovají skrze daňové zatížení úplně stejně. Tomu také odpovídají jejich každoroční zisky. Ony zisky plynou do kapes několika vyvoleným na úkor celé společnosti a oni ze svého zisku odmítají dát cokoliv. Vždyť vezměte takový malý český ČEZ a jeho zisky. To jsou desítky miliard ročně, a co je zisk?? To je prosím to, co zbyde po odečtení všech reálných nákladů. Z toho plyne, že reálný náklad na 1KWh u ČEZu je cca okolo jedné koruny v dnešních cenách. To, co platí občan je bohužel zlodějna. Nyní zapřemýšlejte a zkuste spočítat, kolik tento švindl přinese ročně energetickým firmám na celém světě.

Určitě se sejdu s odezvou, že v současnosti je ropy dost, že na základě vývoje nových technologických postupů můžeme těžit ropu z břidlic a ropných písků. Ano tyto technologie přinesly zvýšení těžby ropy, ale toto zvýšení má pouze dočasný charakter. Díky těmto technologiím lze dovyždímat současná i bývalá ložiska ropy do mrtě, avšak za poměrně vysoké náklady a bohužel za značné škody způsobené planetě jako takové. Systém frakování je velmi nebezpečný a jeho dopady na zemi jsou dnes ještě těžko specifikovatelné. Ví se však, že dochází ke značné kontaminaci podzemní vody a zničení všech původních vodních tras v podzemí. Narušování zemské kůry může mít za následky zvýšenou tvorbu zemětřesení. Jsou to tedy nové a inovativní technologie tzv. z nouze, k nimž jsme byli dotlačeni okolnostmi. Totéž se dá říci o využívání solárních článků. Bohužel se dočkám doby, kdy se bude muset řešit likvidace vysloužilých článků a už dnes slyším ten řev. CO S TÍM!!! Nejedná se totiž o nějakou čistou technologii a likvidace starých článků bude problém. Možná to však všeuměl Greta vyřeší.

Jak jsem již v minulosti psal o změnách klimatu, které to skutečně jsou, tak se věci trošku posunuly. Už se začíná, tak zlehka hovořit o tom, co jsem zmiňoval. Oxid uhličitý je ten nejmenší problém, který by nás měl trápit. Máme dva zásadní problémy, které přímo souvisí se změnou klimatu, ale lidstvo dosud nezná mechanismy jejich vzniku a nedokáže ani predikovat jejich další vývoj a dopady. Velmi zásadní je vychýlení zemské osy. Planeta Země má navždy jistý náklon a není úplně stabilní, ale mění se. V posledních cca 30 letech se náklon zemské osy stále zvětšuje nebo chcete-li-otvírá se. To sebou nese zásadní změnu v úhlu dopadu slunečního záření na zemi a jeho vyšší sílu, ale i velikost území, na které působí.

Přímo zde se nalézá odpověď, proč dochází k tání ledů Antarktidy či Norska a také oteplování severního ledového oceánu. Pro ilustraci a lepší pochopení potřebujeme dvě koule, kdy jednu umístíme jako stacionární (Slunce) a oběžnou (Země). Na kouli znázorňující zemi si nakreslete její osu a postupně ji naklánějte. V praxi pak uvidíte, jak se mění úhel dopadu slunečního záření. Vezmete-li si globus, tak bude i vidět jak se zvětšuje území, kam záření dopadá v nejpřímějším směru a tedy kde má největší potenciál a kde dochází ke zvýšenému ohřívání planety. Onen úhel má zásadní význam, neb čím bude ostřejší, tím se záření snáze odráží mimo zemi a nebude se na zemi kumulovat tolik energie ze Slunce.

Proč je zemská osa v současnosti tolik vychýlená nevíme. Mohou za ní stát kosmické a planetární vlivy, ale já se domnívám, že i lidská činnost ve smyslu těžby surovin, která vede k váhovému nepoměru zemských polokoulí. K této teorii mě vedou fakta. CCA od roku 1970 probíhala značná intenzifikace těžby nerostných surovin a CCA před 30-35lety se počala zemská osa vychylovat a tempo vychylování se zatím zdá pozvolné, ale pokračuje. Těžba některých surovin byla už značně omezena, ale např. bez ropy fungovat neumíme. Proto váhová nerovnováha na polokoulích roste pomalu dál a zvyšuje se i zemský náklon, což přináší ony klimatické změny. Je jasné, že při rotaci se těleso bude naklánět na tu stranu, kde je těžší, čímž změní svou osu. Magnetické póly země jsou dnes posunuty cca 1200 kilometrů jinam, než by geograficky měly být. Jsem toho názoru, že i tento jev má spojitost s náklonem osy země. Může se stát, že dojde k tzv. přepólování planety, což by mohl být konec světa. Říkám světa ne lidstva. Přepólování by totiž přineslo pravděpodobně doslova kataklyzma, kde by byl konec světa tak, jak ho známe, a spousta lidí by zahynula. K těmto jevům v dějinách země už došlo a byly vždy náhlé. Dá se říci, že ze dne na den, a tak se jim nedokážeme bránit. Jsem toho názoru, že právě pro takovéto zásadní změny existovaly prvohory, druhohory, třetihory a čtvrtohory. Každá z těchto změn měla nějaký prvotní impuls a tím mohla být třeba sopečná činnost a neřízené rozlévání lávy, či dopad meteoritu nebo dělení kontinentů. Při těchto procesech vždy dochází k hmotnostním disproporcím na polokoulích, což vede k náklonu zemské osy atd.

Nelze pominout ani to, že zdroj tepla a světla v naší soustavě (Slunce) se vyvíjí. Žádná planeta, hvězda nebo měsíc nejsou zcela mrtvé. Každé těleso v kosmu se vyvíjí slunce nevyjímaje. Je všeobecně známou skutečností, že slunce roste (nabývá co do objemu). To znamená, že se přímo úměrně jeho růstu zvyšuje podíl sluneční energie dopadající na zemi. To, že se o tom nemluví, tak neznamená, že k tomu nedochází, je to tedy další z faktorů globálního oteplování a není v lidských možnostech tento proces jakkoliv ovlivnit. Jak Slunce roste, tak i zvyšuje svou hmotnost a gravitační energii a tím si více a více přitahuje k sobě objekty, které jednoho dne pohltí. Tím opět navýší svou hmotnost a získá palivo a zvýší gravitační sílu. Přijde den, kdy pohltí i planety v sousedství jako Merkur, Venuši a jednou i Zemi. Proč si o tomto lhát?? Jednou to prostě přijde stejně tak jako si pro člověka chodí smrt.

Možná jsem pitomec a Greta to vymyslí, si někteří řeknou. Já to těm poťachaným aktivistům brát nebudu. Myslím však, že Greta vymyslí leda tak hov…., a po čase si na ni nikdo ani nevzpomene, stejně jako na mě. Jen je mi líto, že lidé, kteří vládnou lidem ve svých státech těmto lžou, a vědomě je připravují o peníze na základě podvodu. Není vám alespoň trochu hanba?? Nestydíte se páni vědátoři mlčet, když prostý člověk platí za lži, o kterých právě vy nejlépe víte, že to jsou lži? To se nenajde alespoň jeden a třeba poslední spravedlivý???
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Komentář “Klimatická konference bez dohody! Našli se konečně lidé s rozumným a nezaplaceným názorem??

  • Virtuální problémy se vytváří jen proto, aby se na jejich řešení mohly čerpat nemalé peníze z veřejných rozpočtů. Takové problémy není možné vědecky potvrdit ani vyvrátit a proto jsou udržitelné a s nimi i odčerpávání peněz daňových poplatníků. Svezou se s tím i různí „odborníci“, kteří svou činnost zaměřují na řešení problémů. Proto budeme muset vykazovat „uhlíkovou stopu“ při vytápění bytů. Takový nesmysl mohli vymyslet jen šílenci.
    Jakou „uhlíkovu stopu“ mají zapálené vrty těch, kteří odmítají spolupracovat s USA? Jakou uhlíkovou stopu mají vybombardovaná města? Jakou uhlíkovou stopu zanechávají vojenská letadla a rakety? To se neřeší, na tom se vydělat nedá. Ale prostý občane plať.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*