Klausi-ty starej kašpare. Buď jsi senilní a nebo jsi hajzl jakého svět neviděl. Já ti nevěřím ani pozdravení!!!!

Klausi-ty starej kašpare. Buď jsi senilní a nebo jsi hajzl jakého svět neviděl. Já ti nevěřím ani pozdravení!!!!

Prý se dle Vaška máme připravit na vystoupení ČR z EU. Božičku no nekecéééjjj-to je mi obrtlik. Tato záležitost je samozřejmě věcí názoru a úhlu pohledu, ale nelze ji brát v potaz jako výkřik jednotlivce. Případné vystoupení ČR z EU musí být bráno z pohledu národního s důrazem na ekonomické a s tím spojené společenské dopady.

Vcelku úsměvně na celé záležitosti působí fakt, jak bývalý prezident Klaus po skončení svého prezidentského mandátu názorově otočil a jeho rétorika je natolik odlišná, že kdybychom jej neznali, tak bychom si mohli myslet, že takto mluví někdo úplně jiný. Je pravdou, že velký Vašek privatizér nikdy nelezl Němcům opticky do zadku jako Vašek Havlovic, Schwarzenberg, či Herman, Sobotka a lidovec Bělobrádek, ale vstup do EU podporoval. Nebyl však pro přijetí Eura za naši měnu a také se mu nechtělo podepsat Lisabonskou smlouvu. Nic to však nemění na faktu, že v EU jsme a Lisabonská smlouva byla nakonec podepsána. Ono nám totiž po zemi devastující a zlodějské privatizaci mnoho jiných možností nezbývalo. Pod touto devastací jsi Václave podepsán právě ty a tak být tebou nevystrkoval bych nos.

Ona se celá tato záležitost musí brát v širším kontextu faktů a událostí. Bylo chybou zásadního charakteru, že naše republika po roce 89 ve značné míře opustila východní trhy a především ten Ruský, který má gigantické rozměry. Bylo započato budování nových obchodních vazeb a to především západním směrem, avšak za diametrálně odlišných podmínek. Čeští zástupci se mylně domnívali /nebo byli koupení/, že se dá slibům západu věřit a že nás západ bude brát jako rovnocenné partnery. Nikdo ani nevzpomenul na historickou zkušenost, že nám západ jakožto Slovanskému národu neudělal v minulosti nikdy nic dobrého. Tato zkušenost se nechá datovat vážení už od doby Bílé Hory. Nikdo také nevzpomenul a nebo dokonce neznal takzvaný Kalergiho plán, který jasně hovoří o multikulturní společnosti a postupném vyhlazení bílé rasy /především Slovanských národů/. Je pravdou, že v době socialismu nás nějaký Kalergiho plán nemusel zajímat, protože jsme byli pod ochranou Sovětského svazu /dnes Ruská federace/ a Varšavské smlouvy, načež i vlastní armádu jsme měli natolik silnou a sofistikovanou, že by obranu země zvládla levou zadní. Dnes však máme armádu pro kočku, průmysl je vlastně montovna a zemědělství??? Škoda mluvit.Jsme takřka plně závislou zemí-tedy vazalskou, nebo chcete li protektorátem. Co má ale Kalergiho plán společného s EU???? Jsou to spojené nádoby, kde EU a její legislativa, jsou vykonavatelem Kalergiho plánu.

Nikoho z polistopadových vlád ani nenapadlo, či nechtělo napadnout, že by projekt EU, který programově vychází z nacistického projektu sjednocené Evropy pod vládou nacistického Německa bude postupem času propojen i s Kalergiho plánem řízené likvidace Slovanských národů a bílé rasy a také křesťanského způsobu života. Přitom Kalergiho plán není žádné novum. Vznikl již před druhou světovou válkou a válka jeho aplikaci přerušila. Proč ho Hitler nevyužil??? Kalergi byl Rakušák-tedy spřízněná duše nacistů. Zde se nabízí otázka, zda sám Kalergi nebyl žid. Osobně se domnívám, že s největší pravděpodobností byl, neb jeho plán je značně podobný sionistickému smýšlení a toto vychází prvoplánově z judaismu-tedy židovské víry. Dále i Němci jsou národem bílé rasy. No a jistě by se Hitler nechtěl dělit o svou moc se sionisty. Domnívám se tedy, že právě z těchto důvodů došlo k přerušení aplikací plánu. Po skončení války Slovanské národy zachránilo to, že se transformovali do bloku socialistických zemí a tudíž byl Kalergiho plán na ně neaplikovatelný.Po roce 89 se opět otevřela cesta. Nemyslím tím žádné cestování lidí, ale nové aplikace Kalergiho plánu. Jenže tento potřeboval navození příznivé politické situace a žádoucí legislativy. Tuto roli sehrává EU a Bruselská legislativa, která všemožně umetá cestu sionistickému plánu. Evropanům je doslova vnucován multikulturalismus skrze přiblblé Bruselské zákony, jimž jsou podřízeny všechny země v EU. Že jde o zločiny zahalené do hávu humanity a solidarity se odvažuje říci veřejně málokdo. Velmi úzce s tímto svinstvem souvisí i doktrína Američana Thomase Barnetta, dle které se jasně a striktně postupuje a jsou dle její dikce likvidováni všichni odpůrci těchto plánů-politiky nevyjímaje. Dokonce je zde přímo řečeno, že pokud se odpůrci nestáhnou, tak budou i vražděni. Jsem toho názoru, že této věci se nejvíce bojí Trump.

Ona s tím vším souvisí i Amerika??? No to si pište a jak. Veškeré vůdčí a majetkové struktury světové sionistické organizace sídlí v USA a Izraeli. USA se svými spojenci vyvolávají války, podporují různé separatisty, kteří zapadají do mozaiky plánu /Taliban, Al Kaida, An Nusra, Islámské bratrstvo atp/. Tím je vytvářeno společenské napětí, války, vraždění aj, címž se dostáváme k podstatě migrace /řízené migrace/. Tento problém je finančně lukrativní a je finančně podporován jak z USA tak EU, přičemž je jasné, že to vše je na škodu původním národům. Aby přivandrovalci získali svůj prostor, tak elity EP vytvářejí takovou legislativu, která je činí nadřazenými nad námi a nás ponižuje. Je podporována legislativa rozdílnosti jak společenské tak právní. Proto se nedivte, že bílý muž jde za znásilnění do kriminálu, ale muslim prznící malé děcko je osvobozen.Stejná situace je v oblasti menšin, kde cikáni jsou privilegovaní, ačkoliv nepracují. Jen šukají, dělají děti a ty je skrze dávky živí na které ale musí vydělat blbý gádžo. Stejné je to i u buzerantů, kteří mají i svůj průvod Prahou, kdežto na dělnickou třídu se kálí z vysoka. Kuřáci jsou zákony diskriminováni, ale feťákům se poskytují stříkačky i léčba zdarma, kurvy neplatí žádné daně, ale když mají syfla tak to opět platíme my, kdož pracuje. Politici-pakáž líná, nepracující a opět jsou privilegovaní a dokonce s imunitou. Teď už můžeme jen čekat, až se přihlásí Sudeťáci se svými nároky-on jim to Bělobrádek s Hermanem zařídí a ty blbej Čechu nás opět u voleb zvol a zaplať. Tohle všechno je možné proto, že Lisabonská smlouva nás svým způsobem připravila o značnou část suverenity, čímž v Evropském kontextu neznamenáme nic. Naše vláda a parlament by ani nemuseli být, protože nesmí činit žádné kroky, které by nebyly v souladu se směrnicemi EU a požadavky světového sionismu. Jinak se vystavujeme riziku právního, ale také finančního postihu.

Je pravdou, že náš odchod z EU by byl v rámci zachování národa skutečně nejlepší cestou. Ovšem tato otázka je složitější právě o to, co jsem výše uvedl. My si nemůžeme dovolit to, co Britové. Britská ekonomika je mnohem silnější a lépe diverzifikovaná. Má daleko silnější vazby na USA a své bývalé kolonie, než na Evropu. My jsme prostě žebráci, ale to i díky Václavu Klausovi, který jakožto nomenklaturní kádr bývalé KSČ ušil onu privatizaci na míru bývalým pseudosoudruhům, kteří po sametovém švindlu odhazovali rudé knížky-viz třeba nyní nový ministr školství Štech, který byl bolševik jako poleno , ale vyčůraně se zbavil rudé knížky i světonázoru.

Na vystoupení z EU ČR samostatně nemá. S jistou nadějí by mohl být tento krok úspěšně učiněn tak v rámci V4. V každém případě je však nutné hledat nového spojence, protože bez EU je naše ekonomika a hlavně zemědělství lidově řečeno v hajzlu a chcípali bychom hlady skrze naši závislost na dovozech. Z hlediska efektivity, ale i bezpečnosti by tedy nebylo vůbec špatné navázat partnerství s Ruskem a Čínou. No a pro ty kteří se bojí Ruska-Rusko už není komunistickou zemí, ale kapitalistickou. Toto mnoho tupců ještě nepochopilo. Rusko a jeho kapitalismus je trochu jiný než ten v Evropě běžný. Oni ho Rusové ladí pronárodně, nacionálně. Nehodlají se podřizovat blekotání Merkelové či nějakého Makarona. Z USA se nehodlají podělat.

Za naši podělanou situaci nemůže Rusko ani Putin, ale my sami vážení. Věříme kreténům a zlodějům a ještě si je volíme do parlamentu. Měli bychom se sami nad sebou zamyslet. Lezeme do prdele Němcům, vrahounům Američanům a přitom si nejsme schopni všimnout, že soused má zlomenou nohu a potřeboval by donést uhlí. Měli bychom se už konečně začít stydět a vykydat ten hnůj z Pražského chléva. No a Vašek???

Vašku-ty jeden Klausi, když nejsi schopen říci lidem celou pravdu, tak raději drž hubu. Všechny ty plány a strategie znáš, věděl jsi o nich. Víš dobře, že jsou všechny provázané a že z tohoto vlaku není pro ČR snadné vystoupit. A že máš taky namočeno víme všichni. Tož nesér Bohušu.

(Václav Klaus Foto: Wikipedia.com)
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*