Kdysi společensky vyspělá Evropa kráčí po cestě úpadku společenského řádu

Kdysi společensky vyspělá Evropa kráčí po cestě úpadku společenského řádu

skrze ztrátu tradičních společenských, kulturních a křesťanských hodnot.

Je nesporné, že společnost i kultura prochází neustálým vývojem – někdy rychlejším, jindy pomalejším. Značný problém však nastává v momentě, kdy se přirozený vývoj společnosti zastaví, nebo se dostane do rukou mocensky založených elit, či je nucen čelit účelovému ohrožená zvenčí. Současnost nám s hrůzou ukazuje, že jde o propojení doslova všeho možného, co Evropu žene k zániku, tak jak ji známe.

Nedávno jsem se musel skutečně rozesmát, i když to je vlastně k pláči. Vysocí představitelé EU (někteří) začínají vyhlašovat, že imigranti ohrožují náš společenský řád, kulturu a právní systém. Jistě je to jistý úhel pohledu, avšak já jej považuji za zavádějící a dezinformační, protože holá pravda se nachází trochu jinde. Cca před rokem, možná dvěma jsem publikoval článek, že mnohem nebezpečnější pro Evropu jsou neschopní politici v Bruselu a neschopné národní politické reprezentace než imigranti. Na tomto faktu trvám!!! Tohle je totiž věc, která se na imigranty prostě strčit nedá!!! Viníky tohoto průšvihu jsou bezesporu politici, kteří ignorovali (záměrně) ochranu vnější hranice EU. Záměrně píší proto, že kdyby v tom záměr nebyl, tak by to byl důkaz o politické debilnosti Evropských elit. Dále důkaz záměrnosti lze nalézt i v plánech multikulturní Evropy, které vznikly daleko dříve, než jakákoliv imigrace činila problém. Co však je spouštěcím faktorem migrační vlny???

Největší díl viny na migrační vlně mají USA a NATO, ale nelze z tohoto vyjmout ani Českou republiku, protože Čeští vojáci se v rámci NATO podíleli a podílejí na vraždění lidí v Iráku a Afghánistánu. Dalšími státy, kde je šířena násilím Americká demokracie je Libye, Sýrie a Jemen. Z těchto států jsou lidé nuceni utíkat, protože demokracii tam Američané a NATO šíří salvami z děl a střelbou z kulometů.

Nebylo by ničeho, kdyby Američané nestrkali tu svou držku do záležitostí jiných suverénních zemí. Nebylo by ničeho, kdyby NATO zaniklo spolu s Varšavskou smlouvou. Nebylo by ničeho, kdyby se údajně obranný pakt nestal militantní zločineckou organizací imperialistického charakteru. Nelze ani opomenout fakt, že v posledních 30ti letech jsou veškeré vojenské výpady USA a NATO založeny na lžích a podvodu. Musíme si samozřejmě přiznat i naší Českou vinu, která na nás lpí skrze členství v NATO a v přímé angažovanosti na Amerických výpadech. Naše podesrané vlády, jak cvičený pejsek posílají České vojáky válčit pod cizí vlajkou a ti kluci hloupí za ten jidášský groš jdou zabíjet. Nikdo z politiků dodnes neřekl, že je to nemorální. Omluvila se Česká vláda Iráckému lidu za své angažmá v operaci Pouštní bouře, u které bylo jasně prokázáno, že byla založena na lži a vykonstruovaných důkazech? Bylo zde jasně porušeno mezinárodní právo a nikomu to jaksi nevadí. Díky svinstvu USA a NATO se v Iráku, Afghánistánu, Libyi, Sýrii a Jemenu stále válčí a vraždí! Nemusíme se proto divit, že lidé utíkají. To však neznamená, že naše Česká vláda má kašlat na ochranu naší vlastní hranice a naší státnosti. Nečiní li nic pro ochranu hranic a národa, tak je zřejmé, že je podřízena nařízením vyšších instancí nebo sprostě kolaboruje proti vlastnímu národu. Aby to vypadalo tak jak má, to by politici museli mít koule, nesměli by být podělaní z idiotů z Bruselu.

Nejsmutnější na tom celém je, že ten, kdo má v hubě nejvíce mír a demokracii má za vlajkou loď válku a násilí. Tragický je i fakt, že velmi mnoho lidí v Evropě mu věří nebo jim to je lhostejné. Ano řeč je o Spojených státech a mocenských elitách tam usídlených, které usilují o globální vládu a NWO.

Proč je však cílem toho všeho Evropa? Evropané jsou víceméně vzdělaní lidé a tím jsou pro nově plánovaný systém nebezpeční. Vzdělaní lidé se hůře zotročují. Evropský kontinent je značně vzdálený od USA. Evropa krom Ruska nenabízí žádné značné zásoby nerostných surovin. Značná koncentrace lidí na poměrně malém území! Málo jaderných zbraní. Výhodný je i zakořeněný fenomén krajního nacionalismu, který lze využít jako spouštěcí mechanismus 3. světové války, no a právě imigranti dozajista budou jitřit nacionalistické tendence. Tím dojde ke třenicím s možnou eskalací do občanské války – tedy obyčejní lidé se budou mydlit mezi sebou. Jsem proto toho názoru, že se vbrzku války v Evropě dočkáme.

Dalším spouštěčem války může být lehce vyvolatelná ekonomická krize, která opět proti sobě postaví obyčejné lidi. No a jako poslední spouštěč mohou posloužit otázky náboženské nebo Rusko. Rusko uvádím záměrně na posledním místě, protože je zřejmé, že Ruska se západ bojí. NE proto, že by Rusko vedlo agresivní politiku jako západ, ale proto, že disponuje armádou o značném počtu lidí se sofistikovanou technikou a arzenálem jaderných zbraní. Ruský národ je hrdým národem, který se jen tak lacino nevzdá. Rusové nejsou jako prodejní Češi, kteří začnou vrtět ocáskem, když zašustí dolary. Bohudík Rusko nemá valný zájem na nějakém širším válečném dobrodružství a tak se domnívám, že tato možnost je nejméně pravděpodobná!!!

Je otázkou, jakým způsobem se k současné politické situaci postaví Donald Trump. Přečetl jsem si jeho program a je vskutku ambiciózní, ale má to háček. Jsem toho názoru, že bude-li plnit to, co voličům slíbil, tak je jen otázkou času, kdy skončí jako Kennedy – tedy s kulkou v hlavě!!! Trump svým plánem ohrožuje mocenské plány Evropských elit a dokonce i existenci EU jako takové! Možná si dovolí rozprášit i zasedání světových prasat v Bilderbergu, kteří jsou právě těmi, kdož chce globální a jedinou světovládu. Kdyby se mu toto podařilo, mohl by být konec tendencí k vyvražďování lidí. Myslím však, že k tomuto mít odvahu nebude, protože pak by ho nezachránily ani ty miliardy, které má!!!
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

2 Komentáře “Kdysi společensky vyspělá Evropa kráčí po cestě úpadku společenského řádu

  • Nemám ráda Klause, ale v jednom měl pravdu když nechtěl podepsat Lisabonskou smlouvu. Ta nahrazuje evropskou ústavu, která byla odmítnuta. Dle lisabonské smlouvy , která byla nakonec podepsána budeme otevírat dveře nežádoucím migrantům a v případě pobytu oni by mohli volit . A v malých městech, kdy by byli soustředěni by klidně mohli svým počtem dosáhnout na vládnutí. Je to záměrná cesta, ke globalizaci, která byla do lisabonské smlouvy záměrně globalisty nainstalována, vždyť v Anglii už mají v Londýně dosažen globalistický úspěch a migranti a inscenátoři této akce se určitě radují. Mám dojem, že Robejšek pracuje pro globalisty a velkokapitalisty. Globalizace je hrobařem Evropy a jejich států. Za co naši předci bojovali a co nám předali si přece nenecháme vzít.

  • „Místo toho 1 %, které tyto korporace vlastní a ovládá globální neziskovky, rozhodlo, že všechny ty ubohé lidi buď rovnou nažene do evropských států anebo je nechá v Africe a evropská střední třída zajistí svými prostředky jejich základní potřeby, zdravotní péči, vzdělání a celkový rozvoj jejich zemí. Takto vylepšené Afričany si pak budou přes internet vybírat evropské korporace jako levnou pracovní sílu a vytlačovat z pracovních míst Evropany.“ (http://www.zvedavec.org/komentare/2016/11/7105-evropsti-vlastizradci-sili.htm)

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*