Kdo lže, ten krade (a bojí se)

Kdo lže, ten krade (a bojí se)

Kdo lže, ten krade a do pekla se hrabe, říkává moje babička a v životě jsem se mnohokrát přesvědčil o pravdivosti této lidové moudrosti. A já k ní dodávám … „a bojí se“. Náš umělý, rozumově vyrobený, druhotný lidský strach, který nevyplývá z bezprostředně hrozícího nebezpečí, se všemi jeho variacemi, jako jsou například obavy, úzkost či pocit provinění, je totiž základním východiskem pro lhaní, krádeže, podvádění a další nečestné jednání. Obavy o získaný majetek, o život, z vlastního selhání, ze ztráty zaměstnání, z chudoby, že na mě někdo něco ví, že přijdu o příležitost, kšeft, přízeň apod., nás provázejí po celý život. S rozumovým rozvojem osobnosti začíná nastupovat kolektivní strach, který je i základním hnacím motorem k vytváření takzvaných struktur založených na vzájemném krytí, jejichž propagátorem, v podobě stejnojmenné teorie, je Radim Valenčík.

Uměle vyvolané obavy a strach jsou příčinami všech lidských problémů, včetně zdravotních, světových krizí, nepokojů, násilí a válek. Se strachem z bubáků, z trestu za zlobení  či zklamání vložené důvěry se setkáváme již od dětství, a s narůstajícím věkem se portfolio spouštěčů obav a strachů rozšiřuje. Přidávají se strachy vzešlé z činností církví (strašení trestem, utrpením), vzdělávacích zařízení (od známek po šikanu), strachy o milované osoby, ze zákonných sankcí, pokut a trestů, z nemoci, bídy, osamění, ze smrti a hrůz války.

V souvislosti s děním na Ukrajině si můžeme povšimnout celého spektra různých obav a strachů.

Představitelé Ukrajiny mají strach z toho, že o svých „pět minut slávy“ a skvělé kořistnické příležitosti přijdou, nebo mají strach o čestnost, slušnost, občanské demokratické principy a o blahobyt svých občanů a ruských národnostních menšin. Ukrajinští oligarchové mají strach, že přijdou o své stávající a budoucí příležitosti zisků a z tohoto důvodu si pořizují soukromé armády a zapojují se do politického dění, nebo se ze strachu o demokratické hodnoty a principy, které zajišťují prosperitu jejich spoluobčanů, pro tyto nezištně obětují.

Lidé ze západní Ukrajiny mají strach z chudoby a chtějí mít západní životní úroveň, nebo se tak bojí Rusů, až je fanaticky nenávidí. Lidé z východní Ukrajiny mají strach z nacistů, fašistů a banderovců, bojí se o své ženy, děti a životy, nebo jsou to terorističtí blázni, slouhové mající strach z Putina, který jim nařídil škodit, terorizovat své spoluobčany a rozpínat se a za to dobrovolně platí ztrátou svých životů a životů svých blízkých.

Představitelé USA mají strach, že bez ekonomického a vojenského ovládnutí Ukrajiny USA zkrachují, nebo strach, že je Rusko napadne, nebo mají obavy o to, aby se obyčejní Ukrajinci měli dobře, a z tohoto důvodu je chtějí na vlastní náklady zcela nezištně chránit. Představitelé EU mají ty samé obavy co USA, nebo mají strach z přílišného negativního vlivu USA či Ruska na Evropu.

Představitelé Ruska mají obavy z vyvolaných vojenských konfliktů u svého západního souseda a svých hranic, nebo mají strach ze svého malého území, z nedostatku přírodních, energetických a surovinových zdrojů a ze skomírající ekonomiky, které už mají důkladně vyrabované a chtějí je prostřednictvím svých imperiálních choutek i za cenu celosvětové nenávisti proti Rusku na úkor Ukrajiny a Evropy zvětšit, aby se nenudili.

Někteří diskutéři pod články internetových portálů mají strach z Ruska, aby je jeho rozpínavost nepřipravila o jejich zdegenerovaná těla, bagety, nečestně získané majetky, laciné a zvrhlé zábavy a beztrestnou veřejnou prezentovatelnost jejich intelektuální úrovně, čili o možnost dávat na odiv svoji dokonalost, jedinečnost, oblíbenost a velikášství. Čím horlivější diskutér, tím větší je jeho strach.

Porosenko2

Ať je strach iniciován jednou pravdou nebo druhou pravdou, všechny uvedené a jiné strachy v nás nacházejí živnou půdu z nedostatku znalostí, díky našemu zaměření a způsobu uvažování, kvůli našemu přílišnému lpění na záležitostech materiálního konzumu a odklonu od Duchovního světa. Kdo necítí všudypřítomný strach, nemá potřebu nikoho manipulovat, lhát, podvádět, krást a zabíjet. Lidé mají strach z rakoviny a dalších nemocí, aniž by si uvědomovali, že právě tento jejich strach je spouštěčem těchto nemocí, a to díky procesům, jež se odehrávají v jemné energetické struktuře, pro většinu z nás, doposud neviditelného světa. Stejný princip funguje i kolektivně. Čím více lidí se bude intenzivně bát války, tím spíše válka přijde.

Možná se ptáme, kde se ten druhotný, nepudový strach v nás bere? Je to jen rozumem získaný nástroj manipulace a automanipulace, pokud si strachy vsugerováváme sami. Strach, že sobě nebo dětem nedopřejeme to nejlepší, že o něco přijdeme, že si dostatečně neužijeme, když je mládí pryč a život tak krátký, nás ovládá a nutí brát si půjčky, uzavírat různá pojištění, očkovat se, brát preparáty, kupovat stále nové a nové zboží, drancovat přírodu, vymýšlet a praktikovat perverzity a zvrhlosti, celé hodiny zírat na obrazovky a podobně. Strach nás nutí být bezohlednými, sobeckými, cynickými, v depresi a zlými.

Strach vychází z nás samých, jde o uvolněnou škodlivou negativní energii, jako důsledek toho, že jsme sedli na lep, nebo skočili na háček našich materiálních tužeb a přání. Kdo něco materiálního získá, ať už je to moc, bohatství, milovaná osoba, výjimečná schopnost, hned se bojí, že o to přijde. Jakmile někdo získá nevyžádanou informaci, která má za úkol člověka skrytě ovlivnit a uvěří jí, je zmanipulován. Manipulace s využitím strachu se pozná podle toho, že v příjemci vyvolá obavy, nepříjemné pocity a pocit strachu. Signály, že jde o manipulaci, jsou zřetelné a i přes tuto okolnost se dobrovolně každý den nechává manipulovat mnoho lidí.

Všechno to strašení teroristy, Putinovským Ruskem, sockami, zneužívačemi dávek, dlužníky, nezodpovědnými, neschopnými, politickými soupeři a podobně, jsou jen zjevné manipulace pro hlupáky, které manipulátoři chtějí dostat na svoji stranu, aby z nich získali energii, peníze a podporu, aby je využili ke svému prospěchu. Kdo se nechá manipulovat a má strach, není svobodným Člověkem, ale otrokem nejen negativních emocí, který si zakládá na vážné zdravotní a společenské problémy, ale mnohdy i finančním otrokem manipulátorů, kterým skočil na háček.


Skutečnost, že ukrajinské silové bezpečnostní resorty, složky a důležité funkce ovládli příznivci ultranacionalismu a Bandery, dělá z Ukrajiny banderovský, totalitní a fašistický stát, kterého se většina uvnitř i vně bojí. Tito lidé opakovaně lžou, kradou plyn, státní půjčky, majetek a bojí se. Pro jejich kořistnické zájmy není problém fyzicky zlikvidovat kohokoliv, ať je to prezident, premiér nebo ministr jakékoli země a tito lidé, ze strachu o své nečestně získané pozice, majetky či životy udělají cokoliv, co se jim řekne. Mimochodem, na jakém principu fungují sankce? Nejde také o manipulaci prostřednictvím strachu, není tam vazba na lež a zlodějinu?

Za takových okolností nám nezbývá než se divit, co padá z našich představitelů a stydět se za členství naší země v organizacích, které tolerují a preferují násilí a válku před konstruktivním dialogem, které podporují nasazení ukrajinské a jiných armád a jejich nejtěžších zbraní proti svým vlastním civilním obyvatelům. Toto jsou skutečné a nikoliv deklarované hodnoty, na nichž tyto organizace stojí.

Když se s někým dáme do party, která je založena na nějakých pozitivních hodnotových principech, má se držet parta. Pokud ale jsou tyto hodnotové principy v partě porušovány a zneužívány k nekalým cílům, je třeba zbavit se strachu, sebrat odvahu, v partě to říci a nedělat slepého, hluchého a němého, nebýt připosraný prospěchářský zbabělec. Pak si totiž zase sami dobrovolně měníme demokracii na totalitu…

Všem se moc omlouvám, že se neúčastním „blogových“ diskuzí. Naposledy, když jsem se o to pokusil, mi systém oznámil, že nemohu, neb nemám dostatek „íček“, „dukátků“, nebo něčeho takového, ale pod hlavními články na iDnes mi diskutovat jde, tak nevím. Zatím nemám čas to řešit. Všem moc děkuji za příspěvky, k tvorbě mě inspirují všechny! 🙂

Josef Votípka

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*