Kdo je solární baron a kdo solární psanec

Kdo je solární baron a kdo solární psanec

Nastává čas, ukázat veřejnosti, jak to je s tím solárním byznysem.

Bořek Reiss: Předně mé osobě v ČR nebyla povolená jediná FVE i přesto, že se tímto oborem zabývám již 17 let ve firmě SOLAR Bohemia s.r.o. a jsem spolumajitelem patentu DE10201816 A1 registrován již 31. červenec 2003 v oboru fotovoltaických aplikací v Německu.

Neskutečný příběh není jediný, který zveřejníme. Tato kauza stále ještě nekončí, nyní probíhá vyšetřování kriminálního činu Porušení tajemství dopravovaných zpráv dle í § 182 ods. 1 a, ods.3 a, ods. 5 a,b,c. s podezřením na manipulaci a ovlivňování rozhodovacího procesu u ESLP ve Štrasburku. Dočtete se o přednostním připojování elektráren, jak fungovalo ERÚ pod vedením předsedy Josefa Fiřta a právníka (jeho syna), který pracoval pro ČEZ. Dozvíte se, jak probíhala šetření, či soudy. Těch mnoho let je zdokumentováno v kauze, která pomůže vložit další kamínek do mozaiky solárního zločinu, který doposud nikdo ze zodpovědných neměl zájem odhalit.
Dotace do obnovitelných zdrojů energií jsou jedny s nejvíce diskutovaných problémů posledních deseti let a to nás ještě dalších minimálně deset let budou vyčerpávat na poplatcích, jak za elektřinu, tak možná i plyn, paliva, či budeme miliardy platit ze státního rozpočtu.

Dotace jsou jedny z nejpromyšlenějších vysávání veřejných financí. Kdo by nechtěl taky si něco „uzobnout“. Jenže POZOR, nejsou pro všechny, zde rovné podmínky neplatí. Tak se dá shrnout dotační politika kolem obnovitelných zdrojů, především fotovoltaických elektráren.

To, že si výnosného obchodu „všimnou“ i ti, kterým tento projekt nebyl určen, se tak asi trochu počítalo, nebo se s tím vůbec nepočítalo? Jak dopadli ti skuteční podnikatelé, pro které tento projekt nebyl určen? Jedním slovem „špatně“, dvěma slovy „hodně špatně“. Jak dopadli podnikavci, pro které byl tento projekt určen? Jedním slovem dobře, výborně. A jak dopadli podvodníci v tomto solárním byznysu? Někteří zaslouženě, byli potrestání, a ti druzí si užívají našich peněz a jsou bez trestu.

Nejasná legislativa, která se měnila v průběhu a vytvořila nejisté podmínky pro investory, kteří se snažili své investice dokončit v šibeničním termínu, protože byli vázání bankovními úvěrovými smlouvami. V mnoha směrech mohlo dojít k vážnému poškození investorů.

(Pozn: pokud to nebyla skupina, která nosila peníze v hotovosti tzv. igeliťáci. Těm spřízněné firmy elektrárny realizovaly a hotové peníze pak vyplácely svým zaměstnancům na černo, i takový scénář se objeví v připravované knize  „Až zaměstnanci promluví?“)

Výkupní ceny elektřiny z fotovoltaických elektráren byly stanoveny „rozvernou“, „štědrou“, nad rámec zákona stanovenou výši. Tato pobídka státu přilákala investory i mimo zájmovou skupinu, která si tento projekt pravděpodobně chystala jen pro sebe.

(Pozn: dle výpočtu expertů a nezávislého auditu je tato dotace vyšší o cca 160 mld. Kč, než požadoval zákon. Státní zástupce Radek Mezlík, zametl tuto kauzu pod koberec, NSZ o tom ví)

Doposud veřejnosti není jasné, proč nebyla výše výkupních cen upravena v souladu se zákonem tak, aby nebyli diskriminováni ostatní účastníci energetického trhu, tak aby měli všichni rovné podmínky.

(Pozn: stále se otálí s požadavkem na nastavení pravidel pře kompenzace, čímž by se dosáhlo toho, že by všichni investoři dosáhli na zákonem stanovenou podporu – požadováno v r. 2013 mimo jiné i ERÚ)

Solární daně – dodatečně, retroaktivně zavedené státem, když bylo víc než zřejmé, že podpora státu byla stanovena příliš vysoko. Tyto daně jsou a budou doprovázeny mezinárodními arbitrážemi. Bude se jednat o miliardy korun. Jak tento krok státu dopadne?  Mám obavu, aby se nejednalo o promyšlený krok. Když arbitráž prohrajeme, tak to stejně zaplatí daňoví poplatníci…

Propojení soukromého byznysu, který dohlížel nad výplatou výkupních cen energií, podivná měření těchto zdrojů atd. OTE a.s. (Operátor trhu s energiemi a.s. – státní instituce) převzal tuto pravomoc až od roku 2013).

(Pozn: V období od největšího boomu r. 2009-2010 do roku 2013 se výplatou dotací pro jednotlivé zdroje zabývali soukromí podnikatelé. Stát tuto důležitou část ponechal v jejich rukou. Navíc měření nebylo legislativně dotaženo.)

Rezervace kapacit distribučních sítí, které byly po boomu u fotovoltaik (r. 2010), znovu uvolněny. Přičemž tyto rezervace kapacit mnohdy znehodnotily investice slušných investorů, kterým nebylo připojení údajně z těchto důvodů umožněno.

(Pozn: Jedná se o desítky takto poškozených investorů. Do jaké míry byly tyto rezervované kapacity relevantní, o tom nemá veřejnost dostatečné informace.)

Upřednostnění připojení –  nejasné důvody upřednostnění připojení vybraných investorů, čímž došlo k poškození těch, kterým bylo připojení přes dokončenost investice odepřeno. Toto „poškození“ se dělo na příkaz vysokých státních úředníků, jejich spojenců pracujících i v soukromé sféře.

(Pozn: Nelze opomenout, že bývalý předseda ERÚ Josef Fiřt, za kterého boom fotovoltaik proběhl, měl v té době syna, právníka, angažovaného u společnosti ČEZ, kde připravoval smlouvy, koho připojit a kdy….)

Rozdílný názor státních zástupců a soudců na obdobné, nebo stejné „provinění“, kdy jeden shodný skutek byl stíhán jako trestný čin, naopak ten druhý takto vnímán nebyl.

(pozn. vzniká podezření, že rozdílnost názorů byla ovlivňována tím, kdo je majitelem elektrárny)

Neznalost (úmyslná, neúmyslná) zákonů, legislativy ze strany soudce a státního zástupce a s tím spojený průběh řízení.

(Pozn: Otázkou zůstává, do jaké hloubky byli někteří policisté, státní zástupci a soudci zapojeni do solárního byznysu, a zda se pak zrovna tito nepodíleli na vyšetřování těchto kauz, či jejich souzení. To, že se v inkriminovaných létech 2008-2010 stali majiteli, spolumajiteli, či měli podíl na solárních elektrárnách, třeba i na střechách svých vil zanechává u normální veřejnosti otázku, jak k takové informaci v té době vůbec přišli, že se jedná o výnosný byznys, kdo jim tu elektrárnu realizoval, kolik za ni zaplatili, zda se někdo z propojených osob nedostal posléze do jejich řízení…)

Porušování Listiny práv a svobod vedoucí až k žalobám k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku. V konkrétním případě zásilka zaslána k ESPL byla vykradena, řeší se trestním oznámením.

  • Stát nezvládl situaci kolem podpor obnovitelných zdrojů.

  • Došlo k poškození investorského prostředí s dalekosáhlými dopady, které nás ještě čekají.

  • Došlo k poškození občanů, ekonomiky s dopadem na hospodářství České republiky.

  • Došlo k vykonstruovaným trestním stíháním pro odpoutání pozornosti od skutečných zločinů.

  • Došlo k „zametání pod koberec“ kauz, které měly být trestné stíhány.

  • U nezákonně vyplacených podpor stát nevymáhá tyto finanční prostředky zpět.

Kauzu pana Bořka Raisse (viz níže) dokládá „solární byznys“ a s ním spojený zločin.  Další díl bude popisovat „likvidaci těch“, kteří něco odhalili. Je jedno, jestli z řad policistů, či jiných slušných lidí…

Šikana a diskriminace občana-Reiss 5 IAV. Závěrečná
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*