Kastrolová víra ano či ne? Nebo radši v zárodku hned počůrat a spálit?

Kastrolová víra ano či ne? Nebo radši v zárodku hned počůrat a spálit?

Jsou to vážné věci. My, věřící, nemůžeme mít Boha, jako takového, jen v sobě. Potřebujeme pro svá tvrzení také nějaké kulty, náboženství a církve, abychom znali, tu jedinou a správnou pravdu. Někoho, kdo nás povede a usměrní.

I já v sobě nosím velké poznání, se kterým nechci zůstat sama. Připravila jsem tedy bleskový průzkum veřejného mínění, abych dopředu byla schopna rozpoznat následky svého konání ve jménu mé víry.

Anketní otázka:

Když se prohlásím za proroka, jelikož vyznávám kastrolovou víru (kastrol je jediným mým bohem, který se mi denně zjevuje a promlouvá se mnou), chci šířit jeho poselství, vytvořím manuál svého náboženství, kde v sedmdesátémosmém bodě napíšu, že bude zabit ten, kdo moji kastrolovou víru nesdílí a ve stopátém bodě, že bude zabit ten, kdo věří v jinou víru, co bude následovat? Vyberte jednu odpověď.

  1. Okamžitě bude moje církev na Slovensku i v ČR zaregistrována a uznána.
  2. Zavřou toho, kdo nesouhlasí s mojí vírou, neuznává mé náboženství a poškodí můj manuál.
  3. Zavřou mne za trestný čin návodu k vraždám, šíření nenávisti a hanobení jiných náboženství.
  4. Odvezou mne do blázince a můj manuál bude sloužit jako studijní materiál oboru Psychiatrie.

Děkuji Vám za Vaše názory, tipy, nápady a účast v anketě :-)

A teď vážně!

Pro všechny, kdo nejsou s to rozpoznat nadsázku a účel textu mé ankety, chci říci, že se nevysmívám věřícím v Boha, ani Bohovi samotnému a ani se nerouhám. Jsem sama člověk, který věří v to, že existuje cosi jako stvořitel, ať už je to kdokoli nebo cokoli. Nejsme tu sami jen tak náhodou, o tom jsem přesvědčena. Řídím se zásady slušnosti, křesťanské desatero, je pro mne vším. Církve, náboženství a bludná kázání k tomu ale více nepotřebuji. Náboženství, které hlásá zabíjení druhých lidí je zrůdná ideologie sloužící k ovládání a trýznění lidstva. Takové náboženství je opovrženíhodné. Vše, co takto násilně manipuluje s lidským myšlením, co mu chce přikazovat někoho vraždit a nepřiměřeně trestat, nebo mu bránit ve svobodném projevu, patří mimo zákon a mělo by spět k zániku.

Proto podporuji čin Slovenky Adriany Melekové, ať už je to děvče kdokoliv a ať už (údajně) ohrozila bezpečnost svého, a prý i našeho státu, jakkoliv. Tady nebezpečno totiž už je jen tím, co se v Koránu píše a co se ve jménu Alláha děje. Ať už s Adrianou a jejím činem, nebo bez Adriany!

Normální knihy člověk nepálí, že? Je-li však kniha pro některé lidi nepřijatelná, zklamala-li jej a je-li to jeho vlastní kniha, čili jeho majetek, proč by s ní nenaložil jak se mu ráčí? Jestli tohle vše nedokáží pochopit orgány činné v trestním řízení, naše, potažmo slovenská justice a vláda, je to hodně smutná záležitost a doplatíme na ni! Jaká je to absurdita má dokreslit i moje anketa a přinutit k zamyšlení všechny lidi a hlavně zatvrzelé zastánce islámu jako oficiálně uznávaného náboženství, zda není skutečně něco hodně špatně.

Včera běžel na prima Zoom dokument Nezlomené a já bych chtěla říct, že už jen pro tyhle ženy i muže stižené primitivní ideologickou doktrínou, stojí za to pomočit Korán a spálit ho! A klidně si mě za to stíhejte a zavřete!

z dokumentu Nezlomené
z dokumentu Nezlomené

P.S. Trochu naokraj. Škoda, že se za proroka neprohlásil taky president Trump a nezaložil své náboženství, byli by paliči těch jeho knih také lépe postižitelní
Podobné články

Macron je služebník zla

Macron je služebník zla

Jestli je jím vědomě, nebo to ještě neví, nevím ani já. Každopádně, namísto aby se…

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*