Kastrolová víra ano či ne? Nebo radši v zárodku hned počůrat a spálit?

Kastrolová víra ano či ne? Nebo radši v zárodku hned počůrat a spálit?

Jsou to vážné věci. My, věřící, nemůžeme mít Boha, jako takového, jen v sobě. Potřebujeme pro svá tvrzení také nějaké kulty, náboženství a církve, abychom znali, tu jedinou a správnou pravdu. Někoho, kdo nás povede a usměrní.

I já v sobě nosím velké poznání, se kterým nechci zůstat sama. Připravila jsem tedy bleskový průzkum veřejného mínění, abych dopředu byla schopna rozpoznat následky svého konání ve jménu mé víry.

Anketní otázka:

Když se prohlásím za proroka, jelikož vyznávám kastrolovou víru (kastrol je jediným mým bohem, který se mi denně zjevuje a promlouvá se mnou), chci šířit jeho poselství, vytvořím manuál svého náboženství, kde v sedmdesátémosmém bodě napíšu, že bude zabit ten, kdo moji kastrolovou víru nesdílí a ve stopátém bodě, že bude zabit ten, kdo věří v jinou víru, co bude následovat? Vyberte jednu odpověď.

  1. Okamžitě bude moje církev na Slovensku i v ČR zaregistrována a uznána.
  2. Zavřou toho, kdo nesouhlasí s mojí vírou, neuznává mé náboženství a poškodí můj manuál.
  3. Zavřou mne za trestný čin návodu k vraždám, šíření nenávisti a hanobení jiných náboženství.
  4. Odvezou mne do blázince a můj manuál bude sloužit jako studijní materiál oboru Psychiatrie.

Děkuji Vám za Vaše názory, tipy, nápady a účast v anketě 🙂

A teď vážně!

Pro všechny, kdo nejsou s to rozpoznat nadsázku a účel textu mé ankety, chci říci, že se nevysmívám věřícím v Boha, ani Bohovi samotnému a ani se nerouhám. Jsem sama člověk, který věří v to, že existuje cosi jako stvořitel, ať už je to kdokoli nebo cokoli. Nejsme tu sami jen tak náhodou, o tom jsem přesvědčena. Řídím se zásady slušnosti, křesťanské desatero, je pro mne vším. Církve, náboženství a bludná kázání k tomu ale více nepotřebuji. Náboženství, které hlásá zabíjení druhých lidí je zrůdná ideologie sloužící k ovládání a trýznění lidstva. Takové náboženství je opovrženíhodné. Vše, co takto násilně manipuluje s lidským myšlením, co mu chce přikazovat někoho vraždit a nepřiměřeně trestat, nebo mu bránit ve svobodném projevu, patří mimo zákon a mělo by spět k zániku.

Proto podporuji čin Slovenky Adriany Melekové, ať už je to děvče kdokoliv a ať už (údajně) ohrozila bezpečnost svého, a prý i našeho státu, jakkoliv. Tady nebezpečno totiž už je jen tím, co se v Koránu píše a co se ve jménu Alláha děje. Ať už s Adrianou a jejím činem, nebo bez Adriany!

Normální knihy člověk nepálí, že? Je-li však kniha pro některé lidi nepřijatelná, zklamala-li jej a je-li to jeho vlastní kniha, čili jeho majetek, proč by s ní nenaložil jak se mu ráčí? Jestli tohle vše nedokáží pochopit orgány činné v trestním řízení, naše, potažmo slovenská justice a vláda, je to hodně smutná záležitost a doplatíme na ni! Jaká je to absurdita má dokreslit i moje anketa a přinutit k zamyšlení všechny lidi a hlavně zatvrzelé zastánce islámu jako oficiálně uznávaného náboženství, zda není skutečně něco hodně špatně.

Včera běžel na prima Zoom dokument Nezlomené a já bych chtěla říct, že už jen pro tyhle ženy i muže stižené primitivní ideologickou doktrínou, stojí za to pomočit Korán a spálit ho! A klidně si mě za to stíhejte a zavřete!

z dokumentu Nezlomené
z dokumentu Nezlomené

P.S. Trochu naokraj. Škoda, že se za proroka neprohlásil taky president Trump a nezaložil své náboženství, byli by paliči těch jeho knih také lépe postižitelní
Loading...

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*