Karsit  versus Juta, aneb podnikatelský souboj, jehož obětmi jsou obyčejní lidé

Karsit versus Juta, aneb podnikatelský souboj, jehož obětmi jsou obyčejní lidé

V minulém článku týkajícího se této kauzy jsem se věnoval především panu Hlavatému. Určitě nebyl rád a tak dnes věnuji větší pozornost panu Františku Řípovi a městu Dvůr Králové. On totiž ani pan Řípa není zrovna vzorem ctnosti a město Dvůr Králové také ne!

Minulý článek se dostal i na facebookové stránky města Dvora Králové nad Labem. Já jsem ho tam neumístil, ale docela mě pobavilo, jak v té naší takzvané demokratické společnosti dokáže takový článek rychle zmizet lidem z očí. I za tu krátkou dobu, co článek na stránkách města byl, měl poměrně slušnou odezvu v komentářích. Některé byly bezesporu zábavné, jiné urážely mou osobu a jiné zas patřily do kategorie výplodů prázdných hlav. Inu každému, co jeho jest! Člověk se alespoň dozví, že je agentem Kremlu nebo poloblázen. Jiní zas říkají: „Co po něm chcete?“ vždyť je to jenom strážný na Peter GFK a nic nedělá. To mě vážně pobavilo. Tu dámu, která se do mě takto opřela, bych chtěl poznat. Víte – měl jsem na firmě kolegu – vysokoškoláka s titulem Ing. a on tu práci nedal. Tak je to jednoduché. Nicméně tento článek nemá být a nebude o mě. Nejsem tak důležitou osobou, aby se o mě psalo.Důležité jsou záležitosti celospolečenského významu a práce takovou záležitostí bezesporu je. Podnikatelé práci lidem samozřejmě nabízejí. Je ovšem otázkou za kolik a za jakých podmínek. Pan Řípa práci lidem dává a svého času byla ve Dvoře Králové nad Labem i jedna z provozoven firmy Karsit. Lidé z města tedy mají s panem Řípou zkušenost, ale zdaleka ne všichni tu dobrou. Jak ze zákulisí vím, tak právě tuto provozovnu určitý čas hlídala jedna nejmenovaná bezpečnostní agentura. Nebylo to dlouho, avšak lidé svou práci odvést museli a taky i odvedli. Dodnes však, a to je několik let ona agentura za svou službu nedostala zaplaceno. Je nesporné, že i ona agentura udělala chybu, když své služby poskytla, aniž by byla kryta smlouvou, z čehož plynulo riziko. Této chyby Karsit využil a de facto protiprávně nejednal, ale z morálního hlediska se dopustil prasečiny, neb lidé svou práci udělali! Pan Řípa se tedy nemusí divit, že s ním někdo jedná obdobným způsobem, jako to občas dělá on sám. Dostal vlastně facku z jiné strany než čekal, ale zasloužil si ji.

On ani pan Hlavatý nejedná protiprávně, ale využívá zakroucenosti paragrafů a děr v zákonech. O morálce snad nemá smysl ani hovořit. Mě by spíše udivilo, kdyby ji v podnikatelském sektoru někdo měl. Na celé věci je nejhorší to, že v konečném důsledku vše odnesou obyčejní lidé. Hraje se o byznys a o lidi, ale lidé do toho nemají co mluvit. Město jako takové se svých občanů také nezastane.

Město Dvůr Králové nad Labem je zářným příkladem onoho zhasnutí při privatizaci ekonomiky za Václava Klause staršího. Při onom zhasnutí se totiž vytvořili ekonomické struktury využívající mafiánských praktik. Fungují neustále a tedy i dnes, jen se to už pojmenovává jinak. Dnes se tomu říká liberální kapitalismus a liberální demokracie. Neříká se však, že tento liberalismus se nevztahuje na dělnickou třídu!! Ta musí držet hubu a krok. Lidé dodnes bohužel nepochopili, že problém není ani tolik v politických stranách, které při volbách volí, ale právě v ekonomických strukturách, na kterých je politická struktura přímo závislá. Lidem nedochází, že ekonomické struktury jsou řídícím článkem struktury politické, přičemž kdybychom měli demokracii, tak tomu musí být naopak. Je tedy zásadní vědět, že volím-li ODS nebo ANO, tak za nimi v daném regionu někdo stojí a ten někdo je určujícím prvkem politického, ale i čistě zájmového směřování. O všeobecném společenském zájmu se jen tak mluví, ale v podstatě je nedůležitý, neb slouží jen jako fráze k nalákání prostých lidí u voleb.

Osobně mi přijdou lidé na královedvorsku zvláštní. Nechci říci, že jsou hloupí, ale jsou lhostejní a líní myslet! Díky tomu se město Dvůr Králové nad Labem dostalo až tam, kde je. Práce je málo, platy mizerné, město samý dluh a nikdo v této oblasti nechce moc žít. Podívejte se prosím okolo sebe. Kolik zde zůstává mladých lidí? Vždyť v tom našem bývalém českém Manchesteru zůstávají nejvíce důchodci, invalidé a ztracené existence. Proč? Protože rozvoj města je takřka nulový. Střed města je prakticky mrtvý. Náměstí – tedy místo, které má kypět životem nežije. Za to nemohou prostí lidé, ale ti kteří je vedou. Za toto nemohou obyčejní dělníci, ale právě ti Hlavatí, Bartošové, Řípové a další. Může za to vylhaná demokracie. Ano ta demokracie, kterou nám slibovali a my blbci jsme jim uvěřili.

Tím vším jsem chtěl jen říci, že já osobně nestraním panu Hlavatému, ale ani panu Řípovi. Nestraním Jutě či Karsitu. Jen mi vadí, že prostý občan je obětí podnikatelských sporů a může se stát, že za toto všichni dvoráci zaplatí, neb u podniku Karsit dochází ke zmaření investic, které může požadovat zaplatit a to vše by šlo za městem, následně daňovým poplatníkem. Nebylo toho už dost, oč byli občané našeho města ojebáni? Ona nestačí předražená voda nebo nájmy?
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*