Karanténa nic nedocílila a přesto je stále nařizována. Proč?

Karanténa nic nedocílila a přesto je stále nařizována. Proč?

Kdybyste zkoušeli zjistit, proč byla karanténa nanucena na celosvětovou populaci, ta odpověď je jednoduchá: je to celosvětové přesunutí moci a bohatství. Zatímco Západ a Střední části se dobrovolně nechávají ochudit a ženou se k hladu a nemocem, Východ jen rozkvétá.

Čína produkuje vlevo vpravo, všecko je funkční, jejich průmysl pumpuje plnou parou vpřed, zatím co my jsme zavřeli obchody, zastavili výrobu, nechali jsme zemědělství stagnovat, zdravotní péče je pouze na očkování a ta jediná zbylá funkční část jsou politikové a média.

To je důvod, proč se Čína chlubí, že až tato „epidemie“ pod falešným praporem skončí (v březnu 2025), oni pak budou vládci světa, protože jejich ekonomie bude na vrcholu a jejich stát plný zdravých lidí.

Jak je možné, že jsme souhlasili s něčím, co je pro nás naprosto škodlivé, co ničí naší ekonomickou a průmyslovou základnu a naši naději na přežití? Byl to snad nějaký diktát od bůhví koho, anebo snaha nelišit se od ostatních za každou cenu? Bylo to politické amatérství anebo politická prohnanost?

Celý svět je před kolapsem. Mnoho obchodů, restaurací, cestovních kanceláří, kulturních podniků a jiného podnikání prakticky neexistují a velká většina z nich už ani existovat nebude. Když o tom uvažujete, tak všecko, co měli lidé rádi, všecko to, co jim působilo radost, bavilo je to a dávalo jim to důvod zasmát se, je zakázáno. I lyžování je zakázáno, veřejné shromáždění je zakázáno a dokonce i zpívat venku je zakázáno a v létě bude určitě zakázáno i koupání, nemluvě o stanování, nebo procházkách. Dokonce v Německu byly i rakety zakázány na Nový rok. Myslíte že taky přenášejí koronu?

Karanténa nemoc nezastavila, ale často ji podpořila

A přesto, celosvětová karanténa nezastavila nemoc. Media stále hlásí tisíce nemocných a stovky umírajících. Řekla bych přestaňte testovat a přestaňte považovat každou zlomenou nohu, každou dopravní nehodu, každý srdeční záchvat nebo selhání ledvin – za koronu a nebude co hlásit!Dnes již je veřejně známo, že karanténa „nepřispěla jakýmkoliv smysluplným způsobem“ k záchraně lidských životů.  Po pravdě, je dostatečné množství důkazů, že karanténa zabila mnohem více lidí, kteří zbytečně zemřeli na sebevraždy, nadužívání drog nebo alkoholu, kvůli domácím násilnostem a z deprese.

Dětská sebevražda je další „mezinárodní epidemie,“ která nastala těsně po zavedení zákazů kvůli kovidu. Takové osmileté dítě vidí rok karantény jako časově něco zcela jiného než 40. letý dospělý. Pro taková dítě je to 1/8 jeho současného života!

Delormova nemocnice ve Francii dnes zaznamenává 20 dětí během jednoho měsíce, které ještě nedosáhly 15. let a které chtějí zemřít. Jejich motivace k životu z nich byla násilím vytlačena. Jejich budoucnost byla zrušena. Když nechodí do školy, když se nemohou volně setkávat s jejich přáteli, přestanou se věnovat svým koníčkům, ztratí zájem o své okolí, upadnou do deprese a pak chtějí zemřít.

Je to tragedie! A to je svět, který jsme jim připravili.

Milton Friedman, který dostal Nobelovu cenu v ekonomii, řekl: „Jedna z největších chyb je soudit zákony a programy podle toho, co bylo zamýšleno a ne podle jejich následků.“

Existuje dnes někdo, kdo posuzuje všecky tyto zákazy za účelem ochrany proti covidu podle jejich výsledků? Těžko bychom hledali někoho takového ve vedení států a už vůbec nikdo by se nenašel v mediích. Takže to vypadá, že dnešní lidé jsou tak hloupí, že nemohou dodržet ani tak jednoduchou podmínku.

Všecko postupuje podle plánu

Ovšem nesmíme zapomínat, že to všecko bylo plánováno! Ve skutečnosti, pro naše skryté manipulátory, jejich útočná strategie karantény, nošení roušek, společenského distancování, testování a i očkování byla velmi úspěšná! Všecko se dělo přesně tak, jak očekávali. Pouze ta čísla nemocných a umírajících byla nižší, než měla být a také naše protesty proti tomu všemu byly očekávány daleko dříve. Pokud tomu nevěříte, čtěte dokumenty Rockefellerovy nadace, to všecko tam je.

Lékaři a vědci říkají, že jsme všecko špatně pochopili

Ten problém je, že většina politiků neví vpravo od vlevo, ale přesto rozhodují o záležitostech, o nichž nic neví. Jednou si na něco utvoří názor a očekávají, že všichni ostatní budou s jejich pravdou souhlasit a když s ní vy zrovna nesouhlasíte, pak jste protispolečenští a stanou se z vás odpadlíci. Poradci těchto politiků jsou sluníčkáři, kteří nemohou přemýšlet, protože pořád musí kývat hlavou na souhlas. Takže když pak někdo přijde s protichůdnou informací, může to být vědec nejvyššího kalibru, pak jsou ochotni ho ukřižovat.

Skupina významných vědců a lékařů na prestižní Stanfordské universitě v Americe zveřejnila studii, která byla prozkoumána a odsouhlasena dalšími, nezávislými vědci, ve které zpochybňovali účinnost karantény a jiných ne-farmaceutických zásahů (NFZ) proti Covidu. Výsledky této studie jsou překvapující. Nejen že nenašli rozdíl mezi místy, kde byla tvrdá karanténa a mezi těmi, kde to nebylo tak strašné. Dokonce se zdálo, že tam, kde byla karanténa opravdu přísná, bylo větší množství nemocných a umírajících.

Podle jejich slov:

„V rozsahu této analýzy byly objeveny důkazy, že přísnější ne-farmaceutické zásahy (karanténa) přispěly podstatně ke snížení křivky nových případů v Anglii, ve Francii, v Německu, Iránu, Itálii, v Holandsku, ve Španělsku a ve Spojených státech na začátku roku 2020.“ (Moje poznámka: jenže v té době zrovna jako náhodou končila účinnost současné chřipky, což se děje každý rok) „Ve srovnání účinnosti těchto NFZ s nárůstem nových případů v zemích, které vyžadovaly ještě přísnější zákazy s těmi, kde tyto zákazy nebyly tak přísné, důkazy ukazují proti tomu, že by více přísné NFZ zaručovaly přídavné a podstatné výhody nad méně přísné NFZ.“

Studie rovněž přihlédla k tomu, jestli karanténa pomohla proti rozšiřování viru:

„ … je možné, že karanténa může způsobit přenos (nemoci), jestliže je osobní kontakt zvýhodněn v místech, kde je přenos snadnější, což jsou uzavřené prostory.“

Doktor Sebastian Rushworth píše: „Karanténa zabila miliony.“ Ti nejvíce postiženi byli mladí lidé z chudých zemí. Tito zemřeli na podvýživu, způsobenou uzavřením celosvětové ekonomie a na léčitelné nemoci, jako jsou tuberkulóza a HIV. Na druhé straně, skoro všichni ti, co zemřeli na Covid zemřeli v bohatých zemích a byli staří.

Tento lékař považuje karanténu za naprosto rasistickou a elitistickou, s pochybnými kladnými následky, ale s naprosto spolehlivými škodami. My všichni bychom se měli proti tomu postavit a protestovat proti nepodloženým příkazům proti viru, který ještě nebyl nikým izolován, takže se ani neví, jestli vůbec existuje a jestli způsobuje to, co je mu přisuzováno.

A i tam, kde lidé nespáchají sebevraždu, anebo se neopijí až k smrti, či nepodlehnou depresi, i tam je jim značně ublíženo, protože pořád sedí. Sedí na místě a nepohybují se. Nejdou na procházku, nechodí běhat, nemohou skákat, nebo cvičit a tak jen sedí celý den a zvyšují svůj obsah tuku spolu s pomalou, ale zákeřnou  pohybovou neschopností. Přídavná kila si zvykají okupovat jejich těla a obezita klepe na dvířka jejich tukových buněk. Většina sportovní činnosti je dnes zakázána, stejně jako všecko ostatní, co lidi baví, takže ta jediná možnost co jim zbývá je sedět doma a čekat.

Informace v Německu jsou řádně zkresleny (jako všude jinde)

Německé soudy se postavily proti současným zákazům a příkazům a považují je za proti-ústavní, protože na základě „Ochranného aktu proti infekcím“ zde není dostačující právní základ pro tak daleko sahající omezení. Bylo zjištěno, že Ministerstvo vnitra najalo vědce z Institutu Roberta Kocha (IRK) a z několika universit, aby obhájili jejich přísnou karanténu. Dokumenty, které z toho vznikly (200 stran) musely být soudně vyžádány a bylo zjištěno, že tito vědci, kteří tajně s Ministerstvem spolupracovali, propagovali vymyšlenou možnost „toho nejhoršího, co se mohlo stát,“ kdy přes jeden milion lidí zemře na Covid-19, jestliže společenský život bude pokračovat tak, jako předtím. Na podkladě tohoto výmyslu byly zavedeny ještě přísnější příkazy.

Mezitím bylo zjištěno, že Dr. Lothar Wieler, ředitel IRK se dopustili statistického podvodu tím, že hlásil nepravdivé množství koronavirových onemocnění a nepravdivá úmrtí na covid.

„Za úmrtí na koronu považujeme každý případ, kde byla korona přítomna,“ řekl. To znamená, že když lidé zemřou na jakékoliv jiné nemoci, včetně katastrof a nehod, tak jakmile test ukáže, že mají koronu, pak zemřeli na koronu. A tento test je nastavitelný a může potvrdit koronu pokaždé.

Spolehlivost PCR testů byla zpochybněna i berlínským Senátem, který prohlásil, že „PCR test není vhodný na to, aby rozlišil virus, který je schopen se rozmnožovat, od viru, který schopen se rozmnožovat není.“

Ovšem Dr. Wieler odpověděl: „Test je předpoklad pro potvrzení nemoci.“ Ale poté přiznal, že tyto testy jsou používány z jiného důvodu: „To klíčové je, že PCR testy používáme za účelem identifikace co největšího množství lidí.“ Jinými slovy, sbírají naše DNA za kdovíjakým účelem. Ta skutečnost, že to není k našemu prospěchu, by měla být každému zjevná.

Jelikož tento člověk je členem několika organizací, podporových a financovaných Gatesem a jemu podobnými vakcináři, pak je zjevné, že jedná tak, jak oni mu přikazují. A z toho důvodu má Německo ještě přísnější karantény, požadavky na nošení roušek a na společenský odstup. Představte si, že jeden týden před Vánocemi, což je doba, kdy obchody mají nejvyšší tržbu a mohou takto zaplnit celoroční finanční mezery, vláda Merkelové je donutila zavřít (s výjimkou obchodů s potravinami) a držela je zavřené skoro dva měsíce.

Další velké zlo, způsobené nošením roušek

Nošení roušek je větší ohrožení než se zdá. Nejen že roušky ohrožují jejich nositele a mohou způsobovat vážná onemocnění. Roušky rovněž ohrožují naše okolí, zemědělství, vodní toky a oceány a celou zvířecí říši. Různé studie odhadly, že lidé po celém světě používají asi 129 miliard roušek za měsíc. Tyto roušky, z nichž většina je z plastikových mikrovláken, která nejsou biologickým způsobem zničitelná a mohou se rozložit na spoustu malých plastikových částic, mohou být považovány za útok proti naší Zemi ve formě jejího zamoření. Je zajímavé, jak všichni přírodu hájící a „zelení“ k tomuto vážnému ohrožení mlčí!

V dnešní době roušky zamořují města, ucpávají odpadové cesty, objevují se ve vodě a škodí jak vodním tvorům, tak zvířatům na souši. Je to podobný problém jako s plastikovými lahvemi, pouze horší v tom, že roušky nemohou být recyklovány.

Na příklad, dnes diktované chirurgické roušky se sestávají ze tří vrstev: venkovní vrstva je neabsorpční vláknina (polyester), která má ochraňovat proti tekutinám. Střední vrstva je z netkané plastikové látky (polypropylen a polystyren) a vnitřní vrstva je z absorpčního materiálu, často z bavlny, za účelem absorpce vlhkosti.

Roušky také obsahují značné množství polymerů, včetně propylenu, který je jeden z nejběžnějších plastikových materiálů a v přírodě se nerozkládá, neboli nedegraduje. Počasí ve formě slunečního záření a teplo způsobují, že tento materiál vypouští velké množství miniaturních polypropylenových částic a nano-částic. Tato mikro-vlákna, z nichž je většina roušek vyráběna, vypouští tyto částice daleko snadněji a rychleji, než na příklad plastikové sáčky. A my poslušně všecky tyto nerozkládající se plastikové částice vdechujeme, pokaždé když nosíme roušky.

Společně s plastikovým odpadem, roušky mohou obsahovat a vylučovat celou řadu škodlivých chemických a biologických látek, jako jsou bisfenol A, těžké kovy, ftaláty, orgtanotin, nonylfenol, polybrominovaný bifenylový éter a triklosan, spolu s nebezpečnými mikroorganismy.

Skoro se zdá, že cokoliv dnešní politikové rozhodnou, je vždy špatné, nevhodné a škodlivé, drahé a celkové hloupé. A pokaždé to způsobí víc zla, než prospěchu.

Je nějaká cesta z tohoto cirkusu?

 

Jana Kaufman
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

2 Komentáře “Karanténa nic nedocílila a přesto je stále nařizována. Proč?

  • · Edit

    To znecisteni bude jede z nejhorsich problemu lidstva, ubytek fauny a flory mam vsem postupne zlomi vaz! Bude to Florida tryzniva smrt, pokud se z tohohle hnusu nedostaneme v co nejkratsi dobe.l

  • Jak mám věřit lékařům, když je ministrem zdravotnictví Blatný, křivý jak turecká šavle? Vše, co proti pandemii politici dělají je motivováno výhradně kšeftem. Vydělávat na kšeftech s vakcínami, respirátory, …. To jim jde. Nic jiného je nezajímá. Pokud by existovala alternativní možnost, první co na ní budou zkoumat, jak se dá na ní vydělat.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*