Kalouskův blok neznamená seskupení, ale je odvozen od slova „blokovat“ a to, vše a vždy!

Kalouskův blok neznamená seskupení, ale je odvozen od slova „blokovat“ a to, vše a vždy!

To, že vrána k vráně sedá, je staré dobré pořekadlo. To, že Kalousek vždy, když mu teče do bot „tvoří“, víme z minulosti. Vždyť co jiného je blok demagogů pidistran, než byla Kalouskova tvorba v „průběhu hry“, kdy stvořil Top 09?

Také jste to viděli v přímém přenosu a nevěřili svým očím?

Co se změnilo od voleb je, že poslanci vykonali poslanecký slib, že se Sněmovna z poměrně velké části obměnila, kdy zde nyní máme 125 nových tváří, což je pozitivní fakt. Přesto nám první středeční schůze poslanecké sněmovny vzala jakoukoliv naději na skutečnou slovutnost této komory, ke které se poslanci sice slovně hlásí svými pozdravy ke svým kolegům poslancům v úvodu řečnění, ale ve skutečnosti se zde mezi sebou vzájemně dehonestují a to argumenty, které vůbec nepatří do přítomnosti. Proč? Protože ačkoliv je Sněmovna oživena novými, vesměs mladšími poslanci, slovo tu mají „staří bardi“, kteří mají tendenci stále se svými výtkami jeden na druhého, vracet do minulosti, kdy vzývají Stalina a probouzejí dávno pojmenované a dávno nepodstatné pro budoucnost.. Známé pravidlo, které hájil svého času např. také pan doktor Plzák, je, že pokud se už musíte hádat, tak do té hádky nevznášejte minulost a to v tom smyslu, že partnerovi předhazujete chyby, kterých se kdysi dopustil. To se prostě nedělá a lze toto pravidlo aplikovat také do poslanecké rozpravy k daným úkolům přítomnosti. Navíc výpady typu, že konkrétní strana před sedmdesáti lety udělala to a jiná strana v hluboké minulosti zas tamto, je zavádějící. Opět se ptejme proč? Lidé, kteří jsou nyní angažováni ve svých stranách, jsou demokraticky zvoleni ve svobodné volbě jejich spoluobčanů. Tito voliči dají jednotlivé straně mandát a to znamená, že tuto stranu, či hnutí, chtějí mít jako své zástupce. Myslíte si, že při této volbě jde volič s volebním lístkem k urně proto, že chce vzývat minulost té, či oné strany? Ne, tak to přeci není. Volič jde věnovat svůj hlas budoucnosti!

Co se však stalo, a musíme se s tím smířit?

Do poslanecké sněmovny se nám vloudila škodná. To je prostě fakt. Tento fakt přirovnám ke kurníku, slepicím s kohoutky a lišce, která tento kurník v noci pravidelně navštěvuje za účelem škodit.

Říjnové volby byly o změně, to je také fakt. Přesto se ta změna nepovedla bez chybičky na kráse. Ano, mířím svým vyjádřením na velmi stupidní chování některých poslanců, kteří jsou sice v menšině, tak rozhodla volba, ale chovají se tak, jako by to byli oni, kdo vyhrál volební klání. Z jejich řad je slyšet nejvíce urážek zabředlých v minulosti, avšak oni je stále vytahují na povrch a tím zdržují smysluplné jednání, které by i mohlo být, kdyby ovšem nebylo těchto minulostních lidí se svými minulostními výpady…Copak o to, kdyby alespoň ty výpady byly z úst „čistých“, ale jsou to výpady lidí, kteří sami mají máslo na hlavě! Výkvětem těchto zbytečných anomálií jsou známá jména a sice úsměvné mentorování paní Miroslavy Němcové, která hned v úvodu prvního sezení, kárala a poučovala svoje nové kolegy, jak se mají chovat, jako by jim naznačovala, že je to ona, která na to má právo, protože se sama vžila do role kárající matky nad zlobivým malým dítětem s tou pravomocí, že je to ona, která je v poslanecké sněmovně dlouhé roky a tak tam má natolik domovské právo, že si vzala za úkol sněmovnu správně navigovat a být tak tou kárající, avšak láskyplnou maminkou. Její role je tak jasná a hlavně, viditelná, což se zjevně paní poslankyni Němcové zamlouvá.A jsme u jména Miroslav Kalousek…

Pan Kalousek se nám nepředstavil v novém složení Sněmovny ani důstojně, o to se snažil snad jen právě tím, že vlídně pozdravil své kolegy, ale ani jinak, než jak je jeho zvykem. Byl to starý známý Miroslav Kalousek, jak jej známe, avšak unavený a zhrzený. Tato jeho zhrzenost z bezmoci zabránit změnám, které se dějí a o kterých můžeme říci, že jsou to změny pozitivní, se projevuje agresivitou a to jak slovní, kdy nazývá budoucího premiéra vlády „burešem“, ale i agresivitou té drzosti, že to je právě on, kdo si může v této sněmovně dovolit prostě vše a to i to, co je za hranou zákona, nectít presumpci neviny.

Co jiného je také nečekané a prapodivné ustanovení „demokratického bloku“, který popírá výsledek voleb, než obstrukce? A nalijme si čistého vína, toto srocení zhrzených, je jasná kalouskovina. Pan Kalousek si jednoduše zopakoval onen kousek z minula, kdy po odejití z rodné strany KDU-ČSL, si uvědomil, že bude málo viditelný, tak vymyslel v „průběhu hry“ a nezákonně v tom smyslu, že popřel to, jak rozhodli tenkrát voliči. On si tak pro sebe samotného stvořil svou novou záchranou síť, stranu TOP 09, stranu, kterou tenkrát nikdo nevolil, protože zkrátka a jednoduše nebyla na volebních lístcích…Obdobou byla také kdysi „tvorba“ paní Karolíny Peake, která si za pochodu v průběhu hry, vytvořila svou pidistranu „Lidem“, podobného uskupení, jako je TOP 09, za účelem podrazit základní partaj, ze které vzešla….Nu a vida, je to tu zas. Sice trochu jiná taktika, ale je také po volbách a na volebních fermanech jsme nic podobného pod tímto názvem „demokratický klub“, nenalezli. Co na tento vtipný kousek páně Kalouska a spol. asi tak říkají voliči těchto stran seskupených prakticky do jedné? Volič topky zcela určitě nechce mít nic společného s KDU-ČSL a naopak. Totéž platí i o voličích ODS a jiných podobných možných hrátek na již rozehrané šachovnici.

Pokud se blíže podíváme na osobnost pana Kalouska tak zjistíme, že i on se staví do role poslaneckého matadora a přivlastňuje si tak právo „prvního a jediného pravdivého názoru“, kterým velmi vehementně a vytrvale „obšťastňuje“ sněmovnu a přemlouvá poslance aby plnili jeho výzev. To vše stále dokola vysvětluje a nechápe, že je tak svou vlastní karikaturou. Pokud sledujete užaslé výrazy nováčků a hlavně těch mladších, tak tam vidím úžas, ne nad moudrostí tohoto matadora, kterou by měl mít, ale je to úžas právě nad Kalouskovou vlastní karikaturou. Ostatně, kdo z lidí práce si může dovolit ve svém zaměstnání „doplňovat hladinku“, jak vtipně na tento fakt u pana Kalouska, poukázal pan Babiš? Nu, ono to zas tak vtipné není, a já věřím, že stejná pravidla, nepožití alkoholu na pracovišti bude prvním opatřením, které nová Sněmovna zavede a bude striktně, tak jak je to v běžném provozu zvykem, dodržovat a to s patřičnou sankcí.

Pokud shrnu můj první dojem z nové sněmovny, tak to vypadá, že nakonec noví mladší poslanci časem převálcují tyto nechvalně známé matadory. Osobně jsem mile překvapena zástupci Pirátské strany, kteří hovořili věcně a také mají můj obdiv ty strany, které se do těchto třenic nepouštěly a jejich osazenstvo jen smutně zíralo na to, jak se tato „slovutná“ komora, jejich vlastní vyjádření, opět ztrapňuje před národem. Dobré příspěvky měl také pan Vojtěch Filip, který usměrnil některá vyjádření na pravou míru. Pan Kováčik se vlastně jen věcně bránil před minulostními výpady, nic jiného mu vlastně ani nezbylo. Vše svou řečí chtěl napravit pan Babiš, který nabádal k „makání“, ne k marnění drahocenného času planými výstupy pana Kalouska a jiných potrefených hus z tzv. bloku, který není blokem toho smyslu slova, ale doslova blokem v posunu ke smysluplnosti práce, která před poslanci tak zatím leží až na drobný posun volby předsedů, nedotknutá činy.

SPD se snaží být nad věcí a tím boduje.

SPD je stranou, která neustupuje pro ni v zásadních věcech. Dokáže velmi dobře rozklíčovat své postoje, které pojmenuje velmi trefně. Dokáže tak odhalit podrazy „Demokratického bloku“, pojmenovat je a následně jasně sdělit, že to jsou oni, kdo nyní brzdí sněmovnu od smysluplné práce. Výsledky tohoto rozumného chování a postoje nesou pro tuto stranu již své ovoce.

Okamura vyhrál nad Piráty. Jeho muž povede bezpečnostní výbor

Je zcela nepochopitelné, jak je tato strana titulována jako extrémistickou. Tento titul jí dokonce přiřadil také německý tisk. Myslím si, že Němci mají ve své zemi dost svých vlastních problémů, navíc skutečnou politickou situaci u nás nemohou ani chápat, protože zde prostě nežijí a jen pisálkové jeden od druhého přebírají překroucenou informaci, kterou někde kdosi kdysi vypustil do éteru a která žije dál svým životem. Co je na SPD extrémistického, se však konkrétně nikde nedozvíme…

Německý tisk bez servítek označil Tomia Okamuru – SPD, jako neonacistu. Co na to říci?

Tomio Okamura ze dne 22. listopadu takto věcně prezentoval postup, který SPD bude i nadále praktikovat:

…V přímém přenosu dnes vidíte neustálé hádky tzv. Kalouskova „demokratického bloku“ (ODS, TOP09, KDU-ČSL a STAN), který byl vytvořen s cílem paralyzovat práci Sněmovny. A také vidíte, že my se za SPD do těchto hádek odmítáme od počátku jakkoli zapojovat. Je to zase jen jedna velká ostuda a pohrdání občany. Poslanci SPD chtějí hlavně začít co nejdříve pracovat pro občany České republiky a chceme prosazovat náš politický program, který jsme slíbili voličům ve volbách. Nechceme se hádat a škodit. Chceme také co nejdříve začít jednat o rozpočtu ČR na příští rok, abychom mohli přidat důchodcům, pracovníkům ve školství a dalších skupinám obyvatel, které si to zaslouží. A Kalouskův blok tuto naši snahu blokuje a vzhledem k blížícímu se konci roku hrozí rozpočtové provizorium, kdy lidé peníze navíc nedostanou. My v SPD nejsme domluveni na žádných koalicích, pouze jsme – na rozdíl od jiných stran, které se teď vztekají – věnovali povolební čas práci na projednání našich pozic ve Sněmovně, abychom mohli co nejlépe prosazovat náš politický program. A od počátku také říkáme, že prosazujeme spravedlivé poměrné zastoupení v orgánech Sněmovny na základě výsledku ve volbách, tak jak rozhodli občané.Ty strany, které místo práce strávili povolební čas pomluvami, politikařením a podrážením nohou ostatním, se teď diví, že se na ničem nebyli schopni domluvit…

Co na to říci? Je toto, což je pravdou, nějak extrémistické? Je to výraz člověka neonacisty? Není. Tady někdo záměrně překrucuje fakta, kdy pravdu nahrazuje lží, aby ty, co jsou stále ještě málo informováni, tak záměrně manipuloval.

Co si přát závěrem?

Byl pátek 23.11.2017 a znovu zasedala nová poslanecká Sněmovna…Jejím úkolem je, aby nově zvolení poslanci, nyní pod slibem, konečně smysluplně pracovali ve prospěch ČR. Všichni ti, co tuto smysluplnost hatí, budou skládat účet svým voličům a ti jim na oplátku vystaví vysvědčení v nové volbě. Takže…

Nedovolme, aby byly kýmkoliv, přepisovány výsledky voleb!

(Demokratický blok Foto: Česká televize)
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Komentář “Kalouskův blok neznamená seskupení, ale je odvozen od slova „blokovat“ a to, vše a vždy!

  • Kalousek je úplně mimo. Nechce, aby byl šéfem TOP09 bývalý člen ODS. Kalousek se asi jako člen TOP09 narodil? Nepřišel z jiné strany, kde na něj nezbylo místo ve vedení? Celá TOP09 vznikla jako strana, kde měl dostat Kalousek koryto, když poslal na hranici volitelnosti KDU-ČSL. Shodou okolností v době vzniku toho spolku byla ODS v morální krizi a mnoho členů uteklo před Topolánkem k TOP09 (Od čerta k ďáblu) v naději, že tam korýtka budou. Odstřihnutí ODS od kmotrů pak znamenalo, že pro kmotry je tu nová strana. Pospíšila nemusím už proto, co udělal s Občanským zákoníkem, ale TOP09 si ho plně zaslouží.
    „Demokratický blok“ jen ukazuje, že je úplně jedno, koho budou voliči z pravého spektra volit.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*