K čemu databáze DNA?

K čemu databáze DNA?

Kdo se zajímá o informace mimo oficiální média, ten zajisté již nejednou zakopl o zprávy týkající se více či méně (spíše méně) zákonných odběrů DNA široké části obyvatel a její následné uchovávání pro účely tzv. boje proti terorismu. Asi je jen náhoda, že zosnovatelem takového sběru informací jsou téměř výhradně USA, respektive vládní organizace (prý) se zabývající státní bezpečností. Organizace, které by se mohly souhrnně nazývat neoficiálním termínem Velký Bratr. Odůvodnění k hromadnému odběru, většinou bez vědomí „dárců“, která občas chtěně, jindy nechtěně prosáknou k části veřejnost – jež se zajímá o víc než o ufiknutá prsa Angeliny Jolie a sexuální či drogové aférky celebrit – je boj proti zločinnosti, avšak převážně proti dnes frčícímu terorismu. Jde prý o to, že lze potom snadno identifikovat potížisty podle porovnání forenzních důkazů nalezených na údajných místech činu, s kvapem se rozrůstající databází DNA obyvatel.

Ilustrační obrázek Foto : dailyrecord.co.uk
Ilustrační obrázek Foto : dailyrecord.co.uk

Je docela srandovní (ironicky řečeno), že Velký Bratr se coby potenciálních teroristů obává i domorodých kmenů žijících na druhém konci planety, jejichž nejvymakanější technologií je dřevěný oštěp a boty ze stromové kůry. Proto a nejenom proto, jsem se zamyslel, co se za tím může skrývat.

K čemu obrovská databáze s DNA jednotlivých lidí, když, jak to tak vypadá, je pravděpodobně většina teroristů na pomyslných, ale často i skutečných výplatních páskách samotného Velkého Bratra a velká část, ne-li skoro všechny masakry připisované teroristům, jsou podle mnohých, často i zasvěcených lidí plánovány samotným Big Brotherem?

Přiznám se, že tato úvaha je čistě spekulativní, a proto ji berte jen jako hlasité přemýšlení volně navazující na článek „Zvuk“ o nízké frekvenci.

V dnešní době je DNA považována za jedinečný konstrukční plán každé živé buňky, každého organismu člověka nevyjímaje. Konstrukční plán těla, včetně návodů ke všem biologickým a chemicko-biologickým procesům. Občas se můžeme dozvědět, že byla nalezena i sekvence, která patrně zodpovídá za náchylnost ke specifickým způsobům chování, ale jde spíše o možnost, než skálopevné důkazy. Je docela zajímavé, že za veškeré konstrukční plány potřebné k sestavení a – laicky a nepřesně řečeno – udržení těla člověka při životě je zodpovědná tzv. kódující část DNA, která, světe div se, zabírá pouhé cca 3 % celé této obdivuhodné molekuly. Zbylých 97 % je nekódující a jen zlomek této části má podle dnešní vědy svoji funkci především zodpovědnou za regulační procesy v organismu. Snad právě proto se též nazývá – odpadní část DNA! Příroda se prostě kdysi pořádně zkouřila a vymyslela něco naprosto zbytečného – odpad 🙂

Forenzní věda využívá DNA krom jiného k téměř neomylné identifikaci osob při řešení trestních činů a to vše na základě oné kódující části DNA. Mně ale stále není jasné, proč by v dnešní době kontroverzní bezpečnostní organizace (NSA, CIA apod.) měly takový zájem o databázi, v níž by byly vzorky DNA ideálně všech lidí na planetě. Dokonce jsou země, kde se odebírají vzorky DNA u všech nově narozených dětí povinně! Jinde se sběr skrýval za „humanitární“ očkovací akci. Je nakročeno k tomu, že ani vstup na palubu letadla nebude možný bez uloženého vzorku DNA, vedle dnes již povinných biometrických údajů v pase. Jelikož jsem téměř přesvědčen, že většina teroristických útoků je plánována a placena výše zmíněnými organizacemi, přijde mi podivné tvrzení, že sběr vzorků DNA je kvůli naší bezpečnosti a především národní bezpečnosti země obývané Velkým Bratrem.

Spíše se přikláním k variantě, že tyto informace jsou vypouštěny pro veřejnost, aby se zase v klidu zajímala o spodní prádlo celebrit. A aby se ukojila podezřívavost tzv. konspirátorů, je občas – jakoby nechtěně – vypuštěno i pár zpráv, které je mají zaměstnat natolik, aby byla odvrácena jejich pozornost kýženým směrem. Proč? Mě v tom právě zajímá oněch 97 % „nekódující“ části DNA. Domnívám se totiž, že tato část rozhodně není odpadní, omylem vzniknuvší zmetek vytvořený Přírodou. Bylo by to na delší povídání, ale částečně jsem se o to otřel už v článku o Předlohách organismů a v komentářích u článků o Tisulské princezně a Mágu Rodamirovi. Zjednodušeně řečeno tato převládající část molekuly může souviset s naší nehmotnou částí – s myšlením, uvažováním, se schopnostmi, jako je placebo efekt, ale i dalšími – telepatií, jasnozřivostí atd. atd. Souhrnně bych to nazval Vědomím. Ne že by tato část DNA za tyto schopnosti přímo odpovídala, ani že by byla plánem pro naše Vědomí, ale jen že s ním souvisí.


Nekonvenčně uvažující a přemýšlející člověk již tuší, že Velký Bratr z nějakého důvodu nemá rád lidi, kteří vybočují z průměru (davu). Z potřeby sledovat jednotlivce, ale i celé skupiny vyvinul nejeden zlepšovák oficiálně pojatý jako technické zlepšení kvality života člověka. Vše to ale stále tak nějak není ono, protože se zabývá v lepším případě přítomností (online systémy jako kamerový systém, GPS technologie atd.), v „horším“ minulostí – zkoumáním již proběhlých událostí jako jsou klidně „údajné“ trestné činnosti nebo přípravy na „teroristické“ útoky detekované z forenzních důkazů, kde prim má hrát právě databáze DNA.

Jenže já si říkám, co když neoficiální věda (logicky primárně placená zmíněnými organizacemi – laicky řečeno vojenským, informačním a špionážním průmyslem) ví, k čemu ona „odpadní“ sekvence molekuly DNA slouží?

Možná se pohybuji již zcela na ledě sci-fi, ale možná mé přemýšlení má náznak reality.

Co když z DNA lze vyčíst potenciál daného člověka? A myslím tím potenciál, který ho s notnou dávkou pravděpodobnosti předurčuje stát se v blízké nebo vzdálenější budoucnosti oním „potížistou“, tedy právě jedním z těch, proti kterým je Velký Bratr pravděpodobně primárně zaměřen? Nebudu tu působit jako tajemný hrad v Karpatech a nepřímo si troufnu říci, že v oné balastní části DNA mohou být informace, v nichž jsou zapsány možnosti nositele dané DNA. Možnosti nebo schopnosti, jako je zvýšená vnímavost a citlivost na věci, které nemá pod palcem kódující část DNA – tedy například intuice, empatie, zvýšená schopnost správně rozeznávat ono diskutabilní Zlo a Dobro. Ale můžeme zajít dál – schopnost telepatie, jasnozřivosti, nahlížení do minulosti i pravděpodobné budoucnosti jak sebe samého, tak všech a všeho ostatního. Zkrátka ezotericky řečeno – mohou tam být i informace o stupni vývoje, kam až se daný jedinec do této inkarnace dostal. Konspiračně řečeno – jakou má potenciální schopnost prohlédnout principy fungování Systému a hlavně potenciál se od něho oprostit a tím dát pro Velkého Bratra nebezpečný příklad. Tyto informace získané a rozkódované již v okamžiku narození jedince by daly loutkovodičům dnešního světa možnost nejenom zjistit, kdo v příštích desítkách let může pro ně být nebezpečným, ale hlavně čas a prostor pro aplikování vhodné „léčby“. Šlo by sledovat, kam se inkarnuje větší množství lidí – budoucích ocejchovaných „teroristů“ a účinně se bránit důsledkům, které by v případě volného průběhu a nezasáhnutí s velkou pravděpodobností přišly.

myslenkyocemkoli.blogspot.com
Článek je povoleno publikovat v celé a nezměněné podobě s uvedením zdroje.

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*