Jestli něco Evropa potřebuje, tak miliony mladých žen! Mužské imigranty nepotřebuje vůbec.

Jestli něco Evropa potřebuje, tak miliony mladých žen! Mužské imigranty nepotřebuje vůbec.

Už mám dost těch neustále se opakujících demagogických lží o tom, jak Evropa stárne, jak jí ubývá obyvatel a jak potřebuje tento populační deficit zhojit právě pomocí imigrantů. Pokud tomu tak opravdu je, pak mám reálné řešení.

Nejpve jednu základní otázku. Řekl vůbec někdo těm, kdo něco takového šíří, že děti nerodí muži, ale ženy?!

Nebo si snad madam Merkelová, pan Jucker a další jejich věrní kývači myslí, že německá a potažmo i evropská stárnoucí populace bude „zachráněna“ a početně znásobena díky přívalu cizích samostatných imigrantských mladých nadržených mužů (skutečné celé imigrantské rodiny s dětmi jsou v drtivé menšině a ty zde proto nepočítám)? Pokud ano, tak všichni tito současní evropští vládnoucí politici zešíleli ještě více, než jsme si doposud mysleli a tuto jejich lež pak servilně šíří další skupiny naprostých politických bláznů.

K čemu nám tady budou miliony mladých imigrantských mužů? Mužů, kteří od svých žen v jejich původních zemích zbaběle uprchli a kteří zde absolutně nebudou mít dostatek našich evropských žen (u muslimů dokonce v poměru 4 ženy na 1 muže tak, jak si představují a jak mají povoleno!) a v drtivé většině případů zde tedy tito imigranti nebudou mít ženy nejspíš vůbec žádné? Nebo je to spíš tak, že tito mladí muži odcházejí do Evropy kromě známých ekonomických důvodů také právě proto, že v zemích jejich původu právě na ně už nezbyly žádné mladé ženy a chtějí je proto pro sebe získat v Evropě? Pokud totiž jeden muslim má až 4 ženy (a bere si je zpravidla již od jejich dětství), tak při známém vyrovnaném poměru v počtech mužů a žen musí zůstat další 3 muslimští muži „na ocet“! To by pak celkem odpovídalo tomu současnému úprku zhruba 3/4 výhradně mladých muslimských mužů do Evropy. Ovšem mladé ženy jsou už dnes nedostatkovým zbožím právě také u nás v Evropě (už jsem o tom také jednou psal – zde)!

Ilustrační obrázek Foto: Balazs Mohai/MTI via AP
Ilustrační obrázek Foto: Balazs Mohai/MTI via AP

Že by nám to všechno nějak jinak více vysvětlil třeba pan Bělobrádek, který podle toho, jak se kdysi vyjádřil, také zřejmě žije v jakémsi bludu, že potřebujeme mladé imigrantské muže, aby nám zachránili nepříznivý vývoj populace? Nemyslím si, že by to jakkoli vysvětlit dokázal! Někdo by měl spíš naopak také panu Bělobrádkovi vysvětlit, že děti rodí ženy, a že proto i pokud by se na jedné ženě průběžně střídalo třeba i 10 mladých můžů za účelem „zvýšení reprodukce evropské populace“, tak že výsledkem pak může být většinou vždy jen jedno jediné dítě (pokud tedy nepůjde výjimečně o dvojčata nebo trojčata).

Ne! Současný obrovský a šílený imigrantský příval samostatných mladých mužů do Evropy prostě nelze něčím takovým jakkoli obhájit. A o tom, co nás tady nejspíš reálně zatím čeká, svědčí surové znásilňování nebohých žen, které probíhá již dnes v nejrůznějších utečeneckých zařízeních.

Takže ještě jednou a pro vždy k této otázce: Stárne naše populace a ubývá jí a je naprosto nutné s tím něco udělat?

Dobrá, pokud ano (i když si nejsem takovou nutností vůbec jist), pak otevřeně řekněme, že v takovém případě Evropa především potřebuje statisíce a milióny jen a pouze mladých žen – imigrantek! Věc je tedy zcela jasná a je třeba poskytovat azyl a přednostně přijímat pouze mladé ženy, které se cítí být v zemích jejich původu ohroženy! A o zbytek (tj. o záchranu stárnoucí evropské populace) se pak už zajisté velmi rádi postarají mladí evropští muži sami. Nakonec, ani by nebylo třeba, obdobně jako je tomu v islámu, zavádět u nás nějaké povolené „mnohoženství“. Jak známo, tak institut manželství k plození dětí není nezbytný a státní či dokonce přímo Eurounijní podpora mladých rodiček a s tím spojená žádoucí politika by se pak už určitě nějaká našla.

A co s těmi dnešními samostatnými mladými imigranty – muži?

Je jasné, že ty Evropa absolutně nepotřebuje! A nejen že nepotřebuje – jsou pro Evropu přímo a jen obrovskou zátěží a hrozbou! Nakonec fakta o tom jasně hovoří – neznají jazyk, nemají potřebné pracovní návyky a nemají co nabídnout za dovednosti, jsou nositeli pro nás cizí a neslučitelné kultury, zvyků a práv a hlavně – většinou nás dokonce přímo nenávidějí a opovrhují námi. Jsme pro ně totiž přece vesměs jinověrci nebo přímo nevěřícími psy!

Takže co s nimi? Já si myslím, že by si především tito mladí muži zasloužili naše veškeré pochopení a všestrannou pomoc, a to zejména v jejich boji při obraně jejich vlastí proti všem nepřátelům! A tam do zemí jejich původu bychom je proto také měli patřičně vybavené a s náležitou pomocí odeslat, zatímco my v Evropě se klidně a spolehlivě můžeme postarat o jejich ženy. Ať tedy jdou tito mladí muži bojovat do zemí odkud utekli a své ženy pošlou bez obav k nám do bezpečí! Který milující otec by pro svou dceru něco takového neudělal? V případě nutnosti si dokonce myslím, že bychom si pro takové ohrožené mladé ženy a dívky nakonec mohli i jezdit a přivážet si je sem k nám do Evropy sami. Budou se u nás mít určitě dobře a určitě je zvládneme všestranně zabezpečit i ochránit, když tuto základní věc nemají zajištěnu u nich doma.

Muslimští mladí muži tak konečně budou mít ničím nerušenou možnost dělat to, co určitě umějí nejlépe – tj. bez jakýchkoli obav u nich doma válčit a bojovat! A až budou mít své „džihády“ vybojované, tak se pak jejich ženy (pokud budou chtít) k nim vždycky mohou vrátit. Myslím, že můžeme slíbit, že jim v tom určitě bránit nebudeme. Jsme totiž svobodymyslnými demokraty a můžeme proto absolutně zaručit, že práva žen a jejich přání maximálně ctíme a budeme vždy ctít.

 

 

Luděk Mazurek

Loading...

Podobné články

3 Komentáře “Jestli něco Evropa potřebuje, tak miliony mladých žen! Mužské imigranty nepotřebuje vůbec.

  • · Edit

    Je jasné, že ty Evropa absolutně nepotřebuje!Potřebují je jako vojáky a to proti RF.tak asi tak.

  • · Edit

    Já se vůbec nedivím, oni si vlastní ženy znetvořili, ukamenovali, jeden si jich může koupit stádo, na druhého se nedostává. Ať si přestanou vybíjet a mrzačit svoje ženské a nemusejí šoustat kozy! Normálně střílet!

  • Ty hordy nájezdníků jdou zlikvidovat nás, aby si sem mohli pozvat své rodiny. Dokud je budeme přijímat, budou relativně v klidu, abychom příjem nezastavili. Až nám dojde trpělivost a příjem uprchlíků zastavíme, začnou bojovat. Čím víc jich sem pustíme, tím rychleji válku o Evropu prohrajeme.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*