JEN PRO SILNĚJŠÍ POVAHY! :: III. světová válka aneb jako lidský druh jsme těsně na hraně dalšího totálního sebe-vyhlazení a zániku civilizace

JEN PRO SILNĚJŠÍ POVAHY! :: III. světová válka aneb jako lidský druh jsme těsně na hraně dalšího totálního sebe-vyhlazení a zániku civilizace

Skutečně to obrovské množství zpráv, které v poslední době proudí nejen ze západní části planety Země, ale také i jako varující zprávy, které pochází ze zdrojů blízkých Kremlu, skutečně může dojít k naprosto absurdnímu rozhodnutí nějaké lidské bytosti či skupiny o tom, že se tak nebo onak spustí proces, při kterém nejen, že bude vyhlazeno 90% obyvatelstva, ale také na dlouhé tisíce let bude planeta Země neobyvatelná.

Hlouběji jsem se nad tím vším zamyslel a rád bych co nejjednodušeji rozebral těchto 5 rovin, které vnímám jako nejdůležitější.

  1. K čemu by globální válka vedla
  2. Zásah mimozemských civilizací v období, kdy u planety Země vzestupuje její vědomí
  3. Postavení ČR v tomto mlýnku na maso
  4. Zánik civilizací v minulosti planety Země
  5. Filmová produkce k III. světové válce – otřesné 2 filmy, které jsou skutečně jen pro silnější povahy

albert einstein

ADD1.)K čemu by totální globální válka vedla?

Nevedla by skutečně k ničemu, na čem by šlo postavit budování nové civilizace. To je ta hlavní myšlenka. Takže rozhodnutí k tomuto kroku by neznamenalo nějaký nový začátek někdy „až bude potom“, ale znamenalo by to KONEC – tedy ABSOLUTNÍ A ÚPLNÝ KONEC VŠEHO A VŠECH. Účinnost současných jaderných zbraní je tak vysoká, že jediná nejmohutnější nálož současnosti, dokáže jedním výbuchem trvajícím pár sekund, vyhladit např. Brno. Ikdyž přečkáme samotný výbuch, který obsahuje obrovské množství dílčích ničících faktorů a účinků, tak samotný výbuch je asi tím nejméně ničivým faktorem ze všech. Jde především o jaderný spad, tj. poletování radioaktivních částic prachu (půdy) vzduchem, těch částic, které byly výbuchem vyzdviženy ze země. Zdržím se dalšího popisu dopadů, v bodě 5 jsem uvedl 2 odkazy na vše-vypovídající filmy, takže pokud máte skutečně silný žaludek, můžete se na ně podívat. Vypuknutí jaderného konfliktu by jednou větou znamenalo zánik lidské civilizace, nikam se neschováte, veškerá opatření jsou lichá a jen dočasná. Absurdita tohoto lidského rozhodnutí spočívá především v tom, že ani jedna z obou válčících stran by z něho neměla absolutně žádný užitek. Jakýkoliv užitek je jen iluzorní a dočasný vzhledem k tomu, že fyzická realita by byla, lidskými bytostmi, neobyvatelná.

ADD2.) Zásah mimozemských civilizací v období, kdy u planety Země vzestupuje její vědomí

Planeta Země se nyní nachází v doslova porodním procesu. Obrovská lež, kterou jsme byli krmení vědeckou obcí pod taktovkou USA a která se týká toho, že vesmír vznikl „Velkým třeskem“, nás nyní drží v našich reakcích a drží nás tak, abychom se nemohli spontánně ohradit proti vedení politiky stávajících elit. Vše je perfektně naplánováno s cílem omezit lidské vědomí a učinit s lidí na planetě lidské otroky. Nebudu rovněž zabředávat do nejrůznějších konspirací na téma Bilderbergu či Trilaterální komise, jedno je jasné. Úroveň ega lidské společnosti je nyní přímo konfrontována s láskou v nás. Světlo v nás se žene z nás na povrch, protože je v nás uvězněné.

V pronikání mu brání struktury „ne-světla“, které jsme dovolili, aby v nás byly vybudovány. Celý tento boj je vyjádřením toho, co vidíme kolem sebe v realitě. Vnímaný venkovní obraz je obrazem našim vnitřním. Na to je potřeba nezapomínat. Vzhledem k tomu, že jsme na konci vesmírného cyklu, který trval 26.000 let, a toto bylo skutečně období temna, se dostáváme na rozhranní mezi obdobím temna a tzv. „Zlatým věkem“ – novou érou tohoto vesmíru – této části Univerza. Tento přechod je nazýván „Vzestupem planety Země do vyššího vibračního stavu“. Planeta Země je nyní krvácející ranou, do které ještě přisypáváme sůl. Toť absurdita lidského chování.

S tím roste i úroveň vědomí lidské bytosti a právě ony posuny ve vědomí a konfrontace lásky – světla a ne-světla vyvolávají v lidských bytostech tyto, až sebezničující, tendence. Život na planetě Zemi je velmi důležitý prvek pro další vývoj života i na jiných místech Univerza. Díky absolutně dokonalému propojení realit naší a „jiných“, je potřebné, aby život na planetě Zemi byl zachován.

Na základě rozhodnutí Galaktické rady je jiným civilizacím zakázáno vměšování se do reality dané jiné společnosti. Leč, planeta Země se nyní ocitá na hraně samotného přežití a zásah mimozemských civilizací by v tomto případě mohl následovat. V minulosti bylo mnoho případů, kdy tento zásah omezil použití jaderných zbraní jako pokusy o vyprovokování globálního konfliktu. Exemplární použití jaderné zbraně na Hirošimu a Nagasaki je chápáno jako skutečné memento v dějinách lidstva, ale i celého vesmíru, potažmo Univerza.

Nelze se ale na pomoc mimozemských civilizací spoléhat. Ikdyž by někteří z nás rádi použili – třeba v omezené míře – tyto zbraně, jejich zásah a pomoc není možná na 100%, protože jakmile by venkovní civilizace zasáhla, nasměrovalo by to náš vývoj paradoxně špatným směrem. Věc je ovšem jiná v případě, že dojde ke globálnímu použití těchto zbraní. V tom případě je v sázce i ovlivnění života na jiných planetách a toto by způsobilo katastrofální procesy v jiných realitách, což v rámci cílů celého Stvoření není možné tolerovat.

ADD 3.)   Postavení ČR v tomto mlýnku na maso

Postavení naší republiky je velmi zvláštní. Jsme jakýmsi katalyzátorem lidského vědomí pro zbytek Evropy, potažmo světa. Naše úroveň vědomí byla až do posledních dní velmi pokleslá. Mohou za to minulé vládnoucí struktury, kdy nám byla skutečně precizně a sofistikovaně, velmi pomalu a skrytě odebrána naše skutečně a niterní svobodná volba rozhodnutí a vlastního vyjádření. V duchu českého národa tiká časovaná nálož. Stávající vládnoucí elity se snaží z posledních sil zastavit toto „české probuzení“. Doposud jsme byli jen „ovčany“, kteří jdou na ruku USA propagandy. Časy se již mění a společnost globálně procitá. Jsme nyní, však v procesu konfrontace sebe sama, ve skutečnosti vlastně nevíme, „která páčka“. Něco nám opatrně říká, že problém asi tedy v Rusku nebude, ale bojíme se přiznat, že na vině jsou Spojené státy, které vybudovali perfektní struktury vězení našeho vědomí. Bojíme se od ní odtrhnout, mnohdy kopeme kolem sebe, je ale na čase říci trvalé NE! Národem jsem národ „kam vítr tam plášť“, o to více bychom se měli nyní soustředit na pocity, která v nás vytváří především naše srdce. Venkovní prostředí, ať už jde o propagandu z jedné anebo z druhé strany, je stále více nečitelné. Uchýlit se k jednomu nebo k druhému dnes vede rozvracení našich životů. Tedy, zkusme být v úzkém kontaktu, především s našim srdcem. Otočení se z venku – dovnitř je, si myslím, že jediným spolehlivým navigátorem současných událostí.

ADD4.) Zánik civilizací v minulosti planety Země

Ano, stalo se to již mnohokrát. Skutečná historie, původ vesmíru a později i člověka je tajemství, na které je odpověď již známá!. Elity tohoto světa si stále myslí, že jsou jedinými, kdo může s těmito informacemi nakládat. Skutečná historie planety Země je nám dokonale utajována a vývoj lidstva byl diametrálně jiný od toho, než o čem se učí generace ve školách. Již několikrát bylo sáhnuto k použití nejničivějších zbraní. Dokonce existovaly i zbraně, které byly 1000x účinnější než zbraně jaderné. Dokážete si vůbec představit takovou zbraň ? Paradoxně, jsme jako lidé, sílu atomu opět použili proti sobě a k destrukčním činnostem. Stále a stále nepoučitelní. Nyní je na planetě Zemi vyprodukováno tolik jaderných zbraní, že by šlo v případě neúspěchu prvního použití, zničit planetu Zemi ještě 24x!!!

ADD5.) Odkazy na 2 filmy s problematikou jaderného konfliktu

Prvním filmem, který sem dávám, je film na serveru youtube. Jmenuje se „Den poté“:

https://www.youtube.com/watch?v=NL17_N3zWbk (ihned ke shlédnutí)

Je česky dabovaný a je lehkým odvarem druhého filmu s názvem „Vlákna – Threads“:

http://uloz.to/xdJ97xnZ/vlakna-threads-1984-cz-tit-avi (stáhnout ze serveru ULOZ.TO)

který má české titulky a tady se jedná o skutečně depresivní dílo, které by mělo všem válečným štváčům, majícím prsty na jaderné spoušti říct, že jediné, co by přišlo potom, je KONEC, konec pro všechny a pro všechno.

Ikdyž je dnes Vladimír Putin osobou, která seč může, drží rovnováhu světa a světový mír pod svými křídly, nedokáže v případě, že se Spojené státy rozhodnou použít jaderné zbraně i prostřednictvím někoho v Evropě, nijak nasazení a třeba jen dílčím škodám a utrpení, zabránit. Vojenské síly Ruska jsou v těchto chvílích v plné bojové pohotovosti tedy ve stupni, který je těsně před vypuknutím globálního konfliktu. Je potřeba ovšem také poznamenat, že tento stav plné bojové pohotovosti Ruska, trvá již mnoho týdnů. Komentátor kroků Kremlu, pan Pjakin, v tomto videu mj. vysvětluje, jak by mohly Spojené státy použít jaderné zbraně a v jakém případě:

https://www.youtube.com/watch?v=bEXMWKNzItc

Podle Pjakina, údajně jedinou možností, jak v dnešních dnech vyprovokovat jaderný konflikt, by bylo získat na svoji stranu vlivné lidi, kteří by přímo zradili Vladimíra Putina. Jiným způsobem se Spojeným státům, jaderný konflikt, nepodaří vyvolat – toť prohlášení Pjakina. Totální technologická převaha Ruska v jaderné sféře, totální převaha i jiných prostředků, je dnes milníkem toho, že naštěstí ještě k této konfrontaci, tedy i následnému zániku lidské civilizace, nedošlo. Díky bohu, díky Vladimíru Putinovi..

 

Pro svobodnenoviny.eu MIO

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*