Je to jen první oběť absolutní svobody?

Je to jen první oběť absolutní svobody?

Je mi líto, ale v dnešních dnech tolik diskutovaná smrt učitelky je pro mne projevem teroru, který vychází ze špatně chápaného a praktikovaného pojmu svoboda.

Je neustále dost lidí, kteří jsou toho názoru, že likvidace komunistického systému přinesla absolutní a definitivní ozdravění společnosti. Je nesporné, že došlo k razantnímu vývoji k lepšímu. Ale přehlížet nedostatky, či je zakrývat tvrzením, že i to špatné je lepší, než tomu bylo tehdy, je pohled scestný, mnohdy alibistický a v neposlední řadě může být také populistický.

michal kotyk baner

Každopádně je nezdravý a přiznáním určité nevědomosti. Jestliže je totiž možno připustit, že za oněch dob nebylo absolutně vše špatné, je to již krok k poznání, že mnohé dnes také není zrovna to absolutně nejlepší. Tehdejší diktatura, přes veškerá svá omezení, či právě proto, nutila občanstvo po prvním nadšení se vážně zamyslet nad tím, zda společnost kráčí opravdu správným směrem.

Foto: TV Nova
Foto: TV Nova

Zatímco dnes nad tím nijak moc neuvažujeme. Stále jsem opojeni pojmem svobody. Vnímáme ji jako absolutní hodnotu vyvažující vše. A přitom je již dostatek společenských problémů, které by nás měly donutit k zamyšlení. Možná si i připustit, že se v jistém pohledu objevují náznaky diktatury. A to ve formě pro nás zatím neznámé.

Jen se zamysleme nad tím případem šikanování učitelky na střední škole. Jsme tak sebekritičtí, že připustíme, že pokud by to vše neskončilo tragicky, že bychom možná ani nebyli ochotni se tomu „případu“ vůbec věnovat. Vždyť se přeci ze strany žáků nejednalo o nic jiného, než o absolutní projev svobody. Dokonce je jistě mnoho zákonů, které jejich činy posvěcují.

Jistě se ti „učení“ v oboru osobních svobod  pokusí dokázat, že ta smrt nemá nic společného se šikanou a s činy těch mladíků se už nedá najít žádná spojitost. Jenom přeci využili základního práva na sebeurčení a názorovou volnost a ta nebohá učitelka nebyla schopna to pochopit. Prostě jim nerozuměla. Neměla ponětí o svobodě.

Pochopitelně, že to vidím jinak. Pro mne to jsou právě náznaky terorismu a diktátu, které se pomalu stávají součástí našich demokratických svobod. A přitom se jedná o velmi hrubé prohřešky proti společnosti jako takové. Jsou to jevy, které prostě nesmí být tolerovány a to bez ohledu na poltický a právní systém.

Po staletí byl učitel autoritou a nerozhodovala jeho „slabost“, jak se nás dneska pokoušela poučit jedna odbornice v článku na iDnes. Bylo nemyslitelné, aby se k učiteli choval jakýkoli žák tak, jak se tomu stalo na oné škole. I kdyby se udála jen desetina toho, co je líčeno, tak by to mělo stačit na velmi tvrdý disciplinární trest. Pochopitelně i pro rodiče těchto výkvětů naší společnosti.

A to bez diskuse a možnosti odvolání. Pochybuji, že k něčemu takovému dojde. Zákon a „odborníci“ společně nechají vše zamést pěkně pod koberec. Výsledkem bude jen posílení těch, kteří v naší společnosti stále častěji používají fyzické násilí proti těm, kteří myslí jinak. Je to forma teroru. Fyzické zastrašovaní operující se strachem. Obvyklá zbraň prapodivně vzdělaných, kteří používají fyzické síly tam, kde se jim nedostává intelektem podložených argumentů. Jsou to i jedinci, kteří touží po pocitu, kdy rozhodují o životech jiných. Jsou součástí každé společnosti. Ale ne každá společnost toleruje jejich činy.

Naše zatím ano. Jsem opiti pocitem „absolutní“ svobody. Je to atmosféra, která ničí základní morální principy. Nic nemůže být striktně zakázáno, neřkuli nekompromisně potíráno. Jdeme tak daleko, že se tyto „svobody“ stávají nedílnou součástí výchovy mladé generace. Kde to skončí? Naše společnost se brzo promění v džungli, kde bude platit jen právo silnějšího.

Přeháním? Ten který si to myslí, zlehčuje ve své naivní nevědomosti smrt právě té učitelky, která se stala obětí našeho pojetí svobodné společnosti. Touží po diktátu silných a nebojácných. Není ochoten naslouchat jiným názorům, pokud nejsou prosazovány z pozice fyzické síly. Učitel musí ze zásady požívat uznávané a chráněné autority. Vždy tomu tak bylo, a není společnost, která by s tím měla špatné zkušenosti.

Ve „svobodném“ Česku byla tato autorita vědomě podkopána. Nevím, kdo s tím přišel, kdo to podporoval. Je to také absolutně irelevantní. Naše společnost potřebuje řešení a ne nekonečné politické debaty o vině. Je to oblast, kdy selhala společnost jako taková, protože dovolila aby poltičtí samozvanci a samoukové podryli význam vzdělaní a tím ohrozili naši budoucnost. Každý politický systém, který ničí autoritu učitelů, jen připravuje zánik kulturní společnosti a otevírá cestu pro nadvládu barbarů.

 

 

Michal Kotyk

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

4 Komentáře “Je to jen první oběť absolutní svobody?

  • Proč se rušil systém vzdělávání, který fungoval do revoluce, tzv. osnovy? Měli jsme jedno z nejlepších školství na světě. Dneska vychází ze všech typů škol banda nevzdělaných hulvátských sebevědomých fracků, kteří ani pořádně neumí svůj rodný jazyk. 80% jde studovat nepotřebné pavědy, u kterých z názvu nepoznáme, k čemu jsou vlastně dobré. Zejména absolventi tzv. humanitních směrů VŠ nás denně z ČT poučují o tom, jak se věci mají, jak se mají lidé chovat a co si mají myslet.
    Selský rozum, respekt, umění naslouchat, základy slušného chování snad postrádají úplně všichni porevoluční zrozenci, ať jsou to ještě žáci či novodobí „vysokoškoláci“. Je mi z toho smutno. Záměr je jasný, čím blbější národ, tím lépe se jím manipuluje a k tomu to všechno směřuje.

  • Doba posunula vnímání morálky. Já jsem z generace, která učitele ctila. Kdybych přišel domů s tím, že je učitelka blbá, dostal bych facku. Ani mě to nenapadlo. Dnes přijde školák s tím, že mu učitelka ubližuje a rodič vletí do školy a udělá scénu. Navíc rodiče podporují děti v tom, že učitelé jsou méněcenní lidé s malým platem, kterými je třeba pohrdat. Málokdo vidí pedagogiku jako poslání pro výchovu těch, kteří nás budou v budoucnu živit. Jestliže připustíme degradaci pedagogů, bude příští generace stádo tupých nemakačenků, které budou muset živit senioři, místo toho, aby si užívali důchod. Važme si pedagogů, kteří jsou ochotni vzdělávat naše děti, podporujme je, ať vidí, že jejich práce není marná. Pocit marnosti povede učitele k přetrpění doby, kterou tráví ve škole a z dětí vyrostou osobnosti podobné současným politikům.

  • Co bylo dobré a fungovalo pro lidi se zničilo. I školství mělo svůj řád a vážnost a žáci byli daleko lépe vzděláváni a na školy střední a vysoké se dostávali žáci podle výsledků. Dnes ty nejbohatší platí velké peníze a každá škola přijme i velmi slabé žáky kteří to mají zaplacené. A zpravidla tyto žáci ještě na učení kašlou a jsou si vědomi,že kvůli penězům zřejmě prolezou. Lituji dnešní učitele kteří musí být loajální k bohatým rodičům, kteří jsou zpravidla vědomi si svého lepšího ekonomického postavení a zpravidla velice nepřijemní. Učitelé jsou i za tu almužnu co berou rádi, že mají práci a tak raději nebudou nějak zasahovat, aby děti krotili protože by se jim to nemuselo vyplatit. Na druhou stranu každý den chodím kolem školy kdy o velké přestávce i přes zavřená okna slyším takový řev jak když ty děti jsou utrženi ze řetězu i si myslím,že někoho šikanují, ale učitelé zřejmě už rezignovali a nesjednávají žádný pořádek. Dříve se děti o velké přestávce procházeli a byl dozor na chodbách. Vždyť už jsme i nedávno viděli v TV, že žáci ve škole nasadili učiteli kýbl na hlavu. Myslím, že děti by měli být držení zkrátka . A když některý nezletilec provede něco velmi závažného tak se všude zdůrazňuje, že nebude potrestán. Hlavně se mu rozmaže obličej , aby ho nikdo nepoznal . Okolí by si na něj mělo dát pozor a rodiče by měli přitvrdit s jeho výchovou, proto by měla být zveřejněna jeho podoba. Tento nový případ je velice zajímavý, protože ředitel školy nechce odstoupit, ale nechce ani, aby ti žáci byli vyhozeni. Proč asi. Za vším hledej peníze.

  • Jde o účelový trend. Co jde řídit líp, chytré lidi nebo blbce? Jasně že blbce. Nikdo nepotřebuje lidi co jsou schopni racionálně myslet a pochybovat, těch potřebujete jen 1% na odborníky do technických oborů a to jen proto, že blbý odborník (v těch oborech co opravdu něco dělají) je vám k ničemu. U ostatních je lepší, když zlstanou blbí a budou přemýšlet nad hovadinama, takoví lidé vás pak od korýtka nesvrhnou, přinejhorším si je lze koupit potištěnými papírky.
    Je to prostě trend kterým jde každé přestárlé impérium a je to taky důvod proč každé přestárlé impérium nakonec shoří v plamenech. USA už to shoření mají jisté, jen nikdo nevidí přesný čas na tikající bombě kterou si vypěstovali. My se ještě možná zachráime, jestli nenecháme rozklad zajít tak daleko jako oni.
    Svoboda má velmi blízko k chaosu. A zatímco svoboda je přínosem, chaos je velmi destruktivní. Zavrhneme-li většinu prvků řádu, skončíme v chaosu, ne svobodě.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*