Je hidžáb ve školách výrazem demokracie nebo islamizace?

Je hidžáb ve školách výrazem demokracie nebo islamizace?

Tato otázka byla tématem posledního televizního pořadu „Máte slovo“ ze dne 19.1.2017. Střetli se v něm názorově znesvářené skupiny „islamofobů a islamofilů“ i samotní vybraní muslimové zastávající pro změnu „různé výklady islámu“.

Bylo to varující i poučné!

Co jsme se tedy mohli v této debatě (televizní záznam – zde) dozvědět?

Nejprve tedy asi ten nejzákladnější rozdíl v otázce, jaký je mezi nošením hidžábu a třeba křesťanského křížku. Trefná odpověď jedné paní učitelky z publika zněla, že je zcela zásadní – „Křesťanský křížek totiž může nosit úplně každý, kdežto hidžáb je předepsaným symbolem islámu a ustrojením pouze pro muslimské ženy.

A ty jeho nošením dávají najevo …. Co vlastně?

To jsme se také mohli od účastníků dozvědět. Zaznělo například – „Žena, když nemá hidžáb (či jiné obdobné zahalení), tak se cítí být „nahá“, a proto musí mít právo se tímto způsobem ochránit a zbavit svého studu! Hidžáb je součástí muslimské identity a jeho nošení je právem náboženské svobody!“ Jedna mladá žena z publika k tomu dokonce objasnila, že hidžáb si zcela dobrovolně a sama vybrala již ve svých 9 letech a že (jak jí údajně výslovně řekl jeden její spolužák) od té doby „není žádná holka ale dáma“!

V průběhu debaty vyšlo také najevo, že již před samotným zahájením natáčení tohoto pořadu muselo dojít ke změně zasedacího pořádku v řadách hostů, kdy některé v hidžábu zahalené účastnice odmítly v publiku sedět vedle mužů! Nebylo jim to totiž údajně „příjemné“ a narušovalo to jejich „osobní prostor“. Zdá se tedy, že oněm muslimkám tady nepomohlo ani jejich předpisové zahalení.

Proč? I to jsme se také mohli od účastníků dozvědět. Zaznělo například (volně odposlechnuto):

(Yaser Danil Reizk – Egypťan, novinář – 30 let v ČR) „V islámu se často hledí na ženu jen jako na sexuální objekt. Žena je pro muže permanentní kořistí a muž je lovcem. Přitom v hidžábu je oblékána od svých 9 – 11 let, kdy ještě ani ženou vůbec není. Má se tak cítit být „lepší než ostatní ženy a cudná“. To vše ale se sociálním aspektem naprostého vyčlenění se od ostatních dívek a žen a celé společnosti. Jde takto o novodobý „boom islámu“ v Evropě.

(Hakim Amdouni, muslimská obec Praha) „Pro islámskou ženu je nepříjemné, když není zahalená, protože muslimští muži mají více testosteronu!

(Paní Jílková (nezahalená s volnými vlasy a v šatech s holými rameny) to v následné reakci sama „utnula“ s tím, že „Problém je ale tedy ve vás, pánové! Chtělo by to se trochu ovládat!“)

Pan Hakim Amdouni dále pokračoval sdělením, že – „Islám je morální a jen zušlechťuje člověka!“, načež zazněla dost zásadní otázka – Proč je tedy v Evropě tolik muslimů zcela nemorálních?

Na to pan Hakim Amdouni zcela jasně odpověděl – „Protože vyrůstají a nacházejí se v podmínkách, které jsou pro ně frustrující! Útočí na ně pornografie a nejsou dostatečně duchovně rozvinutí, a proto nemají sílu tomu odolat! A nejsou to vlastně ani správní muslimové, protože kdo se 5x denně řádně modlí, ten není frustrovaný.

Z toho jsme tedy mohli jasně pochopit, že ten muslim, který se v Evropě dopouští zločinů, vražd a znásilňování, vlastně není žádným muslimem, ale jde o odpadlíka od islámu neznajícího ten „pravý a správný islám“, který se za islám jenom falešně schovává. A také, že je vlastně pouhou nebohou obětí našeho zpustlého a zhýralého nemuslimského společenského prostředí!

Co je reálným výsledkem takového „neblahého působení naší společnosti na nebohé muslimy“, kteří do ní přicházejí, pak názorně objasnil účastník diskuse pan Benjamin Kuras, který tuto věc mohl po dobu více než 30 let osobně zažívat ve Velké Británii, který v diskuzi přímo uvedl – „Takové obdobné diskuze o přípustnosti či nepřípustnosti muslimských šátků ve školství se ve Velké Británii vedly zhruba již před 15ti lety. Británie tuto diskuzi bohužel prohrála a následně se otevřela stavidla dalších muslimských požadavků s velkými dopady. Následně došlo k prosazení dalších muslimských požadavků, jako – islámské motlitebny ve školách, zákaz výuky výtvarné a hudební výchovy, zavedení naopak výuky nenávisti k naší západní civilizaci, výuky a požadavků práva šaria s usekáváním rukou, apod. Hidžáb byl následně prosazen i ve společnosti u povolání, kde jeho nošení je vyloženě na překážku – např. u policistek, lékařek či učitelek a ve společnosti vznikly organizované zločinecké muslimské gangy, které cíleně znásilňují dívky již ve věku 12 – 14 let!

Pan Kuras k tomu také dále objasnil, že islám je učením zejména pro muže a o mužích, kteří mají jejich práva, zatímco ženy mají v islámu jen určité povinnosti. Muži pak podle něj nemají v islámu dány žádné příkazy, aby zachovávali jakoukoli vnitřní disciplínu či sebekontrolu ve vztahu k ženám a další věci.

Jakou odpověď na výše uvedenou hlavní tématickou otázku jsme tedy v tomto pořadu mohli získat?

Na základě takové veřejné televizní debaty podle mě nelze, než dospět k názoru, že současný právní boj a společenské diskuze o hidžábu v našich školách nelze u nás v žádném případě nějak bagatelizovat ani považovat za nějaké pouhé „strašení“. Jde tady nepochybně o mnohem víc, než jen o jakousi nevinnou „kulturu a svobodu odívání“.

Nejde totiž o nic menšího, než o naši svobodu a demokracii jako takovou. A s nimi se islám a jeho ideologie prokazatelně nikdy nemůže jakkoli sloučit, ani je jakkoli tolerovat, neřkuli je skutečně respektovat. Pokud se tedy my sami nechceme časem a se všemi důsledky také zákonitě stát muslimy (v jejich výše demonstrované „bohorovné nadřazenosti“), musíme dnes nošení hidžábu v našich školách, jako pro nás v naší zemi nepřípustnou věc, rozhodně odmítnout!
Reklama

Loading...

Reklama

Podobné články

3 Komentáře “Je hidžáb ve školách výrazem demokracie nebo islamizace?

  • Toto islamistické etnikum svým způsobem života je někde ve středověku a my se máme jejich požadavkům přizpůsobit. Když se jim to nelíbí tak ať táhnou. Horší, ale je, že tomuto nepřizpůsobivému a panovačnému etniku mnozí naši občané např. právníci, politici nebo primitivní sluníčřa vyloženě slouží a podporují je v jejich rozkazovačnosti proti našemu etniku a vše halí do svého lidumilství. Spíš se chtějí předvést a hlavně získat prachy i z neziskovek, které tyto individua podporují.

  • Přesně. Chceš k nám na návštěvu, počkej na pozvání a pak respektuj naše zvyky a zákony. Nemusí se ti to líbit. Nelíbí? Pak sem vůbec nelez. Nikdo tě tady nechce.

  • Ať si hidžáb nosí – DOMA. U nás ať se přizpůsobí, nebo odjedou. Vycházejme z toho, jak by dopadla dívka v bikinách třeba v Saudské Arábii nebo v podobných zemích. Nechme jim jejich náboženství a kulturu. Pokud Evropan přicestuje do arabské země, musí se přizpůsobit bez milosti. Měřme jim tedy stejně. Chcete tu žít, respektujte naše zvyklosti.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*